Mountains
Energieffektivitet med Liebherr

Ny energimärkning: För ett bättre klimat. Inte bara i våra apparater.

Den nya europeiska energimärkningen kommer att införas 2021. Målsättningen är att hjälpa konsumenter att göra välgrundade och energismarta val. Ett viktigt bidrag till klimat- och miljöskydd. Och positivt för din plånbok. De stigande energipriserna gör att det relativt snabbt lönar sig att köpa energisnåla produkter.

EEC

Snart blir det lättare att se vilka produkter som är mer energieffektiva än andra.

Med den nuvarande märkningen får konsumenterna inte längre tillräckligt mycket information för att kunna göra rätt val. De senaste årens tekniska utveckling har gjort att allt fler produkter hamnar högst upp i skalan. Nu finns till exempel både klass A och klass A+, A++ och A+++. Fler plustecken skulle säkert skapa mer förvirring.

Hur ser ändringarna ut?

Den nya energimärkningen innebär att man återgår till en skala från A till G. Märkningen blir på så sätt mycket tydligare. Det blir lättare att snabbt känna igen energieffektiva apparater och att göra bra val. Med Liebherr gör du förstås alltid rätt val. Vi ligger alltid långt fram gällande energieffektivitet, både med den nuvarande och den nya märkningen.

Varför har produkterna två etiketter?

Den nya märkningen börjar gälla den 1 mars 2021. Tills dess gäller den nuvarande märkningen. Under en övergångsperiod bifogar vi båda versionerna till våra apparater. Du har på så sätt möjlighet att redan i förväg bekanta dig med den nya energimärkningen. Den nya energiklassen motsvarar förstås samma höga nivå som apparatens energiklass vid köptillfället.

Energylabel

Så här ser den nya EU-energimärkningen ut:

1)QR-kodenför identifiering av produkten i EU-databasen EPREL (European Product Database for Energy Labeling).

2)Modellbeteckning“ för manuell identifiering av produkten i EU-databasen EPREL, t.ex. med hjälp av artikelnumret.

3) Den nyaenergimärkningsskalan"A" till "G". "G" kommer dock endast att vara relevant för vinkylar.

4) Volymen för allafrysfacki liter.

5) Volymen för allakylfacki liter.

6)Bullernivånanges i klass "A" till "D".

Har du frågor?

Vilka tekniska lösningar gör att ett kylskåp blir energisnålt? Vad har jag för nytta av den nya produktdatabasen för hushållsapparater? Hur kan vi hjälpa dig att bidra till bättre miljö? Vad du än har för frågor om den nya energimärkningen, vi hjälper dig gärna. Vi ser fram emot din feedback.

[email protected]