Rätt apparat till varje användningsområde

Det spelar ingen roll om det handlar om en stor forskningsinrättning eller ett litet laboratorium: Liebherr-programmet har modeller för alla platser och alla användningsändamål. Apparater med proffselektronik är framför allt lämpliga för långvarig lagring av stora mängder känsliga ämnen. De kompakta apparaterna med komfortelektronik är idealiska vid begränsad uppställningsyta.

Apparater med explosionsskyddat innerutrymme har tillförlitlig säkerhet för lätt antändbara och explosiva substanser. Även här kan du välja mellan kompakta apparater och modeller med stor volym.

Alla laboratorieapparater övertygar med komponenter med lång livsläng och hög effekt samt en enastående energieffektivitet.

Modellserier med laboratorieapparater från Liebherr

Liebherrs laboratorieapparater med proffselektronik är lämpliga för många olika användningsområden. Modeller med stor volym utgör en idealisk lösning överallt där stora mängder känsliga ämnen måste lagras.

Utöver den robusta konstruktionen garanterar diverse olika larm och dokumentationsfunktioner preparatens säkerhet.

För arbetsområden med mindre uppställningsyta har Liebherr apparater i kompakt format. Programmet omfattar två fristående apparater och två apparater som klarar underbyggnad. Sortimentet avrundas med en platssparande kyl- och fryskombination.

För alla modeller gäller att temperaturen kan regleras mellan +3 °C och +16 °C. Kombinationen av ett dynamiskt kylsystem och exakt elektronik säkerställer konstanta temperaturer och en jämn temperaturfördelning i innerutrymmet. Alla kompakta apparater har en integrerad min./max.-termometer för en tillförlitlig och effektiv dokumentation.

Lagra mycket känsliga och lätt antändliga ämnen i laboratorieapparater med explosionsskyddat innerutrymme. Serien har två explosionsskyddade kylapparater och två frysapparater med komfortelektronik.

Apparaternas innerutrymme uppfyller kraven i EU-direktivet 94/9/EG (ATEX 95).

Laboratoriekylapparater med statisk kylning och explosionsskyddat innerutrymme är specialtillverkade för lagring av större mängder explosiva och lätt antändliga ämnen. Innerutrymmet i LKexv-modellerna uppfyller alla säkerhetskrav i EU-direktivet 94/9EG (ATEX 95).

De robust tillverkade apparaterna övertygar genom det stora nyttoinnehållet. Det går att ställa in kyltemperaturen steglöst mellan +1 °C och +15 °C via den integrerade termostaten.

Med en lagringstemperatur på ner till -45 °C uppfyller laboratoriefrysboxar från Liebherr de krav som ställs inom forskningen, industrin samt hälso- och sjukvården.

Som alla laboratorieapparater från Liebherr övertygar frysboxarna med maximalt konstanta temperaturer med jämförelsevis låg strömförbrukning.