Anskaffnings- och driftkostnader

Kostnadstrycket inom forskning och på laboratorier är högt. Vid anskaffning av apparater som måste fungera kontinuerligt spelar löpande driftkostnader och arbetsinsatser en avgörande roll i kalkylen. Faktorer som tillförlitlighet resp. förväntade reparations- och underhållskostnader liksom apparaternas sannolika livslängd tillkommer.

Enkelt och snabbt underhåll

Beroende på var en apparat används kan lagstiftaren av ansvarsskäl föreskriva en regelbundet underhåll i laboratorier. De nödvändiga processerna och handgreppen måste kunna utföras snabbt och effektivt.

På våra apparater är alla komponenter och indikeringar på apparaten som krävs för kalibrering och kontroll lätt åtkomliga och enkla att använda.

Korta stilleståndstider och få reparationer

Liebherr-apparater har extra lång livslängd och arbetar tillförlitligt och i det närmaste utan slitage. För att minimera stilleståndstiderna satsar vi enbart på högvärdiga komponenter med lång livslängd. Kompressorer och kondensorer arbetar exempelvis mycket effektivt under många år. Även våra fläktar och reläer är i det närmaste utan slitage. Dessutom har vi tio års reservdelsgaranti.

Låg energiförbrukning

Våra laboratorieapparater är mycket energieffektiva. Under den dagliga användningen betalar sig den optimerade dämpningen samt de miljövänliga köldmedlen R 290 och R600a som används. Även hetgasavfrostningen betalar sig. Den garanterar betydligt kortare avfrostningstider än konventionell elavfrostning. Tack vare detta förblir temperaturen i innerutrymmet i det närmaste konstant. När hetgasavfrostningen används korrekt efter behov bidrar den till att sänka elkostnaderna.

Optimal hopkoppling

Laboratorieapparater från Liebherr är enkla att integrera i en befintlig infrastruktur. I och med att de är hopkopplade med varandra och förbundna med externa system bidrar det till att processer som kalibrering, datahantering och dokumentation utformas och kontrolleras effektivare.