Lagring av känsliga ämnen

På kliniker och i laboratorier bedrivs forskning på mycket känsliga substanser som serum och antikroppar. I samband med detta lagras känsliga ämnen, vätskor och kulturer. Avgörande för experimentens, processkontrollernas och provningarnas kvalitet och användbarhet är exakta mätmetoder och tillförlitliga utgångsdata. Lika höga är kraven på den temperatursäkerhet och den hygien resp. de lagringsförhållanden som laboratorieapparater måste uppfylla.

Maximal temperatursäkerhet

Konstanta temperaturer är avgörande för säker lagring av känsliga och explosiva ämnen. Redan små avvikelser försämrar deras hållbarhet och användbarhet. I en laboratorieapparat från Liebherr garanterar innovativ kylteknologi och den exakta styrningen konstanta temperaturer i innerutrymmet med jämförelsevis låg energiförbrukning. Talrika larmfunktioner erbjuder säkerhet vid störningar.

Naturligtvis uppfyller våra laboratorieapparater relevanta industristandarder samt lagstadgade säkerhetsbestämmelser.

Broschyrer

pplev mångfalden med Liebherrs kyl- och frysapparater. Våra broschyrer ger dig en inblick i vårt omfattande sortiment, oavsett om det handlar om laboratorier eller bagerier. Till broschyröversikt profesionella produkter