Säkerhet under arbetsvardagen

Maximal temperatursäkerhet tack vare innovativa teknologier och styrsystem är det som kännetecknar laboratorieapparater från Liebherr. Det räcker dock inte bara med optimala lagringsförhållanden för att garantera en säker lagring. Under vardagarna i laboratoriet sköts apparaten av människor: Den måste fungera inom ramen för arbetsprocesser och rutiner. Det kan då även förekomma felaktig användning eller oförutsägbara händelser som preventiv och reaktiv hänsyn måste tas till vid utvecklingen av apparaterna.

Därför har laboratorieapparater från Liebherr utöver innovativ kylteknologi även nyttiga funktioner och säkerhetsåtgärder för användningen och påfrestningarna vid det vardagliga arbetet.

Varför laboratorieapparater från Liebherr är säkra

Våra laboratorieapparater är utformade för maximal temperaturstabilitet och optimalt konstanta temperaturer enligt standarden EN 60068-3. Oförändrade temperaturer i innerutrymmet garanteras av cirkulationsluftsystemet och den optimala luftstyrningen i innerutrymmet.

Frekvent och långvarig öppning av dörrarna under vardagen i laboratoriet leder till fluktuationer som måste jämnas ut resp. i möjligaste mån undvikas. Därför utrustas Liebherr-apparater med självstängande dörrar. Vid relevanta temperaturavvikelser utlöser apparaten akustiska och optiska larm omedelbart.

Inom forskning och på laboratorier råder höga hygieniska standarder, dvs. apparaterna måste rengöras ofta och klara påfrestningarna på grund av friktion eller kemiska substanser. Enkel rengöring erhålls med hjälp av förvaringsytor som är komfortabla att ta bort samt släta, foglösa ytor. Försänkta tätningar förebygger ansamlingar av smuts och damm. Uppställningsytan under apparaten går snabbt att rengöra grundligt tack vare hjul som rör sig lätt på apparatens undersida.

Högvärdiga och beprövade material ser till att våra apparater har extra lång livslängd. Laboratorieapparaterna kännetecknas av en skraptålig och korrosionsbeständig beläggning som är okänslig för slag. Galler som är överdragna med plast uppfyller de hygieniska kraven och är mycket motståndskraftiga. Mekaniska delar som dörrhandtag, gångjärn och lås tillverkar vi så att de fungerar problemfritt även vid frekvent användning under många år.

De robusta låsanordningarna som är monterade som standard skyddar mot obehörig åtkomst. Dessutom kan vissa apparater utrustas med speciallåsanordningar som endast ger åtkomst till vissa persongrupper som endast finns som tillval.

Liebherr har speciella kyl- och frysapparater för explosiva och lätt antändliga ämnen. Dessa uppfyller alla säkerhetskrav i EU-direktivet 94/9EG (ATEX 95).

Även högsta tänkbara kvalitet och mycket stränga säkerhetsåtgärder kan inte förhindra defekter helt och hållet. Därför utrustar vi våra kylapparater med komfortelektronik med en extra temperaturregulator. Vid en störning tar denna styrning över och förhindrar att temperaturen sjunker under +2 °C.

Utöver en tillförlitlig och säker drift ser Liebherr under utvecklingen dessutom till att apparaterna förblir i det närmaste underhållsfria under många år.