Snabb hjälp vid ett fel

Vid ett eventuellt fel på din kyl- eller frysapparat från Liebherr får du snabbt hjälp här. Ha de exakta data för apparaten i beredskap för att kunna behandla ditt ärende snabbt:

• Serienr (på typskylten på högra hörnet nertill)

• Apparatbeteckning med index (typskylt rad 1)

Apparatbeteckningen och servicenumret finns på apparatens typskylt. Apparatens typskylt är placerad på apparatens vänstra insida på standardapparater och på den högra utsidan på frysboxar.