Snabb hjälp vid en reparation

Våra experter hjälper dig vid alla frågor om våra apparater. Behöver du stöd med skötseln av din kyl- eller frysapparat eller har du en reparation som måste behandlas så snabbt som möjligt?

För att kunna ta hand om ditt ärende så specifikt som möjligt bör du ha din apparats märkningar (apparatbeteckning, servicenummer) redo innan du ringer oss. Dessa finns på apparatens typskylt.

Hitta din servicepartner

Vilken Liebherr servicepartner som är ansvarig för dig kan du visa via servicpartnersökningen.

Hitta en servicepartner i närheten nu