Typskylten på Liebherr-apparater

Vid alla frågor kring din apparat ska du gärna ha din apparats exakta beteckningar redo (apparatbeteckning, serienr). Våra servicemedarbetare kan besvara frågor om apparaten ännu bättre och lösa eventuella problem snabbare med hjälp av denna information.

Fristående modell

Apparatens typskylt finns på apparatens vänstra insida på fristående apparater.

Side-by-Side-apparat

Apparatens typskylt finns på det vänstra nedre fryslådan på Side-by-Side-apparaten.

Flaskkyl

Apparatens typskylt finns på den vänstra insidan på flaskkylapparater.

Fristående modell och inbyggnadsmodell

Apparatens typskylt finns på den vänstra insidan på frysapparater.

Frysboxar

Typskylten finns på den högra ytterväggen upptill till höger på frysboxar.

Frysdel upptill

Apparatens typskylt finns på det nedersta vänstra grönsakslådan i en topfreezer.

Frysdel nertill

Apparatens typskylt finns på den vänstra insidan på en bottomfreezer.

Vinskåp

Apparatens typskylt finns på den vänstra insidan på vinskåp.

Cigarrskåp

Typskylten finns på den vänstra utsidan på cigarrskåp.