Design-visionen i tidens puls

Design- och produktutveckling står alltid i kontexten för den sociala och samhälleliga utvecklingen. Aktuella trender som individualisering, ökande förväntad livslängd, hälsomedvetande, mobilitet, digital uppkoppling och urbanisering präglar våra konsumenters behov och påverkar konsekvent vår produktutveckling.

CoolVision ljusinstallationer visar vilken effekt ljus kan generera.

CoolVision ljusinstallationer visar vilken effekt ljus kan generera.

En del av designstudierna och prototyperna går sedan över till serieproduktionen som DesignEdition, andra ger impulser att se på kylskåpet ur nya synvinklar. Med CoolVision ljusinstallationer visar Liebherr möjligheter till formgivning som har iscensatts i en ljusshow.

CoolVision – med blicken riktad mot framtiden

Kylskåpet förblir bestämt genom sin funktion: Innovativa teknologier för kylning och frysning som det gäller för oss att ständigt förbättra. För att utveckla bärande idéer för framtiden krävs det dock visioner. "CoolVision" står hos Liebherr för det lekfulla umgänget och experimenteringen med färg, form och material liksom för samarbetet med designer, konstnärer och kommande talanger. Äkta innovation uppstår ur rörlighet och beredskapen att se på tekniks och material ur andra perspektiv. Med utgångspunkt från denna förståelse utvecklar vi idéer och designstudier som vi även presenterar på mässor som IFA eller Futura.

Experimentera med material: Omsatt prototyp med byggmaterialet betong

Experimentera med material: Omsatt prototyp med byggmaterialet betong

Betong har omvandlats från ett funktionellt byggmaterial till ett modernt designmaterial. Ett skäl för Liebherr att använda materialet som råmaterial. På detta sätt har försöksvis även prototyper med trä, metall med rostutseende och läderbeklädnad realiserats under designutvecklingen. Vid praktiska tester har material som glas och svart rostfritt stål övertygat som produceras som DesignEdition i serieproduktionen.

Design i ett praktiskt test

Produkter från Liebherr är mycket värdebeständiga. För att uppfylla våra höga kvalitetsstandarder mäter vi varje design när det gäller hur våra kunder använder den och hur användarvänlig den är för dem. Tycker konsumenten om apparaten? Uppfyller designen de aktuella trenderna och blir den långlivad? Står sig materialet i den vardagliga användningen? Innan en apparat går till serieproduktion sätter vi designen och varje enskild komponent på provbänken. På detta sätt är våra apparater slutligen inte bara utseendemässigt tilltalande utan även tillverkade av högvärdiga material, de klarar dessutom vardaglig användning, är lätta att rengöra och intuitiva att hantera.

Det patenterade stånghandtaget förenar praktisk funktionalitet med tilltalande design.

Det patenterade stånghandtaget förenar praktisk funktionalitet med tilltalande design.

Kompromisslös in i minsta detalj

Oavsett om det rör sig om en kombination eller en kompakt apparat: Vi sätter värde på små men avgörande detaljer - detta gäller för tekniken liksom för designen. Ett exempel på den kompromisslösa uppgörelsen mellan användning och design: det patenterade stånghandtaget. Här har form och funktion funnit varandra. Handtaget av rostfritt stål är mycket ergonomiskt, den smarta mekanismen underlättar öppningen av kylskåpsdörren. För att det rostfria stålet ska förbli högvärdigt i sin effekt erbjuder vi med SmartSteel en speciell ytförädling som skyddar stålet mot fingeravtryck och gör det extra lätt att rengöra.

Komfort

Vid produktutvecklingen av kyl- och frysapparater riktar kunderna in sig mot sina kunders behov. Resultatet är komfortabla apparater som underlättar vardagen. Komfortabla funktioner

Video

Det omfattande provningsförfarande utför Liebherr i speciella klimatmätrum, bullermätkammare och anordningar för mekaniska belastningstester.

För högsta tänkbara kvalitet provar Liebherr designen och tekniska komponenter med avseende på tillförlitlighet och funktionalitet redan under utvecklingsprocessen Hämta video

Det omfattande provningsförfarande utför Liebherr i speciella klimatmätrum, bullermätkammare och anordningar för mekaniska belastningstester.