Utnyttjande av den maximala potentialen för energibesparing

Vi uppnår högsta tänkbara energieffektivitet genom att vi tömmer ut besparingspotentialen från varje enskild komponent i apparaten. Hit hör funktioner, utrustning, typ av material som används och inte minst den elektroniska styrningen som ger ett optimalt samspel. Den låga energiförbrukningen är följden av summan av de olika faktorerna. Följande funktioner och tillbehör svarar för direkta besparingar när det gäller förbrukningen och ger samtidigt ett plus när det gäller komfort.

Funktioner och tillbehör för energibesparing

 • NoFrost
  Det går att spara ström genom regelbunden avfrostning. Detta ordnas automatiskt av funktionen NoFrost. Så snart förångare bygger upp ett isskikt inleder sensorn avfrostningen. För detta stängs fläkten av, förångarrören värms upp och isskiktet smälter utan att temperaturen i frysutrymmet självt stiger. Enheten förblir isfri och energiförbrukningen förblir konstant. Och du behöver aldrig mer frosta av.

  NoFrost

  Det går att spara ström genom regelbunden avfrostning. Detta ordnas automatiskt av funktionen NoFrost. Så snart förångare bygger upp ett isskikt inleder sensorn avfrostningen. För detta stängs fläkten av, förångarrören värms upp och isskiktet smälter utan att temperaturen i frysutrymmet självt stiger. Enheten förblir isfri och energiförbrukningen förblir konstant. Och du behöver aldrig mer frosta av.

 • Energisparplatta
  Du sparar upp till 50 procent förbrukning vid många NoFrost-apparater med Vario-energisparplattan. Om du ibland inte behöver hela frysutrymmet går det enkelt att "stänga av" oanvända utdragslådor med dessa plattor. För detta skjuter du in Vario-plattan som kan erhållas som tillbehör på önskad plats och minskar därigenom den volym som ska kylas.

  Energisparplatta

  Du sparar upp till 50 procent förbrukning vid många NoFrost-apparater med Vario-energisparplattan. Om du ibland inte behöver hela frysutrymmet går det enkelt att "stänga av" oanvända utdragslådor med dessa plattor. För detta skjuter du in Vario-plattan som kan erhållas som tillbehör på önskad plats och minskar därigenom den volym som ska kylas.

 • Exakt styrning
  Vår elektronik bidrar till att kyl- och frysapparaten endast förbrukar den energi som den faktiskt behöver. Temperaturgivare mäter både innertemperaturen och omgivningstemperaturen. Styrningen anpassar kompressorns varvtal på lämpligt sätt. Och den upptäcker när dörren öppnas och stänger av fläkten. Om dörren är öppen längre än 60 sekunder hörs en larmsignal. På detta sätt ser vi samtidigt till att dina frysta varor förblir skyddade.

  Exakt styrning

  Vår elektronik bidrar till att kyl- och frysapparaten endast förbrukar den energi som den faktiskt behöver. Temperaturgivare mäter både innertemperaturen och omgivningstemperaturen. Styrningen anpassar kompressorns varvtal på lämpligt sätt. Och den upptäcker när dörren öppnas och stänger av fläkten. Om dörren är öppen längre än 60 sekunder hörs en larmsignal. På detta sätt ser vi samtidigt till att dina frysta varor förblir skyddade.

 • LED-belysning
  När det gäller energibesparande belysning är LED:er den utvalda ljuskällan. De kännetecknas av lång livslängd och låg förbrukning. Därför har Liebherr utvecklat ett eget LED-belysningskoncept som belyser innerutrymmet optimalt och har en angenäm effekt.

  LED-belysning

  När det gäller energibesparande belysning är LED:er den utvalda ljuskällan. De kännetecknas av lång livslängd och låg förbrukning. Därför har Liebherr utvecklat ett eget LED-belysningskoncept som belyser innerutrymmet optimalt och har en angenäm effekt.

 • SmartGrid ready
  Smart Grid-ready betecknar Liebherr-apparater som kan kopplas ihop med en modul som kan eftermonteras i intelligenta elnät. Principen: Vid ett lågt elpris skapar frysskåpet köldreserver som kan används under "dyra" timmar. Dessutom väljer och använder apparaten automatiskt det vid varje tillfälle mest fördelaktiga elpriset. På detta sätt går det att spara upp till tio procent av elkostnaderna. Intelligenta elnät är fortfarande framtidsprojekt men med en Smart Grid-ready-apparat är du redan förberedd för detta.

  SmartGrid ready

  Smart Grid-ready betecknar Liebherr-apparater som kan kopplas ihop med en modul som kan eftermonteras i intelligenta elnät. Principen: Vid ett lågt elpris skapar frysskåpet köldreserver som kan används under "dyra" timmar. Dessutom väljer och använder apparaten automatiskt det vid varje tillfälle mest fördelaktiga elpriset. På detta sätt går det att spara upp till tio procent av elkostnaderna. Intelligenta elnät är fortfarande framtidsprojekt men med en Smart Grid-ready-apparat är du redan förberedd för detta.

 • DuoCooling
  Med två komplett reglerbara köldkretslopp kan temperaturen regleras oberoende och exakt i kyl-fryskombinationer. Dessutom sker det inget luftutbyte mellan kyl- och frysdelen. Överföring av lukt och uttorkning av de förvarade livsmedlen förhindras tack vare detta.

  DuoCooling

  Med två komplett reglerbara köldkretslopp kan temperaturen regleras oberoende och exakt i kyl-fryskombinationer. Dessutom sker det inget luftutbyte mellan kyl- och frysdelen. Överföring av lukt och uttorkning av de förvarade livsmedlen förhindras tack vare detta.

 • Isolation
  En god isolering bidrar på ett avgörande sätt till att spara ström. Den garanterar att kylan blir kvar där den hör hemma, i apparatens inre. Därför fortsätter vi ständigt att vidareutveckla och arbeta på nya sammansättningar. Vi optimerar dämpningsegenskaperna så att ett maximalt nyttoutrymme blir kvar invändigt trots ett effektivt isoleringsskikt.

  Isolation

  En god isolering bidrar på ett avgörande sätt till att spara ström. Den garanterar att kylan blir kvar där den hör hemma, i apparatens inre. Därför fortsätter vi ständigt att vidareutveckla och arbeta på nya sammansättningar. Vi optimerar dämpningsegenskaperna så att ett maximalt nyttoutrymme blir kvar invändigt trots ett effektivt isoleringsskikt.

 • Video

  Vid apparater med NoFrost fryses de varor som ska frysas in med kyld cirkulationsluft och luftfuktigheten leds bort. Därigenom förblir frysutrymmet isfritt utan manuell avfrostning.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy.
  Vid apparater med NoFrost fryses de varor som ska frysas in med kyld cirkulationsluft och luftfuktigheten leds bort. Därigenom förblir frysutrymmet isfritt utan manuell avfrostning. Hämta video
  Vid apparater med NoFrost fryses de varor som ska frysas in med kyld cirkulationsluft och luftfuktigheten leds bort. Därigenom förblir frysutrymmet isfritt utan manuell avfrostning.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy.

  Spartips

  I vår blogg får du reda på hur du kan sänka din energiförbrukning med ett par enkla tips och rekommendationer. blog.liebherr.com/hausgeraete