Ökade möjligheter till köksplanering

Kyl- och frysapparater från Liebherr infogas perfekt i varje kök.

Kyl- och frysapparater från Liebherr infogas perfekt i varje kök.

Oavsett om du köper ett nytt kylskåp, byter fronter på ditt inbyggnadskök eller köper ett nytt kök har vårt sortiment en apparat som passar till nästan varje nisch. Detta hjälper dig t.ex. att hitta en ny apparat till lagerkök och ger fler möjligheter till integration av kyl- och frysapparaten vid planeringen av ett nytt kök. Praktiska funktioner och utrustningskännetecken direkt på apparaten ser till att du kan integrera din Liebherr-apparat i ditt kök enkelt och så att den passar exakt.

Vi utrustar våra kyl- och frysapparater med ett dörrstopp på höger sida i fabriken. Apparaterna är dock utformade på ett sådant sätt att dörrstoppet kan flyttas till den vänstra sidan om t.ex. kylskåpet placeras utvändigt på den vänstra sidan av köket. Inställbara fötter ser till att kylskåpet anpassas flexibelt på ojämna golv och olika höjder och kan infogas perfekt i ditt kök.

Strapatståliga transporthandtag och integrerade rullar garanterar en säker hantering av våra apparater. Tack vare dessa går det att flytta och placera varje apparat utan större ansträngning.

Liebherr-apparater går att integrera på två sätt i köket: via montering med fast dörr eller med medgående dörr. Vid montering med fast dörr är inredningsdörren och apparatens dörr fast förbundna med varandra, inredningsdörren monteras direkt på apparatens dörr. I motsats till detta fästs inredningsdörren på skåpet med hjälp av gångjärn vid montering av medgående dörr och är förbunden med apparatens dörr via glidskenor. Detta innebär att inredningsdörren glider längs med skenorna vid öppning och stängning. För övrigt fungerar omställning från medgående dörr till fast dörr mycket enkelt. Beträffande utseendet gäller följande: När alla dörrar är stängda ser tekniken med släpdörrar och fasta dörrar identiska ut.

Fyrpunktsfästet garanterar en enkel, säker montering av inredningen som passar exakt och är standard vid alla apparater med fast dörr från Liebherr. Vid modeller fr.o.m. 140 cm svarar höjdinställbara ställfötter och utjämningsskenor för att apparaterna står stabilt och stängs optimalt.

Video

Filmen visar steg för steg hur ombyggnaden från medgående dörr till fast dörr lyckas hemma.

Filmen visar steg för steg hur ombyggnaden från medgående dörr till fast dörr lyckas hemma. Hämta video

Filmen visar steg för steg hur ombyggnaden från medgående dörr till fast dörr lyckas hemma.