Komfortabel användning

Tack vare det integrerade SoftSystem stängs dörrarna på Liebherr-apparater automatiskt fr.o.m. en öppningsvinkel på cirka 30°. Tack vare detta garanteras en mjuk stängning även vid hög belastning av innerdörren. I hushåll öppnas kylskåpsdörren många gånger varje dag och utsätts för höga belastningar. Därför simulerar vi över 100 000 dörröppningar i våra provningslaboratorier för att garantera en lång livslängd för alla komponenter.

Goda skäl

Beprövad kvalitet, ökad färskhet inom förvaring av livsmedel och hög energieffektivitet: Det finns många skäl att bestämma sig för en Liebherr. Varför Liebherr?