Optimal användningskomfort

Teleskopskenor som löper lätt som utdragshyllorna lagras på ger mycket extra komfort i kyl- och frysapparater. För att de dessutom ska fungera optimalt genomgår de omfattande testserier för att utesluta eventuella felkällor. I samband med detta utsätter vi teleskopskenorna för mer än den vanliga belastningen för att säkerställa en lång livslängd.

Goda skäl

Beprövad kvalitet, ökad färskhet inom förvaring av livsmedel och hög energieffektivitet: Det finns många skäl att bestämma sig för en Liebherr. Varför Liebherr?