Zvolte prosím sortiment
Zavřít


Podmínky účasti Vánoční soutěži Liebherr

1. Platnost podmínek účasti

 • Účast ve "Vánoční soutěži Liebherr" (dále jen "soutěž") na https://www.instagram.com/liebherrappliancescz/ (Instagram) nebo https://www.facebook.com/liebherrappliancescz (Facebook) je nabídkou společnosti Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz (dále jen "pořadatel").
 • Účast v soutěži se řídí těmito podmínkami účasti.

2. Účast v soutěži

 • Účast v soutěži je bezplatná.
 • Účastník se do soutěže zapojí tak, že vyfotí svou chladničku nebo mrazničku Liebherr v jejím okolí a zveřejní ji na Instagramu nebo Facebooku s použitím hashtagu #LiebherrChristmasContest2023, uvede odkaz @liebherrappliancescz (Instagram) nebo liebherrappliancescz (Facebook) a sleduje společnost Liebherr na Instagramu nebo Facebooku.
 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem v České republice.
 • Zaměstnanci skupiny Liebherr a jejich příbuzní jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
 • vícenásobné přihlášení účastníků do soutěže není povoleno.
 • na účast v soutěži není právní nárok. 7. Organizátor je oprávněn vyloučit osoby z účasti nebo odmítnout účast v soutěži podle vlastního uvážení bez udání důvodů.
 • Soutěž není nijak spojena se společnostmi Instagram a Facebook a není nijak sponzorována, podporována ani organizována společností Instagram. Kontaktní osobou a osobou odpovědnou za soutěž je výhradně organizátor.

3. Doba trvání a průběh výběrového řízení

 • soutěž končí 31. 12. 2023.
 • Výherci budou vylosováni ze všech oprávněných účastníků do 31. 12. 2023.
 • Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 31. ledna 2024. Výherci budou informováni přímou zprávou na Instagramu nebo Facebooku.

4. Ceny a předávání cen

 • cenou je chladnička CNdmy 5223.
 • Výherce obdrží přímou zprávu od společnosti Liebherr-Hausgeräte na Instagramu nebo Facebooku. Výherce bude požádán, aby organizátorovi poskytl své údaje (titul, jméno a příjmení, adresu). Pokud výherce do 14 dnů od odeslání oznámení o výhře tuto skutečnost organizátorovi nesdělí, nárok na výhru propadá.
 • Vyplacení peněžní částky nebo vyplacení případné náhradní výhry je vyloučeno.
 • Nárok na výhru je nepřenosný.

5. Předčasné ukončení výběrového řízení

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit nebo ukončit bez předchozího upozornění a bez udání důvodů. To nezakládá žádné nároky účastníků, zejména nároky na náhradu škody.

6. Odpovědnost organizátora

Pořadatel odpovídá za škody - z jakéhokoli právního důvodu - pouze v případech úmyslu a hrubé nedbalosti. Jakákoli další odpovědnost - pokud je to právně přípustné - je vyloučena.

7. Odpovědnost účastníka

Účastník odškodní pořadatele za všechny nároky a požadavky třetích stran, které jsou založeny na porušení těchto podmínek účasti ze strany účastníka.

8. Ostatní ustanovení

 • Organizátor může tyto podmínky účasti kdykoli a bez udání důvodů změnit. Mezi účastníkem a organizátorem platí poslední verze podmínek účasti, se kterou účastník souhlasil.
 • Pokud jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti jsou nebo se stanou právně neplatnými nebo neúplnými v celém rozsahu nebo zčásti, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatná ustanovení budou po vzájemné dohodě nahrazena takovými ustanoveními, která jsou vhodná pro dosažení požadovaného hospodářského účelu s ohledem na zájmy smluvních stran.
 • Právní postih v souvislosti s účastí v soutěži je vyloučen.
 • Výběrové řízení a tyto podmínky účasti se řídí výhradně rakouským právem. Místem plnění a soudní příslušností je Vídeň. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.
 • 0
  Poznámkový lístek
  Výrobek byl přidán do poznámek.
 • 0 Srovnávací seznam
  Pro spuštění srovnání vyberte ještě minimálně jeden další výrobek. Můžete navzájem srovnávat maximálně jen 7 výrobků v jednom seznamu. Odstraňte ze seznamu výrobky nebo seznam resetujte. Můžete mít zároveň maximálně 7 různých srovnávacích seznamů. Výrobek byl úspěšně přidán.
  Spustit srovnání
  Váš srovnávací seznam je prázdný. Na stránkách výrobků můžete vybrat výrobky ke srovnání.
 • Vyhledávání prodejců
 • Kontakt a služby
 • Ke stažení
Váš poznámkový lístek obsahuje:
Naposledy přidáno: Váš poznámkový lístek neobsahuje žádné výrobky.
close