Zvolte prosím sortiment
Zavřít

Podmínky účasti pro kampaň mrazničky 2024

1. Platnost podmínek účasti

 • a. Účast na akci „kampaň mrazničky 2024“ (dále jen „akce“) na home.liebherr.com/promotions (dále jen „akční stránka“) představuje nabídku společnosti Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, 9900 Lienz / Liebherr- Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (dále jen „pořadatel“).
 • b. Účast na akci se řídí těmito podmínkami účasti.


2. Oprávnění k účasti

 • a. K účasti na akci jsou oprávněny výhradně fyzické osoby, které dovršily 18. let, mají svoje bydliště v České republice („účastníci“) a koupily si akční přístroj v akčním období (od 01.05.2024 do 31.08.2024) u prodejce, který se účastní akce.
 • b. Akční přístroje jsou všechny přístroje Liebherr mrazničky.
 • c. Zaměstnanci firemní skupiny Liebherr a jejich příslušníci jsou z účasti na akci vyloučeni.
 • d. Neexistuje žádný nárok k účasti na akci. Pořadatel je oprávněn podle vlastního uvážení vyloučit osoby z účasti na akci bez uvedení důvodů nebo odmítnout účast na akci.


3. Doba a skončení akce

 • a. Akce začíná dne 01.05.2024 v 00.00 hodin a končí dne 31.08.2024 ve 24.00 hodin.
 • b. Účast na akci je bezplatná.
 • c. Účast na akci je možná přes akční stránku do 30.09.2024 24.00 hodin. Je-li sériové číslo akčního přístroje oprávněno k účasti, zašle pořadatel účastníkovi akční slevu. Pořadatel prověří po uložení dokladu o koupi, zda existuje oprávnění k účasti. Existuje-li oprávnění k účasti, bude poskytnuta akční sleva.


4. Příspěvek na akci

 • a. Reklamním dárkem je chladicí taška Liebherr. Propagační dárek je k dispozici na webových stránkách společnosti Liebherr home.liebherr.com/promotions (dále jen „webová stránka Liebherr“).
 • b. Propagační dárek bude odeslán do 3 týdnů.


5. Předčasné skončení akce

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo skončit akci bez předchozího oznámení a bez uvedení důvodů, přičemž tím nevznikají žádné nároky účastníků, zejména nároky na náhradu škody.


6. Odpovědnost pořadatele

Pořadatel odpovídá pouze za jednání z hrubé nedbalosti. Jakákoliv odpovědnost pořadatele za lehkou nedbalost je vyloučena.


7. Odpovědnost účastníka

Účastník odpovídá vůči pořadateli za všechny případné pohledávky a nároky třetích osob, které spočívají z porušení těchto podmínek účasti ze strany účastníka.


8. Ochrana osobních údajů

V rámci akce budou shromažďovány osobní údaje, které pořadatel bude zpracovávat podle zákonných ustanovení. Podrobnosti bude upraveno v prohlášení o ochraně osobních údajů při akci, které je součástí těchto podmínek účasti.


9. Ostatní ustanovení

 • a. Pořadatel může kdykoliv a bez uvedení důvodů změnit tyto podmínky účasti. Mezi účastníkem a pořadatelem platí příslušná poslední verze podmínek účasti, s nimiž účastník vyjádřil svůj souhlas. Pokud se podmínky účasti změní během doby trvání akce, budou účastníci vyzváni e-mailem, aby s těmito změnami vyjádřili svůj souhlas. Pokud ze strany účastníka nedojde k souhlasu, bude tento účastník automaticky vyloučen z účasti.
 • b. Budou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti zcela nebo zčásti právně neúčinná, popř. budou obsahovat mezery, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Neplatná ustanovení budou po vzájemné dohodě nahrazena takovými ustanoveními, která jsou s ohledem na zájmy smluvních stran vhodná k dosažení požadovaného hospodářského účelu.
 • c. Tyto podmínky účasti a jakékoliv spory vzniklé z těchto podmínek účasti nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právem s výjimkou obchodního práva OSN (CISG [Úmluva OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží]). • 0
  Poznámkový lístek
  Výrobek byl přidán do poznámek.
 • 0 Srovnávací seznam
  Pro spuštění srovnání vyberte ještě minimálně jeden další výrobek. Můžete navzájem srovnávat maximálně jen 7 výrobků v jednom seznamu. Odstraňte ze seznamu výrobky nebo seznam resetujte. Můžete mít zároveň maximálně 7 různých srovnávacích seznamů. Výrobek byl úspěšně přidán.
  Spustit srovnání
  Váš srovnávací seznam je prázdný. Na stránkách výrobků můžete vybrat výrobky ke srovnání.
 • Vyhledávání prodejců
 • Kontakt a služby
 • Ke stažení
Váš poznámkový lístek obsahuje:
Naposledy přidáno: Váš poznámkový lístek neobsahuje žádné výrobky.
close