Vælg dit sortiment
Luk

Tilbage til formularen

Garantibetingelser for Liebherr-kompressorgaranti til

Liebherr-Export AG (Liebherr) bevilliger ejeren af dette Liebherr-køleskab og/eller Liebherr-fryser til privat brug (apparatet) en garanti i overensstemmelse med følgende vilkår og betingelser (Liebherr-kompressorgaranti). Denne Liebherr-kompressorgaranti gælder i tillæg til køberens lovfæstede rettigheder i forhold til sælgeren af apparatet i tilfælde af mangler. Liebherr-kompressorgarantien begrænser ikke disse rettigheder, som køberen kan gøre omkostningsfrit brug af.

I. Område

Liebherr-kompressorgarantien gælder for Liebherr-køleskabe og/eller -frysere til privat brug, der er installeret i Danmark. Apparater til kommerciel brug er udelukket fra Liebherr-kompressorgarantien.

II. Garant

Garanten er Liebherr Export AG, General-Guisan-Strasse 14, 5415 Nussbaumen AG, Schweiz.

III. Varighed og startdato for Liebherr-kompressorgarantien

 • Liebherr-kompressorgarantien ydes i en periode på 10 år (garantiperiode).
 • Garantiperioden begynder ved overdragelsen af apparatet til køberen, som købte apparatet for at tage i det brug for første gang.
 • Alle former for reparation eller servicering ydet under Liebherr-kompressorgarantien hverken fornyer eller forlænger garantiperioden.


IV. Liebherr-kompressorgarantiens krav

Liebherr yder kun Liebherr-kompressorgarantien, hvis følgende krav påviseligt opfyldes:

 • Apparatet blev købt til førstegangsibrugtagning fra Liebherr eller en kommerciel forhandler godkendt af Liebherr i området, hvor Liebherr-kompressorgarantien gælder.
 • Apparatet befinder sig i området, hvor Liebherr-kompressorgarantien gælder.
 • Apparatet bruges udelukkende til private formål.
 • Liebherr-kompressorgarantibeviset og købsbeviset for apparatet fremvises for Liebherrs kundeservicepersonale.
 • Apparatet blev registreret korrekt hos Liebherr inden for to år efter købsdatoen.
 • Liebherr-kompressorgarantien kan ikke overføres til et andet apparat.


V. Liebherr-kompressorgarantiens omfang og indhold

 • Hvis der under garantiperioden opstår defekter på kompressoren, som påviseligt skyldes mangler i forbindelse med materialer eller fremstilling, vil Liebherr-kundeservice eller en godkendt Liebherr-serviceleverandør omkostningsfrit sørge for en passende ny kompressor og bære de dermed forbundne omkostninger, herunder transportomkostninger og arbejdstid vedrørende demontering og montering af kompressoren samt eventuelle yderligere nødvendige reparationsmaterialer.
 • Liebherr-kompressorgarantien giver ikke andre fordringer mod Liebherr, udover fjernelsen af førnævnte defekter.
 • Under perioden for Liebherr-garantien og Liebherr-GarantiPlus (hvis relevant) er det udelukkende betingelserne for Liebherr-garantien og Liebherr-GarantiPlus (hvis relevant), som er gældende.


VI. Begrænsning og ugyldiggørelse af Liebherr-kompressorgarantien

 • Liebherr-kompressorgarantien omfatter ikke fejl eller mangler på kompressoren, der skyldes:
  • Manglende overholdelse af monterings- eller brugsvejledningen, forkert installation eller forbindelse, forkert brug, uhensigtsmæssig brug, overbelastning, slitage.
  • Udefra kommende påvirkninger som transportskader, skader af slag eller stød, skader, som skyldes vejret eller andre naturfænomener.
  • Reparationer og ændringer, der ikke blev udført af Liebherr-kundeservice eller en godkendt Liebherr-kundeserviceleverandør.
 • Liebherr-kompressorgarantien ugyldiggøres, hvis nogen fjerner, ændrer på eller ulæseliggør typeskiltet eller apparatnummeret, eller hvis reservedele af fremmed herkomst installeres i apparatet.


VII. Påtalefrist

Fordringer under Liebherr-kompressorgarantien, som følge af en mangel inden for garantiperioden skal fremsættes inden for 6 måneder. Påtalefristen begynder, så snart manglen opdages.

VIII. Fremsættelse

Kontaktadressen til fremsættelse af rettigheder under denne Liebherr-kompressorgaranti er:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen, Tyskland
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 7352 928-0

Tilbage til formularen

 • 0
  Notesblok
  Produktet blev tilføjet til din notesblok.
 • 0 Sammenligningsliste
  Vælg mindst endnu et produkt for at starte sammenligningen. Du kan kun sammenligne maksimalt 7 produkter pr. liste med hinanden. Fjern produkterne i listen, eller nulstil listen. Du kan kun have maksimalt 7 forskellige sammenligningslister samtidigt. Produktet blev tilføjet.
  Start sammenligning
  Din sammenligningsliste er tom. På produktsiderne kan du vælge produkter til sammenligning.
 • Forhandlersøgning
 • Kontakt og service
 • Downloads
Din notesblok indeholder:
Sidst tilføjet: Din notesblok:
close