Databeskyttelseshenvisninger

 

Vi, Liebherr-Hausgeräte GmbH, ser frem til dit besøg på vores hjemmesider (efterfølgende samlet set også "website") og din dermed viste interesse for firmagruppen Liebherr.

 

Vi lægger stor vægt på at beskytte og sikre dine persondata. For os er det derfor vigtigt i det følgende at informere dig om, hvilke af dine persondata vi behandler til hvilket formål, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine persondata.

 

Generel information

 

Hvad er persondata, og hvad betyder "behandling"?

"Persondata" (efterfølgende også "data") er alle oplysninger, der fortæller noget om en fysisk person. Persondata er i den forbindelse ikke bare oplysninger, der kan henføres direkte til en bestemt person (som f.eks. en persons navn eller e-mailadresse), men også oplysninger, der sammen med en relevant ekstra viden kan benyttes til at oprette en forbindelse til en bestemt person.

 

"Behandling" er et udtryk for alle foranstaltninger, der gennemføres med dine persondata (som f.eks. indsamling, registrering, organisering, sortering, lagring, anvendelse eller sletning af data).

 

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine data?

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Tyskland

E-mail: [email protected]

 

Hvordan kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver?                                                                                                                                                                            

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes under følgende kontaktdata:

 

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Tyskland

E-mail: [email protected]

 

Hvilke rettigheder har du som registreret person?

Som registreret person har du inden for lovens rammer ret til følgende:

 

Oplysning om dine data

Berigtigelse af urigtige data og fuldstændiggørelse af ufuldstændige data

Sletning af dine data, især hvis (1) de ikke længere er nødvendige til de formål, der er nævnt i databeskyttelseserklæringen, (2) du tilbagekalder dit samtykke, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen, (3) dine data er blevet behandlet uretmæssigt, eller (4) du har gjort indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger mere vigtige berettigede grunde til behandlingen

Begrænsning af behandlingen af dine data, især hvis dataenes rigtighed bestrides af dig, eller behandlingen af dine data er uretmæssig, og du i stedet for en sletning kræver en begrænsning af brugen

Indsigelse mod en behandling af dine data, der sker for at varetage legitime interesser, af grunde, der opstår som følge af din særlige situation eller, uden særlig begrundelse, mod behandling af dine data, der sker med henblik på direkte markedsføring. Såfremt der ikke er tale om en indsigelse mod direkte markedsføring, beder vi ved fremsættelse af en indsigelse om grundene til, at vi ikke skal behandle dine data sådan, som vi i givet fald har gjort det. I tilfælde af en begrundet indsigelse fra din side undersøger vi sagens forhold og standser behandlingen, medmindre vi kan dokumentere vægtige legitime grunde til behandlingen, der er mere tungtvejende end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gennemføre, udøve eller forsvare retlige krav

Modtagelse af dine data i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format samt ret til at foranledige, at vi sender dine data direkte til en anden ansvarlig

Tilbagekaldelse af samtykket, såfremt du har givet os et samtykke til behandlingen Bemærk venligst, at retsgrundlaget for den behandling, der indtil tilbagekaldelsen er sket på grundlag af samtykket, ikke berøres af din tilbagekaldelse.

 

Ved en gennemførelse af de ovenfor nævnte rettigheder beder vi om forståelse for, at vi eventuelt kræver dokumentation for, at du er den person, som du udgiver dig for.

Derudover har du ret til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed, hvis du har den opfattelse, at behandlingen af dine data er i strid med databeskyttelsesforordningen.

 

Links til andre websites

Vores website kan indeholde links til og fra websites ejet af andre udbydere ("tredjeparter"), der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ingen indflydelse på behandlingen af eventuelle data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adresse eller URL, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi kan derfor ikke påtage os et ansvar for tredjeparters behandling af sådanne data.

 

Links til sociale netværk og messenger-tjenester

Vores website kan indeholde links til dele af indhold på vores website på forskellige sociale netværk og/eller messenger-tjenester. De links, vi tilføjer, fører ikke til, at der videregives data til udbydere af sociale netværk eller messenger-tjenester under brugen af vores website. Kun når du klikker på et af linkene for at dele indhold fra vores website, vil data (f.eks. din IP-adresse eller den URL-adresse, hvor linket er placeret) blive overført til den respektive udbyder af det sociale netværk eller messenger-tjenesten. Vi har ingen indflydelse på den videre databehandling hos den respektive udbyder af det sociale netværk eller messenger-tjenesten.

 

Databehandling

 

Logfiler

Ved hver tilgang til og brug af vores website sender den benyttede webbrowser på din terminal (computer, smartphone e.l.) automatisk informationer til vores webservere, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

 

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler følgende data:

 

Din (eksterne) IP-adresse

Dato og klokkeslæt for tilgangen

Din internetudbyders domænenavn

Den af dig benyttede browsertype og -version og det af dig benyttede operativsystem

URL (adresse på internettet) for den hjemmeside, som du på tidspunktet for tilgangen befandt dig på

De filer, som du har hentet via den pågældende hjemmeside (adgangsmåde, navn på den hentede fil, den hentede fils URL, resultat af hentningen)

Den datamængde, der blev overført til dig ved besøget

Evt. afsendelsesdato, -klokkeslæt ved brug af webformularer

 

Disse data behandler vi principielt kun for at kunne garantere stabilitet samt net- og informationssikkerhed.

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 4, foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 3, og art. 14, stk. 4.

 

På hvilket retligt grundlag behandler vi dine data?

Behandlingen af dine data sker for at varetage legitime interesser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Vores forfulgte legitime interesser er at forbedre og opretholde stabiliteten/funktionaliteten og at sikre vores website.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), af grunde, der opstår som følge af din særlige situation.

 

Autentifikation/godkendelse

Autentifikationen på vores website sker ved brug af en "MyLiebherr konto".

 

Din "MyLiebherr-konto" er din centrale brugerkonto hos Liebherr-Hausgeräte GmbH. Du skal registrere dig, før du kan oprette en MyLiebherr-konto. Du kan registrere dig på (https://home.myliebherr.com). Når du registrerer dig, modtager du til sidst i registreringsprocessen en e-mail med et bekræftelseslink. Du skal klikke på bekræftelseslinket for at afslutte registreringen. Du kan også registrere dig med din Google-, Meta- eller Microsoft-konto for at få din MyLiebherr-konto (i det følgende kaldet "socialt logon"). Bemærk, at vi ikke har nogen indflydelse på, hvordan Google, Meta og Microsoft behandler dine oplysninger. Med din MyLiebherr-konto kan du bruge tjenesten "Single-Sign-on" fra Liebherr-Hausgeräte GmbH (i det følgende kaldet "SSO"). Med SSO kan du bruge samme logon-oplysninger til andre adgangsbeskyttede digitale tilbud, som er forbundet med SSO (i det følgende kaldet "Moduler"). Med SSO kan du navigere mellem modulerne uden at skulle registrere dig eller logge på hver gang. SSO overfører automatisk de oplysninger, der er gemt i din MyLiebherr-konto, og som er nødvendige for at kunne bruge de enkelte moduler, til de enkelte moduludbydere, så de kan tilbyde dig den bedst mulige oplevelse. Modulerne drives enten af Liebherr-Hausgeräte GmbH eller af datterselskaber under Liebherr-Hausgeräte GmbH.

 

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler følgende data:

 

 • Entydigt bruger-id (UPN)

 

Bemærk! I forbindelse med en autentifikation med en Liebherr-konto overføres disse data fra Liebherr-IT Services GmbH til os.

 

 • Din e-mail-adresse
 • Dit for- og efternavn [frivilligt]
 • Din adresse (vej, husnummer, postnummer, by) [frivilligt]
 • Dit telefonnummer [frivillig]

 

Vi behandler som hovedregel kun disse oplysninger med et formål at foretage autentifikation på vores website eller til central autentifikation i forbindelse med anvendelsen af indhold, der ikke er offentligt tilgængeligt.

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. artikel 6, stk. 4 i GDPR foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4 i GDPR.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine data?

Dine data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontrakten iht. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

 

Chatbot

På vores website har du mulighed for at få adgang til vores verden af produkter og vejledning i vores produkter via vores chatbot. Vores chatbot er en virtuel produktrådgiver, som formidler produktviden, besvarer spørgsmål og hjælper med gode råd i forbindelse med dit køb, i et interaktivt online-miljø.

 

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler følgende data:

 

 • Cookie-id
 • Fritekst, som bruges ved produktrådgivning i chat-processen

 

Disse oplysninger behandler vi som hovedregel kun med følgende formål:

 

 • Produktrådgivning til besøgende på vores website

 

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. artikel 6, stk. 4 i GDPR foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter iht. artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4 i GDPR.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine data?

Behandlingen af dine data sker på grundlag af dit samtykke iht. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR i forbindelse med artikel 7 i GDPR.

 

Brug af webformularer

 • Kontaktformularer

På vores website har du mulighed for at sende os eller andre virksomheder nyheder og forespørgsler via webformularer. Hvis du benytter dig af denne mulighed, overfører vi de oplysninger, som du angiver i formularen, til den eller de modtagere, som du har valgt. Hvis vi selv er blevet valgt som modtager af din besked eller forespørgsel, behandler vi også dine oplysninger med det formål at behandle din henvendelse og kontakte dig.

 

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler følgende data:

 • Navn, fornavn
 • E-mail-adresse
 • Indholdsdata (din meddelelse/forespørgsel)
 • Evt. adresse (vej, husnummer, postnummer, by og land)
 • Evt. telefonnummer
 • Evt. serienummer
 • Evt. en individuel fejlangivelse/beskrivelse af tilfælde eller kulanceforespørgsel
 • Evt. bankforbindelse (IBAN eller bankkode/kontonummer)

 

Disse oplysninger behandler vi som hovedregel kun med følgende formål:

 • Tjenesteydelse (fremsendelse af din meddelelse eller anmodning til modtageren)
 • Besvarelse og viderebehandling af din besked eller forespørgsel, forudsat at vi selv er valgt som modtager for din besked eller forespørgsel

 

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. artikel 6, stk. 4 i GDPR foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4 i GDPR.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine data?

Dine data behandles med henblik på at opfylde en kontrakt eller gennemføre foranstaltninger forud for kontrakten iht. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR eller at varetage legitime interesser iht. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Hvis vi selv er valgt som modtager af din meddelelse eller forespørgsel, er vores forfulgte legitime interesse at sikre en korrekt besvarelse og behandling af din meddelelse eller forespørgsel.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, af grunde, der opstår som følge af din særlige situation.

 • E-mail-nyhedsbrev

På vores website giver vi dig mulighed for at tilmelde dig til vores e-mail-nyhedsbrev via webformularer.

 

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler i givet fald følgende data:

 • Tiltale
 • Navn, fornavn
 • E-mail-adresse
 • Din (eksterne) IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for tilmeldingen og bekræftelse af tilmeldingen
 • Dato og klokkeslæt for hentning af nyhedsbrev

 

De data, som du stiller til rådighed, behandler vi principielt kun for regelmæssigt at kunne sende dig vores nyhedsbrev (evt. med personlig tiltale) via e-mail og forsyne dig med informationer i form af reklamer for vores produkter eller tilbudte tjenester eller information om relevante kampagner, konkurrencer, bidrag/artikler etc.

De data, der registreres i forbindelse med nyhedsbrevtilmeldingen, herunder den såkaldte double-opt-in-proces, behandler vi principielt kun for at beskytte tilbuddet og opfylde vores lovbestemte dokumentationspligt. I forbindelse med double-opt-in-processen får du som led i nyhedsbrevtilmeldingen en e-mail, hvor du bedes bekræfte din tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding ved at klikke på det fremsendte bekræftelseslink, tilmeldes du ikke til vores e-mail-nyhedsbrev, og du får heller ikke tilsendt nyhedsbrevet.

Derudover registrerer og analyserer vi dine interaktioner med vores nyhedsbrev (måling af åbnings- og klikrater), og vi lagrer disse informationer i din modtagerprofil for at kunne måle vores nyhedsbrevs succes og udforme det efter de pågældende behov. Åbningsraterne måles ved hjælp af en såkaldt tællepixel, en lille usynlig billedfil, der ved åbning af nyhedsbrevet automatisk indlæses af webserveren og derved leverer den information, at nyhedsbrevet rent faktisk er blevet åbnet. Klikraterne måles derimod ved, at du efter et klik på et weblink i nyhedsbrevet først guides over på en webserver, hvor dit klik registreres. Først derefter kommer du til den egentlige destinationsside.

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. artikel 6, stk. 4 i GDPR foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4 i GDPR.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine data?

Behandlingen af dine data sker på grundlag af dit samtykke iht. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a i forbindelse med artikel 7 i GDPR og for at opfylde en retlig forpligtelse iht. artikel 6, stk. 1, litra c, stk. 3, litra a i GDPR i forbindelse med artikel 32 (sikkerhed) og artikel 7, stk. 1 i GDPR (dokumentationspligt).

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde meddelte samtykker med virkning for fremtiden og/eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine data med henblik på markedsføring. En tilbagekaldelse/indsigelse har ingen betydning for retmæssigheden af den behandling, der er sket forud for tilbagekaldelsen/indsigelsen. En isoleret tilbagekaldelse/indsigelse, der kun vedrører målingen af åbnings- og klikrater og/eller lagringen af måleresultater i modtagerprofiler, er ikke mulig, så du hertil er nødt til at afbestille hele nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afbestille nyhedsbrevet via e-mail til [email protected] eller ved at klikke på afmeldingslinket i slutningen af hvert nyhedsbrev.

 • E-mail-nyhedsbrev [andre afsendere]

På vores website har du mulighed for at tilmelde dig e-mail-nyhedsbreve fra forskellige afsendere via webformularer. Hvis du gør brug af denne mulighed, overfører vi dine data, som er indsamlet via den pågældende formular, til den angivne afsender af e-mail-nyhedsbrevet. Afsenderen er ansvarlig for den videre behandling af dine data. Enkeltheder om den videre behandling af dine data fremgår af den pågældende databeskyttelseserklæring fra afsenderen, som du får adgang til på tidspunktet for indsamlingen af dine data.

 

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler som regel følgende data:

 • Tiltale
 • Navn, fornavn
 • E-mail-adresse
 • Din (eksterne) IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for tilmeldingen og bekræftelse af tilmeldingen
 • Dato og klokkeslæt for hentning af nyhedsbrev

 

Disse data behandler vi principielt kun for at gennemføre tjenesten (overførsel af dine data til afsenderen).

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. artikel 6, stk. 4 i GDPR foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4 i GDPR.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine data?

Dine data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontrakten iht. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

 • Konkurrencer

På vores website giver vi dig via webformularer mulighed for at deltage i diverse konkurrencer, der afvikles af forskellige arrangører. Hvis du gør brug af denne mulighed, overfører vi dine data, som er indsamlet via den pågældende formular, til den angivne arrangør af konkurrencen. Arrangøren er ansvarlig for den videre behandling af dine data. Enkeltheder om den videre behandling af dine data fremgår af den pågældende databeskyttelseserklæring fra arrangøren, som du får adgang til på tidspunktet for indsamlingen af dine data, og i givet fald af deltagelsesbetingelserne for den pågældende konkurrence.

 

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler som regel følgende data:

 • Tiltale
 • Navn, fornavn
 • E-mail-adresse og/eller telefonnummer
 • Evt. adresse
 • Evt. fødselsdato
 • Evt. indholdsdata (dine svar i konkurrencen)

 

Disse data behandler vi som hovedregel kun med henblik på at gennemføre tjenesten (overførsel af dine data til arrangøren).

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. artikel 6, stk. 4 i GDPR foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4 i GDPR.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine data?

Dine data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontrakten iht. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

 • Cashback-salgskampagner

På vores website giver vi dig via webformularer mulighed for at deltage i diverse cashback-salgskampagner, der afvikles af forskellige arrangører. Hvis du gør brug af denne mulighed, overfører vi dine data, som er indsamlet via den pågældende formular, til den angivne arrangør af cashback-salgskampagnen. Arrangøren er ansvarlig for den videre behandling af dine data. Enkeltheder om den videre behandling af dine data fremgår af den pågældende databeskyttelseserklæring fra arrangøren, som du får adgang til på tidspunktet for indsamlingen af dine data, og i givet fald af deltagelsesbetingelserne for den pågældende cashback-salgskampagne.

 

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler som regel følgende data:

 • Tiltale
 • Navn, fornavn
 • E-mail-adresse og/eller telefonnummer
 • Adresse
 • Serienummeret på dit Liebherr-køle- eller fryseapparat
 • Enhedstypen af dit Liebherr-køle- eller fryseapparat
 • Købsdato/fakturadato
 • Faktura
 • Bankforbindelse (IBAN)

 

Disse data behandler vi som hovedregel kun med henblik på at gennemføre tjenesten (overførsel af dine data til arrangøren).

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. artikel 6, stk. 4 i GDPR foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4 i GDPR.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine data?

Dine data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontrakten iht. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

 • Digitalt indhold

På vores website giver vi dig via webformularer mulighed for at få adgang til digitale indhold som f.eks. whitepaper og lignende dokumenter fra forskellige udbydere og/eller downloade dem. Hvis du gør brug af denne mulighed, overfører vi dine data, der er indsamlet via den pågældende formular, til den angivne udbyder af det digitale indhold. Udbyderen er ansvarlig for den videre behandling af dine data. Enkeltheder om den videre behandling af dine data fremgår af den pågældende databeskyttelseserklæring fra udbyderen, som du får adgang til på tidspunktet for indsamlingen af dine data.

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler som regel følgende data:

 • Tiltale
 • Navn, fornavn
 • E-mail-adresse

 

Disse data behandler vi som hovedregel kun med henblik på at gennemføre tjenesten (overførsel af dine data til udbyderen).

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. artikel 6, stk. 4 i GDPR foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4 i GDPR.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine data?

Dine data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontrakten iht. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

 • Garantiforlængelser

På vores website har du mulighed for at anmode om en forlængelse af garantien via webformularer. Hvis du gør brug af denne mulighed, overfører vi dine data, som er indsamlet via den pågældende formular, til den angivne garantiyder. Garantiyderen er ansvarlig for den videre behandling af dine data. Enkeltheder om den videre behandling af dine data fremgår af den pågældende databeskyttelseserklæring fra garantiyderen, som du får adgang til på tidspunktet for indsamlingen af dine data, og i givet fald af garantibetingelserne for den pågældende garantiforlængelse.

 

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler som regel følgende data:

 • Tiltale
 • Navn, fornavn
 • Adresse
 • E-mail-adresse
 • Købsdato
 • Serienummer

 

Disse data behandler vi som hovedregel kun med henblik på at gennemføre tjenesten (overførsel af dine data til garantiyderen).

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. artikel 6, stk. 4 i GDPR foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4 i GDPR.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine data?

Dine data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR).

 

Anvendelse af cookies og andre teknologier

A. Generelt

I forbindelse med tilgængeliggørelsen af vores website benytter vi cookies og andre teknologier. Med de efterfølgende cookie-henvisninger giver vi dig som bruger af vores website yderligere oplysninger om databehandlingen ved anvendelse af cookies og andre teknologier.

 

I. Hvad er cookies og andre teknologier?

Cookies er små tekstfiler, som en webserver ved hjælp af den webbrowser, som du benytter, kan lagre og udlæse på din terminal (computer, smartphone e.l.). Cookies indeholder individuelle alfanumeriske tegnsekvenser, som gør det muligt at identificere den af dig benyttede webbrowser, og som også kan indeholde informationer om brugerorienterede indstillinger.

Ud over cookies benytter vi følgende andre teknologier:

 

Med den såkaldte Local-Storage-teknik lagres data kun lokalt, altså udelukkende på din terminal og ikke på webserveren, i din webbrowsers såkaldte Local Storage. I modsætning til cookies har de data, der lagres ved hjælp af Local-Storage-teknik, ingen udløbsdato og slettes ikke uden videre automatisk, men principielt kan du selv slette dataene via din webbrowser. Hvordan du kan slette de data, der er lagret ved hjælp af Local-Storage-teknik, fremgår af din webbrowser-producents vejledning.

 

Desuden har vi integreret såkaldte tællepixel (også: "pixel", "pixel-tags" eller "webbeacons") på vores website. Tællepixel er små, som oftest usynlige billedfiler, der automatisk indlæses af en webserver og derved kan levere informationer om din webbrowser eller din terminal og om din brug af vores website. Ud fra disse informationer kan der oprettes en profil, som genkendes ved et nyt besøg på vores website.

 

De førnævnte cookies og andre teknologier kaldes efterfølgende samlet også "cookies".

 

II. Hvilke typer cookies og andre teknologier findes der?

Vi skelner mellem nødvendige og valgfri cookies:

 

Nødvendige cookies er cookies, der teknisk er nødvendige for funktionaliteten samt for at kunne garantere vores websites og vores informationstekniske systemers sikkerhed og stabilitet. I denne kategori placerer vi også cookies, der maksimalt lagrer bestemte af dig foretagne indstillinger, udvalgte optioner eller indtastede informationer indtil lukningen af din webbrowser for at tilgængeliggøre den funktion, som du har ønsket og bedt om (f.eks. loginstatus, sprogindstilling osv.). Til lagring eller udlæsning af nødvendige cookies er dit samtykke ikke påkrævet. Derfor kan du heller ikke administrere nødvendige cookies via den af os benyttede samtykkeadministrationsservices indstillinger, men kun via din webbrowser, hvor du kan slette lagrede cookies og/eller blokere lagringen af cookies.

 

Valgfri cookies er cookies, der ikke er nødvendige for funktionaliteten eller for at kunne garantere vores websites og vores informationstekniske systemers sikkerhed og stabilitet, men kun tjener til analyse- eller marketingformål. Disse cookies kan f.eks. med henblik på oprettelse af anonymiserede statistikker registrere informationer om, hvordan du bruger vores website, hvilket gør det muligt for os at analysere brugen og dermed at optimere vores website. I denne kategori placerer vi derudover også cookies, der lagrer bestemte af dig foretagne indstillinger, udvalgte optioner eller indtastede informationer efter lukningen af din webbrowser for på længere sigt at tilgængeliggøre den funktion, som du har ønsket og bedt om (f.eks. loginstatus via valget "Husk min e-mailadresse", huskeseddel, sammenligningsliste osv.). Til lagring eller udlæsning af valgfri cookies er dit forudgående samtykke principielt påkrævet. Via den af os benyttede samtykkeadministrationsservices indstillinger kan du give samtykke til anvendelsen af valgfri cookies og til enhver tid tilbagekalde meddelte samtykker med virkning for fremtiden.

 

Både nødvendige og valgfri cookies kan være såkaldte session-cookies eller permanente cookies, der varierer med hensyn til deres planlagte leve-/funktionstid:

 

Session-cookies (også: Session Cookies) lagres på din terminal og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser.

 

Permanente cookies (også: Persistent Cookies) lagres på din terminal og slettes ikke automatisk efter lukningen af din webbrowser, men bevares på din terminal i en foruddefineret tid.

 

De data, der er lagret via Local-Storage-teknik, har ingen udløbsdato og har altså en ubegrænset funktionstid.

 

Bemærk: Du kan via din webbrowser principielt selv slette cookies og de data, der er lagret ved hjælp af Local-Storage-teknik. Enkeltheder hertil fremgår af din webbrowser-producents vejledning.

 

B. Anvendelse af cookies på vores website

I. Nødvendige cookies

 

1. Hvilke nødvendige cookies benyttes til hvilket formål og hvor længe?

Service

Formål

Serviceudbyder

Funktionstid

Samtykkeadministration

Indhentning og administration af samtykker samt lagring af informationer om samtykkeafgørelser

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Tyskland

30 dage

Content Delivery Network

Sikkerhed og stabilitet

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, USA

30 dage

Load balancer

Sikkerhed og stabilitet

-

8 timer

Talegenkendelse

Talegenkendelse for brugerorienteret sprogvisning af websitet

-

Indtil lukning af din webbrowser

Landegenkendelse

Landegenkendelse til brugerorienteret sprogvisning af websitet

-

30 dage

 

Samtykkeadministration

Åbning af indstillinger

For at du kan administrere brugen af valgfri cookies på vores website, har vi implementeret en samtykkeadministrationsservice. Via samtykkeadministrationsservicen får du ved den første tilgang af vores website vist en forudgående forespørgsel ("Cookies, andre teknologier og øvrige services"), hvormed du via et klik på den pågældende knap kan acceptere eller afvise brugen af valgfri cookies. Desuden kommer du med et klik på "Indstillinger" til samtykkeadministrationsservicens indstillinger, hvor du bl.a. finder en forenklet cookieliste, der er opdelt efter typer. Med samtykkeadministrationsservicen kan du bl.a. informere dig om formålene med de af os benyttede cookies, om de behandlede data i hvert enkelt tilfælde og om eventuelle datamodtagere, og i tilfælde af valgfri cookies kan du til enhver tid meddele/tilbagekalde dit samtykke ved at til- eller fravælge den pågældende boks.

Bemærk venligst, at nødvendige cookies lagres allerede ved tilgang af vores website, og at den relevante boks i den forbindelse er forvalgt. Det er ikke muligt af fravælge nødvendige cookies via samtykkeadministrationsservicen. For funktionaliteten af selve samtykkeadministrationsservicen er det på den anden side nødvendigt at bruge bestemte cookies.

 

Informationer om serviceudbyderen:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland

Website:

https://usercentrics.com/de

Almindelige forretningsbetingelser:

https://usercentrics.com/de/agb/

Databeskyttelseserklæring:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

Content Delivery Network

For at optimere indlæsningstiderne for vores website benytter vi et såkaldt Content Delivery Network (efterfølgende "CDN"). Et CDN er et netværk af geografisk fordelte og via internettet forbundne servere, hvormed webindhold kan udleveres hurtigere og sikrere. Inden for rammerne af CDN overføres personrelaterede data til forskellige lande. Til lande uden for EU/EØS, såkaldte tredjelande, sker overførslen under overholdelse af de betingelser, der er anført i databeskyttelsesforordningens kapitel V. Med serviceudbyderen er der aftalt standardkontraktbestemmelser (databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c)), som er udstedt af Europa-Kommissionen.

 

Informationer om serviceudbyderen:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA

Repræsentanter i Unionen:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugal

Website:

https://www.cloudflare.com

Databeskyttelseserklæring (engelsk):

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Standardkontraktbestemmelser (engelsk):

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

 

Load balancer

Til belastningsfordelingen benytter vi en såkaldt load balancer. Med en load balancer sendes webforespørgsler til en belastningsfordelingsserver, der sender webforespørgslen videre til en intern server. For at du ikke skal sendes frem og tilbage mellem forskellige servere inden for en session og for at sikre en ensartet behandling, sendes dine webforespørgsler videre til den samme server For at identificere den pågældende server og sikre en korrekt videresendelse benytter vi en cookie med en leve-/funktionstid på otte timer.

 

Landegenkendelse

Til brugerorienteret sprogvisning af vores website benytter vi en session-cookie. Hermed genkendes din webbrowsers sprog, og du får vist vores website på det samme sprog.

 

2. På hvilket retligt grundlag benyttes nødvendige cookies?

For at kunne dokumentere at/om du har givet samtykke til brug af samtykkekrævende valgfri cookies, lagrer vi informationen om dine givne/ikke-givne samtykker for at opfylde vores lovmæssige dokumentationspligt ifølge databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c), stk. 3 litra a), i forbindelse med databeskyttelsesforordningens art. 7, stk. 1.

Desuden benytter vi nødvendige cookies til at varetage legitime interesser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Vores forfulgte legitime interesser er:

 

at garantere vores websites og vores informationstekniske systemers stabilitet og sikkerhed, f.eks. gennem beskyttelse mod angreb i form af en målrettet overbelastning af servere ("Denial-of-Service"-angreb) eller gennem optimal belastningsfordeling på servere

at gennemføre, udøve og forsvare retskrav

at tilgængeliggøre og garantere de korrekte funktionaliteter på vores website.

 

3. Hvordan kan jeg gøre indsigelse mod brugen af nødvendige cookies?

Du kan udøve din indsigelsesret ved hjælp af de blokeringsmuligheder, der er beskrevet under "Sletning/blokering af cookies" (jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 5), altså blokere nødvendige cookies via dine webbrowser-indstillinger.

Bemærk, at nødvendige cookies ved sletning uden blokering indsættes igen, hvis du tilgår vores website igen på et senere tidspunkt. Vær også opmærksom på, at en deaktivering/sletning eller blokering af nødvendige cookies kan forringe ydelsen og funktionaliteten af vores website og medføre, at bestemte funktioner og features ikke er til rådighed.

 

II. Valgfri cookies

Med de efterfølgende informationer vil vi hjælpe dig med at træffe en velfunderet afgørelse for eller imod anvendelsen af valgfri cookies og den dermed forbundne databehandling.

 

1. Hvilke valgfri cookies benyttes til hvilket formål og hvor længe?

Service

Formål

Serviceudbyder

Funktionstid

Google Analytics

Webanalyse

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland

Op til 2 år

Google Ads Conversion Tracking

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland

Op til 2 år

Google Ads Remarketing

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland

Op til 2 år

Google Ad Manager

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland

Op til 2 år

Microsoft Advertising

Marketing

Microsoft Ireland Operations Limited,
One Microsoft Place, South Country Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Irland

Op til 390 dage

Webanalyse

Med forbehold for dit samtykke benytter vi webanalyse-cookies for at analysere brugen af vores website med henblik kontinuerlig forbedring Via de udarbejdede anonymiserede brugerstatistikker (f.eks. dewebsitebesøgendes antal og oprindelse) kan vi optimere vores website og gøre det mere interessant, f.eks. ved at hyppigt søgte informationer/emner placeres behovsrigtigt på vores website.

Til webanalysen benytter vi "Google Analytics", en webanalyseservice fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (her efterfølgende samlet "Google"), med udvidelse af "IP-anonymisering" (også kaldt "IP-maske-metode"). I den forbindelse har vi indgået en aftale om ordrebehandling iht. persondataforordningens art. 28 med Google. Herefter vil Google på vores vegne foretage en formålsbestemt behandling af de registrerede data (data vedrørende din terminal eller din webbrowser, IP-adresser og dine website- eller app-aktiviteter) for at evaluere din brug af vores website for os, for at samle rapporter om websiteaktiviteterne og for at udføre andre servicetjenester, der er forbundet med brugen af vores website og internetbrugen, over for os.

De data, der er registreret inden for rammerne af Google Analytics, kan lagres og behandles i USA eller i ethvert andet land, hvor Google eller Google's underdatabehandlere driver faciliteter. Gennem den af os benyttede IP-maske-metode opnås imidlertid, at der før overførsel til en Google-server i USA og lagring på denne sker en forkortelse af IP-adressen inden for EU-medlemsstater eller i andre EØS-stater, så der ikke overføres en fuldstændig IP-adresse, hvorved identificerbarheden af en person forhindres eller gøres væsentligt vanskeligere. Kun undtagelsesvis sker det, at hele, det vil sige den uforkortede IP-adresse overføres til en Google-server i USA og først forkortes der.

For dataoverførsel til et tredjeland, altså et land uden for EU eller EØS, kræves principielt tilsvarende garantier for at beskytte dine persondata. Efter at Domstolen har erklæret Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 vedrørende rimeligheden af den beskyttelse, der opnås med EU-US-databeskyttelsesskjoldet ("EU-US Privacy Shield"), for ugyldig, kan EU-US Privacy Shield ikke længere tages med i betragtning som garanti for et rimeligt beskyttelsesniveau i USA efter EU-standarder. Således er der i USA i øjeblikket ikke et niveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 45, og vi kan heller ikke give egnede garantier ifølge databeskyttelsesforordningens art. 46 for at udligne denne mangel. Således er en dataoverførsel til USA her kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke iht. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra a). Mulige risici ved denne dataoverførsel er, at en adgang fra statslige instansers side, f.eks. sikkerhedsmyndigheder og/eller efterretningstjenester, ikke kan udelukkes, og at dine data kan blive behandlet af disse, muligvis uden at du modtager særskilt underretning herom, og uden at du har gennemførlige rettigheder og adgang til effektive retsmidler, af grunde der tjener den nationale sikkerhed, retsforfølgning eller andre formål, som ligger i USA's offentlige interesse.

 

Informationer om serviceudbyderen:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Databehandlingsbetingelser for Google reklameprodukter:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Anvendelsesbetingelser:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

Oversigt over dataanvendelsen i Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Databeskyttelseserklæring:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Teknisk forklaring til "IP-anonymisering (eller IP-maskering) i Google Analytics":

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

 

Supplerende oplysning:

Hvis du ønsker at deaktivere Google Analytics på tværs af alle websites, kan du på adressen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de downloade et "Browser-Add-on til deaktivering af Google Analytics" og installere det. Denne mulighed forhindrer kun en webanalyse, så længe du benytter en webbrowser, i hvilken du har installeret dette Add-on.

 

Marketing

Med forbehold for dit samtykke benytter vi marketing-cookies. Marketing-cookies kan registrere, om du har været inde på et website med reklamer, og hvilke indhold du har benyttet og vil benytte, for at vise dig relevante reklameindhold, der er tilpasset dine interesser, for at begrænse hyppigheden af reklamers visning og for at måle reklameforanstaltningers succes/effektivitet.

Til marketingformål benytter vi efterfølgende reklameprodukter fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (her efterfølgende samlet "Google").

 • Google Ads

Vi benytter reklameproduktet "Google Ads" (tidligere betegnelse: "AdWords"), via hvilket vi kan indsætte reklameannoncer, bl.a. i søgeresultaterne som fås med Google, i Google-partnernetværk eller på andre Google-platforme. Hvis du interagerer med en annonce, der er indsat via Google Ads, f.eks. ved at klikke på en reklame, indsættes der i forbindelse med "Google Ads Conversion Tracking" en cookie, hvormed det er muligt at rekonstruere, om du efterfølgende har gennemført en af os defineret handling ("Conversion"), som f.eks. en nyhedsbrevtilmelding. De informationer, der er indhentet ved hjælp af den benyttede cookie, gøres tilgængelige for os af Google i form af såkaldte conversion-statistikker, hvor vi f.eks. kan aflæse det anonyme samlede antal brugere, der har klikket på en reklame. Vi får i den forbindelse ingen informationer, der muliggør en personlig identifikation. Ud over Google Ads Conversion Tracking bruger vi "Google Ads Remarketing", hvormed du efter et besøg på vores website i din efterfølgende internetanvendelse kan få vist vores reklamer i Google-partnernetværket. Hertil registrerer Google din anvendelsesadfærd ved besøg på forskellige websites i Google-partnernetværket, hvorved der ifølge Google benyttes en pseudonymisering. Som yderligere reklameprodukt benytter vi "Google Ad Manager" (tidligere betegnelse: "DoubleClick") for at kunne vise dig målrettede reklamer ud fra dine formodede interesser. Herunder får den af dig benyttede webbrowser tildelt et pseudonymt identifikationsnummer for at undersøge, hvilke annoncer der allerede er blevet vist i din webbrowser, og hvilke af dem du også har aktiveret.

De data, der er registreret i forbindelse med Google-reklameprodukterne, kan Google bl.a. lagre og behandle i USA. Vi har ingen indflydelse på Google's videre databehandling. For dataoverførsel til et tredjeland, altså et land uden for EU eller EØS, kræves principielt tilsvarende garantier for at beskytte dine persondata. Efter at Domstolen har erklæret Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 vedrørende rimeligheden af den beskyttelse, der opnås med EU-US-databeskyttelsesskjoldet ("EU-US Privacy Shield"), for ugyldig, kan EU-US Privacy Shield ikke længere tages med i betragtning som garanti for et rimeligt beskyttelsesniveau i USA efter EU-standarder. Således er der i USA i øjeblikket ikke et niveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 45, og vi kan heller ikke give egnede garantier ifølge databeskyttelsesforordningens art. 46 for at udligne denne mangel. Således er en dataoverførsel til USA her kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke iht. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra a). Mulige risici ved denne dataoverførsel er, at en adgang fra statslige instansers side, f.eks. sikkerhedsmyndigheder og/eller efterretningstjenester, ikke kan udelukkes, og at dine data kan blive behandlet af disse, muligvis uden at du modtager særskilt underretning herom, og uden at du har gennemførlige rettigheder og adgang til effektive retsmidler, af grunde der tjener den nationale sikkerhed, retsforfølgning eller andre formål, som ligger i USA's offentlige interesse.

 

Informationer om serviceudbyderen:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Website:

https://marketingplatform.google.com

Databeskyttelseserklæring:

https://policies.google.com/privacy

 

 • Microsoft Advertising

 

Med hensyn til marketingsformål benytter vi "Microsoft Advertising" (tidligere kendt som: "Bing Ads"), et onlinereklameprogram fra Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland; Moderselskab: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA (efterfølgende samlet kaldet "Microsoft").

I kraft af dette reklameprogram har vi mulighed for at placere reklameindhold og webannoncer inden for tjenesteudbyderens reklamenetværk (Microsoft Audience Network) og blandt søgeresultater på internetsøgemaskinen "Microsoft Bing". Dette indhold og disse annoncer kan være baseret på dine formodede interesser (personaliseret reklame). Derudover kan vi med brug af den såkaldte universelle hændelsesovervågning (Universal Event Tracking, forkortet: "UET") justere og rekonstruere, om og hvordan der bliver interageret med vores Microsoft Advertising-baserede indhold og annoncer. Hvis en bruger f.eks. kommer forbi et givent stykke indhold eller en given annonce på vores website, så kan vi få indblik i brugeraktiviteten på det givne website, herunder opholdstiden samt hvilke dele af websitet, der blev besøgt. Til dette formål bruges der forskellige cookies med entydige kendetegn (unique IDs) og diverse data bliver registreret, herunder IP-adresse, som kan blive gemt i op til 390 dage af Microsoft. De data, som blev registret af Microsoft Advertising, forarbejdes også af Microsoft med henblik på egne formål, herunder til forbedring af egne tjeneste så som rapporterings- og ydelelseanalyse. Selv modtager vi dog som hovedregel kun anonymiserede statistikker fra Microsoft. Ud fra disse kan vi f.eks. udlede det samlede antal brugere, der har klikket på en af vores annoncer. Vi er ikke i stand til at identificere dig som enkeltperson.

De data, der indsamles af Microsoft Advertising, kan blive lagret og behandlet af Microsoft bl.a. i USA. Vi har ingen indflydelse på Microsofts videre databehandling. For dataoverførsel til et tredjeland, altså et land uden for EU eller EØS, kræves principielt tilsvarende garantier for at beskytte dine persondata. Efter at Domstolen har erklæret Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 vedrørende rimeligheden af den beskyttelse, der opnås med EU-US-databeskyttelsesskjoldet ("EU-US Privacy Shield"), for ugyldig, kan EU-US Privacy Shield ikke længere tages med i betragtning som garanti for et rimeligt beskyttelsesniveau i USA efter EU-standarder. Således er der i USA i øjeblikket ikke et niveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU i henhold til artikel 45 i GDPR, og vi kan heller ikke give egnede garantier ifølge artikel 46 i GDPR for at udligne denne mangel. Således er en dataoverførsel til USA her kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke iht. artikel 49, stk. 1, litra a i GDPR. Mulige risici ved denne dataoverførsel er, at en adgang fra statslige instansers side, f.eks. sikkerhedsmyndigheder og/eller efterretningstjenester, ikke kan udelukkes, og at dine data kan blive behandlet af disse, muligvis uden at du modtager særskilt underretning herom, og uden at du har gennemførlige rettigheder og adgang til effektive retsmidler, af grunde der tjener den nationale sikkerhed, retsforfølgning eller andre formål, som ligger i USA's offentlige interesse.

Informationer om tjenesteudbyderen:

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland; Moderselskab: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA

Website:

https://about.ads.microsoft.com

Databeskyttelseserklæring:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Supplerende oplysninger:

Hvis du ønsker at deaktivere personaliserede reklamer gennem Microsoft, kan du ændre de relevante indstillinger på adressen https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

 

 

2. På hvilket retligt grundlag benyttes valgfri cookies?

Vi benytter valgfri cookies på grundlag af samtykket i forbindelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a), i forbindelse med art. 7.

 

3. Hvordan kan jeg tilbagekalde mit samtykke, som jeg har givet til anvendelse af valgfri cookies?

Når du (første gang) tilgår website, beder vi dig med en forudgående forespørgsel ("Cookies, andre teknologier og øvrige services") bl.a. om dit samtykke til anvendelse af valgfri cookies. Du kan til enhver tid tilbagekalde dine meddelte samtykker med virkning for fremtiden og dermed forhindre yderligere registrering af dine data, idet du fravælger valgfri cookies (webanalyse, marketing) i samtykkeadministrationsservicens indstillinger.

Såfremt og for så vidt at du ikke giver samtykke eller tilbagekalder meddelte samtykker, sker der ingen (videre) dataregistrering ved hjælp af samtykkekrævende valgfri cookies og den dermed forbundne databehandling. Dette medfører ingen ulemper for anvendelsen af websitet, for så vidt at du ikke også deaktiverer cookie-funktionerne for nødvendige cookies.

Tilbagekaldelsen af samtykket har ingen betydning for retmæssigheden af den behandling, der er sket på grund af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

Som alternativ til tilbagekaldelsen har du de muligheder, der er beskrevet under "Sletning/blokering af cookies“, for sletning/blokering af cookies med de oplysninger, som er anført der.

 

C. Sletning/blokering af cookies

Cookies lagres på din slutenhed, så du har kontrol over cookies. Hvis du ikke ønsker, at vi kan genkende din slutenhed, kan du til enhver tid – manuelt eller automatiseret – deaktivere/slette de cookies, der allerede er lagret på din terminal, og/eller blokere lagring af cookies i fremtiden ved at foretage den pågældende indstilling i din webbrowser-software, f.eks. "Accepter ikke cookies" eller lignende. De fleste webbrowsere kan desuden konfigureres, så en lagring af cookies kun accepteres, hvis du godkender det særskilt i det enkelte tilfælde. Hvis du ikke vil acceptere cookies fra vores serviceydere og partnere, burde du i din webbrowser kunne finde indstillingen "Bloker cookies fra tredjepartsudbydere" eller lignende. Som regel får du i din webbrowsers menulinje via Hjælp-funktionen vist, hvordan du kan deaktivere/slette lagrede cookies og afvise nye cookies. Enkeltheder vedrørende de beskrevne muligheder fremgår af din webbrowser-producents vejledning.

Bemærk, at nødvendige cookies indsættes igen ved sletning uden blokering, og at vi med hensyn til valgfri cookies evt. igen beder om dit samtykke, hvis du igen tilgår vores website på et senere tidspunkt. Vær også opmærksom på, at en deaktivering/sletning eller blokering af nødvendige cookies kan forringe ydelsen og funktionaliteten af vores website og medføre, at bestemte funktioner og features ikke er til rådighed.

Du kan altid administrere indstillingerne for anvendelse af valgfri cookies og den dermed forbundne databehandling i samtykkeadministrationsservicens indstillinger.

 

Integration af tjenester fra tredjepartsudbydere

I forbindelse med tilgængeliggørelsen af vores website integrerer vi forskellige indholds- og funktionselementer (i det følgende også samlet benævnt "tjenester"), der hentes fra de pågældende udbyderes (efterfølgende "tredjepartsudbydere") servere. For korrekt visning og tilgængeliggørelse af disse tjenester er det altid nødvendigt at overføre din IP-adresse til den pågældende tredjepartsudbyder. Vi bestræber os ganske vist på kun at integrere tjenester, hvor den pågældende tredjepartsudbyder blot benytter IP-adressen til udlevering af tjenesten, men har ikke indflydelse på den videre behandling, der udføres af tredjepartsudbydere.

Ved samtykkekrævende dataoverførsler beder vi dig, første gang du tilgår vores website, via en forudgående forespørgsel ("Cookies, andre teknologier og øvrige services") bl.a. om dit samtykke til den dataoverførsel til tredjepartsudbydere/tredjelande, der er forbundet med brugen af øvrige services. Såfremt du ikke giver dit samtykke allerede med denne forudgående forespørgsel, blokeres samtykkekrævende tjenester fra tredjepartsudbydere på vores website, og der sker heller ingen dataoverførsel til tredjepartsudbydere/tredjelande. I stedet kan du hver gang give dit samtykke særskilt for enkelte tjenester fra tredjepartsudbydere ved at klikke på "Acceptér" i den pågældende blokker. Hvis du ikke fremtiden ikke længere vil give samtykke til hver enkelt tjeneste fra tredjepartsudbydere og ønsker at kunne indlæse den uden den pågældende blokker, kan du vælge "Acceptér altid" og dermed også give samtykke til alle yderligere tjenester fra tredjepartsudbydere, som du i fremtiden kommer til at åbne på vores website.

Du kan altid tilbagekalde meddelte samtykker med virkning fremadrettet og dermed forhindre den videre overførsel af dine data ved at fravælge de pågældende tjenester under "Øvrige tjenester (valgfri)" i samtykkeadministrationstjenestens indstillinger.

 

Integrerede services fra tredjepartsudbydere:

 • YouTube-videoer

På vores website integrerer vi videoer fra "YouTube", en service leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende samlet kaldet "Google"). Ved de integrerede YouTube-videoer er den "udvidede databeskyttelsestilstand" aktiveret, så der ikke benyttes cookies til at analysere brugsadfærden.

Med forbehold for dit samtykke overfører vi dine data, herunder din IP-adresse, til Google, når du indlæser en YouTube-video. De data, der overføres i forbindelse med YouTube-videoer, kan lagres og behandles af Google bl.a. i USA. Vi har ingen indflydelse på Googles videre databehandling. For dataoverførsel til et tredjeland, altså et land uden for EU eller EØS, kræves principielt tilsvarende garantier for at beskytte dine persondata. Efter at Domstolen har erklæret Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 vedrørende rimeligheden af den beskyttelse, der opnås med EU-US-databeskyttelsesskjoldet ("EU-US Privacy Shield"), for ugyldig, kan EU-US Privacy Shield ikke længere tages med i betragtning som garanti for et rimeligt beskyttelsesniveau i USA efter EU-standarder. Således er der i USA i øjeblikket ikke et niveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU i henhold til artikel 45 i GDPR, og vi kan heller ikke give egnede garantier ifølge artikel 46 i GDPR for at udligne denne mangel. Således er en dataoverførsel til USA her kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke iht. artikel 49, stk. 1, litra a i GDPR. Mulige risici ved denne dataoverførsel er, at en adgang fra statslige instansers side, f.eks. sikkerhedsmyndigheder og/eller efterretningstjenester, ikke kan udelukkes, og at dine data kan blive behandlet af disse, muligvis uden at du modtager særskilt underretning herom, og uden at du har gennemførlige rettigheder og adgang til effektive retsmidler, af grunde der tjener den nationale sikkerhed, retsforfølgning eller andre formål, som ligger i USA's offentlige interesse.

 

Oplysninger om tredjepartsudbyderen:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Website:

https://www.youtube.com

Databeskyttelseserklæring:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Maps

På vores website integrerer vi kortmateriale fra "Google Maps", en service leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende samlet kaldet "Google").

Med forbehold for dit samtykke overfører vi dine data, herunder din IP-adresse, til Google, når du indlæser Google-Maps-kortmateriale. De data, der overføres i forbindelse med Google Maps, kan lagres og behandles af Google bl.a. i USA. Vi har ingen indflydelse på Googles videre databehandling. For dataoverførsel til et tredjeland, altså et land uden for EU eller EØS, kræves principielt tilsvarende garantier for at beskytte dine persondata. Efter at Domstolen har erklæret Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 vedrørende rimeligheden af den beskyttelse, der opnås med EU-US-databeskyttelsesskjoldet ("EU-US Privacy Shield"), for ugyldig, kan EU-US Privacy Shield ikke længere tages med i betragtning som garanti for et rimeligt beskyttelsesniveau i USA efter EU-standarder. Således er der i USA i øjeblikket ikke et niveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU i henhold til artikel 45 i GDPR, og vi kan heller ikke give egnede garantier ifølge artikel 46 i GDPR for at udligne denne mangel. Således er en dataoverførsel til USA her kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke iht. artikel 49, stk. 1, litra a i GDPR. Mulige risici ved denne dataoverførsel er, at en adgang fra statslige instansers side, f.eks. sikkerhedsmyndigheder og/eller efterretningstjenester, ikke kan udelukkes, og at dine data kan blive behandlet af disse, muligvis uden at du modtager særskilt underretning herom, og uden at du har gennemførlige rettigheder og adgang til effektive retsmidler, af grunde der tjener den nationale sikkerhed, retsforfølgning eller andre formål, som ligger i USA's offentlige interesse.

 

Oplysninger om tredjepartsudbyderen:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Website:

https://cloud.google.com/maps-platform

Databeskyttelseserklæring:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Charts

På vores website integrerer vi diagrammer fra "Google Charts", en service leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende samlet kaldet "Google").

Med forbehold for dit samtykke overfører vi dine data, herunder din IP-adresse, til Google, når du indlæser Google-Charts-diagrammer. De data, der overføres i forbindelse med Google Charts, kan lagres og behandles af Google bl.a. i USA. Vi har ingen indflydelse på Googles videre databehandling. For dataoverførsel til et tredjeland, altså et land uden for EU eller EØS, kræves principielt tilsvarende garantier for at beskytte dine persondata. Efter at Domstolen har erklæret Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 vedrørende rimeligheden af den beskyttelse, der opnås med EU-US-databeskyttelsesskjoldet ("EU-US Privacy Shield"), for ugyldig, kan EU-US Privacy Shield ikke længere tages med i betragtning som garanti for et rimeligt beskyttelsesniveau i USA efter EU-standarder. Således er der i USA i øjeblikket ikke et niveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU i henhold til artikel 45 i GDPR, og vi kan heller ikke give egnede garantier ifølge artikel 46 i GDPR for at udligne denne mangel. Således er en dataoverførsel til USA her kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke iht. artikel 49, stk. 1, litra a i GDPR. Mulige risici ved denne dataoverførsel er, at en adgang fra statslige instansers side, f.eks. sikkerhedsmyndigheder og/eller efterretningstjenester, ikke kan udelukkes, og at dine data kan blive behandlet af disse, muligvis uden at du modtager særskilt underretning herom, og uden at du har gennemførlige rettigheder og adgang til effektive retsmidler, af grunde der tjener den nationale sikkerhed, retsforfølgning eller andre formål, som ligger i USA's offentlige interesse.

 

Oplysninger om tredjepartsudbyderen:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Website:

https://developers.google.com/chart

Databeskyttelseserklæring:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Tag Manager

På vores website benytter vi "Google Tag Manager", en service leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende samlet kaldet "Google").

Google Tag Manager er en service, hvormed vi kan benytte andre services, som f.eks. Google Analytics, på vores website og/eller administrere dens anvendelse uden at skulle ændre websitets kildetekst i den forbindelse. Selve Google Tag Manager registrer i den forbindelse ingen persondata og får heller ikke adgang til sådanne data, men sørger blot for at styre og udføre de herigennem administrerede services, som på deres side eventuelt og, om nødvendigt, behandler data med dit samtykke.

 

Oplysninger om tredjepartsudbyderen:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Anvendelsesbetingelser:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Databeskyttelseserklæring:

https://policies.google.com/privacy

 

Datamodtager

Vi overfører i givet fald dine data til følgende:

 

Andre virksomheder i Liebherr-gruppen, såfremt dette er nødvendigt for at indlede, gennemføre eller afslutte en kontrakt, eller der på vores side er en legitim interesse i overførslen, og din overvejende legitime interesse ikke står hindrende i vejen herfor

Udbyderne af de funktioner, som du aktivt har gjort brug af, og af eventuelle øvrige services og servicetjenester

Vores serviceydere, som vi benytter for at opnå de ovennævnte formål

Den eller de af dig ønskede modtagere

Domstole, voldgiftsretter, myndigheder eller juridiske rådgivere, når det er nødvendigt for at overholde gældende ret eller gennemføre, udøve eller forsvare retskrav

 

Dataoverførsler til tredjelande

En dataoverførsel til instanser i stater uden for Den Europæiske Union og/eller til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (såkaldte tredjelande) eller til internationale organisationer er kun tilladt, (1) for så vidt at du har givet os dit samtykke eller (2) såfremt Europa-Kommissionen har besluttet, at der er et rimeligt beskyttelsesniveau i et tredjeland (databeskyttelsesforordningens art. 45). Har Kommissionen ikke truffet en sådan beslutning, må vi kun overføre dine data til modtagere, der befinder sig i et tredjeland, såfremt der findes egnede garantier (f.eks. standarddatabeskyttelsesbestemmelser, der godkendes af Kommissionen eller tilsynsmyndigheden efter en bestemt procedure), og håndhævelsen af dine rettigheder som registreret sikres, eller overførslen i det enkelte tilfælde er tilladt på grundlag af andre tilladelsesforhold (databeskyttelsesforordningens art. 49).

Såfremt vi overfører dine data til tredjelande, underretter vi dig om enkelthederne ved overførslen på de relevante steder i denne databeskyttelseserklæring.

 

Datasletning og lagringstid

Vi behandler dine data, så længe det er nødvendigt for det pågældende formål, såfremt du ikke aktivt har gjort indsigelse mod behandlingen af dine data, eller dit samtykke er gyldigt tilbagekaldt.

For så vidt at der er lovbestemte opbevaringspligter, er vi nødt til at lagre de heraf berørte data for den periode, hvor opbevaringspligten er gældende. Efter udløbet af opbevaringspligten undersøger vi, om der fortsat foreligger en nødvendighed for behandlingen. Foreligger der ikke længere en nødvendighed, slettes dine data.

 

Datasikkerhed

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine data er beskyttet mod tab, urigtige ændringer eller tredjeparters uberettigede adgang. Under alle omstændigheder vil kun berettigede personer fra vores side have adgang til dine data, og kun for så vidt at det er nødvendigt inden for rammerne af de ovennævnte formål. Alle data overføres i krypteret form.

 

Udgave: Maj 2023