Høje krav på laboratorieområdet

I laboratorieapparaterne fra Liebherr opbevares meget følsomme og eksplosive stoffer sikkert og pålideligt. Innovative køleteknologier og smarte funktioner sørger for optimale lagerbetingelser med konstante temperaturer. I den forbindelse udformes vores apparater, så de holder omkostninger og arbejde ved drift og vedligeholdelse så lave som mulig og giver maksimal sikkerhed.

Opbevaring af følsomme stoffer

I klinikker og laboratorier forskes der på meget følsomme substanser som f.eks. sera og antistoffer. I den forbindelse opbevares følsomme stoffer, væsker og kulturer. Præcise målemetoder og pålidelige udgangsdata er afgørende for kvaliteten og anvendeligheden af eksperimenter, proceskontroller og efterprøvninger. Kravene til temperatursikkerhed og hygiejne eller til lagerbetingelserne, som laboratorieapparater skal have, er tilsvarende høje.

Maksimal temperatursikkerhed

Konstante temperaturer er afgørende for den sikre opbevaring af følsomme og eksplosive stoffer. Allerede små afvigelser påvirker deres holdbarhed og anvendelighed. I et laboratorieapparat fra Liebherr garanterer innovative køleteknologier og den præcise styring konstante indvendige temperaturer ved forholdsvist lavt energiforbrug. Mange alarmfunktioner giver sikkerhed ved fejl.

Selvfølgelig opfylder vores laboratorieapparat i den forbindelse relevante industristandarder samt lovmæssige sikkerhedsbestemmelser.

Brochurer

Oplev mangfoldigheden af Liebherr køle- og fryseapparater. Vores brochurer giver dig indblik i vores omfattende sortiment, uanset om det er til laboratorier eller bagerier. Til brochureoversigt erhversapparater

Sikkerhed i arbejdshverdagen

Maksimal temperatursikkerhed takket være innovative teknologier og styresystemer udmærker laboratorieapparater fra Liebherr. Men optimale lagerbetingelser alene er ikke tilstrækkeligt for at sikre en sikker opbevaring. I laboratoriehverdagen betjenes apparatet af mennesker: Det skal fungere i forbindelse med arbejdsprocesser og rutiner. I den forbindelse sker der også fejlbetjeninger eller uforudsigelige hændelser, der præventivt og reaktivt skal tages højde for ved udviklingen af apparater.

Derfor har laboratorieapparater fra Liebherr ud over innovative køleteknologier også nyttige funktioner og sikkerhedsforanstaltninger til anvendelse og belastning i arbejdshverdagen.

Hvorfor laboratorieapparater fra Liebherr er sikre

Vores laboratorieapparater er i henhold til standarden EN 60068-3 dimensioneret til maksimal temperaturstabilitet og optimal temperaturkonstans. Cirkulationsluft-kølesystemet og den optimale luftføring i det indvendige rum sikrer ensblivende indvendige rumtemperaturer.

Dørene åbnes tit og længe i laboratoriehverdagen. Det medfører udsving, der skal udlignes eller så vidt muligt undgås. Derfor udstyres Liebherr-apparater med selvlåsende døre. Ved relevante temperaturafvigelser udløser apparatet umiddelbart en akustisk og optisk alarm.

Inden for forskningen og på laboratorier findes der høje hygiejniske standarder, dvs. apparaterne rengøres tit og i den forbindelse modstå belastningen som følge af slid eller kemiske substanser. Hylder, der er nemme at tage ud, samt glatte, fugeløse flader i det indvendige rum sørger for enkel rengøring. Undersænkede tætninger forebygger ansamlinger af smuds og støv. Opstillingsarealet under apparatet kan grundigt rengøres hurtigt takket være letbevægelige hjul på undersiden af apparatet.

Førsteklasses og efterprøvede materialer sørger for, at vores apparater har en særlig lang levetid. Laboratorieapparaterne udmærker sig ved en ridsefast, stødresistent og korrosionsbestandig belægning. Riste, der er belagt med kunststof, opfylder de hygiejniske krav og er særligt modstandsdygtige. Vi fremstiller mekaniske dele som f.eks. dørhåndtag, hængsler og låse, så de også ved hyppig brug fungerer fejlfrit i mange år.

De robuste låse, der monteres som standard, beskytter mod adgang for uvedkommende. Derudover kan bestemte apparater udstyres med speciallåse, der kan fås som ekstraudstyr, og som kun giver adgang for bestemte persongrupper.

Til eksplosive og letantændelige stoffer tilbyder Liebherr specielle køle- og fryseapparater. De opfylder alle sikkerhedskrav i EU-direktiv 94/9EF (ATEX 95).

Den højeste kvalitet og de strengeste sikkerhedsforanstaltninger kan heller ikke fuldstændigt forhindre defekter. Derfor udstyrer vi vores køleapparater med komfortelektronik, der har en ekstra temperaturregulering. I tilfælde af fejl overtager den styringen og forhindrer, at temperaturen falder under +2 °C.

Ud over den pålidelige og sikre drift sørger Liebherr ved udviklingen for, at apparaterne forbliver effektive og næsten vedligeholdelsesfri i mange år.

Anskaffelses- og driftsomkostninger

Omkostninger er vigtigt i forbindelse med forskning og laboratorier. Ved anskaffelsen af apparater, der skal anvendes permanent, spiller løbende driftsomkostninger og arbejdstid en afgørende rolle i beregningen. Dertil kommer faktorer som f.eks. pålidelighed og forventede reparations- og istandsættelsesomkostninger samt apparaternes sandsynlige levetid.

Enkel og hurtig vedligeholdelse

Afhængigt af anvendelsesstedet kan lovgiverne kræve en regelmæssig vedligeholdelse med henblik på ansvarsmæssige årsager angående laboratoriesektoren. De påkrævede processer og greb skal kunne udføres hurtigt og effektivt.

Ved vores apparater er der nem adgang til alle komponenter og visninger på apparatet, der er brug for til kalibrering og kontrol, og de er enkle at betjene.

Få nedetider og få reparationer

Liebherr-apparater har særligt lang levetid og arbejder pålideligt og næsten slitagefrit. For at minimere nedetider anvender vi udelukkende komponenter af høj kvalitet og med lang levetid. Kompressorer og kondensatorer arbejder for eksempel højeffektivt over mange år. Også vores ventilatorer og relæer er næsten slitagefri. Derudover tilbyder vi ti års reservedelsgaranti.

Lavt energiforbrug

Vores laboratorieapparater er særligt energieffektive. Ved den daglige anvendelse betaler den optimerede isolering og de anvendte miljøvenlige kølemidler R 290 og R 600a sig. Også varmgasafrimningen betaler sig. Den garanterer betydeligt kortere afrimningsfaser end den almindelige elektroafrimning. Derved forbliver temperaturerne i det indvendige rum næsten konstante. Når varmgasafrimningen anvendes behovsorienteret, bidrager den til at sænke strømudgifterne.

Optimal netværksforbindelse

Laboratorieapparater fra Liebherr kan nemt integreres i en eksisterende infrastruktur. Når de er forbundet med hinanden og tilsluttet til eksterne systemer, hjælper de til at styre og kontrollere processer som f.eks. kalibrering, dataadministration og dokumentation mere effektivt.

Automatiske dokumentation og alarmfunktioner

Dokumentationen er en uomgængelig, tidskrævende del af det daglige arbejde i laboratoriet. Ved en række anvendelser er det ikke kun lovgivningen, der kræver registrering af data. En komplet registrering og kontrol er afgørende for testseriers validitet og dokumenterer forløbet og ansvaret, hvis det skulle blive nødvendigt.

Liebherr-apparater med professionel elektronik har en integreret datahukommelse til automatisk dokumentation. Alle modeller kan integreres i den eksisterende lokale infrastruktur individualiseret eller via interfaces.

Funktioner og tilbehør til dokumentation

 • Kontrol hele døgnet
  Med den potentialfri kontakt kan apparater med professionel elektronik tilsluttes til et eksternt alarmsystem. Derved er den fortløbende kontrol og dokumentation af kølingen sikret uafhængigt af, om personalet er til stede.

  Kontrol hele døgnet

  Med den potentialfri kontakt kan apparater med professionel elektronik tilsluttes til et eksternt alarmsystem. Derved er den fortløbende kontrol og dokumentation af kølingen sikret uafhængigt af, om personalet er til stede.

 • Integration i eksisterende systemer
  Den centrale dataadministration reducerer arbejdet til dokumentationen. Med interfacet RS 485 kan man forbinde op til 20 apparater med hinanden. En interfacekonverter, der kan fås som ekstraudstyr, forbinder de forbundne apparater med en computer. Softwaren informerer via e-mail det ansvarlige personale om mulige alarmer og overfører alle relevante data.

  Integration i eksisterende systemer

  Den centrale dataadministration reducerer arbejdet til dokumentationen. Med interfacet RS 485 kan man forbinde op til 20 apparater med hinanden. En interfacekonverter, der kan fås som ekstraudstyr, forbinder de forbundne apparater med en computer. Softwaren informerer via e-mail det ansvarlige personale om mulige alarmer og overfører alle relevante data.

 • Komplet dokumentation
  Den komplette dokumentation afgør i tvivlstilfælde, hvem der er ansvarlig ved temperaturudsving og alarmhændelser. Den integrerede datahukommelse registrerer med små intervaller over 2.000 temperaturværdier og muliggør dermed en differentieret analyse.

  Komplet dokumentation

  Den komplette dokumentation afgør i tvivlstilfælde, hvem der er ansvarlig ved temperaturudsving og alarmhændelser. Den integrerede datahukommelse registrerer med små intervaller over 2.000 temperaturværdier og muliggør dermed en differentieret analyse.

 • Enkel dataanalyse
  Den infrarøde nøgle, der kan fås som ekstraudstyr inklusive dokumentationssoftwaren, gør dataanalysen nemmere. Softwaren visualiserer relevante informationer i forskellige formater og diagrammer. Derudover kan dataene eksporteres til Excel og Word med programmet.

  Enkel dataanalyse

  Den infrarøde nøgle, der kan fås som ekstraudstyr inklusive dokumentationssoftwaren, gør dataanalysen nemmere. Softwaren visualiserer relevante informationer i forskellige formater og diagrammer. Derudover kan dataene eksporteres til Excel og Word med programmet.

 • Speciel nødsikring
  Af hensyn til maksimal sikkerhed har alle LKPv og LGPv et halvlederrelæ. Det garanterer ikke kun den nøjagtige temperaturregulering, men sikrer også den perfekte køleteknikaktivering i løbet af året.

  Speciel nødsikring

  Af hensyn til maksimal sikkerhed har alle LKPv og LGPv et halvlederrelæ. Det garanterer ikke kun den nøjagtige temperaturregulering, men sikrer også den perfekte køleteknikaktivering i løbet af året.

 • Salg

  Ønsker du at opleve et Liebherr-apparat live, inden du køber det? Vores lokale forhandlere står klar til at hjælpe. Til forhandlersøgning

  Det passende apparat til ethvert anvendelsesområde

  Uanset om det er en stor forskningsfacilitet eller et lille laboratorium: Liebherr-programmet omfatter modeller til alle afdelinger og anvendelsesformål. På den måde egner apparater med professionel elektronik sig frem for alt til den langfristede opbevaring af store mængder følsomme stoffer. De kompakte apparater med komfortelektronik er ideelle ved begrænset opstillingsplads.

  Apparater med eksplosionsbeskyttet indvendigt rum giver pålidelig sikkerhed for letantændelige og eksplosive substanser. Også her vælger du mellem kompakte apparater og modeller med stort volumen.

  Alle laboratorieapparater overbeviser med lang levetid og effektive komponenter samt en fremragende energieffektivitet.

  Modelserier med laboratorieapparater fra Liebherr

  Liebherr-laboratorieapparater med professionel elektronik egner sig til forskellige anvendelsesområder. På den måde er modellerne med stort volumen over alt den ideelle løsning, hvor der skal indlagres større mængder følsomme stoffer.

  Ud over den robuste konstruktion garanterer forskellige alarm- og dokumentationsfunktioner præparaternes sikkerhed.

  Til arbejdsområder med begrænset opstillingsplads tilbyder Liebherr apparater i kompakt format. Programmet omfatter to fritstående og to laboratorieapparater til undermontering. Sortimentet afrundes med en pladsbesparende køle- og frysekombination.

  Ved alle modeller kan temperaturen reguleres mellem +3 °C og +16 °C. Kombinationen af dynamisk kølesystem og præcis elektronik sikrer konstante temperaturer og en ensblivende temperaturfordeling i det indvendige rum. Af hensyn til pålidelig og effektiv dokumentation har alle kompakte apparater et integreret min./maks.-termometer.

  Meget følsomme og letantændelige stoffer opbevares sikkert i laboratorieapparater med eksplosionsbeskyttet indvendigt rum. Serien omfatter to eksplosionsbeskyttede køleapparater og to fryseapparater med komfortelektronik.

  Apparaternes indvendige rum opfylder kravene i EU-direktivet 94/9/EF (ATEX 95).

  Laboratoriekøleapparater med statisk køling og eksplosionsbeskyttet indvendigt rum er specielt bygget til opbevaring af større mængder eksplosive og letantændelige stoffer. LKexv-modellernes indvendige rum opfylder alle sikkerhedskrav i EU-direktivet 94/9EF (ATEX 95).

  De robust byggede apparater overbeviser med et stort nytterum. Med den integrerede termostat kan køletemperaturen indstilles trinløst mellem +1 °C og +15 °C.

  Med en opbevaringstemperatur på ned til -45 °C opfylder laboratoriekummefryserne fra Liebherr kravene fra forskning, industri og sundhedsvæsen.

  Som alle laboratorieapparater fra Liebherr overbeviser kummefryserne ved maksimal temperaturkonstans ved forholdsvist lavt forbrug.