Datenschutz

A MyLiebherr fiókra vonatkozó adatkezelési elvek (tájékoztatási kötelezettségek)

A. Általános tudnivalók

I. Mit szabályoz ez az adatvédelmi nyilatkozat?

Cégünk kiemelt hangsúlyt fektet személyes adatainak védelmére és biztonságára. Ezért fontos számunkra, hogy tájékoztatást adjunk Önnek, mely személyes adatait milyen célból használjuk fel és milyen jogok illetik meg Önt személyes adataival kapcsolatban.

A MyLiebherr-fiók

A „MyLiebherr-fiók“ az Ön központi felhasználói fiókja a Liebherr-Hausgeräte GmbH-nál. A MyLiebherr-fiók létrehozásához regisztrálnia kell. Regisztrálni a „MyLiebherr-portálon“ (https://home.myliebherr.com/) tud. A MyLieberherr-portálon történő regisztráláskor megerősítő hivatkozást tartalmazó e-mailt kap a regisztrációs folyamat végén. A regisztráció befejezéséhez rá kell kattintania a megerősítő hivatkozásra. Alternatívaként azonban Google-, Facebook- vagy Microsoft-fiókjával is regisztrálhat a MyLiebherr-fiók létrehozásához (a továbbiakban: „Közösségi bejelentkezés“). Kérjük, vegye figyelembe, hogy nincs befolyásunk személyes adatai Google, Facebook és Microsoft által történő kezelésére. MyLiebherr-fiókjával Ön igénybe veheti a Liebherr-Hausgeräte GmbH egyszeri bejelentkezést biztosító szolgáltatását (a továbbiakban röviden: „SSO“). Az SSO lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy egységes hozzáférési adatokkal vegyen igénybe más, SSO-ba bekapcsolt, korlátozott hozzáférésű digitális szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Modulok“). Az SSO segítségével külön regisztrációs és bejelentkezési folyamat szükségessége nélkül tud navigálni a modulok között. Az SSO automatizáltan továbbítja az adott modul szolgáltatójának az Ön MyLiebherr-fiókjában tárolt, adott modul használatához szükséges adatait, hogy a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsuk Önnek. A modulokat a Liebherr-Hausgeräte GmbH vagy a Liebherr-Hausgeräte GmbH leányvállalatai működtetik.

II. Mi minősül személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?

1. „Személyes adatnak“ (a továbbiakban úgy is mint: „Adat“) minősül minden olyan információ, amely elárul valamit egy természetes személyről. A személyes adatok azonban nem csupán olyan információk, amelyek közvetlenül következtetni engednek egy bizonyos személy kilétére (mint például valamely személy neve és e-mail címe), hanem olyan információk is, amelyek megfelelő egyéb tudás birtokában egy bizonyos személyhez köthetők.

2. „Adatkezelésnek“ minősül az Ön személyes adataival végrehajtott bármely intézkedés (mint például az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, elrendezése, tárolása, felhasználása vagy törlése).

B. Ki felelős az adataim kezeléséért?

Az Ön adatainak adatkezelője a Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon: +4973529280; telefax: +497352928408; e-mail: [email protected]

C. A MyLiebherr fiókkal kapcsolatos adatkezelés

I. Milyen adatokat, milyen célból gyűjtünk?

A MyLiebherr fiókkal megnyitásakor webszerverünk különösen az alábbi, úgynevezett naplófájlokban tárolt adatokat kezeli:

- a MyLiebherr fiókkal való hozzáférés dátuma

- a MyLiebherr fiókkal való hozzáférés pontos ideje

- annak a webhelynek az internetcíme, ahol Ön a

MyLiebherr fiókkal megnyitásának időpontjában tartózkodott (URL)

- az Ön által a MyLiebherr fiókkal keresztül lekért fájlok

- az Önnek továbbított adatmennyiség

- az Ön által használt böngésző típusa és verziója

- az Ön által használt operációs rendszer

- az Ön internetszolgáltatójának domain neve (például Telekom, Vodafone stb.)

- az Ön (külső) IP-címe

Ha közösségi bejelentkezés alkalmazása nélkül regisztrál és használ MyLiebherr-fiókot a MyLiebherr-portálon, alábbi adatokat kezeljük:

- a regisztráció dátuma

- az Ön egyedi felhasználói azonosítója (UPN)

- az utolsó sikeres bejelentkezés dátuma és pontos ideje

- az Ön e-mail címe

Ha közösségi bejelentkezés segítségével regisztrál és használ MyLiebherr-fiókot, a fenti foglalt adatokon kívül az alábbi adatokat kezeljük:

- a közösségi bejelentkezés azonosító jellemzője (ún. azonosító)

Megjegyzés: Ha a Facebook közösségi bejelentkezés funkciójával regisztrál vagy hitelesíti magát, a Facebook felsorolt adatok mellett vezeték- és keresztnevét, valamint profilképét is továbbítja. Ezeket az adatokat semmilyen célból nem kezeljük.

Megjegyzés: Ha a Google közösségi bejelentkezés funkciójával regisztrál vagy hitelesíti magát, a Google felsorolt adatok mellett vezeték- és keresztnevét, valamint a Google-Plus profiljára mutató hivatkozást is továbbítja. Ezeket az adatokat semmilyen célból nem kezeljük.

Megjegyzés: Ha a Apple közösségi bejelentkezés funkciójával regisztrál vagy hitelesíti magát, a Apple felsorolt adatok mellett vezeték- és keresztnevét is továbbítja. Ezeket az adatokat semmilyen célból nem kezeljük.

A MyLiebherr-portálhoz csatlakoztatott modulok optimális használata érdekében az alábbi adatokat gyűjtjük Öntől önkéntes alapon:

- az Ön által előnyben részesített nyelv

- az Ön megszólítása

- az Ön címe

- az Ön telefonszáma

- Liebherr hűtő- és fagyasztókészülékének gyári száma

- Liebherr hűtő- és fagyasztókészülékének készüléktípusa

- SmartDeviceBox-jának gyári száma

Ezeket az foglalt adatokat az alábbi célokból kezeljük:

1. webes kínálatunk védelme céljából

2. a MyLiebherr-fiók MyLiebherr-portálon keresztül történő regisztrálása céljából

3. a MyLiebherr-fiók közösségi bejelentkezés segítségével történő regisztrálása céljából

4. az SSO-hoz szükséges felhasználói és profiladatok központi kezelése céljából

5. az SSO használata céljából

6. az Ön által választott modul szolgáltatójának történő továbbítás céljából

7. MyLiebherr-fiókjához nyújtott támogatás céljából

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatait továbbíthatjuk EU-n/EGT-n kívüli országokba, ha valamelyik moduljának szolgáltatója ilyen országban rendelkezik székhellyel. Az ilyen szolgáltatónak történő továbbítás előtt kifejezett hozzájárulását kérjük.

Eltérő célú adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a GDPR 6. cikkének (4) bekezdése szerint ahhoz szükséges jogi feltételek adottak. A GDPR 13. cikkének (3) bekezdése és a GDPR 14. cikkének (4) bekezdése szerinti esetleges tájékoztatási kötelezettségeket ebben az esetben természetesen betartjuk.

II. Milyen jogalapon kezeljük adatait?

Egyéb különleges jogszabályok hiányában főszabályként a GDPR 6. cikke képezi adatai kezelésének jogalapját.

Adatai kezelése az alábbi jogalapokon történik:

1. szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

2. érdekek mérlegelése alapján történő adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

3. jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) (

4. hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Cégünk jogos érdekei a következők:

A portál stabilitásának és működésének javítása, illetve biztosítása (az 1. célra vonatkozik)

Amennyiben érdekek mérlegelése alapján kezeljük adatait, Ön jogosult arra, hogy a GDPR 21. cikkében foglalt előírások figyelembevételével tiltakozzon adatai kezelése ellen.

Adatait kizárólag a fent nevezett célok teljesítéséhez szükséges mértékben kezeljük.

III. Kinek, milyen célokból és mely kategóriába tartozó adatait továbbítjuk?

Adatait adott esetben továbbítjuk:

1. az Ön által tevékenyen igénybe vett modulok és egyéb esetleges szolgálatok és szolgáltatások nyújtóinak

2. a Liebherr-csoport más vállalatainak, feltéve, hogy ez szerződés kezdeményezéséhez, végrehajtásához vagy megszüntetéséhez szükséges, vagy a továbbításhoz jogos érdekünk fűződik, és az Ön jogos érdeke nem élvez elsőbbséget ezzel az érdekkel szemben;

3. az Ön által választott közösségi bejelentkezés szolgáltatójának

4. a fent említett célok elérése érdekében igénybe vett szolgáltatóinknak;

5. bíróságoknak, választottbíróságoknak, közhatalmi szerveknek vagy jogi tanácsadóknak, amennyiben az hatályban lévő jog betartásához vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

IV. Kezelik adataimat az Európai Unión kívül?

Az Európai Unión kívüli államokban (úgynevezett harmadik országok) található szerveknek történő adattovábbítás csak akkor megengedett, (1) ha Ön hozzájárulását adta nekünk, vagy (2) ha az Európai Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít (GDPR 45. cikk). Amennyiben a Bizottság nem hozott ilyen döntést, adatait csak akkor továbbíthatjuk harmadik országbeli harmadik félnek, ha megfelelő garanciák állnak fenn (pl. a Bizottság vagy a felügyeleti hatóság által egy bizonyos eljárás keretében elfogadott általános adatvédelmi kikötések) és az Önt érintettként megillető jogok biztosítottak.

V. Mikor töröljük vagy névtelenítjük adatait?

Adatait az adott célhoz szükséges ideig kezeljük, feltéve, hogy Ön nem tiltakozott hatályosan adatai kezelése ellen, vagy nem vonta vissza hatályosan esetleges hozzájárulását.

Amennyiben a jogszabályok – pl. a kereskedelmi jog vagy az adójog – megőrzési kötelezettséget írnak elő, az azáltal érintett adatokat kénytelenek leszünk a megőrzési kötelezettség fennállásáig tárolni. A megőrzési kötelezettség megszűnését követően megvizsgáljuk, hogy az adatkezelés továbbra is szükséges-e. Ha nem szükséges többé, töröljük adatait.

D. Hogyan biztosítják személyes adataim jogosulatlan hozzáféréssel és elvesztéssel szembeni védelmét?

Technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk adatai elvesztéssel, pontatlan megváltoztatással vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmét. Részünkről minden esetben csak jogosult személyek és csak a fent nevezett célokhoz szükséges mértékben férnek hozzá adataihoz. Az adatátvitelre titkosítással kerül sor.

E. Sütik és további technológiák

Honlapunk rendelkezésre bocsátásának keretében sütiket és további technológiákat alkalmazunk. Erről további információkat a sütikre vonatkozó tudnivalókban találhat.

F. Az érintettek jogai és panasz benyújtásának joga

A jogszabályok által előírt mértékben Önt megilleti

1. az adatairól való tájékoztatás joga;

2. a pontatlan adatok helyesbítéséhez és a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog;

3. az adatai törléséhez való jog, különösen akkor, ha (1) már nincs szükség rájuk az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célokból, ha (2) Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, ha (3) adatait jogellenesen kezelték vagy ha (4) tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

4. az adatai kezelésének korlátozásához való jog, különösen akkor, ha Ön vitatja az adatok pontosságát, vagy ha adatai kezelése jogellenes, és Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri.

5. az ahhoz való jog, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja adatait és kérje, hogy adatait közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőnek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A fenti jogok nem írásban történő érvényesítése esetén szíves megértését kérjük arra vonatkozóan, hogy adott esetben olyan bizonyítékokat kérünk Öntől, amelyek igazolják az Ön személyazonosságát. Ezen túlmenően megilleti Önt az ahhoz való jog, hogy panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatóságnál.

G. Hogyan érem el az adatvédelmi tisztviselőt?

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések esetén kérjük, forduljon:

Adatvédelmi osztályunkhoz

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Készült: 2021 Március