Data Protection

Principper for databehandling for MyLiebherr og Liebherr SmartDevice-appen (oplysningspligt)

A. Generelt

I. Hvad regulerer denne databeskyttelseserklæring?

Vi lægger stor vægt på beskyttelsen og sikkerheden af dine persondata. Det er derfor vigtigt for os at informere dig om, hvilke af dine persondata vi bruger og til hvilket formål samt hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine persondata.

MyLiebherr-portalen

"MyLiebherr-portalen" omfatter dine aktiviteter på MyLiebherr-webstedet, men udelukker navnlig ikke brugen af MyLiebherr-kontoen samt alle øvrige tilsluttede moduler Yderligere oplysninger om afhængigheden mellem MyLiebherr-portalen og MyLiebherr-kontoen finder du i nedenstående afsnit "Liebherr-kontoen".

MyLiebherr-kontoen

"MyLiebherr-kontoen" er din centrale brugerkonto hos Liebherr-Hausgeräte GmbH. Du skal registrere dig for at kunne oprette en MyLiebherr-konto. Du kan registrere dig på "MyLiebherr-portalen" (https://home.myliebherr.com/). Når du registrerer dig via MyLiebherr-portalen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink ved afslutning af registreringsprocessen. Du skal klikke på bekræftelseslinket for at fuldføre registreringen. Du kan også registrere dig med din Google-, Facebook- eller Microsoft-konto til MyLiebherr-kontoen (efterfølgende benævnt "socialt logon"). Vær opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på behandlingen af dine personlige data hos Google, Facebook og Microsoft. Med din MyLiebherr-konto kan du bruge tjenesten Single-Sign-on (enkeltlogon) fra Liebherr-Hausgeräte GmbH (herefter forkortet "SSO"). SSO gør det muligt for dig at bruge andre adgangsbegrænsede digitale tilbud (herefter benævnt "moduler"), der er knyttet til SSO, med de samme adgangsdata. Med SSO kan du navigere mellem moduler, uden at der kræves en separat registrerings- og logonproces. SSO sender automatisk de data fra din MyLiebherr-konto, som kræves for at kunne bruge de relevante moduler, til udbyderen af modulet, så denne kan tilbyde dig den allerstørste komfort. Modulerne drives enten af Liebherr-Hausgeräte GmbH eller af dennes datterselskaber.

Liebherr SmartDevice-appen

Liebherr SmartDevice-appen gør det muligt for dig at få vist dine data fra din Liebherr køle-og fryseenhed og konfigurere dem. Anvendelse af Liebherr SmartDevice-appen kræver et WLAN-kompatibelt modul (efterfølgende benævnt "SmartDeviceBox"), en MyLiebherr-konto og en internetforbindelse. Din Liebherr køle- og fryseenhed forbindes gennem SmartDeviceBox via en WLAN-kompatibel router til internettet. SmartDeviceBox kan eftermonteres på SmartDevice-kompatible Liebherr køle- og fryseenheder. På nogle Liebherr køle- og fryseenheder er SmartDeviceBox allerede integreret. I kombination med SmartDeviceBox bliver det muligt for dig at kontrollere diverse funktioner på din Liebherr køle- og fryseenhed, f.eks. køletemperaturen, ved hjælp af Liebherr SmartDevice-appen, mens du er ude. Med Liebherr SmartDevice-appen kan du se alle vigtige alarmmeddelelser, f.eks. en dør, der ikke er blevet lukket, med et enkelt kig. Liebherr SmartDevice-appen har en meddelelsesfunktion, der f.eks. minder dig om det, når det er tid til næste luftfilterskifte eller til at gøre ventilationsgitteret rent.

II. Hvad er persondata, og hvad betyder behandling?

1. "Persondata" (herefter også benævnt "data") er alle oplysninger, der siger noget om en fysisk person. Persondata er derved ikke bare oplysninger, der gør det muligt at identificere en bestemt person (f.eks. en persons navn eller e-mailadresse), men også oplysninger, hvormed der med en yderligere viden kan identificeres en bestemt person.

2. "Behandling" betyder enhver forholdsregel, der gennemføres med dine personlige data (f.eks. indsamling, registrering, organisation, sortering, lagring, anvendelse eller sletning af data).

B. Hvem er ansvarlig for behandlingen af mine data?

Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon: +4973529280, telefax +497352928408, e-mail: [email protected] er ansvarlig for behandlingen af dine data.

C. Databehandling i forbindelse med MyLiebherr-kontoen og MyLiebherr-portalen

I. Hvilke data indsamler vi og til hvilke formål?

Ved åbning af MyLiebherr-portalen behandles specielt følgende data via vores webserver, som vi gemmer i såkaldte logfiler:

1. dato for adgang til MyLiebherr-portalen

2. klokkeslæt for adgang til MyLiebherr-portalen

3. internetadressen på det websted, du benyttede til åbning af MyLiebherr-portalen (URL)

4. de filer, du åbnede via MyLiebherr-portalen

5. den datamængde, der er overført til dig

6. den browsertype og -version, du bruger

7. det operativsystem, du bruger

8. din internetudbyders domænenavn (f.eks. Telekom, Vodafone osv.)

9. din (eksterne) IP-adresse

Ved registrering og anvendelse af en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen uden anvendelse af et logon fra et socialt medie, behandler vi ud over de i punkt 1-9 angivne data følgende data:

10. registreringsdato

11. dit unikke bruger-id (UPN)

12. dato og klokkeslæt for sidste gennemførte logon

13. din e-mailadresse

Ved registrering og anvendelse af en MyLiebherr-konto via logon fra et socialt medie behandler vi ud over de i punkt 1-13 angivne data følgende data:

14. legitimationsoplysninger til logon fra et socialt medie (såkaldt id)

Bemærk: Når du registrerer dig eller godkender med logon fra Facebook, sender Facebook os ud over de i punkt 13 og 14 angivne data også dit navn, fornavn og dit profilbillede. Disse data anvender vi ikke til noget.

Bemærk: Når du registrerer dig eller godkender med et logon fra Google, sender Google os ud over de i punkt 13 og 14 angivne data også dit navn, fornavn og linket til din Google Plus-profil. Disse data anvender vi ikke til noget.

Bemærk: Når du registrerer dig eller godkender med et logon fra Apple, sender Apple os ud over de i punkt 13 og 14 angivne data også dit navn og dit fornavn. Disse data anvender vi ikke til noget.

Til optimal udnyttelse af det til MyLiebherr-portal forbundne modul indsamler vi på frivillig basis følgende data fra dig ud over de i punkt 1-14 angivne data:

15. dit foretrukne sprog

16. din tiltale

17. din adresse

18. dit telefonnummer

19. serienummeret på din Liebherr køle- og fryseenhed

20. apparattypen af din Liebherr køle- og fryseenhed

21. serienummeret på din SmartDeviceBox

De i punkt 1-21 angivne data behandler vi til følgende formål:

1. til beskyttelse af vores webtilbud (anvendte datakategorier 1-9)

2. til registrering af en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portal (anvendte datakategorier 10-13)

3. til registrering af en MyLiebherr-konto via logon fra et socialt medie (10-14)

4. til central administration af bruger- og profildata til SSO (anvendte datakategorier 10-21)

5. til anvendelse af SSO (anvendt datakategori 11)

6. til overførelse til udbyderen af det modul, du har valgt (anvendte datakategorier 13, 15-21)

7. til støtte til din MyLiebherr-konto (anvendte datakategorier 1-21)

Bemærk: Vær opmærksom på, at det er muligt, at dine persondata kan blive sendt til lande uden for EU/EØS, når den relevante udbyder af et af dine moduler har hovedsæde i et sådant land. Før overførelsen til en sådan udbyder, beder vi om dit udtrykkelige samtykke.

Behandling til andre formål vil kun komme i betragtning, når de påkrævede retsmæssige forskrifter iht. art. 6, stk. 4, i GDPR er opfyldt. Diverse informationspligter iht. art. 13, stk. 3, GDPR og art. 14, stk. 4, GDPR overholder vi naturligvis.

II. På hvilket retsligt grundlag behandler vi dine data?

Retsgrundlaget for behandling af dine data er grundlæggende – medmindre der ikke gælder andre specifikke retsforskrifter – art. 6 GDPR.

Behandlingen af dine data sker på følgende retsgrundlag:

1. Databehandling til gennemførelse af kontrakter (art. 6, stk. 1, lit. b), GDPR) (gælder for formål 2-7)

2. Databehandling på grundlag af en interesseafvejning (art. 6, stk. 1, lit. f), GDPR) (gælder for formål 1)

3. Databehandling til gennemførelse af en retslig forpligtelse (art. 6, stk. 1, lit. c), GDPR) (gælder for formål 1)

4. Samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a), GDPR) (gælder ved en eventuel formidling af dine data til udland, der ikke er EU/EØS, til formål 6)

Vores berettigede interesser er:

Forbedring af stabiliteten, funktionen og sikringen af portalen (gælder for formål 1)

Når vi behandler dine data på grundlag af en interesseafvejning, har du ret til i henhold til angivelserne i art. 21 GDPR at modsætte dig behandlingen af dine data.

Vi behandler udelukkende dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål.

III. Til hvem og til hvilke formål overfører vi hvilke kategorier af dine data?

Vi overfører eventuelt dine data:

1. Til den udbyder af det modul, du aktivt bruger, og eventuelt øvrige tjenester eller tjenesteydelser (datakategorierne 13, 15-21)

2. Til andre virksomheder i Liebherr-gruppen, såfremt det er nødvendigt for indledning, gennemførelse eller afslutning af en kontrakt, eller vi har en berettiget interesse i overførslen, og din overvejende berettigede interesse ikke står i modsætning hertil (datakategori 13-21)

3. Til den eventuelt af dig valgte udbyder af socialt medie-logon (datakategori 14)

4. Til vores serviceudbyder, som vi anvender til opnåelse af de ovennævnte formål (datakategori 1-21)

5. Til domstole, voldgiftsret, myndigheder eller advokater, når dette kræves til overholdelse af gældende lov eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav. (Datakategori 1-21)

IV. Behandles mine data uden for den Europæiske Union?

En dataoverførsel til steder i lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) er kun tilladt, (1) hvis du har givet dit samtykke til det, eller (2) hvis EU-Kommissionen har besluttet, at beskyttelsesniveauet i et tredjeland er rimeligt (art. 45 GDPR). Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen sådan beslutning, må vi kun overføre dine data til en tredjepart, der befinder sig i et tredjeland, hvis der foreligger passende garantier (f.eks. standarddatabeskyttelsesklausuler, der er godkendt af Kommissionen eller tilsynsmyndighederne i en bestemt retsproces), og opretholdelsen af dine rettigheder er garanteret.

V. Hvornår sletter eller anonymiserer vi dine data?

Vi behandler dine data, hvis det er nødvendigt til det pågældende formål, hvis du ikke aktivt har modsat dig behandlingen af dine data eller aktivt har tilbagekaldt dit eventuelle samtykke.

Hvis der gælder en lovmæssig opbevaringspligt – f.eks. i handelsretten eller skatteretten – skal vi gemme de deraf berørte data i opbevaringspligtens gyldighedsperiode. Efter udløb af opbevaringspligten kontrollerer vi, om der foreligger yderligere behov for behandling. Hvis der ikke længere er noget behov, bliver dine data slettet.

D. Databehandling i forbindelse med Liebherr SmartDevice-appen

I. Hvilke data indsamler vi og til hvilke formål?

Anvendelse af Liebherr SmartDevice-appen kræver en MyLiebherr-konto. Udover dataene under C. I. indsamler vi specielt følgende data fra dig:

1. enhedstypen af din Liebherr køle- og fryseenhed (serienummer, valgt betegnelse, model og type)

2. sensordata fra din Liebherr køle- og fryseenhed (temperaturstatus, kompressoromdrejningstal, døråbningsstatus)

3. enhedsdata fra din Liebherr SmartDeviceBox (serienummer, model, type, forbindelsesstatus)

4. den tekniske konfiguration af dit terminaludstyr (model, producent, anvendt operativsystem, forbindelsesstatus)

Disse data behandler vi grundlæggende set kun til følgende formål:

1. Klargøring af funktionerne af Liebherr SmartDevice-appen (anvendte datakategorier 1-4)

2. Fejlanalyse og forbedring af appen (anvendte datakategorier 1-4 og datakategorierne under C. I. 1-9)

Databehandling til andre formål vil kun komme i betragtning, når de påkrævede retsmæssige forskrifter iht. art. 6, stk. 4, i GDPR er opfyldt. Diverse informationspligter iht. art. 13, stk. 3, GDPR og art. 14, stk. 4, GDPR overholder vi naturligvis.

II. På hvilket retsligt grundlag indsamler vi dine data?

Retsgrundlaget for behandling af dine data er grundlæggende – medmindre der ikke gælder andre specifikke retsforskrifter – art. 6 GDPR.

Behandlingen af dine data sker på følgende retsgrundlag:

1. Samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a), GDPR) (gælder for formål 2)

2. Databehandling til gennemførelse af kontrakter (art. 6, stk. 1, lit. b), GDPR

(gælder for formål 1)

Når vi behandler dine data på grundlag af dit samtykke, har du når som helst ret til at kalde dit samtykke tilbage med fremtidig virkning.

Vi behandler udelukkende dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål.

III. Til hvem og til hvilke formål overfører vi hvilke kategorier af dine data?

Vi overfører eventuelt dine data til:

1. Andre Liebherr-koncernselskaber, såfremt det er nødvendigt for indledning, gennemførelse eller afslutning af en kontrakt, eller vi har en berettiget interesse i overførslen, og din overvejende berettigede interesse ikke står i modsætning hertil (datakategori 1-4)

2. Vore serviceudbydere, som vi anvender til opnåelse af de ovennævnte formål (datakategori 1-4)

3. Domstole, voldgiftsret, myndigheder eller advokater, når dette kræves til overholdelse af gældende lov eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav. (Datakategori 1-4)

IV. Behandles mine data uden for den Europæiske Union?

En dataoverførsel til steder i lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) er kun tilladt, (1) hvis du har givet dit samtykke til det, eller (2) hvis EU-Kommissionen har besluttet, at beskyttelsesniveauet i et tredjeland er rimeligt (art. 45 GDPR). Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen sådan beslutning, må vi kun overføre dine data til en tredjepart, der befinder sig i et tredjeland, hvis der foreligger passende garantier (f.eks. standarddatabeskyttelsesklausuler, der er godkendt af Kommissionen eller tilsynsmyndighederne i en bestemt retsproces), og opretholdelsen af dine rettigheder er garanteret.

V. Hvornår sletter eller anonymiserer vi dine data?

Vi behandler dine data, hvis det er nødvendigt til det pågældende formål, hvis du ikke aktivt har modsat dig behandlingen af dine data eller aktivt har tilbagekaldt dit eventuelle samtykke.

Hvis der gælder en lovmæssig opbevaringspligt – f.eks. i handelsretten eller skatteretten – skal vi gemme de deraf berørte data i opbevaringspligtens gyldighedsperiode. Efter udløb af opbevaringspligten kontrollerer vi, om der foreligger yderligere behov for behandling. Hvis der ikke længere er noget behov, bliver dine data slettet.

VI. Liebherr SmartDevice-app Skill til Amazon Alexa

Amazon Echo er en hardware fra Amazon til talekommandoer og svar. Med Amazon Echo-enheder kan talekommandoer analyseres, evalueres og udføres af Amazon. Brugen af Amazon Echo-enheder kræver en Amazon-brugerkonto og kan udvides med grænseflader til yderligere funktioner gennem tilføjelse af såkaldte "Skills". Liebherr SmartDevice-appen Skill gør det muligt for dig at styre nogle funktioner på Liebherr SmartDevice-appen via Amazon Echo-enheden via tale. Til det kræves, at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen Skill på din Amazon-konto og der knytter din MyLiebherr-konto til denne Skill. Gennem denne tilknytning kan talekommandoer fra dig evalueres af Amazon og sendes via et anonymiseret digitalt signal til Liebherr SmartDevice-appen til gennemførelse. Med undtagelse af den dato, hvor du får en Amazon-konto og en MyLiebherr-konto, overføres ingen persondata fra os til Amazon eller fra Amazon til os.

VII. Liebherr SmartDevice-app funktioner til Conrad Connect

Conrad Connect er en tjeneste fra Conrad Connect GmbH, som gør det muligt for dig at knytte alle funktioner på Liebherr SmartDevice-appen til forskellige Conrad Connect-understøttede enheder og applikationer. På den måde kan en bestemt hændelse (f.eks. klokkeslæt) udløse en handling (f.eks. aktivere funktionen "Supercool"). Brug af Conrad Connect kræver en Conrad Connect-konto. Conrad Connect kan udvides med yderligere funktioner ved at tilføje flera af producentens eller mærkets brugergrænseflader. Denne konfiguration gør det muligt for dig at styre visse funktionerne på Liebherr SmartDevice-appen via Conrad Connect. Det kræver, at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen på din Conrad Connect-konto og konfigurerer din MyLiebherr-konto. Med undtagelse af den dato, du får din Conrad Connect-konto og en MyLiebherr-konto, overføres der ingen personoplysninger fra os til Conrad Connect eller vice versa.

VIII. Liebherr SmartDevice-appen Trigger til IFTTT

IFTTT er en tjeneste fra IFTTT Inc., som gør det muligt for dig at knytte funktionerne på Liebherr SmartDevice-appen til forskellige IFTTT-understøttede applikationer. På den måde kan en bestemt hændelse (f.eks. indgang i boligen) udløse en handling (f.eks. aktivere funktionen Supercool). Anvendelse af IFTTT kræver, at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen Trigger på din IFTTT-konto og knytter din MyLiebherr-konto til Liebherr SmartDevice-appen Trigger. Med undtagelse af datoen, hvor du råder over en IFTTT-konto og en MyLiebherr-konto, overføres derved ingen persondata fra os til IFTTT Inc. eller fra IFTTT til os.

IX. Liebherr SmartDevice-app funktioner til HomeConnect Plus

HomeConnect Plus er en app, der giver dig mulighed for at forbinde funktionerne i Liebherr SmartDevice-appen med forskellige smarte enheder, der understøttes af HomeConnect Plus. Det betyder, at en bestemt hændelse (f.eks. indtræden i hjemmet) kan udløse en handling (f.eks. aktivering af SuperCool-funktionen). Brug af HomeConnect Plus kræver en HomeConnect Plus-brugerkonto og kan udvides til at omfatte grænseflader til yderligere funktioner ved at tilføje producenten eller mærket. Dette link giver dig mulighed for at styre nogle funktioner i Liebherr SmartDevice-appen via HomeConnect Plus. Dette kræver, at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen i din HomeConnect Plus-brugerkonto og forbinder din MyLiebherr-konto. Med undtagelse af den dato, hvor du har en HomeConnect Plus-brugerkonto og en MyLiebherr-konto, vil der ikke blive overført personlige data fra os til HomeConnect Plus eller fra HomeConnect Plus til os.

X. Liebherr SmartDevice-App "Actions" til Google Home

Google Home Smart Speaker er hardware fra Google til talemodtagelse og talt svar. Med Google Home Smart Speaker kan sprogkommandoer analyseres, evalueres og udføres af Google. Brugen af Google Home Smart Speaker kræver en Google-brugerkonto og kan udvides med grænseflader til yderligere funktioner gennem tilføjelse af såkaldte "Actions". Liebherr SmartDevice-appen Actions gør det muligt for dig at styre nogle funktioner på Liebherr SmartDevice-appen via Google Home Smart Speaker med tale. Det kræver, at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen Actions på din Google-konto og dér knytter din MyLiebherr-konto til disse Actions. Gennem denne tilknytning kan talekommandoer fra dig evalueres af Google og sendes via en anonymiseret digital signatur til Liebherr SmartDevice-appen til udførelse. Med undtagelse af den dato, hvor du får en Google-konto og en MyLiebherr-konto, overføres ingen personoplysninger fra os til Google eller fra Google til os.

E. Hvordan sikres mine persondata mod uautoriseret adgang og tab?

Vi tager tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler for at garantere, at dine data er beskyttet mod tab, ukorrekte ændringer eller uautoriseret adgang. Under alle omstændigheder har i denne forbindelse kun vores autoriserede personale adgang til dine data, og det udelukkende såfremt det er inden for rammerne af ovennævnte formål. Overførslen af alle data sker i krypteret tilstand.

F. Cookies og andre teknologier

I forbindelse med at vi stiller vores hjemmeside til rådighed, anvender vi cookies og andre teknologier. Du kan finde flere informationer i vores henvisninger vedrørende cookies.

G. Berørtes rettigheder og reklamationsret

De gældende bestemmelser i lovgivningen giver dig ret til

1. oplysninger om dine data

2. korrigering af forkerte data og komplettering af ukomplette data

3. sletning af dine data, og specielt, når (1) disse ikke længere kræves til de i denne databeskyttelseserklæring angivne formål, (2) du tilbagekalder dit samtykke, og der mangler noget yderligere retsgrundlag for behandling, (3) dine data blev behandlet ulovligt, eller (4) du har indgivet indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger nogen tilsidesættende berettigede grunde til behandlingen

4. indskrænkning af behandlingen af dine data, og specielt når korrektheden af dataene bestrides af dig, eller behandlingen af dine data er lovstridig, og du i stedet for sletning kræver indskrænkning af brugen

5. ret til at modtage dine data i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og til at kræve, at dine data sendes direkte fra os til en anden ansvarlig.

Vær opmærksom på, at retmæssigheden af den behandling, der blev foretaget på basis af dit samtykke og frem til din tilbagekaldelse af samtykke, forbliver uberørt.

Når de ovennævnte rettigheder gøres gældende, uden at det foreligger skriftligt, beder vi om forståelse for, at vi evt. forlanger dokumentation fra dig, der beviser, at du er den person, du giver dig ud for. Derudover har du en reklamationsret hos de ansvarlige tilsynsmyndigheder.

H. Hvordan kontakter jeg den ansvarlige for databeskyttelsen?

Ved spørgsmål om databeskyttelse skal du henvende dig til:

Databeskyttelse

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Status: Marts 2021