Data Protection

Principper for databehandling for MyLiebherr og Liebherr SmartDevice-appen (oplysningspligt)

A. Generelt

I. Hvad regulerer denne databeskyttelseserklæring?

Vi lægger stor vægt på beskyttelsen og sikkerheden af dine persondata. Det er derfor vigtigt for os at informere dig om, hvilke af dine persondata vi bruger og til hvilket formål samt hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine persondata.

MyLiebherr-portalen

"MyLiebherr-portalen" omfatter dine aktiviteter på MyLiebherr-webstedet, men udelukker navnlig ikke brugen af MyLiebherr-kontoen samt alle øvrige tilsluttede moduler Yderligere oplysninger om afhængigheden mellem MyLiebherr-portalen og MyLiebherr-kontoen finder du i nedenstående afsnit "Liebherr-kontoen".

MyLiebherr-kontoen

"MyLiebherr-kontoen" er din centrale brugerkonto hos Liebherr-Hausgeräte GmbH. Du skal registrere dig for at kunne oprette en MyLiebherr-konto. Du kan registrere dig på "MyLiebherr-portalen" (https://home.myliebherr.com/). Når du registrerer dig via MyLiebherr-portalen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink ved afslutning af registreringsprocessen. Du skal klikke på bekræftelseslinket for at fuldføre registreringen. Du kan også registrere dig med din Google-, Facebook- eller Microsoft-konto til MyLiebherr-kontoen (efterfølgende benævnt "socialt logon"). Vær opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på behandlingen af dine personlige data hos Google, Facebook og Microsoft. Med din MyLiebherr-konto kan du bruge tjenesten Single-Sign-on (enkeltlogon) fra Liebherr-Hausgeräte GmbH (herefter forkortet "SSO"). SSO gør det muligt for dig at bruge andre adgangsbegrænsede digitale tilbud (herefter benævnt "moduler"), der er knyttet til SSO, med de samme adgangsdata. Med SSO kan du navigere mellem moduler, uden at der kræves en separat registrerings- og logonproces. SSO sender automatisk de data fra din MyLiebherr-konto, som kræves for at kunne bruge de relevante moduler, til udbyderen af modulet, så denne kan tilbyde dig den allerstørste komfort. Modulerne drives enten af Liebherr-Hausgeräte GmbH eller af dennes datterselskaber.

Liebherr SmartDevice-appen

Liebherr SmartDevice-appen gør det muligt for dig at få vist dine data fra din Liebherr køle-og fryseenhed og konfigurere dem. Anvendelse af Liebherr SmartDevice-appen kræver et WLAN-kompatibelt modul (efterfølgende benævnt "SmartDeviceBox"), en MyLiebherr-konto og en internetforbindelse. Din Liebherr køle- og fryseenhed forbindes gennem SmartDeviceBox via en WLAN-kompatibel router til internettet. SmartDeviceBox kan eftermonteres på SmartDevice-kompatible Liebherr køle- og fryseenheder. På nogle Liebherr køle- og fryseenheder er SmartDeviceBox allerede integreret. I kombination med SmartDeviceBox bliver det muligt for dig at kontrollere diverse funktioner på din Liebherr køle- og fryseenhed, f.eks. køletemperaturen, ved hjælp af Liebherr SmartDevice-appen, mens du er ude. Med Liebherr SmartDevice-appen kan du se alle vigtige alarmmeddelelser, f.eks. en dør, der ikke er blevet lukket, med et enkelt kig. Liebherr SmartDevice-appen har en meddelelsesfunktion, der f.eks. minder dig om det, når det er tid til næste luftfilterskifte eller til at gøre ventilationsgitteret rent.

II. Hvad er persondata, og hvad betyder behandling?

1. "Persondata" (herefter også benævnt "data") er alle oplysninger, der siger noget om en fysisk person. Persondata er derved ikke bare oplysninger, der gør det muligt at identificere en bestemt person (f.eks. en persons navn eller e-mailadresse), men også oplysninger, hvormed der med en yderligere viden kan identificeres en bestemt person.

2. "Behandling" betyder enhver forholdsregel, der gennemføres med dine personlige data (f.eks. indsamling, registrering, organisation, sortering, lagring, anvendelse eller sletning af data).

B. Hvem er ansvarlig for behandlingen af mine data?

Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon: +4973529280, telefax +497352928408, e-mail: [email protected] er ansvarlig for behandlingen af dine data.

C. Databehandling i forbindelse med MyLiebherr-kontoen og MyLiebherr-portalen

I. Hvilke data indsamler vi og til hvilke formål?

Ved åbning af MyLiebherr-portalen behandles specielt følgende data via vores webserver, som vi gemmer i såkaldte logfiler:

1. dato for adgang til MyLiebherr-portalen

2. klokkeslæt for adgang til MyLiebherr-portalen

3. internetadressen på det websted, du benyttede til åbning af MyLiebherr-portalen (URL)

4. de filer, du åbnede via MyLiebherr-portalen

5. den datamængde, der er overført til dig

6. den browsertype og -version, du bruger

7. det operativsystem, du bruger

8. din internetudbyders domænenavn (f.eks. Telekom, Vodafone osv.)

9. din (eksterne) IP-adresse

Ved registrering og anvendelse af en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen uden anvendelse af et logon fra et socialt medie, behandler vi ud over de i punkt 1-9 angivne data følgende data:

10. registreringsdato

11. dit unikke bruger-id (UPN)

12. dato og klokkeslæt for sidste gennemførte logon

13. din e-mailadresse

Ved registrering og anvendelse af en MyLiebherr-konto via logon fra et socialt medie behandler vi ud over de i punkt 1-13 angivne data følgende data:

14. legitimationsoplysninger til logon fra et socialt medie (såkaldt id)

Bemærk: Når du registrerer dig eller godkender med logon fra Facebook, sender Facebook os ud over de i punkt 13 og 14 angivne data også dit navn, fornavn og dit profilbillede. Disse data anvender vi ikke til noget.

Bemærk: Når du registrerer dig eller godkender med et logon fra Google, sender Google os ud over de i punkt 13 og 14 angivne data også dit navn, fornavn og linket til din Google Plus-profil. Disse data anvender vi ikke til noget.

Bemærk: Når du registrerer dig eller godkender med et logon fra Microsoft, sender Microsoft os ud over de i punkt 13 og 14 angivne data også dit navn og dit fornavn. Disse data anvender vi ikke til noget.

Til optimal udnyttelse af det til MyLiebherr-portal forbundne modul indsamler vi på frivillig basis følgende data fra dig ud over de i punkt 1-14 angivne data:

15. dit foretrukne sprog

16. din tiltale

17. din adresse

18. dit telefonnummer

19. serienummeret på din Liebherr køle- og fryseenhed

20. apparattypen af din Liebherr køle- og fryseenhed

21. serienummeret på din SmartDeviceBox

De i punkt 1-21 angivne data behandler vi til følgende formål:

1. til beskyttelse af vores webtilbud (anvendte datakategorier 1-9)

2. til registrering af en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portal (anvendte datakategorier 10-13)

3. til registrering af en MyLiebherr-konto via logon fra et socialt medie (10-14)

4. til central administration af bruger- og profildata til SSO (anvendte datakategorier 10-21)

5. til anvendelse af SSO (anvendt datakategori 11)

6. til overførelse til udbyderen af det modul, du har valgt (anvendte datakategorier 13, 15-21)

7. til støtte til din MyLiebherr-konto (anvendte datakategorier 1-21)

Bemærk: Vær opmærksom på, at det er muligt, at dine persondata kan blive sendt til lande uden for EU/EØS, når den relevante udbyder af et af dine moduler har hovedsæde i et sådant land. Før overførelsen til en sådan udbyder, beder vi om dit udtrykkelige samtykke.

Behandling til andre formål vil kun komme i betragtning, når de påkrævede retsmæssige forskrifter iht. art. 6, stk. 4, i GDPR er opfyldt. Diverse informationspligter iht. art. 13, stk. 3, GDPR og art. 14, stk. 4, GDPR overholder vi naturligvis.

II. På hvilket retsligt grundlag behandler vi dine data?

Retsgrundlaget for behandling af dine data er grundlæggende – medmindre der ikke gælder andre specifikke retsforskrifter – art. 6 GDPR.

Behandlingen af dine data sker på følgende retsgrundlag:

1. Databehandling til gennemførelse af kontrakter (art. 6, stk. 1, lit. b), GDPR) (gælder for formål 2-7)

2. Databehandling på grundlag af en interesseafvejning (art. 6, stk. 1, lit. f), GDPR) (gælder for formål 1)

3. Databehandling til gennemførelse af en retslig forpligtelse (art. 6, stk. 1, lit. c), GDPR) (gælder for formål 1)

4. Samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a), GDPR) (gælder ved en eventuel formidling af dine data til udland, der ikke er EU/EØS, til formål 6)

Vores berettigede interesser er:

Forbedring af stabiliteten, funktionen og sikringen af portalen (gælder for formål 1)

Når vi behandler dine data på grundlag af en interesseafvejning, har du ret til i henhold til angivelserne i art. 21 GDPR at modsætte dig behandlingen af dine data.

Vi behandler udelukkende dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål.

III. Til hvem og til hvilke formål overfører vi hvilke kategorier af dine data?

Vi overfører eventuelt dine data:

1. Til den udbyder af det modul, du aktivt bruger, og eventuelt øvrige tjenester eller tjenesteydelser (datakategorierne 13, 15-21)

2. Til andre virksomheder i Liebherr-gruppen, såfremt det er nødvendigt for indledning, gennemførelse eller afslutning af en kontrakt, eller vi har en berettiget interesse i overførslen, og din overvejende berettigede interesse ikke står i modsætning hertil (datakategori 13-21)

3. Til den eventuelt af dig valgte udbyder af socialt medie-logon (datakategori 14)

4. Til vores serviceudbyder, som vi anvender til opnåelse af de ovennævnte formål (datakategori 1-21)

5. Til domstole, voldgiftsret, myndigheder eller advokater, når dette kræves til overholdelse af gældende lov eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav. (Datakategori 1-21)

IV. Behandles mine data uden for den Europæiske Union?

En dataoverførsel til steder i lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) er kun tilladt, (1) hvis du har givet dit samtykke til det, eller (2) hvis EU-Kommissionen har besluttet, at beskyttelsesniveauet i et tredjeland er rimeligt (art. 45 GDPR). Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen sådan beslutning, må vi kun overføre dine data til en tredjepart, der befinder sig i et tredjeland, hvis der foreligger passende garantier (f.eks. standarddatabeskyttelsesklausuler, der er godkendt af Kommissionen eller tilsynsmyndighederne i en bestemt retsproces), og opretholdelsen af dine rettigheder er garanteret.

V. Hvornår sletter eller anonymiserer vi dine data?

Vi behandler dine data, hvis det er nødvendigt til det pågældende formål, hvis du ikke aktivt har modsat dig behandlingen af dine data eller aktivt har tilbagekaldt dit eventuelle samtykke.

Hvis der gælder en lovmæssig opbevaringspligt – f.eks. i handelsretten eller skatteretten – skal vi gemme de deraf berørte data i opbevaringspligtens gyldighedsperiode. Efter udløb af opbevaringspligten kontrollerer vi, om der foreligger yderligere behov for behandling. Hvis der ikke længere er noget behov, bliver dine data slettet.

D. Databehandling i forbindelse med Liebherr SmartDevice-appen

I. Hvilke data indsamler vi og til hvilke formål?

Anvendelse af Liebherr SmartDevice-appen kræver en MyLiebherr-konto. Udover dataene under C. I. indsamler vi specielt følgende data fra dig:

1. enhedstypen af din Liebherr køle- og fryseenhed (serienummer, valgt betegnelse, model og type)

2. sensordata fra din Liebherr køle- og fryseenhed (temperaturstatus, kompressoromdrejningstal, døråbningsstatus)

3. enhedsdata fra din Liebherr SmartDeviceBox (serienummer, model, type, forbindelsesstatus)

4. den tekniske konfiguration af dit terminaludstyr (model, producent, anvendt operativsystem, forbindelsesstatus)

Disse data behandler vi grundlæggende set kun til følgende formål:

1. Klargøring af funktionerne af Liebherr SmartDevice-appen (anvendte datakategorier 1-4)

2. Fejlanalyse og forbedring af appen (anvendte datakategorier 1-4 og datakategorierne under C. I. 1-9)

Databehandling til andre formål vil kun komme i betragtning, når de påkrævede retsmæssige forskrifter iht. art. 6, stk. 4, i GDPR er opfyldt. Diverse informationspligter iht. art. 13, stk. 3, GDPR og art. 14, stk. 4, GDPR overholder vi naturligvis.

II. På hvilket retsligt grundlag indsamler vi dine data?

Retsgrundlaget for behandling af dine data er grundlæggende – medmindre der ikke gælder andre specifikke retsforskrifter – art. 6 GDPR.

Behandlingen af dine data sker på følgende retsgrundlag:

1. Samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a), GDPR) (gælder for formål 2)

2. Databehandling til gennemførelse af kontrakter (art. 6, stk. 1, lit. b), GDPR

(gælder for formål 1)

Når vi behandler dine data på grundlag af dit samtykke, har du når som helst ret til at kalde dit samtykke tilbage med fremtidig virkning.

Vi behandler udelukkende dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål.

III. Til hvem og til hvilke formål overfører vi hvilke kategorier af dine data?

Vi overfører eventuelt dine data til:

1. Andre Liebherr-koncernselskaber, såfremt det er nødvendigt for indledning, gennemførelse eller afslutning af en kontrakt, eller vi har en berettiget interesse i overførslen, og din overvejende berettigede interesse ikke står i modsætning hertil (datakategori 1-4)

2. Vore serviceudbydere, som vi anvender til opnåelse af de ovennævnte formål (datakategori 1-4)

3. Domstole, voldgiftsret, myndigheder eller advokater, når dette kræves til overholdelse af gældende lov eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav. (Datakategori 1-4)

IV. Behandles mine data uden for den Europæiske Union?

En dataoverførsel til steder i lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) er kun tilladt, (1) hvis du har givet dit samtykke til det, eller (2) hvis EU-Kommissionen har besluttet, at beskyttelsesniveauet i et tredjeland er rimeligt (art. 45 GDPR). Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen sådan beslutning, må vi kun overføre dine data til en tredjepart, der befinder sig i et tredjeland, hvis der foreligger passende garantier (f.eks. standarddatabeskyttelsesklausuler, der er godkendt af Kommissionen eller tilsynsmyndighederne i en bestemt retsproces), og opretholdelsen af dine rettigheder er garanteret.

V. Hvornår sletter eller anonymiserer vi dine data?

Vi behandler dine data, hvis det er nødvendigt til det pågældende formål, hvis du ikke aktivt har modsat dig behandlingen af dine data eller aktivt har tilbagekaldt dit eventuelle samtykke.

Hvis der gælder en lovmæssig opbevaringspligt – f.eks. i handelsretten eller skatteretten – skal vi gemme de deraf berørte data i opbevaringspligtens gyldighedsperiode. Efter udløb af opbevaringspligten kontrollerer vi, om der foreligger yderligere behov for behandling. Hvis der ikke længere er noget behov, bliver dine data slettet.

VI. Liebherr SmartDevice-app Skill til Amazon Alexa

Amazon Echo er en hardware fra Amazon til talekommandoer og svar. Med Amazon Echo-enheder kan talekommandoer analyseres, evalueres og udføres af Amazon. Brugen af Amazon Echo-enheder kræver en Amazon-brugerkonto og kan udvides med grænseflader til yderligere funktioner gennem tilføjelse af såkaldte "Skills". Liebherr SmartDevice-appen Skill gør det muligt for dig at styre nogle funktioner på Liebherr SmartDevice-appen via Amazon Echo-enheden via tale. Til det kræves, at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen Skill på din Amazon-konto og der knytter din MyLiebherr-konto til denne Skill. Gennem denne tilknytning kan talekommandoer fra dig evalueres af Amazon og sendes via et anonymiseret digitalt signal til Liebherr SmartDevice-appen til gennemførelse. Med undtagelse af den dato, hvor du får en Amazon-konto og en MyLiebherr-konto, overføres ingen persondata fra os til Amazon eller fra Amazon til os.

VII. Liebherr SmartDevice-app funktioner til Conrad Connect

Conrad Connect er en tjeneste fra Conrad Connect GmbH, som gør det muligt for dig at knytte alle funktioner på Liebherr SmartDevice-appen til forskellige Conrad Connect-understøttede enheder og applikationer. På den måde kan en bestemt hændelse (f.eks. klokkeslæt) udløse en handling (f.eks. aktivere funktionen "Supercool"). Brug af Conrad Connect kræver en Conrad Connect-konto. Conrad Connect kan udvides med yderligere funktioner ved at tilføje flera af producentens eller mærkets brugergrænseflader. Denne konfiguration gør det muligt for dig at styre visse funktionerne på Liebherr SmartDevice-appen via Conrad Connect. Det kræver, at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen på din Conrad Connect-konto og konfigurerer din MyLiebherr-konto. Med undtagelse af den dato, du får din Conrad Connect-konto og en MyLiebherr-konto, overføres der ingen personoplysninger fra os til Conrad Connect eller vice versa.

VIII. Liebherr SmartDevice-appen Trigger til IFTTT

IFTTT er en tjeneste fra IFTTT Inc., som gør det muligt for dig at knytte funktionerne på Liebherr SmartDevice-appen til forskellige IFTTT-understøttede applikationer. På den måde kan en bestemt hændelse (f.eks. indgang i boligen) udløse en handling (f.eks. aktivere funktionen Supercool). Anvendelse af IFTTT kræver, at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen Trigger på din IFTTT-konto og knytter din MyLiebherr-konto til Liebherr SmartDevice-appen Trigger. Med undtagelse af datoen, hvor du råder over en IFTTT-konto og en MyLiebherr-konto, overføres derved ingen persondata fra os til IFTTT Inc. eller fra IFTTT til os.

E. Hvordan sikres mine persondata mod uautoriseret adgang og tab?

Vi tager tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler for at garantere, at dine data er beskyttet mod tab, ukorrekte ændringer eller uautoriseret adgang. Under alle omstændigheder har i denne forbindelse kun vores autoriserede personale adgang til dine data, og det udelukkende såfremt det er inden for rammerne af ovennævnte formål. Overførslen af alle data sker i krypteret tilstand.

F. Cookies

Vi anvender såkaldte cookies til at genkende dine præferencer og til at udforme vores websted optimalt. Det forenkler navigationen og sikrer en høj grad af brugervenlighed.

I. Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din terminal. De kan bruges til at fastslå, om der allerede har været kommunikation til vores MyLiebherr-portal. I så fald identificeres cookieen på din enhed. Persondata kan derefter gemmes i cookies, når du har givet samtykke til det, eller det er ubetinget teknisk påkrævet, f.eks. for at muliggøre beskyttet logon.

Du kan finde flere oplysninger om cookies under www.allaboutcookies.org.

II. Hvad bruger vi cookies til?

Vi bruger cookies

 til kontrol af din logonstatus og til brugeridentifikation efter vellykket logon

 til at garantere et sikkert internetmiljø

 til at kontrollere vores webstedsydelse

 til at vurdere typen og metoden af din anvendelse af vores websted for at forbedre vores tjenester. På den måde kan vi f.eks. registrere, hvornår en proces er for kompliceret, og brugeren derfor afbryder den igangværende proces. Med denne viden kan procestrinnene forenkles og gøres mere kundeorienterede.

 til forbedring af brugervenligheden, gennemførligheden for vores brugerkunder og onlineoplevelsen.

Vi bruger ikke vores cookies til at følge dine internetaktiviteter uden for MyLiebherr-portalen og det tilknyttede modul.

III. Hvilken typer cookies bruger vi, og hvilke formål har de?

a. Sessionscookies

Sessionscookies slettes efter lukning af browseren. De registrerer navigationen på MyLiebherr-portalen samt brugstiden og gemmer indholdet af dine logonoplysninger i hele den tid, du er på MyLiebherr-portalen. Desuden holder sessionscookies din pålogning aktiv under sessionen.

b. Vedvarende cookies eller sporingscookies

Vedvarende cookies eller sporingscookies indeholder ingen persondata. Der registreres, hvorfra kontakten til webstedet blev indledt fra, hvilken søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev klikket på, og hvilket søgeudtryk der blev valgt samt placeringen af brugerens lokation på tidspunktet for adgangen til webstedet. Der registreres desuden antallet af besøg samt varigheden af det første, det aktuelle og de forrige besøg. Disse cookies registrerer kun besøg på MyLiebherr-portalen. Ved besøg på andre internetsider er de ikke aktiveret.

c. Fornyet målretning eller fornyet markedsføring

Vores websted anvender såkaldt fornyede målretningsteknologier til at gøre internettilbuddet mere interessant for dig. Herved markeres dit besøg på bestemte websteder med cookies og identificeres igen senere af disse på andre websteder. Vi er overbevist om, at visningen af personligt tilpassede, interesserelevante reklamehenvisninger normalt er mere interessant for internetbrugeren end reklamer, der ikke har nogen personlig tiltrækning. Visningen af disse reklamemidler på vores partneres sider sker på grundlag af en cookieteknologi og en analyse af tidligere brugsadfærd. Denne form for reklame sker fuldkomment anonymt. Der gemmes ingen persondata, og ingen brugsprofil bliver sammenholdt med dine persondata.

d. Konverteringssporing

Se anvendelsen af Google-teknikker

I. Kan jeg slette cookies, der er gemt på min enhed?

Du kan slette cookies, der er gemt for MyLiebherr-portalen. I så fald går dine individuelle data og dit individuelle indhold tabt, herunder dine cookieindstillinger, og ved næste åbning af MyLiebherr-portal genkendes du ikke som tilbagevendende besøger.

II. Accepterer du vores cookies?

Til brugerkonceptet for vores MyLiebherr-portal hører nogle onlinefunktioner, der gør dit besøg så behageligt som muligt. Disse fungerer dog kun ved hjælp af cookies. Når du igen navigerer til vores side, accepterer du anvendelsen af disse cookies. Du kan når som helst kalde dit samtykke tilbage.

III. Hvordan kan jeg tilbagekalde mit samtykke til brugen af cookies?

Hvis du ikke vil have, at vi genkender din enhed igen, kan du forhindre lagring af cookies på din enhed ved at vælge "Acceptér ingen cookies" i dine browserindstillinger. Du kan finde oplysninger om, hvordan det fungerer, i vejledningen fra din browserproducent.

I din browser kan du indstille, at lagring af cookies kun accepteres, når du giver dit samtykke til det. Hvis du ikke vil acceptere cookies fra vores tjenesteudbydere og partnere, kan du vælge indstillingen i din browser "Blokér cookies fra tredjeparter".

Normalt vises via Hjælp-funktionen på menulinjen i din webbrowser, hvordan du afviser nye cookies og deaktiverer allerede modtagne cookies.

Vær derved opmærksom på, at nogle "væsentlige" cookies er ubetinget påkrævede for at kunne navigere uhindret på MyLiebherr-portalen samt til valg og administration. Vi bruger udelukkende disse cookies til at kontrollere MyLiebherr-portalens effektivitet og registrere besøgsfrekvensen.

G. Brug af Google-teknikker

I. Hvordan kan jeg forhindre lagring af Google-teknikker (cookies)?

Hvis du ikke ønsker, at Liebherr-Hausgeräte GmbH indsamler og analyserer data om dit besøg, kan du når som helst fravælge dem fremover (såkaldt "Opt-Out").

Til teknisk gennemførelse af denne indsigelse placeres en "Opt-Out-cookie" i din browser. Denne cookie bruges udelukkende til tildeling af din indsigelse. Vær opmærksom på, at en "Opt-Out-cookie" af tekniske grunde kun kan anvendes på den browser, hvorpå den blev gemt. Hvis du sletter cookieen eller bruger en anden browser eller en anden enhed, skal du gennemføre Opt-Out igen.

Her kan du installere "Opt-Out-cookien" direkte. Alternativt kan du downloade og installere tilgængelige browsertilføjelser via følgende link.

II. Hvad er Google Analytics?

MyLiebherr-portalen anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics anvender cookies, der lagres på din enhed, og muliggør en analyse af din brug af webstedet. De oplysninger om din brug af dette websted, der opnås gennem cookien, overføres normalt til en server fra Google i USA og lagres der.

Vi har aktiveret IP-anonymisering på MyLiebherr-portalen. Det betyder, at din IP-adresse allerede bliver afkortet af Google i medlemslandene i den Europæiske Union eller i andre aftalelande i aftalen med det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Kun i undtagelser overføres en fuld IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes der. Efter ordre fra Liebherr-Hausgeräte GmbH, som den, der driver MyLiebherr-portalen, vil Google bruge de ovennævnte oplysninger til at vurdere din brug af MyLiebherr-portalen til at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteterne og til at levere yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med webstedsbrugen og internetbrugen, til Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Den IP-adresse, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics kombineres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring af cookies gennem passende indstilling af din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge alle dette websteds funktioner i fuldt omfang.

Du kan desuden med fremtidig virkning forhindre Googles registrering af de data, der opnås gennem cookies og din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), samt Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere tilgængelige browsertilføjelser på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

III. Hvad er Google AdWords?

Vi bruger onlinereklameprogrammet "Google AdWords" og inden for rammerne af Google AdWords konverteringssporing. Cookien til konverteringssporing placeres, når en bruger klikker på en Google-placeret annonce. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering.

Hvis brugeren besøger bestemte sider på AdWords-kunders websteder, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden registrere, at brugeren har klikket på annoncen og blev ledt videre til denne side. Hver kunde får en unik cookie. Cookies kan dermed ikke forfølges via webstedet fra AdWords-kunder.

De oplysninger, der opnås ved hjælp af konverteringscookies, bruges til at oprette konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har besluttet sig for konverteringssporing. Kunden får oplyst det samlede antal brugere, der har klikket på deres annoncer, og som blev ledt videre til en side, der er udstyret med en konverteringssporingskode. De får dog ingen oplysninger, hvormed brugere kan identificeres personligt.

Google AdWords anvendes kun, hvis du via det såkaldte cookiebanner udtrykkeligt giver dit samtykke til det. Hvis du vil deaktivere cookies til konverteringssporing, kan du indstille din browser sådan, at cookies fra domænet "googleadservices.com" bliver blokeret.

Du kan finde flere oplysninger om emnet "Databeskyttelse" inden for rammerne af onlinereklameprogrammet Google AdWords under https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Hvad er DoubleClick?

DoubleClick fra Google er en tjenesteydelse fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick fra Google anvender cookies til at præsentere dig for de relevante reklameannoncer. Derved bliver din browser tildelt et pseudonymt identifikationsnummer (id) for at kontrollere, hvilke annoncer der skal vises i din browser, og hvilke annoncer der blev åbnet. Cookies indeholder ingen personoplysninger. Anvendelsen af DoubleClick-cookies gør det udelukkende muligt for Google og dens partnerwebsteder at vise annoncer på grundlag af tidligere besøg på vores eller andre websteder på internettet. De oplysninger, der opnås gennem cookies, bliver af Google overført til en server i USA til evaluering og bliver gemt der. En overførsel af data fra Google til tredjemand finder kun sted på grund af lovmæssige forskrifter eller inden for rammerne af ordredatobehandling. Google vil ikke under nogen omstændigheder kombinere dine data med andre data, der er registreret af Google.

Gennem din accept, som du kan afgive via det banner, der vises ved dit første besøg på Liebherr-webstedet, erklærer du dig indforstået med behandlingen af de data, som Google indsamler om dig, og den tidligere beskrevne type af og metode til databehandling samt det angivne formål. Du kan forhindre lagring af cookies via en passende indstilling i din browsersoftware. Vi henviser dog til, at du i så fald ikke vil kunne bruge alle funktioner på Liebherr-webstedet fuldt ud.

Ud over dette kan du forhindre Googles registrering af de data, der er indsamlet via cookies og din brug af Liebherr-webstedet samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere den tilgængelige browsertilføjelse, som du finder under punktet DoubleClick-deaktiveringsudvidelse på linket https://adssettings.google.com/. Alternativt kan du deaktivere DoubleClick-cookies på siden Digital Advertising Alliance på følgende link: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Berørtes rettigheder og reklamationsret

De gældende bestemmelser i lovgivningen giver dig ret til

1. oplysninger om dine data

2. korrigering af forkerte data og komplettering af ukomplette data

3. sletning af dine data, og specielt, når (1) disse ikke længere kræves til de i denne databeskyttelseserklæring angivne formål, (2) du tilbagekalder dit samtykke, og der mangler noget yderligere retsgrundlag for behandling, (3) dine data blev behandlet ulovligt, eller (4) du har indgivet indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger nogen tilsidesættende berettigede grunde til behandlingen

4. indskrænkning af behandlingen af dine data, og specielt når korrektheden af dataene bestrides af dig, eller behandlingen af dine data er lovstridig, og du i stedet for sletning kræver indskrænkning af brugen

5. ret til at modtage dine data i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og til at kræve, at dine data sendes direkte fra os til en anden ansvarlig.

Vær opmærksom på, at retmæssigheden af den behandling, der blev foretaget på basis af dit samtykke og frem til din tilbagekaldelse af samtykke, forbliver uberørt.

Når de ovennævnte rettigheder gøres gældende, uden at det foreligger skriftligt, beder vi om forståelse for, at vi evt. forlanger dokumentation fra dig, der beviser, at du er den person, du giver dig ud for. Derudover har du en reklamationsret hos de ansvarlige tilsynsmyndigheder.

I. Hvordan kontakter jeg den ansvarlige for databeskyttelsen?

Ved spørgsmål om databeskyttelse skal du henvende dig til:

Databeskyttelse

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Status: Oktober 2020