MyLiebherr-portaalin tietojenkäsittelyperiaatteet (tiedonantovelvoitteet)

A. Yleistä

Mitä tämä tietosuojatiedote koskee?

Pidämme henkilötietojesi suojaamista ja turvallisuutta erittäin tärkeänä asiana. Siksi meille on tärkeää, että tiedät, mitä henkilötietojasi käytämme, mihin tarkoituksiin ja mitä oikeuksia sinulla on koskien henkilötietojasi.

MyLiebherr-tili

MyLiebherr-tili on Liebherr-Hausgeräte GmbH:ssa ylläpidetty keskeinen käyttäjätilisi. MyLiebherr-tilin luomiseksi sinun tulee rekisteröityä. Rekisteröinti on mahdollista MyLiebherr-portaalissa (https://home.myliebherr.com). Rekisteröityessäsi MyLiebherr-portaalin kautta saat rekisteröintitapahtuman päätteeksi vahvistuslinkin sisältävän sähköpostiviestin. Sinun täytyy klikata tätä vahvistuslinkkiä viedäksesi rekisteröinti päätökseen. Vaihtoehtoisesti voit rekisteröityä myös Google-, Facebook- tai Microsoft-tililläsi MyLiebherr-tilille (jäljempänä käytämme näistä nimitystä some-login). Huomaathan, että emme voi vaikuttaa siihen, miten Google, Facebook ja Microsoft käsittelevät henkilötietojasi. MyLiebherr-tilisi avulla voit käyttää Liebherr Hausgeräte GmbH:n Single Sign-On -palvelua (jäljempänä lyhyesti "SSO"). SSO:n avulla voit käyttää samoilla pääsytiedoilla muita SSO-palveluun liitettyjä pääsyrajoitteisia digitaalisia tarjouksia (jäljempänä käytetään nimitystä "moduulit"). SSO:n avulla voit liikkua moduulista toiseen, ilman että tarvitaan erillistä rekisteröitymistä ja kirjautumista. SSO välittää MyLiebherr-tiliin ilmoitetut, kunkin moduulin käyttämiseen tarvittavat käyttäjätiedot automatisoidusti kunkin moduulin tarjoajalle, jotta käytöstäsi tulee mahdollisimman helppoa. Moduuleja ylläpitävät joko Liebherr-Hausgeräte GmbH tai Liebherr-Hausgeräte GmbH:n tytäryhtiöt.

II. Mitä ovat henkilötiedot ja mitä tarkoitetaan käsittelyllä?

1. Henkilötiedot (jäljempänä myös lyhyesti tiedot) käsittävät kaikki tiedot, jotka kertovat jotakin luonnollisesta henkilöstä. Henkilötietoja ovat tällöin ne tiedot, joista voidaan suoraan päätellä tietyn henkilön henkilöllisyys (kuten esimerkiksi henkilön nimi tai sähköpostiosoite), mutta niiden lisäksi myös sellaiset tiedot, joista voidaan vastaavilla lisätiedoilla saada selville tietyn henkilön henkilöllisyys.

2. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, jotka suoritetaan henkilötiedoillasi (kuten esimerkiksi tietojen saanti, kerääminen, organisointi, järjestäminen, tallentaminen, käyttö tai poistaminen).

B. Kuka on vastuussa tietojeni käsittelystä?

Tietojesi käsittelystä on vastuussa Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Saksa; puhelin: +4973529280; faksi +497352928408; s-posti: [email protected]

C. MyLiebherr-tiliin liittyvä tietojenkäsittely

I. Mitä tietoja keräämme mihin tarkoituksiin?

Kun MyLiebherr-tiliin haetaan näytölle, niin verkkopalvelimemme käsittelee erityisesti seuraavia tietoja, jotka tallennamme niin sanottuihin Logfiles-tietueisiin:

- MyLiebherr-tiliin saantipäivämäärä

- MyLiebherr-tiliin saantikellonaika

- sen verkkosivuston internetosoite (URL), jolla olet ollut MyLiebherr-tiliin hakemisen ajankohtana

- tiedostot, jotka olet hakenut MyLiebherr-tiliin kautta

- sinulle välitettyjen tietojen määrä

- käyttämäsi selaintyyppi ja -versio

- käyttämäsi käyttöjärjestelmä

- verkkopalvelun tarjoajasi verkkotunnus (esimerkiksi Telekom, Vodafone, jne.)

- (ulkoinen) IP-osoitteesi

Kun rekisteröidyt MyLiebherr-tiliin ja käytät sitä MyLiebherr-portaalin avulla käyttämättä some-kirjautumista, käsitelemme yllä, seuraavia tietoja:

- rekisteröinnin päivämäärä

- yksiselitteinen käyttäjätunnuksesi (UPN)

- viimeisen onnistuneen kirjautumisen päivämäärä ja kellonaika

-. sähköpostiosoitteesi

Kun rekisteröidyt MyLiebherr-tiliin ja käytät sitä some-kirjautumisen avulla, käsitelemme yllä mainittujen tietojen lisäksi seuraavia tietoja:

- some-kirjautumisen tunnistetiedot (ns. tunniste)

Huomautus: Kun rekisteröidyt tai vahvistat aitouden Facebook-sivuston some-kirjautumisella, niin Facebook välittää meille lueteltujen tietojen ohella myös suku- ja etunimesi sekä profiilikuvasi. Emme käsittele näitä tietoja mihinkään tarkoitukseen.

Huomautus: Kun rekisteröidyt tai vahvistat aitouden Googlen some-kirjautumisella, niin Google välittää meille lueteltujen tietojen ohella myös suku- ja etunimesi sekä linkin Google PLus -profiiliisi. Emme käsittele näitä tietoja mihinkään tarkoitukseen.

Huomautus: Kun rekisteröidyt tai vahvistat aitouden Apple some-kirjautumisella, niin Apple välittää meille lueteltujen tietojen ohella myös suku- ja etunimesi. Emme käsittele näitä tietoja mihinkään tarkoitukseen.

Voidaksesi käyttää MyLiebherr-portaaliin liitettyjä moduuleja parhaalla mahdollisella tavalla keräämme sinulta vapaaehtoisesti luovutettuina seuraavat tiedot:

- haluamasi kieli

- puhuttelusi

- osoitteesi

- puhelinnumerosi

- Liebherr jääkaappi-pakastinlaitteesi sarjanumero

- Liebherr jääkaappi-pakastinlaitteesi laitetyyppi

- SmartDeviceBox-laitteesi sarjanumero

Näitä mainittuja tietoja käsittelemme seuraaviin tarkoituksiin:

1. verkkotarjontamme suojaaminen

2. MyLiebherr-tilin rekisteröimiseksi MyLiebherr-portaalin kautta

3. MyLiebherr-tilin rekisteröimiseksi some-kirjautumisen kautta

4. SSO:n käyttäjä- ja profiilitietojen keskitettyyn hallintaan

5. SSO:n käyttämiseen

6. välitettäväksi valitsemasi moduulin tarjoajalle

7. tukemaan MyLiebherr-tiliäsi

Huomautus: Pyydämme huomioimaan, että henkilötietosi voidaan välittää EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin, jos jonkin moduulisi tarjoajan kotipaikka on tällaisessa maassa. Ennen tietojen välittämistä tällaiselle tarjoajalle tulemme pyytämään sinulta nimenomaisen suostumuksesi tähän.

Käsittely muihin tarkoituksiin tulee kysymykseen vain silloin, jos siihen on tarvittavat oikeusperusteet GDPR:n artiklan 6 kohdan 4 mukaan. Siinä tapauksessa tulemme tietenkin noudattamaan GDPR:n artiklan 13 kohdan 3 ja artiklan 14 kohdan 4 mukaisia tiedotusvelvoitteitamme.

II. Mikä on tietojesi käsittelyn oikeusperuste?

Tietojesi käsittelyn oikeusperuste on periaatteellisesti – mikäli vielä muita erityisiä lakisäädöksiä ei ole – GDPR:n artikla 6.

Tietojesi käsittely tapahtuu seuraavin oikeusperustein:

1. tietojenkäsittely sopimusten täyttämiseksi (GDPR:n artikla 6 kohta 1 alakohta b))

2. tietojenkäsittely etujensovittelun pohjalta (GDPR:n artikla 6 kohta 1 alakohta f))

3. tietojenkäsittely oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi (GDPR:n artikla 6 kohta 1 alakohta c))

4. suostumus (GDPR:n artikla 6 kohta 1 alakohta a))

Meidän oikeusintressimme ovat:

tilin vakauden, toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen

Kun käsittelemme tietojasi etujensovittelun pohjalta, niin sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely huomioiden GDPR:n artiklan 21 määräykset.

Käsittelemme tietojasi ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeen yllä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi.

III. Kenelle ja mihin tarkoituksiin välitämme mihin luokitukseen kuuluvia tietojasi?

Välitämme tietosi tarvittaessa:

1. Aktiivisesti käyttämiesi moduulien tarjoajille sekä mahdollisesti muille palveluille tai palvelusuorituksille

2. Liebherr-ryhmän muille yrityksille, siinä määrin kuin tämä on tarpeen sopimuksen valmisteluun, täyttämiseen tai lopettamiseen tai meillä on osaltamme oikeusintressi tietojen välittämiseen eikä pääasiallinen oikeusintressisi ole sen kanssa ristiriidassa;

3. Valitsemallesi some-kirjautumisen tarjoajalle

4. Palveluntarjoajillemme, joita käytämme yllä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseen

5. Oikeusistuimille, välitysoikeuksille, viranomaisille tai oikeusavustajille, jos tämä on tarpeen voimassa olevien lakien noudattamiseksi tai oikeusvaatimusten esittämiseksi, täyttämiseksi tai puolustamiseksi.

IV. Käsitelläänkö tietojani Euroopan unionin ulkopuolella?

Tietojen välitys Euroopan unionin ulkopuolisissa valtioissa (niin sanotuissa kolmansissa valtioissa) sijaitseviin kohteisiin on luvallista vain, (1) jos olet antanut meille suostumuksesi tähän tai (2) mikäli Euroopan komissio on päättänyt, että kolmannessa valtiossa vallitsee kohtuullinen suojaustaso (GDPR:n art. 45). Jos komissio ei ole näin päättänyt, saamme välittää tietosi kolmannessa valtiossa sijaitseville kolmansille osapuolille vain jos tähän on riittävät takuut (esim. vakiotietosuojauslausekkeet, jotka komissio tai valvontaviranomainen on hyväksynyt tietyssä menettelyssä) ja oikeuksiesi toteutus asianosaisena on varmistettu.

V. Milloin poistamme tai anonymisoimme tietosi?

Käsittelemme tietojasi niin kauan kuin tämä on tarpeen kutakin tarkoitusta varten, mikäli et ole pätevästi kieltänyt tietojesi käsittelyä tai olet pätevästi peruuttanut mahdollisesti antamasi suostumuksen.

Mikäli tietojasi koskee jokin lakimääräinen – esim. kauppa- tai verotusoikeudellinen – säilytysvelvoite, niin meidän täytyy tallentaa siihen kuuluvat tiedot säilytysvelvoitteen keston mukaisesti. Säilytysvelvoiteajanjakson kuluttua tarkastamme, onko tarpeen käsitellä tietoja edelleen. Mikäli tällaista tarvetta ei enää ole, poistamme tietosi.

D. Miten henkilötietoni varmistetaan luvattomien tahojen saannilta tai niiden menettämiseltä?

Käytämme teknisiä ja organisatorisia turvallisuustoimia varmistaaksemme, että tietosi on suojattu menettämiseltä, luvattomilta muutoksilta tai ulkopuolisten tahojen luvattomalta tietoihisi pääsyltä. Joka tapauksessa meidän puoleltamme muutoin vain tähän oikeutetuilla henkilöillä on pääsy tietoihisi, ja tämäkin vain siinä määrin kuin se on tarpeen yllämainittuihin tarkoituksiin. Kaikki tiedot välitetään salattuina.

E. Evästeet ja muut tekniikat

Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita osana verkkosivustomme tarjontaa. Löydät tästä tietoa evästeilmoituksistamme.

F. Asianosaisen oikeudet ja oikeus valittaa

Sinulla on lain säätämissä puitteissa oikeus

1. saada selvitys tallennetuista tiedoistasi;

2. oikaista virheelliset tiedot ja täydentää puutteelliset tiedot;

3. poistaa tietosi, erityisesti jos (1) ne eivät enää ole tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittuun tarkoitukseen, (2) peruuttaa suostumuksesi eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustetta, (3) tietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai (4) olet vastustanut tietojesi käsittelyä eikä käsittelylle ole etusijalla olevia oikeutettuja syitä.

4. rajoittaa tietojesi käsittelyä, erityisesti jos kiistät tietojen oikeellisuuden tai jos tietojesi käsittely on laitonta ja vaadit tietojen poistamisen sijaan käsittelyn rajoittamista.

5. saada tietosi rakenteellisesti selkeässä, yleisesti käytössä olevassa ja koneluettavassa muodossa ja määrätä, että me välitämme tietosi suoraan muulle vastuulliselle.

Huomaathan, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Mikäli vaadit yllämainittujen oikeuksiesi noudattamista muulla kuin kirjallisella tavalla, pyydämme ymmärtämään, että mahdollisesti vaadimme sinulta näyttöä todisteeksi siitä, että olet väittämäsi henkilö. Tämän lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

G. Miten tavoitan tietosuojavaltuutetun?

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, ole hyvä ja ota yhteyttä seuraavaan tahoon:

Datenschutz

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

D-88457 Oberopfingen

[email protected]

Päivitys: Maaliskuu 2021