Data Protection

Datu apstrādes principi attiecībā uz MyLiebherr un Liebherr SmartDevice lietotni (informēšanas pienākumi)

A. Vispārīgi noteikumi

I. Ko reglamentē šis paziņojums par personas datu aizsardzību?

Mēs piešķiram īpaši lielu nozīmi Jūsu personas datu aizsardzībai un drošībai. Tāpēc mums ir svarīgi Jūs informēt par to, kādus Jūsu personas datus mēs izmantojam, kādam mērķim tie tiek izmantoti un kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem.

MyLiebherr portāls

"MyLiebherr portāls" apkopo Jūsu aktivitātes MyLiebherr interneta vietnē, it īpaši to, kā tiek lietoti ne tikai MyLiebherr konti un MyLiebherr internetveikali, bet arī visi citi saistītie moduļi. Papildu informāciju par saistību starp MyLiebherr portālu un MyLiebherr kontu skatiet nākamajā punktā "MyLiebherr konts".

MyLiebherr konts

"MyLiebherr konts" ir Jūsu galvenais lietotāja konts Liebherr Hausgeräte GmbH. Lai izveidotu MyLiebherr kontu, Jums ir jāreģistrējas. Reģistrēties iespējams "MyLiebherr portālā" (https://home.myliebherr.com). Reģistrējoties MyLiebherr portālā, reģistrācijas procesa beigās Jūs saņemsiet e-pastu ar apstiprinājuma saiti. Lai pabeigtu reģistrāciju, Jums jānoklikšķina uz apstiprinājuma saites. Tomēr MyLiebherr kontam Jūs varat reģistrēties arī ar savu Google, Facebook vai Microsoft kontu (turpmāk tekstā „pieteikšanās, izmantojot sociālo tīklu"). Lūdzu, ievērojiet, ka mēs nevaram ietekmēt to, kā Jūsu personas datus apstrādā Google, Facebook un Microsoft. Ar savu MyLiebherr kontu Jūs varat izmantot Single-Sign-on pakalpojumu (turpmāk tekstā saīsināti "SSO"), ko piedāvā Liebherr-Hausgeräte GmbH. SSO ļauj Jums izmantot citus ar SSO sasaistītus digitālos piedāvājumus, kuriem ir ierobežota piekļuve (turpmāk tekstā "moduļi"), ar vienotiem piekļuves datiem. Ar SSO Jūs varat naviģēt starp moduļiem, un tam nav nepieciešams atsevišķs reģistrācijas un pieteikšanās process. Jūsu datus, kas ir saglabāti MyLiebherr kontā un nepieciešami attiecīgo moduļu lietošanai, SSO automatizēti pārsūta attiecīgajam moduļu pakalpojumu sniedzējam, lai Jums nodrošinātu maksimālu lietošanas komfortu. Moduļus pārvalda Liebherr-Hausgeräte GmbH vai Liebherr-Hausgeräte GmbH meitasuzņēmumi.

Liebherr SmartDevice lietotne

Liebherr SmartDevice lietotne ļauj vizualizēt un konfigurēt Jūsu Liebherr ledusskapja un saldētavas datus. Lai izmantotu Liebherr SmartDevice lietotni, ir vajadzīgs WLAN atbalstošs modulis (turpmāk tekstā "SmartDeviceBox"), MyLiebherr konts un interneta savienojums. Ar SmartDeviceBox starpniecību Jūsu Liebherr ledusskapis un saldētava, izmantojot WLAN atbalstošu maršrutētāju, tiek savienoti ar internetu. SmartDeviceBox iespējams uzstādīt SmartDevice atbalstošiem Liebherr ledusskapjiem un saldētavām. Dažiem Liebherr ledusskapjiem un saldētavām SmartDeviceBox jau ir iebūvēts. Savienojumā ar SmartDeviceBox Liebherr SmartDevice lietotne Jums ļauj vadīt dažādas Jūsu Liebherr ledusskapja un saldētavas funkcijas, piemēram, dzesēšanas temperatūru, esot ceļā. Izmantojot Liebherr SmartDevice lietotni, Jūs varat tieši pārskatīt visus svarīgos trauksmes ziņojumus, piemēram, nejauši vaļā atstātas durvis. Liebherr SmartDevice lietotnei ir uzstādīta informēšanas funkcija, kas Jums atgādina, piemēram, ka ir pienācis laiks nākamajai gaisa filtra maiņai vai ir jāiztīra ventilācijas režģis.

II. Kas ir personas dati un ko nozīmē to apstrāde?

1. "Personas dati" (turpmāk tekstā saukti arī "dati") ir visa informācija, kas kaut ko izsaka par kādu fizisku personu. Turklāt personas dati ir ne tikai informācija, kas ļauj tieši identificēt konkrētu personu (piemēram, personas vārds, uzvārds vai e-pasta adrese), bet arī informācija, ar kuras palīdzību ar attiecīgām papildu zināšanām iespējams izveidot saikni ar konkrētu personu.

2. "Apstrāde" nozīmē jebkādus pasākumus, kas tiek veikti, izmantojot Jūsu personas datus (piemēram, datu iegūšana, uzskaite, organizēšana, kārtošana, saglabāšana, izmantošana vai dzēšana).

B. Kas ir atbildīgs par manu datu apstrādi?

Par Jūsu datu apstrādi ir atbildīgs Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, tālrunis +4973529280, fakss +497352928408, e-pasts: [email protected]

C. Datu apstrāde saistībā ar MyLiebherr kontu un MyLiebherr portālu

I. Kādus datus mēs iegūstam un kādiem mērķiem?

Atverot MyLiebherr portālu, ar mūsu tīmekļa servera starpniecību tiek apstrādāti it īpaši tālāk norādītie dati, ko mēs saglabājam tā dēvētajos žurnālfailos:

1. piekļuves MyLiebherr portālam datums;

2. piekļuves MyLiebherr portālam laiks;

3. interneta vietnes adrese, kuru Jūs bijāt atvēris MyLiebherr portāla atvēršanas brīdī (URL);

4. faili, ko Jūs atvērāt, atrodoties MyLiebherr portālā;

5. Jums pārsūtītais datu apjoms;

6. Jūsu izmantotā pārlūka tips un versija;

7. Jūsu izmantotā operētājsistēma;

8. Jūsu interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukums (piemēram, Telekom, Vodafone u.c.);

9. Jūsu (ārējā) IP adrese.

Laikā, kad notiek MyLiebherr konta reģistrācija un lietošana MyLiebherr portālā, neizmantojot pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību, papildus iepriekš 1.-9. punktā minētajiem datiem, mēs apstrādājam šādus datus:

10. reģistrācijas datums;

11. Jūsu unikālais lietotāja identifikators (UPN);

12. pēdējās veiksmīgās pieteikšanās datums un laiks;

13. Jūsu e-pasta adrese.

Laikā, kad notiek MyLiebherr konta reģistrācija un lietošana, izmantojot pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību, papildus iepriekš 1.-13. punktā minētajiem datiem mēs apstrādājam šādus datus:

14. pieteikšanās ar sociālo tīklu starpniecību identifikācijas pazīme (tā dēvētais identifikators).

Norāde: Ja Jūs reģistrējaties vai autentificējaties, izmantojot pieteikšanos ar Facebook sociālā tīkla starpniecību, papildus 13. un 14. punktā uzskaitītajiem datiem Facebook mums pārsūta arī Jūsu uzvārdu, vārdu un profila attēlu. Šos datus mēs neapstrādājam nekādiem mērķiem.

Norāde: Ja Jūs reģistrējaties vai autentificējaties, izmantojot pieteikšanos ar Google sociālā tīkla starpniecību, papildus 13. un 14. punktā uzskaitītajiem datiem Google mums pārsūta arī Jūsu uzvārdu, vārdu un saiti uz Jūsu Google Plus profilu. Šos datus mēs neapstrādājam nekādiem mērķiem.

Norāde: Ja Jūs reģistrējaties vai autentificējaties, izmantojot pieteikšanos ar Microsoft sociālā tīkla starpniecību, papildus 13. un 14. punktā uzskaitītajiem datiem Microsoft mums pārsūta arī Jūsu uzvārdu un vārdu. Šos datus mēs neapstrādājam nekādiem mērķiem.

Lai varētu optimāli lietot MyLiebherr portālam piesaistītos moduļus, mēs no Jūsu brīvprātīgi papildus 1.-14. punktā sniegtajiem datiem iegūstam šādus datus:

15. Jūsu prioritārā valoda;

16. Jūsu uzruna;

17. Jūsu adrese;

18. Jūsu tālruņa numurs;

19. Jūsu ledusskapja un saldētavas sērijas numurs;

20. Jūsu ledusskapja un saldētavas iekārtas tips;

21. Jūsu SmartDeviceBox sērijas numurs.

Šos 1.-21. punktā minētos datus mēs apstrādājam šādiem mērķiem:

1. lai aizsargātu mūsu interneta piedāvājumu (izmantotās datu kategorijas 1-9);

2. lai reģistrētu MyLiebherr kontu, izmantojot MyLiebherr portālu (izmantotās datu kategorijas 10-13);

3. lai reģistrētu MyLiebherr kontu, izmantojot pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību (10-14);

4. lai centralizēti pārvaldītu lietotāja un profila datus SSO vajadzībām (izmantotās datu kategorijas 10-21);

5. lai izmantotu SSO (izmantotā datu kategorija 11);

6. lai pārsūtītu attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam Jūsu izvēlēto moduli (izmantotās datu kategorijas 13, 15-21);

7. lai atbalstītu Jūsu MyLiebherr kontu (izmantotās datu kategorijas 1-21).

Norāde: Lūdzu, ievērojiet, ka Jūsu personas datu pārsūtīšana ir iespējama uz valstīm, kas atrodas ārpus ES/EEZ, ja attiecīgais kāda Jūsu moduļa pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts šādā valstī. Pirms datu pārsūtīšanas šādam pakalpojumu sniedzējam mēs lūgsim nepārprotamu Jūsu atļauju.

Apstrāde citiem mērķiem tiek apsvērta tikai tad, ja to nosaka nepieciešamās juridiskās prasības saskaņā ar GDPR 6. panta 4. punktu. Šādā gadījumā mēs, protams, ievērosim iespējamos informēšanas pienākumus saskaņā ar GDPR 13. panta 3. punktu un 14. panta 4. punktu.

II. Kāds ir Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats principā - iekams vēl nav izstrādātas specifiskas tiesību normas - ir GDPR 6. pants.

Jūsu dati tiek apstrādāti atbilstoši šādam juridiskajam pamatam:

1. datu apstrāde līgumu izpildes nodrošināšanai (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (attiecas uz 2.-7. mērķi);

2. datu apstrāde interešu samērošanas nolūkā (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (attiecas uz 1. mērķi);

3. datu apstrāde, lai izpildītu juridiskas saistības (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) (attiecas uz 1. mērķi);

4. piekrišana (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) (attiecas uz Jūsu datu iespējamu pārsūtīšanu ārpus ES/EEZ 6. mērķa izpildei).

Mūsu leģitīmās intereses ir:

uzlabot portāla stabilitāti, funkcionēšanu un aizsardzību (attiecas uz 1. mērķi).

Ja mēs apstrādājam Jūsu datus interešu samērošanas nolūkā, Jums ir tiesības, ņemot vērā GDPR 21. panta noteikumus, iebilst pret Jūsu datu apstrādi.

Mēs apstrādājam Jūsu datus vienīgi tādā apjomā, kāds ir nepieciešams iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

III. Kam un kādiem mērķiem mēs pārsūtām Jūsu datus un kādas to kategorijas?

Attiecīgā gadījumā mēs pārsūtām Jūsu datus:

1. moduļu, kurus Jūs aktīvi izmantojat, un citu iespējamo pakalpojumu vai servisa pakalpojumu sniedzējiem (datu kategorijas 13, 15-21);

2. citiem Liebherr grupas uzņēmumiem, ja tas nepieciešams līguma sagatavošanai, izpildei vai izbeigšanai vai mums ir leģitīmas intereses pārsūtīt datus un tas nav pretrunā Jūsu pārākajām leģitīmajām interesēm (datu kategorijas 13-21);

3. jūsu attiecīgi izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību (datu kategorija 14);

4. mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs piesaistām iepriekš minēto mērķu sasniegšanai (datu kategorijas 1-21);

5. tiesām, šķīrējtiesām, iestādēm vai juridiskajiem konsultantiem, ja tas nepieciešams, lai ievērotu piemērojamās tiesības vai izvirzītu, izmantotu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus (datu kategorija 1-21).

IV. Vai mani dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības?

Datu pārsūtīšana uz iestādēm valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (tā dēvētajām trešajām valstīm), ir atļauta tikai tad, ja 1) Jūs esat sniedzis mums savu piekrišanu vai 2) Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka trešajā valstī tiek nodrošināta pienācīga līmeņa aizsardzība (GDPR 45. pants). Ja Komisija nav pieņēmusi šādu lēmumu, Jūsu datus mēs drīkstam pārsūtīt trešajām personām, kas atrodas kādā no trešajām valstīm, tikai tad, ja ir pieejamas atbilstīgas garantijas (piemēram, standarta datu aizsardzības klauzulas, kuras konkrētas procedūras ietvaros pieņēmusi Komisija vai uzraudzības iestāde) un tiek garantēta Jūsu kā datu objekta tiesību aizsardzība.

V. Kad mēs dzēšam vai anonimizējam Jūsu datus?

Mēs apstrādājam Jūsu datus, kamēr tas ir vajadzīgs attiecīgā mērķa sasniegšanai, ja vien Jūs neesat efektīvi iebildis pret Jūsu datu apstrādi vai efektīvi atsaucis Jūsu sniegto piekrišanu.

Ja ir noteikti likumiski glabāšanas pienākumi - piemēram, saistībā ar komerctiesībām vai nodokļu tiesībām -, attiecīgie dati mums būs jāglabā līdz glabāšanas pienākuma termiņam beigām. Pēc glabāšanas pienākuma termiņa beigām mēs pārbaudām, vai pastāv papildu nepieciešamība apstrādāt datus. Ja šādas nepieciešamības vairs nav, Jūsu dati tiek dzēsti.

D. Datu apstrāde saistībā ar Liebherr SmartDevice lietotni

I. Kādus datus mēs iegūstam un kādiem mērķiem?

Lai lietotu Liebherr SmartDevice lietotni, ir nepieciešams MyLiebherr konts. Papildus C.I. punktā minētajiem datiem mēs iegūstam no Jums it īpaši šādus datus:

1. Jūsu Liebherr ledusskapja un saldētavas iekārtas dati (sērijas numurs, izvēlētais nosaukums, modelis un tips)

2. Jūsu Liebherr ledusskapja un saldētavas sensoru dati (temperatūras statuss, kompresora apgriezienu skaits, durvju atvēršanas statuss)

3. Jūsu Liebherr SmartDeviceBox iekārtas dati (sērijas numurs, modelis, tips, savienojuma statuss)

4. Jūsu gala ierīces tehniskā konfigurācija (modelis, ražotājs, izmantotā operētājsistēma, savienojuma statuss)

Šos datus mēs pamatā apstrādājam tikai šādiem mērķiem:

1. Liebherr SmartDevice lietotnes funkciju nodrošināšana (izmantotās datu kategorijas 1-4);

2. kļūdu analīze un lietotnes uzlabošana (izmantotās datu kategorijas 1-4 un C.I 1-9 minētās datu kategorijas).

Datu apstrāde citiem mērķiem notiek tikai tad, ja to paredz nepieciešamās juridiskās prasības saskaņā ar GDPR 6. panta 4. punktu. Šādā gadījumā mēs, protams, ievērosim iespējamos informēšanas pienākumus saskaņā ar GDPR 13. panta 3. punktu un 14. panta 4. punktu.

II. Uz kādu juridisko pamatu balstoties, mēs iegūstam Jūsu datus?

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats principā - iekams vēl nav izstrādātas specifiskas tiesību normas - ir GDPR 6. pants.

Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar šādu juridisko pamatu:

1. piekrišana (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) (attiecas uz 2. mērķi);

2. datu apstrāde līgumu izpildei (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(attiecas uz 1. mērķi);

Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz nākotni.

Mēs apstrādājam Jūsu datus vienīgi tādā apjomā, kāds ir nepieciešams iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

III. Kam un kādiem mērķiem mēs pārsūtām Jūsu datus un kādas to kategorijas?

Attiecīgā gadījumā mēs pārsūtām Jūsu datus:

1. citām Liebherr koncerna sabiedrībām, ja tas nepieciešams līguma sagatavošanai, izpildei vai izbeigšanai vai mums ir leģitīmas intereses pārsūtīt datus un tas nav pretrunā Jūsu pārākajām leģitīmajām interesēm (datu kategorijas 1-4);

2. mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs piesaistām iepriekš minēto mērķu sasniegšanai (datu kategorijas 1-4);

3. tiesām, šķīrējtiesām, iestādēm vai juridiskajiem konsultantiem, ja tas nepieciešams, lai ievērotu piemērojamās tiesības vai izvirzītu, izmantotu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus (datu kategorijas 1-4).

IV. Vai mani dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības?

Datu pārsūtīšana uz iestādēm valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (tā dēvētajām trešajām valstīm), ir atļauta tikai tad, ja 1) Jūs esat sniedzis mums savu piekrišanu vai 2) Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka trešajā valstī tiek nodrošināta pienācīga līmeņa aizsardzība (GDPR 45. pants). Ja Komisija nav pieņēmusi šādu lēmumu, Jūsu datus mēs drīkstam pārsūtīt trešajām personām, kas atrodas kādā no trešajām valstīm, tikai tad, ja ir pieejamas atbilstīgas garantijas (piemēram, standarta datu aizsardzības klauzulas, kuras konkrētas procedūras ietvaros pieņēmusi Komisija vai uzraudzības iestāde) un tiek garantēta Jūsu kā datu objekta tiesību aizsardzība.

V. Kad mēs dzēšam vai anonimizējam Jūsu datus?

Mēs apstrādājam Jūsu datus, kamēr tas ir vajadzīgs attiecīgā mērķa sasniegšanai, ja vien Jūs neesat efektīvi iebildis pret Jūsu datu apstrādi vai efektīvi atsaucis Jūsu iespējamo piekrišanu.

Ja ir noteikti likumiski glabāšanas pienākumi - piemēram, saistībā ar komerctiesībām vai nodokļu tiesībām -, attiecīgie dati mums būs jāglabā līdz glabāšanas pienākuma termiņam beigām. Pēc glabāšanas pienākuma termiņa beigām mēs pārbaudām, vai pastāv papildu nepieciešamība apstrādāt datus. Ja šādas nepieciešamības vairs nav, Jūsu dati tiek dzēsti.

VI. Liebherr SmartDevice lietotnes prasmes Amazon Alexa vajadzībām

Amazon Echo ir Amazon aparatūra balss ievadei un izvadei. Izmantojot Amazon Echo ierīces, Amazon spēj analizēt, izvērtēt un izpildīt balss komandas. Amazon Echo ierīču lietošanai ir nepieciešams Amazon lietotāja konts, un, pievienojot tā dēvētās prasmes ("Skills"), tās iespējams papildināt ar saskarnēm papildu funkciju nodrošināšanai. Liebherr SmartDevice lietotnes prasme ļauj Jums ar balsi vadīt dažas Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas, izmantojot Jūsu Amazon Echo ierīci katrai valodai. Šim nolūkam ir nepieciešams Jūsu Amazon kontā aktivizēt Liebherr SmartDevice lietotnes prasmi un tur savu MyLiebherr kontu savienot ar šo prasmi. Pateicoties šim savienojumam, Amazon spēj izvērtēt Jūsu dotās balss komandas un ar anonimizētu digitālo parakstu nosūtīt izpildei uz Liebherr SmartDevice lietotni. Izņemot informāciju, ka Jums ir Amazon konts un MyLiebherr konts, mēs neapmaināmies ar Amazon ne ar kādiem personas datiem.

VII. Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas Conrad Connect vajadzībām

Conrad Connect ir pakalpojums, ko sniedz Conrad Connect GmbH un kas Jums ļauj sasaistīt Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas ar dažādām Conrad Connect atbalstītām viedajām ierīcēm, kā arī lietotnēm. Pateicoties tam, konkrēts notikums (piemēram, pulksteņa laiks) spēj izraisīt kādu darbību (piemēram, aktivizēt funkciju “SuperCool”). Conrad Connect lietošanai ir vajadzīgs Conrad Connect lietotāja konts, un, pievienojot ražotāju vai zīmolu, to iespējams papildināt ar saskarnēm papildu funkciju nodrošināšanai. Šī sasaiste ļauj Jums dažas Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas vadīt, izmantojot Conrad Connect. Šim nolūkam Liebherr SmartDevice lietotne ir jāaktivizē Jūsu Conrad Connect lietotāja kontā un jāsasaista ar Jūsu MyLiebherr kontu. Izņemot informāciju, ka Jums ir Conrad Connect lietotāja konts un MyLiebherr konts, mēs neapmaināmies ar Conrad Connect ne ar kādiem personas datiem.

VIII. Liebherr SmartDevice lietotnes trigeris IFTTT vajadzībām

IFTTT ir pakalpojums, ko piedāvā IFTTT Inc., kas Jums ļauj savienot Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas ar dažādām IFTTT atbalstītām lietojumprogrammām. Pateicoties tam, konkrēts notikums (piemēram, ienākšana dzīvoklī) spēj izraisīt kādu darbību (piemēram, funkciju “SuperCool”). IFTTT lietošanai ir nepieciešams Jūsu IFTTT kontā aktivizēt Liebherr SmartDevice lietotnes trigeri un tur savu MyLiebherr kontu savienot ar Liebherr SmartDevice lietotnes trigeri. Izņemot informāciju, ka Jums ir IFTTT konts un MyLiebherr konts, mēs neapmaināmies ar IFTTT Inc. ne ar kādiem personas datiem.

E. Kā mani personas dati tiek aizsargāti pret nepilnvarotu personu piekļuvi un zudumu?

Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai garantētu, ka Jūsu dati ir aizsargāti pret zudumu, nepareiziem grozījumiem vai trešo personu nepilnvarotu piekļuvi. Katrā ziņā no mūsu puses tikai pilnvarotām personām ir piekļuve Jūsu datiem, un arī tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Visu datu pārsūtīšana notiek šifrētā veidā.

F. Sīkdatnes

Mēs izmantojam tā dēvētās sīkdatnes, lai atpazītu Jūsu prioritātes un varētu optimāli veidot mūsu interneta vietnes. Tas Jums atvieglo navigāciju un nodrošina augsta līmeņa draudzīgumu lietotājam.

I. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazas datnes, kas tiek saglabātas Jūsu gala ierīcē. Tās var izmantot, lai konstatētu, vai Jūsu gala ierīcei jau ir notikusi datu apmaiņa ar mūsu MyLiebherr portālu. Jūsu gala ierīcē tiek identificēta vienīgi sīkdatne. Personas datus sīkdatnēs iespējams saglabāt tikai tad, ja Jūs tam esat piekritis vai arī tas tehniski ir obligāti nepieciešams, piemēram, lai būtu iespējama aizsargāta pieteikšanās.

Papildu informāciju par sīkdatnēm skatiet vietnē www.allaboutcookies.org

II. Kādam nolūkam mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes šādiem mērķiem:

lai pārbaudītu Jūsu pieteikšanās statusu, kā arī lietotāja identifikācijai pēc veiksmīgas pieteikšanās;

lai garantētu drošu interneta vidi;

lai pārbaudītu mūsu interneta vietnes veiktspēju;

lai novērtētu veidu, kādā Jūs lietojat mūsu interneta vietnes, lai tādējādi mēs varētu uzlabot savu pakalpojumus. Šādi mēs, piemēram, varam noteikt, kad process kļūst pārāk sarežģīts, kā rezultātā lietotāji uzsākto procesu pārtrauc. Ar šīm zināšanām mēs varam vienkāršot procesa darbības un izveidot tās atbilstoši klientu vajadzībām;

lai uzlabotu draudzīgumu lietotājam, izsekojamību mūsu lietotājiem un klientiem, kā arī uzlabotu tiešsaistes pieredzi.

Mēs neizmantojam mūsu sīkdatnes Jūsu interneta aktivitāšu izsekošanai ārpus MyLiebherr portāla un pieslēgtajiem moduļiem.

III. Kādu veidu sīkdatnes mēs izmantojam un kāds ir to mērķis?

a. Sesijas sīkdatnes

Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas pēc pārlūka aizvēršanas. Tās reģistrē naviģēšanu MyLiebherr portālā, kā arī uzturēšanās laiku un saglabā Jūsu pieteikšanās informācijas saturu visu MyLiebherr portāla apmeklējuma laiku. Turklāt sesijas sīkdatnes uztur aktīvu Jūsu pieteikšanos sesijas laikā.

b. Pastāvīgās sīkdatnes vai izsekošanas kods

Pastāvīgās sīkdatnes vai izsekošanas kodi ("Tracking Codes") neietver personas datus. Tiek reģistrēts, no kurienes interneta vietne tika atvērta, kāda meklētājprogramma ir izmantota, kāda saite ir uzklikšķināta un kāds meklējamais vārds ir izmantots, kā arī lietotāja atrašanās vietas lokalizācija brīdī, kad notika piekļuve interneta vietnei. Turklāt tiek reģistrēts apmeklējumu skaits, kā arī pirmā, pašreizējā un iepriekšējā apmeklējuma ilgums. Šīs sīkdatnes reģistrē tikai apmeklējumus MyLiebherr portālā. Apmeklējot citas interneta vietnes, tās nav aktivizētas.

c. Reklāmas pārorientēšana vai remārketings

Mūsu interneta vietne izmanto tā dēvētās reklāmas pārorientēšanas tehnoloģijas, lai interneta piedāvājumu padarītu Jums interesantāku. Šajā gadījumā konkrētu interneta vietņu apmeklējums tiek marķēts ar sīkdatnēm un ar tām vēlāk tiek identificēts citās interneta vietnēs. Mēs esam pārliecināti, ka personalizētas, interesēm atbilstīgas reklāmas parādīšana parasti interneta lietotājiem ir interesantāka nekā reklāma, kurai nav personiskās saiknes. Šo reklāmas izplatīšanas līdzekļu parādīšana mūsu partneru vietnēs notiek, balstoties uz sīkdatņu tehnoloģiju un iepriekšējās lietošanas rīcības analīzi. Šī reklāmas forma ir pilnībā anonīma. Netiek saglabāti personas dati, un arī lietošanas profili netiek sasaistīti ar Jūsu personas datiem.

d. Konversijas izsekošana

Skatīt Google tehnoloģiju lietošanu

I. Vai es varu izdzēst manā gala ierīcē saglabātās sīkdatnes?

Jūs varat izdzēst MyLiebherr portāla vajadzībām saglabātās sīkdatnes. Tomēr šādā gadījumā Jūsu individuālie dati un saturs, tostarp sīkdatņu iestatījumi, pazudīs, un nākamajā MyLiebherr portāla atvēršanas reizē Jūs netiksiet atpazīts kā atkārtots lietotājs.

II. Vai piekrītat mūsu sīkdatnēm?

Mūsu MyLiebherr portāla lietotāja koncepcijā ietilpst dažas tiešsaistes funkcijas, kuru uzdevums ir padarīt Jūsu apmeklējumu pēc iespējas patīkamāku. Tomēr tās darbojas tikai ar sīkdatņu palīdzību. Ja turpināt naviģēt mūsu vietnē, Jūs piekrītat šo sīkdatņu izmantošanai. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu.

III. Kā es varu atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz sīkdatnēm?

Ja nevēlaties, lai mēs atpazīstam Jūsu gala ierīci, Jūs varat nepieļaut sīkdatņu saglabāšanu savā gala ierīcē, izvēloties sava pārlūka iestatījumos iespēju "Nepiekrist sīkdatnēm". Detalizētu informāciju par to, kā tas ir izdarāms, skatiet pārlūka ražotāja instrukciju.

Savā pārlūkā Jūs varat iestatīt, ka sīkdatņu saglabāšana tiek apstiprināta tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Ja Jūs nevēlaties apstiprināt mūsu pakalpojumu sniedzēju un partneru sīkdatnes, savā pārlūkā Jūs varat izvēlēties iestatījumu "Bloķēt trešo pakalpojumu sniedzēju sīkdatnes".

Parasti Jūsu tīmekļa pārlūka izvēļņu joslā ir redzama palīdzības funkcija par to, kā noraidīt jaunas sīkdatnes un izslēgt jau saņemtās sīkdatnes.

Tomēr ievērojiet, ka netraucētai naviģēšanai MyLiebherr portālā, kā arī izvēlei un izveidei dažas būtiskas sīkdatnes ir obligātas. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam vienīgi MyLiebherr portāla darbības efektivitātes pārbaudei un apmeklējumu biežuma reģistrācijai.

G. Google tehnoloģiju lietošana

I. Kā es varu nepieļaut Google tehnoloģiju (sīkdatņu) saglabāšanu?

Ja nevēlaties, lai Liebherr-Hausgeräte GmbH iegūtu un analizētu datus par Jūsu apmeklējumu, Jūs pret to varat jebkurā laikā iebilst attiecībā uz nākotni (tā dēvētā "nepiekrišana" ("Opt-Out")).

Lai tehniski īstenotu šo iebildumu, Jūsu pārlūkā tiek iestatīta "nepiekrišanas sīkdatne". Šīs sīkdatne ir paredzēta vienīgi Jūsu iebilduma piešķirei. Lūdzu, ievērojiet, ka "nepiekrišanas sīkdatni" tehnisku iemeslu dēļ iespējams izmantot tikai pārlūkam, no kura tā ir iestatīta. Ja dzēšat sīkdatnes vai izmantojat citu pārlūku vai citu gala ierīci, Jums vēlreiz jāiestata nepiekrišana.

Šeit tiešā veidā instalējiet "nepiekrišanas sīkdatni". Pēc izvēles Jūs arī varat lejupielādēt un instalēt šajā saitē pieejamos pārlūka spraudņus.

II. Kas ir Google Analytics?

MyLiebherr portāls lieto Google Analytics - tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko piedāvā Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV ("Google"). Google Analytics izmanto sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu gala ierīcē un ļauj analizēt, kā Jūs lietojat interneta vietni. Ar sīkdatņu starpniecību izveidotā informācija par to, kā Jūs lietojat interneta vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta.

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju MyLiebherr portālā, tāpēc Jūsu IP adresi Google saīsina jau Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līgumslēdzējās valstīs. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek pārsūtīta pilna IP adrese, kur tā tiek saīsināta. Liebherr-Hausgeräte GmbH kā MyLiebherr portāla īpašnieka uzdevumā Google izmanto iepriekš minēto informāciju, lai izvērtētu to, kā Jūs izmantojat MyLiebherr portālu, lai sagatavotu pārskatus un sniegtu citus ar interneta vietņu lietošanu un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus uzņēmumam Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Google Analytics ietvaros no Jūsu pārlūka pārsūtītā IP adrese netiek sasaistīta ar citiem Google datiem. Jūs varat nepieļaut sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot attiecīgu Jūsu pārlūka programmatūras iestatījumu. Tomēr mēs norādām, ka šādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs interneta vietnes funkcijas pilnā apjomā.

Turklāt ar iedarbību nākotnē Jūs varat arī nepieļaut ar sīkdatnes starpniecību izveidoto datu, kas attiecas uz to, kā Jūs lietojat interneta vietni (ieskaitot IP adresi), uzskaiti Google, kā arī šo datu apstrādi Google, lejupielādējot un instalējot šajā saitē pieejamo pārlūka spraudni http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

III. Kas ir Google AdWords?

Mēs izmantojam tiešsaistes reklāmas programmu “Google AdWords” un Google AdWords ietvaros - konversijas izsekošanu. Sīkdatne konversijas izsekošanai tiek iestatīta, ja lietotājs noklikšķina uz Google ievietotas reklāmas. Šīs sīkdatnes kļūst nederīgas pēc 30 dienām un nav paredzētas personas identifikācijai.

Ja lietotājs apmeklē konkrētas AdWords klienta interneta vietnes lapas un vēl nav beidzies sīkdatnes derīguma termiņš, Google un klients var atpazīt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un tika pārsūtīts uz šo lapu. Katrs klients saņem citu sīkdatni. Līdz ar to sīkdatnes nav iespējams izsekot, izmantojot AdWords klientu interneta vietnes.

Ar konversijas sīkdatnes starpniecību iegūtā informācija ir paredzēta, lai izveidotu konversijas statistikas AdWords klientiem, kuri ir izvēlējušies konversijas izsekošanas pakalpojumu. Klienti uzzina to lietotāju kopējo skaitu, kuri ir noklikšķinājuši uz viņu reklāmas un tika pārsūtīti uz lapu, kas marķēta ar konversijas izsekošanas tagu. Tomēr tie nesaņem informāciju, ar kuru būtu iespējams identificēt lietotāja personu.

Google AdWords tiek izmantots tikai tad, ja Jūs ar tā dēvētā sīkdatnes reklāmkaroga starpniecību nepārprotami piekrītat lietošanai. Ja vēlaties deaktivizēt sīkdatnes konversijas izsekošanai, Jūs savu pārlūku varat iestatīt tā, lai sīkdatnes no domēna "googleadservices.com" tiktu bloķētas.

Papildu informāciju par tematu "Datu aizsardzība" tiešsaistes reklāmas programmas Google AdWords ietvaros skatiet https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Kas ir “DoubleClick”?

DoubleClick by Google ir pakalpojums, ko piedāvā Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV ("Google"). DoubleClick by Google izmanto sīkdatnes, lai Jums prezentētu Jums nozīmīgas reklāmas. Šādā gadījumā Jūsu pārlūkam tiek piešķirts pseidonimizēts identifikācijas numurs (ID), lai pārbaudītu, kādas reklāmas tika parādītas Jūsu pārlūkā un kādas reklāmas tika atvērtas. Sīkdatnes nesatur personas informāciju. DoubleClick sīkdatņu izmantošana ļauj Google un tā partneru interneta vietnēm vienīgi ievietot reklāmas, balstoties uz iepriekšējiem apmeklējumiem mūsu vai citās interneta vietnēs internetā. Ar sīkdatņu starpniecību izveidoto informāciju Google pārsūta izvērtēšanai uz serveri ASV un tur saglabā. Google pārsūta datus trešajām personām tikai saskaņā ar tiesību normām vai pilnvarotas apstrādes ietvaros. Nekādā gadījumā Google neapkopo Jūsu datus ar citiem Google reģistrētajiem datiem.

Ar savu piekrišanu, ko Jūs varat sniegt, pirmoreiz apmeklējot Liebherr interneta vietnē parādītu reklāmkarogu, Jūs piekrītat saistībā ar Jums iegūto datu apstrādei un iepriekš minētā veida datu apstrādei, kā arī apstrādei minētajam mērķim. Jūs varat nepieļaut sīkdatņu saglabāšanu, veicot Jūsu pārlūka programmatūrā attiecīgu iestatījumu. Tomēr mēs norādām, ka šādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas Liebherr interneta vietnes funkcijas pilnā apjomā.

Turklāt Jūs varat nepieļaut ar sīkdatņu starpniecību izveidoto datu, kas attiecas uz to, kā Jūs lietojat Liebherr interneta vietni, uzskaiti Google, kā arī Google veikto šo datu apstrādi, lejupielādējot un instalējot saitē https://adssettings.google.com/ punktā “DoubleClick deaktivizēšanas paplašinājums” pieejamo pārlūka spraudni. Pēc izvēles Jūs DoubleClick sīkdatnes varat arī deaktivizēt Digital Advertising Alliance vietnē ar šādu saiti: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Datu subjekta tiesības un tiesības iesniegt sūdzību

Saskaņā ar tiesību aktiem Jums ir tiesības

1. saņemt informāciju par Jūsu datiem;

2. labot nepareizus datus un papildināt nepilnīgus datus;

3. dzēst Jūsu datus, it īpaši, ja 1) tie vairs nav vajadzīgi šajā paziņojumā par datu aizsardzību minētajiem mērķiem, 2) Jūs atsaucat savu piekrišanu un trūkst cita juridiskā pamata datu apstrādei, 3) Jūsu dati tika apstrādāti nelikumīgi vai 4) Jūs esat iesniedzis iebildumu pret apstrādi un nav primāru leģitīmo iemeslu apstrādes veikšanai;

4. ierobežot Jūsu datu apstrādi, it īpaši, ja Jūs apstrīdat datu pareizību vai Jūsu datu apstrāde ir nelikumīga un Jūs datu dzēšanas vietā pieprasāt ierobežot to izmantošanu;

5. tiesības saņemt Jūsu datus strukturētā, tradicionālā un mašīnlasāmā formātā un panākt, ka Jūsu datus mēs tiešā veidā pārsūtām citai atbildīgajai personai.

Lūdzu, ievērojiet, ka atsaukums neietekmē tās datu apstrādes likumīgumu, kas veikta saskaņā ar Jūsu piekrišanu līdz atsaukumam.

Ja tiek izmantotas iepriekš minētās tiesības un tas nenotiek rakstiskā veidā, lūdzam Jūsu sapratni par to, ka mēs varam pieprasīt Jums pierādījumus, kas apliecinātu, ka esat persona, par kuru sevi uzdodat. Turklāt Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē.

I. Kā es varu sazināties ar datu pārzini?

Ja Jums ir jautājumi par datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar:

Datenschutz (Datu aizsardzība)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Versija: 2020. gada Oktobris