Data Protection

Načela obdelave podatkov za MyLiebherr in aplikacijo Liebherr SmartDevice (obvezni podatki)

A. Splošno

I. Kaj ureja izjava o varstvu podatkov?

Varstvo in varnost vaših osebnih podatkov sta za nas zelo pomembna. Zato nam je pomembno tudi, da vas obveščamo, katere vaše osebne podatke uporabljamo za katere namene in katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Portal MyLiebherr

Portal »MyLiebherr« vsebuje vaše dejavnosti na spletni strani MyLiebherr, zlasti, a ne samo uporabo računa MyLiebherr in spletne trgovine MyLiebherr ter vse ostale povezane module. Več informacij o povezavi med portalom MyLiebherr in računom MyLiebherr je v spodnjem odstavku »Račun MyLiebherr«.

Račun MyLiebherr

»Račun MyLiebherr« je vaš osrednji uporabniški račun pri podjetju Liebherr-Hausgeräte GmbH. Če želite odpreti račun MyLiebherr, se morate najprej prijaviti. Prijavite se lahko na »portalu MyLiebherr« (https://home.myliebherr.com). Po prijavi na portalu MyLiebherr boste na koncu postopka prijave prejeli e-sporočilo s povezavo za potrditev. Če želite zaključiti prijavo, kliknite morate povezavo za potrditev. Alternativno se lahko v račun MyLiebherr prijavite tudi s svojim računom Google, Facebook ali Microsoft (v nadaljevanju »Vpis z računom družbenih omrežij«). Na tem mestu vas moramo opozoriti, da ne moremo vplivati na obdelavo vaših osebnih podatkov v Googlu, Facebooku in Microsoftu. S svojim računom MyLiebherr lahko uporabljate storitev enkratnega vpisa podjetja Liebherr-Hausgeräte GmbH (v nadaljevanju kratko »SSO«). S storitvijo SSO lahko z enotnimi podatki za dostop uporabljate tudi druge digitalne ponudbe z omejenim dostopom, ki so povezane s storitvijo SSO (v nadaljevanju imenovana »modul«). S storitvijo SSO lahko krmarite med moduli, pri čemer niso potrebni dodatni postopki prijave in vpisa. SSO posreduje vaše podatke iz računa MyLiebherr, ki so potrebni za vsak posamezni modul, in sicer samodejno vsakemu ponudniku modulov, tako da vam zagotovi kar najbolj udobno uporabo. Module upravljajo ali podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH ali hčerinske družbe podjetja Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplikacija Liebherr SmartDevice

Z aplikacijo Liebherr SmartDevice lahko pregledujete in konfigurirate podatke svojega hladilnika in zamrzovalnika. Za uporabo aplikacije Liebherr SmartDevice potrebujete modul WLAN (v nadaljevanju »SmartDeviceBox«), račun MyLiebherr in internetno povezavo. Prek modula SmartDeviceBox bo vaš hladilnik in zamrzovalnik Liebherr prek usmerjevalnika WLAN povezan z internetom. Modul SmartDeviceBox je mogoče hladilniku in zamrzovalniku Liebherr z opremo SmartDevice dodati naknadno. V nekaterih hladilnikih in zamrzovalnikih Liebherr pa je modul SmartDeviceBox že vgrajen. V kombinaciji z modulom SmartDeviceBox vam aplikacija Liebherr SmartDevice omogoča daljinsko upravljanje različnih funkcij vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr, kot je na primer temperatura hlajenja, in sicer tudi, ko ste na poti. Z aplikacijo Liebherr SmartDevice imate neposreden pregled nad vsemi pomembnimi sproženimi alarmi, kot so na primer nehote odprta vrata. Aplikacija Liebherr SmartDevice vključuje tudi funkcijo opozarjanja, ki vas na primer opomni, kdaj je treba naslednjič zamenjati zračni filter ali očistiti prezračevalno rešetko.

II. Kaj so osebni podatki in kaj pomeni obdelava?

1. »Osebni podatki« (v nadaljevanju tudi »podatki«) so vse informacije posamezne fizične osebe. Ob tem pa osebni podatki niso samo informacije, ki omogočajo identifikacijo določene osebe (kot je na primer ime ali e-poštni naslov določene osebe), ampak tudi informacije, na podlagi katerih lahko z ustreznimi znanimi dodatnimi podatki prepoznamo osebo, na katero se nanašajo.

2. «Obdelava« pomeni vsako dejanje, ki se izvaja z vašimi osebnimi podatki (na primer zbiranje, organiziranje, urejanje, shranjevanje, uporaba ali brisanje podatkov).

B. Kdo je odgovoren za obdelavo mojih podatkov?

Za obdelavo vaših podatkov je odgovorno podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, tel.: +4973529280; faks: +497352928408; e-naslov: [email protected]

C. Obdelava podatkov v povezavi z računom in portalom MyLiebherr

I. Katere podatke zbiramo in za katere namene?

Ko vstopite v portal MyLiebherr, naš spletni strežnik obdeluje predvsem naslednje podatke, ki jih shranimo v tako imenovane dnevniške datoteke:

1. datum dostopa na portal MyLiebherr

2. ura dostopa na portal MyLiebherr

3. internetni naslov spletne strani, na kateri ste bili v trenutku, ko ste vstopili na portal MyLiebherr (URL)

4. podatki, ki ste jih iskali prek portala MyLiebherr

5. količina podatkov, ki ste jih prenesli

6. tip brskalnika in njegova različica, ki ga uporabljate

7. operacijski sistem, ki ga uporabljate

8. ime domene vašega ponudnika internetnih storitev (na primer Telekom, Vodafone itd.)

9. Vaš (eksterni) IP naslov

Pri prijavi in uporabi računa MyLiebherr prek portala MyLiebherr brez uporabe prijave z računom družbenega omrežja obdelujemo poleg zgoraj v točkah 1–9 navedenih podatkov, tudi naslednje podatke:

10. datum prijave

11. vaš edinstven identifikator (UPN)

12. datum in uro vaše zadnje uspešne prijave

13. vaš e-poštni naslov

Pri prijavi in uporabi računa MyLiebherr z računom družbenega omrežja obdelujemo poleg zgoraj v točkah 1–13 navedenih podatkov, tudi naslednje podatke:

14. identifikacijska oznaka prijave z družbenim omrežjem (tako imenovan identifikator)

Pozor: če se prijavite ali overite z računom družbenega omrežja Facebook, nam Facebook poleg podatkov, navednih v točkah 13 in 14, posreduje tudi vaš priimek, ime in sliko profila. Teh podatkov ne obdelujemo v noben namen.

Pozor: če se prijavite ali overite z računom družbenega omrežja Google, nam Google poleg pod podatkov, navedenih v točkah 13 in 14, posreduje tudi vaš priimek, ime in povezavo na vaš profil Google-Plus. Teh podatkov ne obdelujemo v noben namen.

Pozor: Če se prijavite ali overite z računom družbenega omrežja Apple, nam Apple poleg podatkov, navedenih v točkah 13 in 14, posreduje tudi vaš priimek in ime. Teh podatkov ne obdelujemo v noben namen.

Za optimalno uporabo modulov, ki so povezani s portalom MyLiebherr, zbiramo na prostovoljni osnovi poleg podatkov, navedenih v točkah 1–14, tudi vaše naslednje podatke:

15. vaš priljubljeni jezik

16. vaš nagovor

17. vaš naslov

18. vašo telefonsko številko

19. serijsko številko vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr

20. tip vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr

21. serijsko številko vašega modula SmartDeviceBox

Podatke, ki so navedeni v točkah 1–21, obdelujemo v naslednje namene:

1. za zaščito naše spletne ponudbe (uporabljene kategorije podatkov 1–9)

2. za prijavo računa MyLiebherr prek portala MyLiebherr (uporabljene kategorije podatkov 10–13)

3. za prijavo računa MyLiebherr z vpisom z računom družbenega omrežja (10–14)

4. za osrednje upravljanje uporabniških in podatkov profila za storitev SSO (uporabljene kategorije podatkov 10–21)

5. za uporabo storitve SSO (uporabljena kategorija podatkov 11)

6. za posredovanje vsem ponudnikom modula, ki ste ga izbrali (uporabljene kategorije podatkov 13, 15–21)

7. za podporo vašega računa MyLiebherr (uporabljene kategorije podatkov 1–21)

Pozor: želimo vas opomniti, da bi vaše osebne podatke lahko posredovali tudi v države zunaj EU/EGS, če ima posamezni ponudnik katerega koli vašega modula sedež v takšni državi. Pred posredovanjem tovrstnim ponudnikom vas bomo prosili za izrecno privolitev.

Obdelava za druge namene je možna samo, če so izpolnjeni zahtevani pravni pogoji v skladu s 4. odstavkom 6. člena GDPR. V tem primeru bomo upoštevali vse obveznosti do obveščanja v skladu s 3. odstavkom 13. člena GDPR in 4. odstavkom 14- člena GDPR.

II. Katera je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov?

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je načeloma, v kolikor ne obstajajo specifični pravni predpisi, 6. člen GDPR.

Obdelava vaših podatkov poteka skladno z naslednjo pravno podlago:

1. Obdelava podatkov za izvajanje pogodb (točka b) 1. odstavka 6. člena GDPR) (velja za namene 2–7)

2. Obdelava podatkov na podlagi uravnoteženja interesov (točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR) (velja za namen 1)

3. Obdelava podatkov za izpolnjevanje pravne obveznosti (točka c) 1. odstavka 6. člena GDPR) (velja za namen 1)

4. Privolitev (točka a= 1. odstavka 6. člena GDPR) (velja pri morebitnem posredovanju vaših podatkov v državo zunaj EU/EGS za namen 6)

Naši zakoniti interesi so:

Izboljšanje stabilnosti, funkcionalnosti in varnosti portala (velja za namen 1)

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi uravnoteženja interesov, imate pravico, da ob upoštevanju določb 21. člena GDPR nasprotujete obdelavi svojih podatkov.

Vaše podatke obdelujemo izključno v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov.

III. Komu in za kakšen namen posredujemo katere kategorije vaših podatkov?

Po potrebi vaše podatke posredujemo:

1. Ponudnikom modulov, ki jih aktivno uporabljate in morebitnih drugih storitev in servisov (kategorije podatkov 13, 15-21)

2. Drugim podjetjem skupine Liebherr, če je to potrebno za pripravo, izvedbo ali dokončanje pogodbe ali če na naši strani obstaja zakonit interes za tovrstno posredovanje in vaš prevladujoč upravičen interes temu ne nasprotuje; (kategorije podatkov 13–21)

3. Vašemu izbranemu ponudniku družbenega omrežja (kategorija podatkov 14)

4. Izvajalcem naših storitev, ki jih zaposlujemo za zgoraj omenjene namene; (kategorije podatkov 1–21)

5. Sodiščem, arbitražnim razsodiščem, organom oblasti ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za uveljavljanje veljavnega prava ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. (Kategorije podatkov 1–21)

IV. Ali bodo moji podatki obdelovani tudi zunaj Evropske unije?

Posredovanje podatkov v države zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države) je dovoljeno samo, (1) če ste nam predložili svojo privolitev ali (2) če je Evropska komisija odločila, da v tretji državi obstaja ustrezna stopnja zaščite (45. člen GDPR). Če komisija ni sprejela tovrstne odločitve, smemo vaše podatke posredovati tretjim osebam, ki se nahajajo v tretjih državah samo, če so na voljo primerna zagotovila (npr. standardna določila o varstvu podatkov, ki jih izvaja Komisija ali nadzorni organ oblasti v določenem postopku) in je zagotovljeno uveljavljanje vaših pravic.

V. Kdaj vaše podatke izbrišemo ali anonimiziramo?

Vaše podatke obdelujemo toliko časa, kolikor je to potrebno za vsak namen, če obdelavi svojih podatkov pravnomočno ne nasprotujete ali svoje morebitne privolitve niste pravnomočno preklicali.

Če obstajajo zakonsko določene obveznosti za shranjevanje, npr. v trgovinskem pravu ali davčni zakonodaji, bomo morali tovrstne podatke hraniti za čas zakonskega roka shranjevanja. Po poteku zakonskega roka shranjevanja podatkov bomo preverili, ali obstaja druga nujnost za nadaljnjo obdelavo. Če druga nujnost ne obstaja, bomo vaše podatke izbrisali.

D. Obdelava podatkov v povezavi z aplikacijo Liebherr SmartDevice

I. Katere podatke zbiramo in za katere namene?

Za uporabo aplikacije Liebherr SmartDevice je potreben račun MyLiebherr. Poleg podatkov iz točke C.I. zbiramo še zlasti naslednje vaše podatke:

1. podatke o vašem hladilniku in zamrzovalniku Liebherr (serijsko številko, izbrano oznako, model in tip)

2. podatke senzorjev vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr (stanje temperature, število vrtljajev kompresorja, stanje odprtja vrat)

3. podatke o napravi vašega modula Liebherr SmartDeviceBox (serijska številka, model, tip, stanje povezave)

4. tehnično konfiguracijo vašega končnega aparata (model, proizvajalec, uporabljan operacijski sistem, stanje povezave)

Te podatke načeloma obdelujemo samo za naslednje namene:

1. Zagotovitev funkcij aplikacije Liebherr SmartDevice (uporabljene kategorije podatkov 1–4)

2. Analiza napak in izboljšave aplikacije (uporabljene kategorije podatkov 1–4 in kategorije podatkov v C. I. 1-9)

Obdelava podatkov za druge namene je možna samo, če so na voljo potrebni pravni pogoji v skladu s 4. odstavkom 6. člena GDPR. V tem primeru bomo upoštevali vse obveznosti do obveščanja v skladu s 3. odstavkom 13. člena GDPR in 4. odstavkom 14. člena GDPR.

II. Katera je pravna podlaga za zbiranje vaših podatkov?

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je načeloma, v kolikor ne obstajajo specifični pravni predpisi, 6. člen GDPR.

Obdelava vaših podatkov poteka na podlagi naslednje pravne podlage oz. naslednjih pravnih podlag:

1. Privolitev (točka a) 1. odstavka 6. člena) GDPR) (velja za namen 2)

2. Obdelava podatkov za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (črka b) 1. odstavka 6. člena GDPR

(velja za namen 1)

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da svoje soglasje kadar koli prekličete z veljavnostjo za naprej.

Vaše podatke obdelujemo izključno v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov.

III. Komu in za kakšen namen posredujemo katere kategorije vaših podatkov?

Po potrebi vaše podatke posredujemo:

1. Drugim družbam v koncernu Liebherr, če bi bilo to potrebno za pripravo, izvedbo ali dokončanje pogodbe ali če na naši strani obstaja zakoniti interes za tovrstno posredovanje in vaši prevladujoči zakoniti interesi temu ne nasprotujejo; (kategorije podatkov 1–4)

2. Izvajalcem naših storitev, ki jih zaposlujemo za zgoraj omenjene namene; (kategorije podatkov 1–4)

3. Sodiščem, arbitražnim razsodiščem, organom oblasti ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za spoštovanje veljavnega prava ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. (Kategorije podatkov 1–4)

IV. Ali bodo moji podatki obdelovani tudi zunaj Evropske unije?

Posredovanje podatkov v države zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države) je dovoljeno samo, (1) če ste nam predložili svojo privolitev ali (2) če je Evropska komisija odločila, da v tretji državi obstaja ustrezna stopnja zaščite (45. člen GDPR). Če komisija ni sprejela tovrstne odločitve, smemo vaše podatke posredovati tretjim osebam, ki se nahajajo v tretjih državah samo, če so na voljo primerna zagotovila (npr. standardna določila o varstvu podatkov, ki jih izvaja Komisija ali nadzorni organ oblasti v določenem postopku) in je zagotovljeno uveljavljanje vaših pravic.

V. Kdaj vaše podatke izbrišemo ali anonimiziramo?

Vaše podatke obdelujemo toliko časa, kolikor je to potrebno za vsak namen, če obdelavi svojih podatkov pravnomočno ne nasprotujete ali svoje morebitne privolitve niste pravnomočno preklicali.

Če obstajajo zakonsko določene obveznosti za shranjevanje, npr. v trgovinskem pravu ali davčni zakonodaji, bomo morali tovrstne podatke hraniti za čas zakonskega roka shranjevanja. Po poteku zakonskega roka shranjevanja podatkov bomo preverili, ali obstaja druga nujnost za nadaljnjo obdelavo. Če druga nujnost ne obstaja, bomo vaše podatke izbrisali.

VI. Aplikacija Liebherr SmartDevice Skill za Amazon Alexa

Amazon Echo je Amazonova glasovna strojna oprema za vnod in izdajo glasu. Amazon lahko z aparati Amazon Echo analizira, vrednoti in izvaja glasovne ukaze aparatov. Za uporabo aparatov z Amazon Echo je potreben uporabniški račun Amazon, aparate lahko z dodajanjem omenjenih veščin oz. »skills« razširite za vmesnike za nadaljnje funkcije. Veščina oz. »skill« aplikacije Liebherr SmartDevice omogoča glasovno krmiljenje nekaterih funkcij aplikacije Liebherr SmartDevice prek vašega aparata z Amazon Echo. Zato je treba aktivirati veščino »skill« aplikacije Liebherr SmartDevice v vašem računu Amazon in tam povezati vaš račun MyLiebherr s to veščino »skill««. Amazon lahko Prek te povezave oceni vaše glasovne ukaze in jih prek anonimiziranega digitalnega podpisa za izvedbo pošlje v aplikacijo Liebherr-SmartDevice. Z izjemo podatka, da imate računa Amazon in MyLiebherr, Amazonu ne posredujemo drugih osebnih podatkov in Amazon ne posreduje drugih podatkov nam.

VII. Funkcije aplikacije Liebherr SmartDevice za Conrad Connect

Conrad Connect je storitev podjetja Conrad Connect GmbH, s katero lahko funkcije aplikacije Liebherr SmartDevice povežete z različnimi pametnimi aparati in aplikacijami s podporo Conrad Connect. Tako lahko določen dogodek (npr. točen čas) sproži neko dejanje (npr. aktivira funkcijo SuperCool). Za uporabo storitve Conrad Connect potrebujete uporabniški račun Conrad Connect, lahko dodate proizvajalca oz. znamko za vmesnike in tako razširite za druge funkcije. Ta povezava omogoča glasovno krmiljenje nekaterih funkcij aplikacije Liebherr SmartDevice prek storitve Conrad Connect. Zato je treba aktivirati aplikacijo Liebherr SmartDevice v vašem uporabniškem računu Conrad Connect in povezati vaš račun MyLiebherr. Z izjemo podatka, da imate uporabniški račun Conrad Connect in račun MyLiebherr, storitvi Conrad Connect ne posredujemo vaših drugih osebnih podatkov in Conrad Connect ne posreduje drugih podatkov nam.

VIII. Sprožanje aplikacije SmartDevice za IFTTT

IFTTT je storitev podjetja IFTTT Inc., s katero lahko funkcije aplikacije Liebherr SmartDevice povežete z različnimi pametnimi aparati in aplikacijami s podporo IFTTT. Tako lahko določen dogodek (npr. vstop v stanovanje) sproži neko dejanje (npr. aktivira funkcijo SuperCool). Zato je treba v vašem računu IFTTT aktivirati sprožanje aplikacije Liebherr SmartDevice in tam povezati vaš račun MyLiebherr s sprožanjem aplikacije Liebherr SmartDevice. Z izjemo podatka, da imate računa IFTTT in MyLiebherr, ponudniku IFTTT ne posredujemo drugih osebnih podatkov in IFTTT ne posreduje drugih podatkov nam.

IX. Funkcije aplikacije Liebherr SmartDevice za HomeConnect Plus

HomeConnect Plus je aplikacija, ki omogoča povezovanje funkcij aplikacije Liebherr SmartDevice z različnimi pametnimi napravami, ki jih podpira HomeConnect Plus. Na ta način lahko določen dogodek (npr. vstop v hišo) sproži določeno dejanje (npr. aktiviranje funkcije SuperCool). Za uporabo storitve HomeConnect Plus je potreben uporabniški račun HomeConnect Plus, z dodajanjem proizvajalca ali blagovne znamke pa jo lahko razširite na vmesnike za dodatne funkcije. Ta povezava omogoča upravljanje nekaterih funkcij aplikacije Liebherr SmartDevice prek sistema HomeConnect Plus. Za to morate v uporabniškem računu HomeConnect Plus aktivirati aplikacijo Liebherr SmartDevice in povezati svoj račun MyLiebherr. Z izjemo datuma, ko imate uporabniški račun HomeConnect Plus in račun MyLiebherr, se od nas ne prenašajo osebni podatki v HomeConnect Plus ali od HomeConnect Plus k nam.

X. Dejanja aplikacije Liebherr SmartDevice za Google Home

Google Home Smart Speaker je Googlova glasovna strojna oprema. S pametnimi zvočniki Google Home Smart Speaker lahko Google analizira, ocenjuje in izvaja glasovne ukaze naprav. Za uporabo pametnih zvočnikov Google Home Smart Speaker je potreben uporabniški račun Google, in z dodajanjem tako imenovanih »akcij« jih razširite za vmesnike za nadaljnje funkcije. Akcije aplikacije Liebherr SmartDevice omogočajo glasovno krmiljenje nekaterih funkcij aplikacije Liebherr SmartDevice prek vaših pametnih zvočnikov Google Home Smart Speaker. Zato je treba aktivirati akcije aplikacije Liebherr SmartDevice v vašem računu Google in tam povezati vaš račun MyLiebherr s temi akcijami. Prek te povezave lahko Google oceni vaše glasovne ukaze in jih prek anonimiziranega digitalnega podpisa za izvedbo pošlje v aplikacijo Liebherr-SmartDevice. Z izjemo podatka, da imate računa Google in MyLiebherr, Googlu ne posredujemo drugih osebnih podatkov in Google ne posreduje drugih podatkov nam.

E. Kako so moji osebni podatki zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb in pred izgubo?

S tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi jamčimo za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, nepravim spreminjanjem ali nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. V vsakem primeru imajo z naše strani do vaših podatkov dostop samo pooblaščene osebe in sicer le v obsegu, ki je potreben v okviru zgoraj opisanih namenov. Prenos vseh podatkov se izvede zakodirano.

F. Piškotki in druge tehnologije

Pri zagotavljanju našega spletnega mesta uporabljamo piškotke in druge tehnologije. Informacije o tem najdete v naših napotkih o piškotkih.

G. Pravice osebe, na katero se podatki nanašajo, in pravica do pritožbe

V zakonsko določenem okviru imate pravico do

1. informacij o svojih podatkih;

2. popravka nepravilnih podatkov in dopolnitev nepopolnih podatkov;

3. izbrisa svojih podatkov, če (1) podatki za v tej izjavi o varstvu podatkov določene namene niso več potrebni, (2) ste svoje soglasje preklicali in za obdelavo ni druge pravne podlage, (3) so bili vaši podatki obdelovani nezakonito ali (4) ste vložili ugovor na obdelavo podatkov in ni na voljo prednostno zakonite podlage za obdelavo,

4. omejitve obdelave vaših podatkov, predvsem, če izpodbijate pravilnost, ali je obdelava vaših podatkov nezakonita in vi namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe.

5. pravice, da svoje podatke dobite in pridobite v strukturirani, običajni in strojno čitljivi obliki, da vaše podatke posredujemo neposredno drugi odgovorni osebi.

Opozarjamo vas, da vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem, ki je bila izvedena na podlagi privolitve.

Pri uveljavljanju zgoraj omenjenih pravic, ki ni v pisni obliki, vas prosimo za razumevanje, če bomo morda od vas zahtevali dokaze, s katerimi boste potrdili, da ste oseba, za katero se izdajate. Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

H. Kako lahko stopim v stik z odgovorno osebo za varstvo podatkov?

Če imate vprašanja o varstvu podatkov, se obrnite na:

Datenschutz (Varstvo podatkov)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stanje: Marec 2021