Vissza az űrlapra

A Liebherr kompresszorgarancia feltételei Magyarországon

A Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Liebherr) ennek a Liebherr hűtőszekrénynek és/vagy fagyasztónak a tulajdonosának magánhasználatra (készülékre) garanciát biztosít az alábbi feltételek szerint (Liebherr kompresszorgarancia). A Liebherr kompresszorgarancia a vásárlót a készülék eladójával szemben megillető, törvényben meghatározott jogokon túlmenően érvényes meghibásodások esetén, mely garanciát a vásárló ingyenesen érvényesíthet, korlátozás nélkül.

I. Érvényességi terület

A Liebherr kompresszorgarancia a Magyarországon magánhasználatra telepített Liebherr hűtőszekrényekre és/vagy fagyasztókra vonatkozik. A professzionális használatra szánt készülékekre nem vonatkozik a Liebherr kompresszorgarancia.

II. Garanciára kötelezett

A garancia nyújtója a Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr. Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz.

III. A Liebherr kompresszorgarancia időtartama és kezdete

 • A Liebherr kompresszorgarancia 10 évre szól (garanciaidő).
 • A jótállási idő akkor kezdődik, amikor a készüléket első használat céljából átadják annak a vásárlónak, aki a készüléket vásárolta.
 • A jótállási időszakot a Liebherr kompresszorgarancia alá tartozó szerviz nem újítja meg és nem hosszabbítja meg.


IV. A Liebherr kompresszorgarancia előfeltétele

A Liebherr akkor biztosítja a Liebherr kompresszorgaranciát, ha bizonyítható, hogy az alábbi követelmények teljesülnek:

 • A készüléket első alkalommal vásárolták meg a Liebherrtől vagy a Liebherr által felhatalmazott eladótól, aki egy a Liebherr kompresszorgarancia hatálya alá tartozó vállalkozó.
 • A készülék telepítése a Liebherr kompresszorgarancia keretein belül történik.
 • A készüléket kizárólag magáncélra használják.
 • A készülékkel kapott Liebherr kompresszorgarancia igazolást és a vásárlást igazoló bizonylatot bemutatják a Liebherr vevőszolgálatnak.
 • A készüléket a vásárlástól számított két éven belül szabályszerűen regisztrálták a Liebherrnél.
 • A Liebherr kompresszorgarancia nem ruházható át másik készülékre.


V. A Liebherr kompresszorgarancia tartalma és hatálya

 • Ha a jótállási idő alatt a készülék kompresszorán olyan meghibásodás lép fel, amely bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza, a Liebherr ügyfélszolgálata vagy a Liebherr hivatalos ügyfélszolgálati szerződéses partnere ingyenesen biztosít egy megfelelő új kompresszort és viseli a hozzá tartozó költségek, különösen a kompresszor felszerelésének és eltávolításának munkaidő- és utazási költségeit, valamint az esetlegesen szükséges további javítási anyagokat.
 • A Liebherr kompresszorgarancia nem vonatkozik a Liebherr-rel szemben ezen hiányok megszüntetésén túlmenően támasztott igényekre.
 • A Liebherr garancia és a Liebherr-WarrantyPlus (adott esetben) garanciális ideje alatt kizárólag a Liebherr garancia és a Liebherr-WarrantyPlus (adott esetben) rendelkezései érvényesek.


VI. A Liebherr kompresszorgarancia kizárása és megszűnése

 • A Liebherr kompresszorgarancia nem vonatkozik olyan hibákra vagy hiányosságokra a készüléken, amelyek a következőkre vezethetők vissza:
  • A használati és/vagy szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása, hibás felállítás és/vagy hibás csatlakoztatás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés vagy igénybevétel, valamint kopás.
  • Külső hatások, pl. szállítási károk, lökés vagy ütés általi sérülés, időjárás vagy egyéb természeti események okozta károk.
  • Javítások és változtatások, amelyeket nem a Liebherr-vevőszolgálat vagy egy meghatalmazott Liebherr-vevőszolgálati partner végzett.
 • A Liebherr kompresszorgarancia megszűnik, ha eltávolítják, megváltoztatják vagy olvashatatlanná teszik a típustáblát, ill. a készülékszámot, vagy ha a készülékbe idegen eredetű alkatrészeket építettek be, függetlenül attól, hogy mindezen változtatásokat ki hajtotta végre.


VII. Elévülés

A Liebherr kompresszorgaranciából következő, a jótállás időtartama alatt bejelentett hiányosság miatti igények 6 hónap elteltével elévülnek. Az elévülési határidő a hiányosság észrevételének időpontjában kezdődik.

VIII. Érvényesítés

Amennyiben a vevő érvényesíteni kívánja a jelen Liebherr kompresszorgarancia szerinti jogait, az alábbi elérhetőségen teheti meg:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
Ausztria
Email:

Vissza az űrlapra