Adatvédelmi tájékoztató

 

A Liebherr-Hausgeräte GmbH nevében szeretnénk megköszönni, hogy felkereste weboldalainkat (a továbbiakban együttesen: „weboldal”), és ezzel kifejezte a Liebherr cégcsoport iránti érdeklődését.

 

Nagy hangsúlyt fektetünk személyes adatainak védelmére és biztonságára. Ezért fontos számunkra, hogy a következőkben tájékoztassuk Önt arról, hogy mely személyes adatait milyen célra használjuk fel, és hogy milyen jogok illetik meg Önt személyes adatai vonatkozásában.

 

Általános információk

 

Melyek a személyes adatok, és mit jelent az adatfeldolgozás?

 • A „személyes adatok” (a továbbiakban: „adatok” is) közé tartozik mindaz, ami egy adott természetes személyről információval szolgál. A személyes adatok nem csupán azok az információk, amelyek közvetlenül visszavezethetők egy adott személyre (például egy személy neve vagy e-mail-címe), hanem azok az információk is, amelyeket a megfelelő tudással kiegészítve össze lehet kötni egy adott személlyel.

 

 • „Adatfeldolgozás” minden olyan intézkedés, amely az Ön személyes adataival elvégezhető (például adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, rendszerezése, tárolása, felhasználása vagy törlése).

 

Ki az adatkezelő?

Az Ön adatainak feldolgozásáért felel:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Németország

E-mail: [email protected]

 

Hogyan érheti el adatvédelmi megbízottunkat?                                                                                                                                                                            

Adatvédelmi megbízottunk elérhetősége:

 

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Németország

E-mail: [email protected]

 

Milyen jogokkal rendelkezik Ön mint érintett személy?

Önt mint érintett személyt a törvény által biztosított keretek között a következő jogok illetik meg:

 

 • Tájékoztatást kaphat adatairól.
 • Helyesbítheti a hibás és kiegészítheti a hiányos adatokat.
 • Törölheti adatait, különösen abban az esetben, (1) ha azok a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett célokra már nem szükségesek, (2) ha Ön visszavonja hozzájárulását, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak, (3) ha jogtalanul történt az Ön adatainak feldolgozása, vagy (4) ha Ön kifogást nyújtott be a feldolgozás ellen, és nincsenek elsőbbséget élvező jogos indokok a feldolgozásra.
 • Korlátozhatja adatainak feldolgozását, különösen akkor, ha vitatja adatainak helyességét, vagy ha adatainak feldolgozása jogellenes, és a törlés helyett a használat korlátozását kéri.
 • Kifogást emelhet adatainak jogos érdekek védelme céljából történő feldolgozása ellen az Ön egyedi helyzetéből adódó indokból, vagy különösebb indoklás nélkül adatainak direkt marketing céljából történő feldolgozása ellen; amennyiben nem direkt marketing elleni kifogásról van szó, úgy kérjük, hogy a kifogás benyújtásakor indokolja meg, hogy adott esetben miért nem dolgozhatjuk fel az Ön adatait az általunk alkalmazott módon. Indokolt kifogás esetén megvizsgáljuk a helyzetet, és felfüggesztjük a feldolgozást, kivéve ha kényszerítő erejű, jogos okokat tudunk felmutatni a feldolgozás mellett, melyek az Ön érdekei, jogai és szabadsága felett állnak, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges.
 • Hozzájuthat adataihoz strukturált, általánosan használt és számítógéppel olvasható formátumban, továbbá joga van kérni, hogy adatait közvetlenül átadjuk másik adatkezelőnek.
 • Visszavonhatja hozzájárulását, amennyiben korábban hozzájárult adatainak feldolgozáshoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulása alapján a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti.

 

A fenti jogok érvényesítése esetén előfordulhat, hogy felkérjük Önt személyének azonosítására, ezért megértését kérjük.

Ezen túlmenően jogában áll panasszal élni valamely felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása a GDPR előírásaiba ütközik.

 

Más weboldalakra való hivatkozások

Weboldalunkon lehetnek más, tőlünk független szolgáltatók („harmadik felek”) weboldalaira mutató hivatkozások. A hivatkozásra kattintást követően semmilyen befolyásunk nincs a hivatkozásra kattintással a harmadik félnek esetlegesen átadott adatok (például az IP-cím vagy a hivatkozás URL-címének) feldolgozására, mivel harmadik felek eljárásai természetszerűleg a mi hatókörünkön kívül esnek. Ezért az ilyen adatok harmadik felek általi feldolgozásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Hivatkozások közösségimédia-felületekre és üzenetküldő szolgáltatásokra

Weboldalunkon lehetnek olyan hivatkozások, melyek segítségével megoszthatja a weboldalon lévő tartalmakat a különböző közösségimédia-felületeken és/vagy üzenetküldő szolgáltatásokban. Az általunk elhelyezett hivatkozások semmi esetben sem továbbítanak adatokat a közösségimédia-felületek, ill. üzenetküldő szolgáltatások szolgáltatóinak a weboldalunk használata közben. Csak abban az esetben kerül sor adatoknak (például az Ön IP-címének vagy a hivatkozás URL-címének) a közösségimédia-felület, ill. az üzenetküldő szolgáltatás mindenkori szolgáltatójának való továbbítására, ha valamelyik hivatkozásra kattint, hogy a weboldalon lévő tartalmakat megosszon. A közösségimédia-felület, ill. az üzenetküldő szolgáltatás mindenkori szolgáltatója által végzett további adatfeldolgozásra semmilyen befolyásunk nincs.

 

Adatfeldolgozás

 

Naplófájlok a weboldal megnyitásakor és használatakor

A weboldalunk minden megnyitásakor és használatakor az Ön végberendezésén (számítógépén, okostelefonján vagy hasonló eszközén) használt szolgáltató automatikusan elküld bizonyos információkat webkiszolgálóinknak, melyeket úgynevezett naplófájlokban tárolunk.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

A következő adatokat dolgozzuk fel:

 

 • az Ön (külső) IP-címe,
 • a megnyitás dátuma és ideje,
 • az Ön internetszolgáltatójának domainneve,
 • az Ön böngészőjének típusa és verziója és az Ön által használt operációs rendszer,
 • annak az oldalnak az URL-je (internetcíme), amelyen Ön a megnyitás időpontjában tartózkodott,
 • az adott weboldalon keresztül az Ön által letöltött fájlok (hozzáférés módja, a letöltött fájl neve és URL-címe, a letöltés sikeressége),
 • az Ön számára az adott weboldal meglátogatása során továbbított adatmennyiség,
 • webes űrlapok használata esetén adott esetben a beküldés dátuma és ideje.

 

Ezeket az adatokat normál esetben csak a stabilitás, a hálózat- és információs biztonság fenntartása érdekében dolgozzuk fel.

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Adatait jogos érdekeink védelme céljából, a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja szerint dolgozzuk fel.

Jogos érdekünk a weboldalunk stabilitásának és funkcionalitásának javítása és fenntartása, valamint biztonsága.

A GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja értelmében Önnek jogában áll az Ön egyedi helyzetéből adódó indokból az adatainak feldolgozása ellen tiltakozni.

 

Hitelesítés/engedélyezés

A hitelesítés weboldalunkon a „MyLiebherr-fiók” segítségével történik.

 

A „MyLiebherr-fiók” az Ön központi felhasználói fiókja a Liebherr-Hausgeräte GmbH-nál. A MyLiebherr-fiók létrehozásához először regisztrálnia kell. Regisztráljon a következő címen: (https://home.myliebherr.com). A regisztrációs folyamat végén egy megerősítő linket tartalmazó e-mailt fog kapni. A regisztráció befejezéséhez kattintson erre a megerősítő linkre. Alternatívaként a MyLiebherr-fiókba Google-, Meta- vagy Microsoft-fiókjával is regisztrálhat (a továbbiakban együttesen: „közösségi bejelentkezés”). Felhívjuk figyelmét, hogy nincs befolyásunk arra, hogy a Google, a Meta és a Microsoft miként dolgozza fel az Ön személyes adatait. MyLiebherr-fiókjával használhatja a Liebherr-Hausgeräte GmbH egyszeri bejelentkezési szolgáltatását (a továbbiakban: „SSO”). Az SSO lehetővé teszi, hogy az SSO-hoz csatlakoztatott más, hozzáféréssel korlátozott digitális ajánlatokat (a továbbiakban együtt: „modulok”) egységes hozzáférési adatokkal használhasson. Az SSO segítségével külön regisztrációs és bejelentkezési folyamat nélkül navigálhat a modulok között. Az SSO automatikusan továbbítja a MyLiebherr-fiókban tárolt azon adatait, amelyek az adott modulok használatához szükségesek, az adott modulszolgáltatónak, így a lehető legnagyobb kényelmet nyújtva Önnek. A modulok üzemeltetését a Liebherr-Hausgeräte GmbH vagy a Liebherr-Hausgeräte GmbH leányvállalatai végzik.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

A következő adatokat dolgozzuk fel:

 

 • Egyedi felhasználói azonosító (UPN),

 

Megjegyzés: Ezen adatokat a Liebherr-IT Services GmbH továbbítja nekünk, amikor Ön egy Liebherr-fiókkal hitelesíti magát.

 

 • Az Ön e-mail-címe
 • Az Ön kereszt- és vezetékneve [nem kötelező]
 • Az Ön címe (utca, házszám, irányítószám, város) [nem kötelező]
 • Az Ön telefonszáma [nem kötelező]

 

Ezeket az adatokat alapvetően csak a weboldalunkon történő hitelesítés vagy a nyilvánosan nem elérhető tartalmak használatával kapcsolatos központi hitelesítés céljából dolgozzuk fel.

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatait szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében dolgozzuk fel, a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerint.

 

Chatbot

A weboldalon lehetőséget kínálunk arra, hogy chatbotunktól tanácsot kérjen a termékvilágunkkal és termékeinkkel kapcsolatban. A chatbotunk egy virtuális terméktanácsadó, amely egy interaktív online beszélgetés során képes termékismeretet közvetíteni, a felmerülő kérdésekre válaszolni és tanácsokkal támogatni Önt a megfelelő vásárlási döntés meghozatalában.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

A következő adatokat dolgozzuk fel:

 

 • Cookie azonosító
 • Szabad szöveg, amelyet a chat folyamat során terméktanácsadásra használunk fel

 

Ezeket az adatokat alapvetően csak a következő célokra használjuk:

 

 • Terméktanácsadás a weboldal látogatói számára

 

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatainak feldolgozása az Adatvédelmi alaprendelet (GDPR) 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, a GDPR 7. cikkével összefüggésben.

 

Webes űrlapok használata

 • Kapcsolatfelvételi űrlapok

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy webes űrlapokon keresztül üzeneteket vagy megkereséseket küldjön nekünk vagy más vállatoknak. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor a megfelelő űrlapon keresztül összegyűjtött adatait e-mailben továbbítjuk az Ön által kiválasztott címzettnek. Ha mi magunk vagyunk az Ön üzenetének vagy megkeresésének címzettjei, akkor is feldolgozzuk az Ön adatait azon célból, hogy feldolgozzuk az Ön üzenetét vagy megkeresését, és felvegyük Önnel a kapcsolatot.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

A következő adatokat dolgozzuk fel:

 • Vezeték- és keresztnév
 • E-mail-cím
 • Tartalmi adatok (az Ön üzenete/kérdése)
 • Cím, ha adott (utca, házszám, irányítószám, helység és ország)
 • Telefonszám, ha adott
 • Sorozatszám, ha adott
 • Adott esetben az incidens vagy a jószolgálati kérelem egyedi hibaleírása/ismertetése
 • Banki adatok, ha adottak (IBAN vagy banki kód / számlaszám)

 

Ezeket az adatokat alapvetően csak a következő célokra használjuk:

 • Szolgáltatás nyújtása (az Ön üzenetének vagy kérésének továbbítása a címzett részére)
 • Az Ön üzenetének vagy megkeresésének megválaszolása és további feldolgozása, feltéve, hogy mi magunk vagyunk az Ön üzenetének vagy megkeresésének címzettjei.

 

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatainak feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása céljából érdekében dolgozzuk fel a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekek védelme céljából.

Ha mi magunk vagyunk az Ön üzenetének vagy megkeresésének címzettjei, jogos érdekünk az Ön üzenetének vagy megkeresésének megfelelő megválaszolása és feldolgozása.

A GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja értelmében Önnek jogában áll az Ön egyedi helyzetéből adódó indokból az adatainak feldolgozása ellen tiltakozni.

 • E-mailes hírlevél

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy webes űrlapokon keresztül feliratkozzon e-mailes hírlevelünkre.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

A következő adatokat dolgozhatjuk fel:

 • Megszólítás
 • Vezeték- és keresztnév
 • E-mail-cím
 • az Ön (külső) IP-címe,
 • A regisztráció és annak megerősítésének dátuma és időpontja
 • A hírlevél lekérdezésének dátuma és időpontja

 

Az Ön által megadott adatokat csak azért dolgozzuk fel, hogy rendszeresen elküldhessük Önnek e-mailben hírlevelünket (adott esetben személyre szabott megkereséssel), és hogy promóciós információkat küldhessünk Önnek termékeinkről vagy szolgáltatási ajánlatainkról, illetve a megfelelő kampányokról, eseményekről, nyereményjátékokról, cikkekről és egyebekről.

A hírlevélre való feliratkozás keretében gyűjtött adatokat, beleértve az úgynevezett kettős opt-in eljárást, kizárólag az ajánlat védelme és a ránk háruló jogi bizonyítékadási kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük. A kettős opt-in eljárás során a hírlevélre való feliratkozással egy e-mailt kap, amelyben arra kérjük, hogy erősítse meg újra a hírlevelünkre való feliratkozását. Ha nem erősíti meg a regisztrációját az Önnek küldött megerősítő linkre kattintva, akkor nem kerül feliratkozásra az e-mail hírlevelünkre, és nem fogja megkapni azt.

Ezenkívül rögzítjük és elemezzük a hírlevelünkkel való interakcióit (a megnyitási és kattintási arányok mérése céljából), és ezeket az információkat az Ön címzett profiljában tároljuk annak érdekében, hogy mérni tudjuk hírlevelünk sikerét, és hogy folyamatosan fejleszteni tudjuk azt, valamint az Ön igényeinek megfelelően alakíthassuk. A megnyitási arányok mérése egy úgynevezett számláló pixel segítségével történik. Ez egy kicsi, láthatatlan képfájl, amelyet a webszerver automatikusan betölt a hírlevél megnyitásakor, és így információt szolgáltat arról, hogy a hírlevelet ténylegesen megnyitották-e. A kattintási arányt viszont úgy mérjük, hogy a hírlevélben található webes linkre való kattintás után először egy webszerverre irányítjuk, ahol a kattintást regisztráljuk; csak ezután jut el a tényleges céloldalra.

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatait a GPDR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján, összefüggésben a GDPR 7. cikkével, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a GDPR 3. bekezdésének a) pontja, összefüggésben a GDPR 32. cikkével (biztonság) vagy a GDPR 7. cikke (1) bekezdése (bizonyítási kötelezettség) szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük.

Joga van ahhoz, hogy az Ön által adott hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonja és/vagy bármikor tiltakozhat az Ön adatainak reklámcélú feldolgozása ellen. A hozzájárulás visszavonása/a tiltakozás nem érinti a hozzájárulás birtokában a visszavonás/tiltakozás időpontjáig megtörtént feldolgozás jogszerűségét. A kizárólag a megnyitási és kattintási arányok mérésére és/vagy a mérési eredményeknek a címzett profiljában való tárolására vonatkozó elszigetelt visszavonás/tiltakozás nem lehetséges, így ehhez le kell iratkoznia a hírlevél egészéről. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a [email protected] e-mail-címen, vagy az egyes hírlevelek végén található leiratkozási linkre kattintva.

 • E-mailes hírlevél [más feladótól]

A weboldalon lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy webes űrlapokon keresztül feliratkozzon más feladótól származó e-mailes hírlevelekre. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor a megfelelő űrlapon keresztül gyűjtött adatait továbbítjuk az e-mailes hírlevél kijelölt feladójának. Ekkor az Ön adatainak további feldolgozásáért a feladó felelős. Az Ön adatainak további feldolgozásával kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a feladó vonatkozó adatvédelmi szabályzatát, amelyet az adatgyűjtéskor kap meg.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

Rendszerint a következő adatokat dolgozzuk fel:

 • Megszólítás
 • Vezeték- és keresztnév
 • E-mail-cím
 • az Ön (külső) IP-címe,
 • A regisztráció és annak megerősítésének dátuma és időpontja
 • A hírlevél lekérdezésének dátuma és időpontja

 

Ezeket az adatokat alapvetően csak a szolgáltatás nyújtása céljából dolgozzuk fel (az Ön adatainak továbbítása a feladó részére).

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatait szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében dolgozzuk fel, a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerint.

 • Nyereményjátékok

Weboldalunkon lehetőséget kínálunk arra, hogy webes űrlapokon keresztül részt vegyen különböző szervezők különböző nyereményjátékain. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor a megfelelő űrlapon keresztül gyűjtött adatait továbbítjuk a nyereményjáték kijelölt szervezőjének. Ekkor az Ön adatainak további feldolgozásáért a szervező felelős. Az Ön adatainak további feldolgozásával kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a szervező vonatkozó adatvédelmi szabályzatát, amelyet az adatgyűjtéskor kap meg, illetve az adott nyereményjáték esetleges részvételi feltételeit.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

Rendszerint a következő adatokat dolgozzuk fel:

 • Megszólítás
 • Vezeték- és keresztnév
 • E-mail-cím és/vagy telefonszám
 • Cím, ha adott
 • Születési dátum, ha adott
 • Tartalmi adatok, ha adottak (pl. az Ön válaszai a nyereményjátékban)

 

Ezeket az adatokat alapvetően csak a szolgáltatás nyújtása céljából dolgozzuk fel (az Ön adatainak továbbítása a szervező részére).

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatait szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében dolgozzuk fel, a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerint.

 • Cashback értékesítési promóciók

A weboldalon lehetőséget kínálunk arra, hogy webes űrlapokon keresztül részt vegyen a különböző szervezők változatos cashback értékesítési promócióiban. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor a megfelelő űrlapon keresztül gyűjtött adatait továbbítjuk a cashback értékesítési promóció kijelölt szervezőjének. Ekkor az Ön adatainak további feldolgozásáért a szervező felelős. Az Ön adatainak további feldolgozásával kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a szervező vonatkozó adatvédelmi szabályzatát, amelyet az adatgyűjtéskor kap meg, illetve az adott cashback értékesítési promóció esetleges részvételi feltételeit.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

Rendszerint a következő adatokat dolgozzuk fel:

 • Megszólítás
 • Vezeték- és keresztnév
 • E-mail-cím és/vagy telefonszám
 • Cím
 • Az Ön Liebherr hűtő- és/vagy fagyasztókészülékének sorozatszáma
 • Az Ön Liebherr hűtő- és/vagy fagyasztókészülékének típusa
 • Vásárlás dátuma / számlán szereplő dátum
 • A számla bizonylata
 • Banki adatok (IBAN)

 

Ezeket az adatokat alapvetően csak a szolgáltatás nyújtása céljából dolgozzuk fel (az Ön adatainak továbbítása a szervező részére).

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatait szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében dolgozzuk fel, a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerint.

 • Digitális tartalmak

Weboldalunkon lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy webes űrlapokon keresztül hozzáférjen digitális tartalmakhoz vagy letöltsön digitális tartalmakat, például whitepaper-eket és hasonló dokumentumokat különböző szolgáltatóktól. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor a megfelelő űrlapon keresztül gyűjtött adatait továbbítjuk a digitális tartalom kijelölt szolgáltatójának. Ekkor az Ön adatainak további feldolgozásáért a szolgáltató felelős. Az Ön adatainak további feldolgozásával kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a szolgáltató vonatkozó adatvédelmi szabályzatát, amelyet az adatgyűjtéskor kap meg.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

Rendszerint a következő adatokat dolgozzuk fel:

 • Megszólítás
 • Vezeték- és keresztnév
 • E-mail-cím

 

Ezeket az adatokat alapvetően csak a szolgáltatás nyújtása céljából dolgozzuk fel (az Ön adatainak továbbítása a szolgáltató részére).

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatait szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében dolgozzuk fel, a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerint.

 • Garanciahosszabbítás

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy webes űrlapokon keresztül kérje a garancia meghosszabbítását. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor a megfelelő űrlapon keresztül gyűjtött adatait továbbítjuk a kijelölt garanciaszolgáltatónak. Ekkor az Ön adatainak további feldolgozásáért a garanciaszolgáltató felelős. Az Ön adatainak további feldolgozásával kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a garanciaszolgáltató vonatkozó adatvédelmi szabályzatát, amelyet az adatgyűjtéskor kap meg, illetve az adott garancia meghosszabbítás esetleges feltételeit.

 

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

Rendszerint a következő adatokat dolgozzuk fel:

 • Megszólítás
 • Vezeték- és keresztnév
 • Cím
 • E-mail-cím
 • Vásárlás dátuma
 • Sorozatszám

 

Ezeket az adatokat alapvetően csak a szolgáltatás nyújtása céljából dolgozzuk fel (az Ön adatainak továbbítása a garanciaszolgáltató részére).

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

 

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatait szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében dolgozzuk fel, a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerint.

 

Cookie-k és egyéb technológiák használata

 

A. Általános információk

Weboldalunk rendelkezésre bocsátásának keretében cookie-kat és további technológiákat alkalmazunk. A következő cookie-információkkal további információkat nyújtunk Önnek, mint weboldalunk felhasználójának a cookie-k és egyéb technológiák használata során történő adatfeldolgozásról.

 

I. Mik azok a cookie-k és egyéb technológiák?

A cookie-k olyan kis méretű szövegfájlok, melyeket egy webkiszolgáló az Ön által használt webböngészőn keresztül a végberendezésén (számítógép, okostelefon vagy hasonló eszköz) képes tárolni és azt onnan beolvasni. A cookie-k egyedi alfanumerikus karaktersorokat tartalmaznak, melyek révén azonosítani lehet az Ön által használt webböngészőt, tartalmazhatnak továbbá a felhasználói beállításokkal kapcsolatos információkat is.

A cookie-kon kívül a következő egyéb technológiákat is használjuk:

 

 • Az úgynevezett helyi tárolási technológiával az adatok csak helyben, azaz kizárólag az Ön végberendezésén, tehát nem a webszerveren, hanem az Ön webböngészőjének úgynevezett helyi tárolójában kerülnek tárolásra. A cookie-kkal ellentétben a helyi tárolási technológiával tárolt adatoknak nincs lejárati idejük, és nem törlődnek automatikusan egyéb értesítés nélkül, de alapesetben Ön maga is törölheti ezeket az adatokat a böngészőjén keresztül. Kérjük, olvassa el a webböngésző gyártójának utasításait a helyi tárolási technológiával tárolt adatok törlésére vonatkozóan.

 

 • Ezenkívül úgynevezett nyomkövető pixeleket (más néven: „pixel“, „pixel címkék“ vagy „webes irányjelzők“) építettünk a weboldalunkba. A nyomkövető pixelek kis méretű, többnyire láthatatlan képfájlok, amelyeket a webszerver automatikusan betölt, és ezáltal információkat szolgáltathatnak az Ön webböngészőjéről vagy végberendezéséről, valamint a weboldalunk használatáról. Ez az információ viszont felhasználható egy profil létrehozására, amely felismerhető, amikor újra meglátogatja a weboldalunkat.

 

Az imént említett cookie-kat és egyéb technológiákat a továbbiakban együttesen „cookie”-knak is nevezzük.

 

II. Milyen típusú cookie-k és egyéb technológiák vannak?

Megkülönböztetünk szükséges és opcionális cookie-kat:

 

 • Szükséges cookie-k azok, amelyek weboldalunk és információtechnológiai rendszereink működéséhez műszaki szempontból, továbbá a biztonságuk és stabilitásuk biztosítása érdekében feltétlenül szükségesek. Ebbe a kategóriába sorolunk olyan cookie-kat is, amelyek legkésőbb a webböngésző bezárásáig tárolnak bizonyos, Ön által elvégzett beállításokat, kiválasztott opciókat vagy megadott információkat, hogy biztosítani tudják az Ön által kívánt és kért funkciót (pl. a bejelentkezés állapota, nyelvi beállítás stb.). A szükséges cookie-k tárolásához és olvasásához nincs szükség az Ön hozzájárulására. Ezért a szükséges cookie-k kezelése az általunk alkalmazott hozzájárulás-kezelési szolgáltatás beállításaiban nem, hanem csak a webböngészőn keresztül lehetséges, ahogy az ott tárolt cookie-k törlése, ill. a cookie-k tárolásának letiltása is.

 

 • Opcionális cookie-k azok, amelyek weboldalunk és információtechnológiai rendszereink működéséhez, továbbá a biztonságuk és stabilitásuk biztosítása érdekében nem szükségesek, hanem elemzési vagy marketingcélokat szolgálnak. Ezek a cookie-k képesek például anonimizált statisztikák készítésére alkalmas információkat rögzíteni arról, hogy hogyan használja weboldalunkat, ami lehetővé teszi számunkra weboldalunk használatának elemzését és ezáltal az optimalizálását. Ezenfelül ebbe a kategóriába sorolunk olyan cookie-kat is, amelyek a webböngésző bezárása után is tárolnak bizonyos, Ön által elvégzett beállításokat, kiválasztott opciókat vagy megadott információkat, hogy hosszú távon biztosítani tudják az Ön által kívánt és kért funkciót (pl. a bejelentkezés állapota a „Jegyezd meg az e-mail-címemet” jelölőnégyzet kipipálása esetén, emlékeztető, összehasonlító listák stb.). Az opcionális cookie-k tárolásához és olvasásához normál esetben szükség van az Ön előzetes hozzájárulására. Az általunk alkalmazott hozzájárulás-kezelési szolgáltatás beállításai segítségével elfogadhatja az opcionális cookie-k használatát, és az elfogadott hozzájárulásokat jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja.

 

Mind a szükséges, mind az opcionális cookie-k lehetnek úgynevezett munkamenet-cookie-k vagy maradandó cookie-k, melyek a tervezett élet-, ill. működési ciklusukban különböznek:

 

 • Munkamenet-cookie-k (más néven: session cookie-k) a végberendezésen tárolódnak, és a webböngésző bezárásakor automatikusan törlődnek.

 

 • A maradandó cookie-k (más néven: állandó cookie-k vagy angolul: persistent cookie-k) a végberendezésen tárolódnak, és a webböngésző bezárásakor nem törlődnek automatikusan, hanem egy előre meghatározott ideig még a végberendezésen maradnak.

 

 • A helyi tárolási technológiával tárolt adatoknak nincs lejárati ideje, azaz korlátlan élettartamúak.

 

Megjegyzés: A cookie-kat és a helyi tárolási technológia segítségével tárolt adatokat alapesetben saját maga törölheti a webböngészőjén keresztül. Bővebb információkat a webböngésző gyártójának utasításaiban talál.

 

B. A cookie-k használata a weboldalunkon

I. Szükséges cookie-k

 

1. Mely szükséges cookie-kat, milyen céllal és mennyi ideig használjuk?

Szolgáltatás

Cél

Szolgáltató

Működési ciklus

Hozzájárulás-kezelés

Hozzájárulások megszerzése és kezelése, továbbá hozzájárulási döntésekkel kapcsolatos információk tárolása

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Németország

30 nap

Content Delivery Network

Biztonság és stabilitás

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, Egyesült Államok

30 nap

Load Balancer

Biztonság és stabilitás

-

8 óra

Nyelvfelismerés

Beszédfelismerés a weboldal felhasználó-orientált hangos megjelenítéséhez

-

Amíg be nem zárja a webböngészőt

 • Hozzájárulás-kezelés

Beállítások megnyitása

Az opcionális cookie-k használatának beállításához weboldalunkba beépítettünk egy hozzájárulás-kezelési szolgáltatást. A hozzájárulás-kezelési szolgáltatás a weboldalunk első megnyitásakor megjelenít egy előzetes kérdést („Cookie-k, további technológiák és egyéb szolgáltatások”), amelynél a megfelelő lehetőségre kattintva elfogadhatja vagy elutasíthatja az opcionális cookie-k használatát. Ezenfelül a „Beállítások” lehetőségre kattintva megnyithatja a hozzájárulás-kezelési szolgáltatás beállításait, ahol többek között egy egyszerűsített, típusok szerint csoportosított cookie-listát is talál. A hozzájárulás-kezelési szolgáltatás segítségével többek között tájékozódhat az általunk alkalmazott cookie-k céljairól, a mindenkori feldolgozott adatokról és arról, hogy továbbítjuk-e valahova az adatokat, az opcionális technológiák esetében pedig a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével vagy törlésével bármikor megadhatja vagy visszavonhatja hozzájárulását.

Vegye figyelembe, hogy a szükséges cookie-k már a weboldalunk megnyitásakor tárolódnak, és a kapcsolódó jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve. A szükséges cookie-k letiltása a hozzájárulás-kezelési szolgáltatásban nem lehetséges. Bizonyos cookie-k használata ugyanakkor elengedhetetlen a hozzájárulás-kezelési szolgáltatás működéséhez.

 

A szolgáltató adatai:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Németország

Honlap:

https://usercentrics.com/de

Általános szerződési feltételek:

https://usercentrics.com/de/agb/

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

 • Content Delivery Network

Weboldalunk betöltési idejének optimalizálásához úgynevezett tartalomszolgáltató hálózatot (a továbbiakban: „CDN”) használunk. A CDN az interneten keresztül összekapcsolt, földrajzilag különböző helyeken lévő szerverek hálózata, amely a webes tartalmak gyorsabb és biztonságosabb továbbítására használható. A CDN keretében személyes adatokat továbbítanak különböző országokba; az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, úgynevezett harmadik országokba a továbbítás a GDPR V. fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelően történik. A szolgáltatóval az EU Bizottsága által kiadott általános szerződési feltételek (GPDR 46. cikke (2) bekezdésének c) pontja) kerültek megkötésre.

 

A szolgáltató adatai:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Egyesült Államok

Uniós képviselő:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisszabon, Portugália

Honlap:

https://www.cloudflare.com

Adatvédelmi tájékoztató (angol):

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Általános szerződési feltételek (angol):

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

 • Load Balancer

A terhelés elosztására egy úgynevezett Load Balancert használunk. A Load Balancer segítségével a webes kéréseket egy terheléselosztó szerverre küldik, amely viszont továbbítja a webes kérést egy belső szerverre. Annak érdekében, hogy egy munkameneten belül ne kelljen oda-vissza váltogatni a különböző szerverek között, és hogy garantáljuk az egységes feldolgozást, a webes kéréseket ugyanazon szerverre továbbítjuk. Az adott szerver azonosítása és a megfelelő továbbítás biztosítása érdekében egy nyolcórás élettartamú vagy működési idejű cookie-t használunk.

 

2. Milyen jogalapon használják a szükséges cookie-kat?

Annak érdekében, hogy bizonyítani tudjuk, hogy Ön hozzájárult az Ön hozzájárulását igénylő opcionális cookie-k használatához, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és a GDPR 7. cikke (1) bekezdése szerinti bizonyítási kötelezettségünk teljesítése érdekében tároljuk az Ön hozzájárulására vagy a hozzájárulás hiányára vonatkozó információkat.

Jogos érdekeink védelme céljából alkalmazzuk a szükséges cookie-kat a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja szerint.

Figyelembe veendő jogos érdekeink a következők:

 

 • Weboldalunk és információtechnológiai rendszereink biztonságának és stabilitásának garantálása, a szerverek célzott túlterhelésével végrehajtott támadások („Denial-of-Service” támadások) elleni védelem vagy a szerverek terhelésének optimális elosztása révén
 • Jogi igények érvényesítése, gyakorlása és védelme
 • Weboldalunk rendeltetésszerű működésének biztosítása és garantálása

 

3. Hogyan tilthatom le a szükséges cookie-k használatát?

Tiltakozáshoz való jogát a lenti „Cookie-k törlése/letiltása” részben ismertetett letiltási lehetőségek használatával gyakorolhatja (vö. GDPR 21. cikkének 5. bekezdése), vagyis letilthatja a szükséges cookie-k használatát a webböngészője beállításaiban.

Vegye figyelembe, hogy letiltás nélküli törlés esetén a rendszer ismét használni fogja a szükséges cookie-kat, ha egy későbbi időpontban újra megnyitja weboldalunkat. Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a szükséges cookie-k deaktiválása, ill. törlése vagy letiltása kedvezőtlenül érintheti weboldalunk teljesítményét és működését, és előfordulhat, hogy bizonyos funkciók és jellemzők nem lesznek elérhetők.

 

II. Opcionális cookie-k

Az alábbi információkkal szeretnénk Önnek segíteni, hogy megalapozott döntést hozhasson az opcionális cookie-k használata és az ezzel együtt járó adatfeldolgozás mellett vagy ellen.

 

1. Mely opcionális cookie-kat, milyen céllal és mennyi ideig használjuk?

Szolgáltatás

Cél

Szolgáltató

Működési ciklus

Google Analytics

Webes elemzés

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Írország

Legfeljebb 2 év

Google Ads Conversion Tracking

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Írország

Legfeljebb 2 év

Google Ads Remarketing

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Írország

Legfeljebb 2 év

Google Ad Manager

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Írország

Legfeljebb 2 év

Microsoft Advertising

Marketing

Microsoft Ireland Operations Limited,
One Microsoft Place, South Country Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Írország

Legfeljebb 390 nap

 • Webes elemzés

 Az Ön hozzájárulásával webes elemzési cookie-kat használunk, hogy weboldalunk használatát elemezni és ezáltal azt folyamatosan tökéletesíteni tudjuk. A kinyert anonimizált felhasználói statisztikák (pl. a weboldal használóinak száma és eredete) révén optimalizálni tudjuk és érdekesebbé tudjuk tenni weboldalunkat akár úgy, hogy azon igény szerint helyezzük el a gyakran keresett információkat, ill. témákat.

 

A webes elemzéshez a „Google Analytics” a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok, a továbbiakban együttesen: „Google”) webes elemzési szolgáltatását használjuk, az „IP-anonimizálás” extra funkcióval kibővítve (amelyet „IP-maszkolási módszernek” is neveznek). Ennek érdekében adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést kötöttünk a Google-lal, a GDPR 28. cikke értelmében. Ennek megfelelően a Google célzottan a mi felhatalmazásunk alapján feldolgozza a rögzített adatokat (az Ön végberendezésével vagy webböngészőjével, IP-címeivel és a weboldalon vagy az alkalmazásban végrehajtott tevékenységeivel kapcsolatos adatokat), hogy kiértékelje, miként használja Ön a weboldalunkat, jelentéseket készítsen a weboldalon végrehajtott tevékenységeiről, és további szolgáltatásokat nyújtson számunkra a weboldalunk és az internet használatához kapcsolódóan.

 

A Google Analytics által rögzített adatok az Egyesült Államokban vagy bármely más olyan országban is tárolhatók és feldolgozhatók, ahol a Google vagy a Google-létesítmények további adatfeldolgozói működnek. Azonban az általunk alkalmazott IP-maszkolási módszerrel valamelyik EU-tagállamban vagy az EGT-szerződésben részes más államban még az előtt lerövidítik az IP-címet, hogy az adatok átkerülnének egy USA-beli Google-kiszolgálóra, és az adatokat ott tárolnák, így nem továbbítják a teljes IP-címet, ami megakadályozza vagy jelentősen megnehezíti konkrét személy azonosítását. Csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a teljes, vagyis rövidítés nélküli IP-címet továbbítják a Google USA-beli kiszolgálójára, és csak ott rövidítik le.

 

A harmadik országba, vagyis az EU-n, ill. az EGT-n kívüli országba történő adattovábbításhoz alapesetben megfelelő garanciák szükségesek a személyes adatainak védelméhez. Miután az Európai Bíróság a Bizottság 2016. július 12-i, az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-US Privacy Shield”) által nyújtott védelem alkalmasságáról szóló 2016/1250/EU sz. végrehajtási határozatát érvénytelennek nyilvánította, így az EU-USA adatvédelmi pajzs már nem használható az EU szabványai szerinti megfelelő védelmi szint garanciájaként az Egyesült Államokban. Ezért az Egyesült Államokban jelenleg nem biztosított az uniós szinttel egyenértékű, GDPR 45. cikke szerinti adatvédelem, és mi sem tudunk a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciát nyújtani ezen hiányosság kompenzálására. Ezért a GDPR 49. cikke 1. bekezdésének a) pontja értelmében az Egyesült Államokba történő adattovábbítás csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ezen adattovábbítás potenciálisan azzal a kockázattal jár, hogy állami szervek, például a biztonsági hatóságok és/vagy a hírszerzés hozzáférhet az Ön adataihoz, és ezek a szervek a nemzetbiztonság, a bűnüldözés vagy az Egyesült Államok más közérdekében álló célok mentén akár anélkül feldolgozhatják az Ön adatait, hogy Önt erről külön tájékoztatnák, és Önnek bármilyen érvényesíthető jog vagy hatékony jogorvoslat állna a rendelkezésére.

 

A szolgáltató adatai:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok

 

A Google-hirdetésekre vonatkozó adatfeldolgozási feltételek:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 

Használati feltételek:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

 

A Google Analytics általi adathasználat áttekintése:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Az „IP-anonimizálás (vagy IP-maszkolás) a Google Analytics szolgáltatásban” műszaki ismertetése:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

 

Kiegészítő információ:

Ha minden weboldalon szeretné kikapcsolni a Google Analytics szolgáltatást, akkor az alábbi webhelyről töltse le a Google Analytics kikapcsolásához szükséges böngészőbővítményt, majd telepítse azt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ez a lehetőség csak abban az esetben akadályozza meg a webes elemzést, ha olyan végberendezést használ, amelyre telepítette az előbbi bővítményt.

 • Marketing

Az Ön hozzájárulásától függően marketing cookie-kat használunk. A marketing cookie-k felismerhetik, hogy Ön meglátogatott-e egy reklámozott weboldalt, és hogy milyen tartalmat használt és használ, annak érdekében, hogy az Ön számára releváns és az Ön érdeklődési köréhez igazított reklámtartalmat jelenítsenek meg, hogy korlátozzák a reklámok megjelenési gyakoriságát, és hogy mérjék a hirdetési intézkedések sikerét, illetve hatékonyságát.

Marketing célokra a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) következő hirdetési termékeit használjuk; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok (a továbbiakban együtt: „Google“).

 

 • Google Ads

A „Google Ads” hirdetési terméket (korábbi nevén: „AdWords”), amelyen keresztül hirdetéseket helyezhetünk el, többek között a Google keresési találatokban, a Google partnerhálózatában vagy más Google platformokon. Ha Ön interakcióba lép egy Google Ads által elhelyezett hirdetéssel, például rákattint egy hirdetésre, akkor a „Google Ads Conversion Tracking” keretében egy cookie-t használunk, amelynek segítségével nyomon követhető, hogy Ön ezt követően végrehajtott-e egy általunk meghatározott műveletet („konverzió”), például a hírlevélre való feliratkozást. Az alkalmazott cookie-k segítségével nyert információkat a Google úgynevezett konverziós statisztikák formájában bocsátja rendelkezésünkre, amelyekből például a hirdetéseinkre kattintó felhasználók anonim összlétszámát tudjuk leolvasni. Mi magunk nem kapunk olyan információt, amely lehetővé teszi a személyes azonosítást. A Google Ads konverziókövetésen kívül használjuk a „Google Ads Remarketing” szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a weboldalunk meglátogatását követően a Google partnerhálózatában megjelenjenek a hirdetéseink a későbbi internetes használat során. Ebből a célból a Google rögzíti az Ön felhasználói magatartását, amikor a Google partnerhálózatának különböző weboldalait látogatja, a Google szerinti álnevesítéssel. További hirdetési termékként a „Google Ad Manager”-t (korábbi nevén: „DoubleClick“) használjuk arra, hogy az Ön feltételezett érdeklődési körén alapuló célzott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Ennek során egy álneves azonosító számot rendelnek az Ön által használt webböngészőhöz, hogy ellenőrizni lehessen, mely hirdetések jelentek meg már az Ön webböngészőjében, és hogy Ön azok közül melyeket hívta le.

A Google hirdetési termékeinek keretében gyűjtött adatokat a Google többek között az Egyesült Államokban tárolhatja és dolgozhatja fel. A Google további adatfeldolgozására nincs befolyásunk. A harmadik országba, vagyis az EU-n, ill. az EGT-n kívüli országba történő adattovábbításhoz alapesetben megfelelő garanciák szükségesek a személyes adatainak védelméhez. Miután az Európai Bíróság a Bizottság 2016. július 12-i, az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-US Privacy Shield”) által nyújtott védelem alkalmasságáról szóló 2016/1250/EU sz. végrehajtási határozatát érvénytelennek nyilvánította, így az EU-USA adatvédelmi pajzs már nem használható az EU szabványai szerinti megfelelő védelmi szint garanciájaként az Egyesült Államokban. Ezért az Egyesült Államokban jelenleg nem biztosított az uniós szinttel egyenértékű, GDPR 45. cikke szerinti adatvédelem, és mi sem tudunk a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciát nyújtani ezen hiányosság kompenzálására. Ezért a GDPR 49. cikke 1. bekezdésének a) pontja értelmében az Egyesült Államokba történő adattovábbítás csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ezen adattovábbítás potenciálisan azzal a kockázattal jár, hogy állami szervek, például a biztonsági hatóságok és/vagy a hírszerzés hozzáférhet az Ön adataihoz, és ezek a szervek a nemzetbiztonság, a bűnüldözés vagy az Egyesült Államok más közérdekében álló célok mentén akár anélkül feldolgozhatják az Ön adatait, hogy Önt erről külön tájékoztatnák, és Önnek bármilyen érvényesíthető jog vagy hatékony jogorvoslat állna a rendelkezésére.

 

A szolgáltató adatai:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok

Honlap:

https://marketingplatform.google.com

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://policies.google.com/privacy

 

 • Microsoft Advertising

Marketingcélokra a „Microsoft Advertising” (korábbi nevén: „Bing Ads”), a Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország; anyavállalat) online hirdetési programját használjuk: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA (a továbbiakban együttesen "Microsoft").

E hirdetési program részeként lehetőségünk van arra, hogy a szolgáltató hirdetési hálózatában (Microsoft Audience Network) vagy a „Microsoft Bing” internetes keresőmotor keresési eredményeiben is elhelyezzünk reklámtartalmakat és hirdetéseket, amelyeket kifejezetten az Ön feltételezett érdeklődési köre alapján jeleníthetünk meg Önnek (személyre szabott reklám). Ezenkívül használhatjuk az univerzális eseménykövetést (Universal Event Tracking; röviden: „UET”) annak megállapítására és nyomon követésére, hogy az emberek interakcióba lépnek-e és hogyan lépnek-e tartalmunkkal és a Microsoft hirdetéseken keresztül kiszolgált hirdetéseinkkel. Ha például a felhasználók ilyen tartalmakon vagy hirdetéseken keresztül lépnek be a weboldalunkra, akkor nyomon követhetjük a felhasználók tevékenységét a weboldalon, beleértve a weboldalon eltöltött időt és a weboldal mely területeit látogatták meg. Ebből a célból különböző sütiket használunk, amelyek közül néhány egyedi azonosítóval (unique ID) rendelkezik, és különböző adatokat gyűjtünk, beleértve az IP-címeket, amelyeket a Microsoft legfeljebb 390 napig tárol. A Microsoft a Microsoft Advertising részeként gyűjtött adatokat saját céljaira is feldolgozza, beleértve saját szolgáltatásainak fejlesztését, valamint jelentési és teljesítményelemzési célokra. Elvileg mi magunk is csak anonimizált statisztikákat kapunk a Microsofttól, amelyekből például kiolvashatjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott valamelyik hirdetésünkre. Nem áll módunkban Önt személyesen azonosítani.

A Microsoft Advertising keretében gyűjtött adatokat a Microsoft többek között az Egyesült Államokban tárolhatja és dolgozhatja fel. A Microsoft további adatfeldolgozására nincs befolyásunk. A harmadik országba, vagyis az EU-n, ill. az EGT-n kívüli országba történő adattovábbításhoz alapesetben megfelelő garanciák szükségesek a személyes adatainak védelméhez. Miután az Európai Bíróság a Bizottság 2016. július 12-i, az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-US Privacy Shield”) által nyújtott védelem alkalmasságáról szóló 2016/1250/EU sz. végrehajtási határozatát érvénytelennek nyilvánította, így az EU-USA adatvédelmi pajzs már nem használható az EU szabványai szerinti megfelelő védelmi szint garanciájaként az Egyesült Államokban. Ezért az Egyesült Államokban jelenleg nem biztosított az uniós szinttel egyenértékű, GDPR 45. cikke szerinti adatvédelem, és mi sem tudunk a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciát nyújtani ezen hiányosság kompenzálására. Ezért a GDPR 49. cikke 1. bekezdésének a) pontja értelmében az Egyesült Államokba történő adattovábbítás csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ezen adattovábbítás potenciálisan azzal a kockázattal jár, hogy állami szervek, például a biztonsági hatóságok és/vagy a hírszerzés hozzáférhet az Ön adataihoz, és ezek a szervek a nemzetbiztonság, a bűnüldözés vagy az Egyesült Államok más közérdekében álló célok mentén akár anélkül feldolgozhatják az Ön adatait, hogy Önt erről külön tájékoztatnák, és Önnek bármilyen érvényesíthető jog vagy hatékony jogorvoslat állna a rendelkezésére.

A szolgáltató adatai:

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország; anyavállalat: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA

Honlap:

https://about.ads.microsoft.com

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Kiegészítő információ:

Ha szeretné kikapcsolni a Microsoft személyre szabott hirdetését, a https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings címen végezheti el a megfelelő beállítást.

 

 

2. Milyen jogalapon használjuk az opcionális cookie-kat?

Az Ön hozzájárulásával opcionális cookie-kat is alkalmazunk a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja szerint, a GDPR 7. cikkével összefüggésben.

 

3. Hogy vonhatom vissza az opcionális cookie-k használatához adott hozzájárulásomat?

Weboldalunk (első) megnyitásakor egy előzetes kérdéssel („Cookie-k, más technológiák és egyéb szolgáltatások”) arra kérjük többek között, hogy fogadja el az opcionális cookie-k használatát. Hozzájárulásait jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja, és ezzel megakadályozhatja adatainak további rögzítését. Ehhez törölje a pipát az opcionális cookie-k (webes elemzés, marketing) jelölőnégyzeteiből a hozzájárulás-kezelési szolgáltatás beállításaiban.

Amennyiben és ameddig nem adja hozzájárulását vagy visszavonja korábbi hozzájárulásait, úgy a csak hozzájárulás birtokában aktív opcionális cookie-k (a továbbiakban) nem rögzítik az adatait, és a kapcsolódó adatfeldolgozás is elmarad. A weboldal használatára nézve ez mindaddig nem jelent hátrányt, amíg ki nem kapcsolja a szükséges cookie-k működését is.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás birtokában a visszavonás időpontjáig megtörtént feldolgozás jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonása mellett a cookie-kat a lenti „Cookie-k törlése/letiltása” részben ismertetett törlési, ill. letiltási módszerekkel is törölheti/letilthatja, az ott olvasható útmutatások betartásával.

 

C. A cookie-k törlése/blokkolása

A cookie-kat az Ön végberendezésén tároljuk, így felettük Ön rendelkezik. Ha nem szeretné, hogy a későbbiekben felismerjük a végberendezését, bármikor manuálisan vagy automatikusan deaktiválhatja, ill. törölheti a végberendezésen már tárolt cookie-kat, és/vagy jövőbeli hatállyal letilthatja a cookie-k tárolását; ehhez aktiválja a megfelelő, pl. „Ne fogadja el a cookie-kat” vagy hasonló beállítást a végberendezésen. A legtöbb webböngésző konfigurálható ezenfelül úgy, hogy csak akkor fogadja el a cookie-k tárolását, ha ahhoz Ön minden alkalommal külön hozzájárul. Ha szolgáltatóink és partnereink cookie-jait nem szeretné elfogadni, keresse meg a végberendezésen a „Külső szolgáltatók cookie-jainak letiltása” vagy hasonló beállítást. A webböngészője menüsorában található súgó funkció általában megmutatja, hogyan kapcsolhatja ki vagy törölheti a már elmentett cookie-kat, és hogyan utasíthatja el az új cookie-kat. A leírt lehetőségek részleteiért kérjük, olvassa el a webböngésző gyártójának utasításait.

Vegye figyelembe, hogy letiltás nélküli törlés esetén a rendszer ismét használni fogja a szükséges cookie-kat, és mi adott esetben ismét a hozzájárulását fogjuk kérni az opcionális cookie-k használatához, ha egy későbbi időpontban újra megnyitja weboldalunkat. Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a szükséges cookie-k deaktiválása, ill. törlése vagy letiltása kedvezőtlenül érintheti weboldalunk teljesítményét és működését, és előfordulhat, hogy bizonyos funkciók és jellemzők nem lesznek elérhetők.

Az opcionális cookie-k használatával és a kapcsolódó adatfeldolgozással kapcsolatos beállításokat bármikor megváltoztathatja a hozzájárulás-kezelési szolgáltatás beállításaiban.

 

Külső szolgáltatók szolgáltatásainak bevonása

Weboldalunk biztosításához hozzátartozik, hogy bevonunk különböző tartalmi és funkcióelemeket (a továbbiakban együttesen: „szolgáltatások”), melyeket azok mindenkori szolgáltatóinak (a továbbiakban: „külső szolgáltatók”) webszervereiről szerzünk be. A szolgáltatások szabályszerű megjelenítéséhez és biztosításához minden esetben továbbítanunk kell az Ön IP-címét a mindenkori külső szolgáltató felé. Törekszünk ugyanakkor arra, hogy csak olyan szolgáltatásokat vonjunk be, melyeknél a mindenkori külső szolgáltató az IP-címet kizárólag a szolgáltatások teljesítéséhez használja, nem tudjuk azonban befolyásolni a külső szolgáltató által végzett további adatfeldolgozást.

A csak hozzájárulás birtokában végezhető adattovábbításokhoz a weboldalunk első megnyitásakor egy előzetes kérdéssel („Cookie-k, más technológiák és egyéb szolgáltatások”) többek között ahhoz kérjük a hozzájárulását, hogy az egyéb szolgáltatások használatához kapcsolódóan továbbíthassuk az adatait külső szolgáltatók/harmadik országok felé. Amennyiben nem adja hozzájárulását már az előzetes kérdésnél, úgy a külső szolgáltatók hozzájárulást igénylő cookie-jai le lesznek tiltva a weboldalunkon, és adattovábbításra sem kerül sor külső szolgáltatók/harmadik országok felé. Ehelyett az egyes külső szolgáltatók szolgáltatásai esetén külön-külön adhatja hozzájárulását, ha az adott blokkolónál az „Elfogadás” lehetőségre kattint. Ha a későbbiekben nem szeretné egyesével elfogadni a külső szolgáltatók szolgáltatásaihoz tartozó cookie-kat, és szeretné, hogy azok a mindenkori blokkoló megjelenése nélkül betöltődjenek, akkor válassza ki a „Mindig elfogad” lehetőséget; ezzel elfogadja, hogy minden további külső szolgáltatásnál, amelyet a későbbiekben a weboldalunkon még meg fog nyitni, a hozzá kapcsolódó adattovábbítás automatikusan megtörténjen.

Hozzájárulásait jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja, és ezzel a továbbiakban megakadályozhatja adatainak továbbítását. Ehhez törölje a pipát az „Egyéb szolgáltatások (opcionális)” részben látható megfelelő szolgáltatások jelölőnégyzeteiből a hozzájárulás-kezelési szolgáltatás beállításaiban.

 

Integrált harmadik féltől származó szolgáltatások:

 • YouTube-videók

A weboldalunkon a „YouTube”-ról származó videókat ágyazunk be, amely a Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) szolgáltatása; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok (a továbbiakban együtt: „Google“). A beágyazott YouTube-videók esetében aktiválva van a „kiterjesztett adatvédelmi mód”, így a felhasználói viselkedés elemzésére nem használnak cookie-kat.

Az Ön hozzájárulásától függően, amikor Ön betölt egy YouTube-videót, az Ön adatait, beleértve az IP-címét is, továbbítjuk a Google-nak. A YouTube-videók keretében továbbított adatokat a Google többek között az Egyesült Államokban tárolhatja és dolgozhatja fel. A Google további adatfeldolgozására nincs befolyásunk. A harmadik országba, vagyis az EU-n, ill. az EGT-n kívüli országba történő adattovábbításhoz alapesetben megfelelő garanciák szükségesek a személyes adatainak védelméhez. Miután az Európai Bíróság a Bizottság 2016. július 12-i, az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-US Privacy Shield”) által nyújtott védelem alkalmasságáról szóló 2016/1250/EU sz. végrehajtási határozatát érvénytelennek nyilvánította, így az EU-USA adatvédelmi pajzs már nem használható az EU szabványai szerinti megfelelő védelmi szint garanciájaként az Egyesült Államokban. Ezért az Egyesült Államokban jelenleg nem biztosított az uniós szinttel egyenértékű, GDPR 45. cikke szerinti adatvédelem, és mi sem tudunk a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciát nyújtani ezen hiányosság kompenzálására. Ezért a GDPR 49. cikke 1. bekezdésének a) pontja értelmében az Egyesült Államokba történő adattovábbítás csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ezen adattovábbítás potenciálisan azzal a kockázattal jár, hogy állami szervek, például a biztonsági hatóságok és/vagy a hírszerzés hozzáférhet az Ön adataihoz, és ezek a szervek a nemzetbiztonság, a bűnüldözés vagy az Egyesült Államok más közérdekében álló célok mentén akár anélkül feldolgozhatják az Ön adatait, hogy Önt erről külön tájékoztatnák, és Önnek bármilyen érvényesíthető jog vagy hatékony jogorvoslat állna a rendelkezésére.

 

A külső szolgáltató adatai:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok

Honlap:

https://www.youtube.com

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Maps

A weboldalunkon a „Google Maps”-ról származó térképes anyagokat ágyazunk be, amely a Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) szolgáltatása; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok (a továbbiakban együtt: „Google“).

Az Ön hozzájárulásától függően a Google Maps térképanyagainak betöltésekor az Ön adatait, beleértve az IP-címét is, továbbítjuk a Google-nak. A Google Maps keretében továbbított adatokat a Google többek között az Egyesült Államokban tárolhatja és dolgozhatja fel. A Google további adatfeldolgozására nincs befolyásunk. A harmadik országba, vagyis az EU-n, ill. az EGT-n kívüli országba történő adattovábbításhoz alapesetben megfelelő garanciák szükségesek a személyes adatainak védelméhez. Miután az Európai Bíróság a Bizottság 2016. július 12-i, az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-US Privacy Shield”) által nyújtott védelem alkalmasságáról szóló 2016/1250/EU sz. végrehajtási határozatát érvénytelennek nyilvánította, így az EU-USA adatvédelmi pajzs már nem használható az EU szabványai szerinti megfelelő védelmi szint garanciájaként az Egyesült Államokban. Ezért az Egyesült Államokban jelenleg nem biztosított az uniós szinttel egyenértékű, GDPR 45. cikke szerinti adatvédelem, és mi sem tudunk a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciát nyújtani ezen hiányosság kompenzálására. Ezért a GDPR 49. cikke 1. bekezdésének a) pontja értelmében az Egyesült Államokba történő adattovábbítás csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ezen adattovábbítás potenciálisan azzal a kockázattal jár, hogy állami szervek, például a biztonsági hatóságok és/vagy a hírszerzés hozzáférhet az Ön adataihoz, és ezek a szervek a nemzetbiztonság, a bűnüldözés vagy az Egyesült Államok más közérdekében álló célok mentén akár anélkül feldolgozhatják az Ön adatait, hogy Önt erről külön tájékoztatnák, és Önnek bármilyen érvényesíthető jog vagy hatékony jogorvoslat állna a rendelkezésére.

 

A külső szolgáltató adatai:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok

Honlap:

https://cloud.google.com/maps-platform

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Charts

A weboldalunkon a „Google Charts”-ról származó diagramokat ágyazunk be, amely a Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) szolgáltatása; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok (a továbbiakban együtt: „Google“).

Az Ön hozzájárulásától függően a Google Charts-diagramok betöltésekor az Ön adatait, beleértve az IP-címét is, továbbítjuk a Google-nak. A Google Charts keretében gyűjtött adatokat a Google többek között az Egyesült Államokban tárolhatja és dolgozhatja fel. A Google további adatfeldolgozására nincs befolyásunk. A harmadik országba, vagyis az EU-n, ill. az EGT-n kívüli országba történő adattovábbításhoz alapesetben megfelelő garanciák szükségesek a személyes adatainak védelméhez. Miután az Európai Bíróság a Bizottság 2016. július 12-i, az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-US Privacy Shield”) által nyújtott védelem alkalmasságáról szóló 2016/1250/EU sz. végrehajtási határozatát érvénytelennek nyilvánította, így az EU-USA adatvédelmi pajzs már nem használható az EU szabványai szerinti megfelelő védelmi szint garanciájaként az Egyesült Államokban. Ezért az Egyesült Államokban jelenleg nem biztosított az uniós szinttel egyenértékű, GDPR 45. cikke szerinti adatvédelem, és mi sem tudunk a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciát nyújtani ezen hiányosság kompenzálására. Ezért a GDPR 49. cikke 1. bekezdésének a) pontja értelmében az Egyesült Államokba történő adattovábbítás csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ezen adattovábbítás potenciálisan azzal a kockázattal jár, hogy állami szervek, például a biztonsági hatóságok és/vagy a hírszerzés hozzáférhet az Ön adataihoz, és ezek a szervek a nemzetbiztonság, a bűnüldözés vagy az Egyesült Államok más közérdekében álló célok mentén akár anélkül feldolgozhatják az Ön adatait, hogy Önt erről külön tájékoztatnák, és Önnek bármilyen érvényesíthető jog vagy hatékony jogorvoslat állna a rendelkezésére.

 

A külső szolgáltató adatai:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok

Honlap:

https://developers.google.com/chart

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Tag Manager

A weboldalunkon a „Google Tag Manager”-t használjuk, amely a Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) szolgáltatása; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok (a továbbiakban együtt: „Google“).

A Google Tag Manager egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy más szolgáltatásokat, például a Google Analytics-et használjuk a weboldalunkon, vagy kezeljük azok alkalmazását anélkül, hogy a weboldal forráskódját ahhoz módosítani kellene. Maga a Google Tag Manager nem gyűjt személyes adatokat és nem fér hozzá azokhoz, csupán az általa kezelt szolgáltatások szabályozását és végrehajtását biztosítja, viszont szükség esetén az Ön hozzájárulásával kezelhet adatokat.

 

A külső szolgáltató adatai:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalata: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok

Használati feltételek:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://policies.google.com/privacy

 

Adatfogadó felek

Adatait adott esetben a következőknek adjuk tovább:

 • a Liebherr-csoport más vállalatainak, amennyiben ez egy szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges, vagy ha a mi oldalunkon az átadás jogos érdeke áll fenn, és az az Ön hangsúlyozottabban figyelembe veendő jogos érdekével nem ellentétes;
 • az Ön által aktívan használt funkciók és esetleges egyéb szolgáltatások szolgáltatóinak;
 • azon szolgáltatóinknak, akiket a fenti célok teljesítése érdekében alkalmazunk;
 • azon fogadó félnek vagy feleknek, akit vagy akiket Ön kijelöl;
 • bíróságoknak, választott bíróságoknak, hatóságoknak vagy jogi tanácsadóknak, amennyiben az érvényes jogszabályok betartásához vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges.

 

Adattovábbítás harmadik országba

Adatainak átadása az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívüli államba (úgynevezett harmadik országba) vagy nemzetközi szervezeteknek csak akkor engedélyezett, (1) amennyiben Ön ehhez a hozzájárulását adta, vagy (2) az Európai Bizottság döntése alapján az adott harmadik országban megfelelő védelmi szint áll rendelkezésre (GDPR 45. cikke). Amennyiben a Bizottság nem hozott ilyen döntést, mi csak abban az esetben adhatjuk ki az Ön adatait egy harmadik országba, amennyiben ahhoz megfelelő garanciák állnak rendelkezésre (pl. általános adatvédelmi záradékok, amelyeket a Bizottság vagy a felügyeleti hatóság egy adott eljárás során elfogadott), és az Ön mint érintett jogainak végrehajthatósága biztosított, ill. azok átadása egyes esetekben egyéb hozzájárulás ténye alapján megengedett (GDPR 49. cikke).

Amennyiben továbbítjuk az Ön adatait harmadik országokba, tájékoztatjuk Önt a továbbítás mindenkori részleteiről a jelen adatvédelmi nyilatkozat megfelelő pontjain.

 

Adatok törlése és az adattárolás időtartama

Mi addig végezzük az Ön adatainak feldolgozását, ameddig azokra a mindenkori cél eléréséhez szükség van, kivéve ha Ön az adatainak feldolgozását érvényesen megtagadja vagy esetleges hozzájárulását érvényesen visszavonja.

Amennyiben törvényi adatmegőrzési kötelezettségek állnak fenn, akkor az érintett adatokat a megőrzési kötelezettség időtartamáig tároljuk. A megőrzési kötelezettség lejárta után megvizsgáljuk, hogy a feldolgozás a továbbiakban szükséges-e. Amennyiben az adatok már nem szükségesek, törölni fogjuk őket.

 

Adatbiztonság

Annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatait az adatvesztéstől, a téves változtatásoktól vagy harmadik felek illetéktelen hozzáférésétől, technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Ennek megfelelően nálunk csak az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, és azt is csak olyan mértékben, amennyire az a fent említett célokhoz szükséges. Az összes adat átvitele titkosítva történik.

 

Aktualizálva: 2023 május