Környezet

Általános célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük termékeink és telephelyeink környezetterhelését. Vállalati politikánk tükrözi környezetközpontú nézeteinket. Ennek megfelelve ökológiai felelősségvállalásunk már a készüléksorozatunk tervezésével elkezdődik számunkra. Kiváló minőségű alkatrészeket használunk készülékeinkben a hosszú és biztonságos működés és a kiemelkedő energiahatékonyság érdekében. A gyártási folyamatok is úgy alakítjuk, hogy azok az erőforrások hatékony felhasználására irányuljanak. Vállalati politikánk megvalósítása és környezeti teljesítményünk folyamatos javítása érdekében minden gyártóhelyünk rendelkezik az ISO 14001 nemzetközi környezetirányítási szabvány szerinti tanúsítvánnyal.

Tájékoztatás az 1907/2006/EK számú, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (REACH) 33. cikke szerint.

A cikk előírja, hogy minden termék beszállítója köteles tájékoztatni az átvevőt, ha az általa szállított termékben 0,1 tömegszázalékot meghaladó mértékű koncentrációban úgynevezett „különösen aggályos anyag” található. Ezeket az angol nyelvben „substances of very high concern“ néven megjelölt anyagokat „SVHC” rövidítéssel is jelöljük. Az „SVHC” jelölésű anyagokat az úgynevezett „Jelöltlistában” teszik közzé, amely évente kétszer aktualizálásra kerül és bármikor elérhető az alábbi linken: Jelöltlista

Online keresőnkkel szeretnénk Önt a lehető legegyszerűbben tájékoztatni az Ön készülékében, vagy annak alkatrészeiben esetlegesen előforduló SVHC anyagokról. Ezen anyagoktól tájékoztatnunk kell Önöket, de a használatuk nem tilos!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség a jelentésköteles SVHC anyagok listáját 6 havonta bővíti, tehát minden keresés a pillanatnyi állapotot tükrözi.

Az Ön biztonsága és egészsége nagyon fontos számunkra.

Az érintett készülékek rendeltetésszerű használata és az előírásoknak megfelelő kiselejtezése esetén a benne található anyagok nem jelentenek veszélyt az egészségre és a környezetre, az Ön és a készülékben tárolt élelmiszerek biztonsága biztosított. Az SVHC anyagokat tilos használni, ha fennáll annak a veszélye, hogy azok bejuthatnak az élelmiszerekbe. Az SVHC anyagok általában vagy hozzáférhetetlen alkatrészekben (pl. az elektronikában) találhatók vagy pedig a műanyagok mátrixának az alkotóelemei. Ha egyedi esetekben különös biztonsági intézkedésekre lenne szükség, arról Ön ezen az oldalon tájékoztatást kapna. A készüléket a sorozatszám vagy az SKU termékkód alapján keresheti. Az alkatrészek esetén, kérjük, hogy a kilenc számjegyű alkatrész-számot adja meg.

A sorozatszám lekérdezéséhez

A biocid termékekre vonatkozó 528/2012/EK rendelet a biocid hatású készítmények, illetve az azokkal kezelt árucikkek forgalmazását és felhasználását szabályozza. A rendelet a következők szerint tesz különbséget a ’biocid temékek’, illetve a ’kezelt árucikkek’ között:

A biocid termékek legalább egy, aktívan biocid hatású anyagot tartalmaznak, azokat azzal a céllal hozták létre, hogy elpusztítsák az olyan káros organizmusokat, mint a baktériumok vagy gombák. A rendelet meghatározza, mely termékek engedélyezettek bizonyos alkalmazásokban. A nem engedélyezett termékek nem használhatók, és nem hozhatók piaci forgalomba, kivéve ha erre engedélyt kértek és kaptak. Biocid termék például a fakonzerváló anyag.

Kezelt árucikknek azokat a keverékeket vagy árucikkeket nevezzük, amelyeket egy vagy több biocid hatású termékkel kezeltek, illetve amelyek szándékosan egy vagy több biocid hatású terméket tartalmaznak, azzal a céllal, hogy megóvják és konzerválják magát az árucikket. Az ilyen kezelt árucikkek kizárólag abban az esetben hozhatók piaci forgalomba az Európai Unió területén, ha azokat az EU-ban engedélyezett biocid hatású termékkel kezelték. Ilyen kezelt termék például egy fakonzerváló szerrel lefestett kerítésléc.

Az árucikkeket kötelezően erre vonatkozó címkével fel ellátni, amennyiben

  • a termék biocid kezelésből eredő tulajdonságaira hivatkoznak, és/vagy
  • az aktívan biocid hatású anyag engedélyezése a címkézés tényéhez kötött

A Liebherr Háztartási Készülékek jelenleg nem köteles biocid hatású anyagok használatára vonatkozó tájékoztatást tenni.

Tanúsított környezetközpontú irányítási rendszer

Átfogó környezetvédelmi koncepciót követünk, amely gazdaságilag indokolt szempontok szerint a termék teljes életciklusát magában foglalja: Az eszközök fejlesztését, gyártását, felhasználását és későbbi ártalmatlanítását. A legfontosabb szempontok az energia- és erőforrás-gazdálkodás, a hulladékgazdálkodás és a klímavédelem. A környezetközpontú irányítást a vállalati alapelvekre épülő „integrált irányítási rendszer” szabályozza és szervezi. A környezetközpontú irányítás minden gyártóhelyünkön az ISO 14001 nemzetközi szabvány szerint történik.

Az ISO 14001 a környezeti teljesítmény folyamatos javítására helyezi a hangsúlyt. A környezetközpontú irányítás keretében a lényeges környezeti vonatkozású szempontokat iránymutatások határozzák meg. A környezeti teljesítményt a vonatkozó környezeti mutatók segítségével nyomon követik és ellenőrzik. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a gyors és hatékony intézkedéseket mélyrehatóan hajtsunk végre, és folyamatosan javítsuk a környezeti teljesítményt.

Letöltés