Vissza az űrlapra

Liebherr-JótállásPlus Feltételek Magyarország

A Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Liebherr) jótállást vállal a Liebherr hűtőszekrények és/vagy fagyasztók (készülék) tulajdonosa felé a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelettel összhangban (Liebherr-Jótállás). A Liebherr-JótállásPlus jeggyel (Jótállási Jegy) a készülék tulajdonosa megszerez egy folytatólagos jótállást, amely alapján neki a Liebherr a mindenkor megszerzett készülékmodelltől függően a Liebherr-Jótállás lejártát követően, arra csatlakozva egy további a Jótállási Jegyen feltüntetett időtartamra a következő feltételek szerint jótállást nyújt (Liebherr-JótállásPlus):

I. Érvényességi terület

Ez a Liebherr-JótállásPlus kizárólag Magyarország területén használt készülékekre érvényes.

II. Jótállásra kötelezett

A jótállás kötelezettje a Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz .

III. A Liebherr-JótállásPlus időtartama és kezdete

1. Liebherr a Liebherr-JótállásPlust a Jótállási Jegyen feltüntetett időtartamig biztosítja (Jótállási Időtartam).
2. A Jótállási Időtartam közvetlenül a Liebherr-Jótállás lejártát követően kezdődik.
3. Liebherr-JótállásPluson alapuló teljesítés esetén a Jótállási Időtartam sem nem indul újra sem nem hosszabbodik meg.

IV. A Liebherr-JótállásPlus feltételei

A Liebherrt abban az esetben terhelik a Liebherr-JótállásPlusból fakadó kötelezettségek, amennyiben a következő feltételek bizonyíthatóan teljesülnek:

1. A készüléket első alkalommal a Liebherr-től vagy a Liebherr által felhatalmazott vállalkozásnak minősülő kereskedőtől a Liebherr-JótállásPlus érvényességi területén lett megvásárolva.
2. A készülék a Liebherr-JótállásPlus érvényességi területén van használatban.
3. A készülékkel kapcsolatban a Liebherr szervízének bemutatják a Liebherr-JótállásPlus Jótállás jegyét és a vételár megfizetését igazoló bizonylatot.
4. A készülék sorozatszáma a Jótállás jegyen feljegyzésre került.
5. A Liebherr-JótállásPlus a V. 3.-ban leírt eseten kívül nem ruházható át más készülékre.
6. A fogyasztó Jótállási Jegyet a Liebherr-Jótállás első 24 hónapjában megszerezte.

V. A Liebherr-JótállásPlus tartalma és hatálya

1. A Jótállás Időtartama alatt a készüléken felmerülő hibákat, amelyek bizonyíthatóan anyagi vagy gyártási hibák, a Liebherr szervíze vagy a Liebherr felhatalmazott szerződéses szervízpartnere ingyenesen kijavítja. Amennyiben a hiba a belső kiegészítő elemeivel, valamint a fogantyúkkal és/vagy a fedőpanelekkel függ össze, a Liebherr fenntartja a jogot, hogy a megfelelő belső kiegészítő elemet a fogyasztó részére ingyenesen elküldje. A kijavítás során a készülékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
2. A Liebherr-JótállásPlus nem terjed ki olyan a Liebherr-rel szembeni igényekre, amelyek a hibák javításán túlterjednek. A Liebherr különösen a következmény károkért nem vállal felelőséget a Liebherr-JótállásPlus alapján.
3. Ha a kijavítás aránytalan többletköltséget eredményezne a Liebherr részére vagy az lehetetlen, a fogyasztó a hibás készülék átadásával kap egy azonos vagy hasonló új készüléket (Kicserélt Készülék). Ebben az esetben a Liebherr JótállásPlus fennmaradó Jótállási Időtartama a Kicserélt Készülékre száll át.

VI. A Liebherr-JótállásPlus kizárása és megszűnése

1. A Liebherr-JótállásPlus nem vonatkozik azokra a hibákra vagy hiányokra, amelyek a következő okokra vezethetőek vissza:
a) Használati és/vagy szerelési utasítások figyelmen kívül hagyására, hibás összeállításra és/vagy hibás csatlakozásra, szakszerűtlen kezelésre vagy igénybevételre, valamint elhasználódásra.
b) Külső hatásokra, mint például szállítási károk, ütközés vagy ütés által okozott károk, időjárás befolyása vagy más természeti esemény által okozott károk.
c) Kijavításokra vagy módosításokra, amelyeket nem a Liebherr szervíze vagy a Liebherr felhatalmazott szerződéses szervízpartnere végzett el.

2. A Liebherr-JótállásPlus megszűnik, ha – függetlenül attól, hogy ki által - az adattáblát, illetve a készülék számát eltávolították, meghamisították vagy olvashatatlanná tették, vagy ha idegen eredetű alkatrészeket építettek be a készülékbe.

VII. Elévülés

A Jótállási Időtartamon belül felmerült hibák miatt érvényesített, a Liebherr-JótállásPlusból fakadó igények 6 hónap alatt évülnek el. Az elévülési idő a hiba felfedezésétől kezdődik.

Vissza az űrlapra