Strenge krav i laboratorie-sektoren

Liebherr laboratorie-apparater lagrer svært sensitive og eksplosive substanser på en sikkert og pålitelig måte. Innovative kjøleteknologier og en lang rekke smarte funksjoner garanterer optimale laringsforhold med fremragende temperaturkonsistens. Våre apparater er designet til å holde kostnadene nede og for å begrense arbeidet med deres drift og vedlikehold til så lite som mulig – uten at dette går på kompromiss med maksimal sikkerhet.

Lagring av sensitive substanser

Klinikker og laboratorier arbeider med svært sensitive substanser, slik som serum og antistoffer. Sensitive substanser som væsker og kulturer trenger dermed lagring. Presise målemetoder og pålitelig data er ekstremt viktig for kvaliteten og nytten til forskning, prosesskontroll og tester. Dermed stilles det ekstra høye krav til de konstante temperaturene, sikkerhet, hygiene og lagringsbetingelsene som apparatene tilbyr.

Maksimal temperaturkonsistens

Konstante temperaturer er svært viktige for sikker lagring av sensitive og eksplosive substanser – selv minimale avvik kan redusere deres levetid og brukbarhet. I Liebherr laboratorieapparater sikrer innovative kjøleteknologier og presise kontrollsystemer, konstant temperatur og å holde energiforbruket lavt sammenlignet med andre apparater. Tallrike alarmfunksjoner gir sikkerhet dersom det inntreffer en feil. Våre laboratorieapparater møter relevante industristandarder og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Brosjyrer

Opplev mangfoldet til Liebherr kjøl- og fryseapparater. Om det er til laboratorier eller bakerier – våre brosjyrer gir innblikk i vårt omfangsrike sortiment. Til brosjyreoversikt proffmarkedet

Sikkerhet i arbeidshverdagen

Maksimal temperatursikkerhet takket være innovativ teknologi og styringssystemer, kjennetegner laboratorieapparatene til Liebherr. Men optimale lagringsbetingelser alene rekker ikke for å garantere en sikker lagring. I laboratoriehverdagen betjenes apparatet av mennesker: det må fungere i rammen fra arbeidsprosesser og rutiner. Dermed kan det komme feilbetjening uforutsigbare hendelser, hvor utvikling av apparatene må ta preventivt og reaktivt hensyn til dette.

Derfor byr laboratorieapparatene fra Liebherr ved siden av innovativ kuldeteknologi også på nyttige funksjoner og sikkerhetstiltak for bruk i en krevende arbeidshverdag.

Hvorfor laboratorieapparater fra Liebherr er sikre

Våre laboratorieapparater er utformet etter Norm EN 60068-3 for maksimal temperaturstabilitet og optimal temperatur-konsistens. Jevn interiørtemperatur garanterer omluft-kuldesystemet og den valgfrie luftføringen i interiøret.

Hyppig og for langvarig åpning av døren i laboratoriehverdagen, fører til svingninger som må jevnes ut eller helst unngås hvis mulig. Derfor blir Liebherr-apparatene utstyrt med selvlukkende dører. Ved relevante temperaturavvik utløser apparatet straks en optisk og akustisk alarm.

I forskning og laboratorier råder høye standarder for hygiene, det vil si at apparatene ofte rengjøres og må dermed tåle slitasje kjemiske substanser. For enkel rengjøring sørger hyller som er lette å ta ut, samt glatte, fugeløse overflater i interiøret. Senkede tetninger avverger at smuss og støv lagres. Hyllen under apparatet lar seg rengjøre raskt og grundig på grunn av lettrullende hjul på undersiden av apparatet.

Materialer av bevist, høy kvalitet sørger for at våre apparater er særlig holdbare. Laboratorieapparatene utmerker seg gjennom en overflate som er motstandsdyktig mot riper, slag og korrosjon. Ristene som er trukket med kunststoff oppfyller hygieniske krav og er spesielt motstandsdyktige. Mekaniske deler som dørhåndtak, hengsler og låser lager vi slik at de også ved hyppig bruk fungerer perfekt i mange år.

Mot uønsket tilgang beskytter standard, robuste lukkingene. Videre kan noen apparater utstyres med valgfrie tilgjengelige spesielle lukkinger, når kun enkelte personer skal ha tilgang.

For eksplosive og lett antennelige stoffer, tilbyr Liebherr spesielle kjøl- og fryseapparater. Disse oppfyller alle sikerhetskravene til EU-retningslinje 94/9EG (ATEX 95).

Selv ved den høyeste grad av kvalitet og strenge sikkerhetstiltak, kan defekter ikke forhindres helt. Derfor utstyrer vi våre kjøleapparater med komfort-elektronikk med en ekstra temperaturkontroll. Ved feil overtar denne styringen og forhindrer at temperaturen synker til under +2°C.

Ved siden av pålitelig og sikker drift påser Liebherr ved utviklingen på, at apparatene forblir effektive og nær vedlikeholdsfrie i mange år.

Anskaffelses- og driftskostnader

Kostnadstrykket i forskningsområdet og laboratorier er stort. Ved anskaffelse av apparater, som må fungere konstant, spiller løpende driftskostnader og utgifter en avgjørende rolle i kalkuleringen. I tillegg kommer faktorer som pålitelighet i forhold til forventede reparasjons- og istandsettelseskostanader som forventet levetid til apparatene.

Enkelt og raskt vedlikehold

Avhengig av plassering, kan lovgiveren kreve regelmessig vedlikehold i laboratorier av ansvarsgrunner . De påkrevde prosessene og handlingene må utføres raskt og effektivt.

På våre apparater er alle komponentene og visningene for kalibrering og kontroll plassert lett tilgjengelig og lett betjenbare på apparatet.

minimal driftsstopp og lite reparasjoner

Liebherr-apparater er særlig holdbare og arbeider pålitelig og nær vedlikeholdsfritt. For å minimere driftsstopp, bruker vi komponenter av ypperste kvalitet med lang levetid. Kompressorer og kondensatorer arbeider for eksempel i årevis med høy effektivitet. Også våre ventilatorer og relé er nær slitasjefrie. I tillegg gir vi ti år reservedel-garanti.

Lavt energiforbruk

Våre laboratorieapparater er særlig energieffektive. Ved daglig bruk utmerker de optimerte isolasjonen og de brukte, miljøvennlige kjølemidlene R 290 og R 600a seg. Også avrimingen med varm luft lønner seg. Den garanterer tydelig kortere faser med avriming enn vanlig elektroavriming. Dermed forblir temperaturene i interiøret nær konstante. Strømkostnadene senkes på grunn av den behovsprøvde avrimingen med varm luft.

Optimal sammenkobling

Laboratorieapparater fra Liebherr lar seg enkelt integrere i en bestående infrastruktur. Når de er koblet til hverandre til eksisterende systemer, hjelper de til med å effektivisere og kontrollere prosesser som kalibrering, dataanalyse og dokumentasjon.

Automatisk dokumentasjon og alarmfunksjoner

Dokumentasjon er en uunngåelig, tidskrevende del av det daglige arbeidet i laboratoriet. Ved flere bruksområder krever ikke bare lovgivere en opptegning av dataene, men en konstant registrering og kontroll er avgjørende for validiteten til testrekker og dokumenterer i tilfelle en hendelse, saksgangen og hvem som er ansvarlig.

Liebherr-apparater med proff-elektronikk har en integrert datalagring for automatisk dokumentasjon. Alle modeller kan individualiseres, det vil si at over grensesnitt kan den bestående infrastrukturen på stedet kan settes inn.

Funksjoner og tilbehør for dokumentasjon

 • Kontroll døgnet rundt
  Apparater med proff-elektronikk kan tilknytes et eksternt alarmsystem. Gjennom dette kan man sikre fortløpende kontroll og dokumentasjon med kjølingen, uavhengig av om personalet er til stede eller ikke.

  Kontroll døgnet rundt

  Apparater med proff-elektronikk kan tilknytes et eksternt alarmsystem. Gjennom dette kan man sikre fortløpende kontroll og dokumentasjon med kjølingen, uavhengig av om personalet er til stede eller ikke.

 • Integrering i bestående systemer
  Den sentrale data-håndteringen gjør dokumentasjonen mindre arbeidskrevende. Gjennom brukergrensesnittet RS 485, kan opptil 20 apparater kobles til hverandre. En brukergrensesnitt-konverterer som kan kjøpes som ekstrautstyr, forbinder de sammenkoblede apparatene til en datamaskin. Programvaren opplyser ansvarlig personale pr. Mail om eventuelle alarmer og overfører relevant data.

  Integrering i bestående systemer

  Den sentrale data-håndteringen gjør dokumentasjonen mindre arbeidskrevende. Gjennom brukergrensesnittet RS 485, kan opptil 20 apparater kobles til hverandre. En brukergrensesnitt-konverterer som kan kjøpes som ekstrautstyr, forbinder de sammenkoblede apparatene til en datamaskin. Programvaren opplyser ansvarlig personale pr. Mail om eventuelle alarmer og overfører relevant data.

 • Komplett dokumentasjon
  Den som er ansvarlig ved temperatursvingninger og alarmhendelser, det avgjør i tvilsfall den komplette dokumentasjonen. Den integrerte datalagringen nedtegner over 2ooo temperaturverdier i tette intervaller, og gjør det mulig med en differensiert vurdering

  Komplett dokumentasjon

  Den som er ansvarlig ved temperatursvingninger og alarmhendelser, det avgjør i tvilsfall den komplette dokumentasjonen. Den integrerte datalagringen nedtegner over 2ooo temperaturverdier i tette intervaller, og gjør det mulig med en differensiert vurdering

 • Enkel dataanalyse
  Den valgfritt tilgjengelige infrarød-nøkken, inkludert dokumentasjons-software, letter datavurderingen. Softwaren visualiserer relevant informasjon i ulike formater og grafer. Videre lar dataene seg lett eksportere til Excel og Word med dette programmet.

  Enkel dataanalyse

  Den valgfritt tilgjengelige infrarød-nøkken, inkludert dokumentasjons-software, letter datavurderingen. Softwaren visualiserer relevant informasjon i ulike formater og grafer. Videre lar dataene seg lett eksportere til Excel og Word med dette programmet.

 • Spesiell nødsikring
  For maksimal sikkerhet, har alle LKPv og LGPv et solid state relé. Dette garanterer ikke bare eksakt temperaturregulering, men sikrer også perfekt, årelang styring av kuldeteknikken.

  Spesiell nødsikring

  For maksimal sikkerhet, har alle LKPv og LGPv et solid state relé. Dette garanterer ikke bare eksakt temperaturregulering, men sikrer også perfekt, årelang styring av kuldeteknikken.

 • Kjøp

  Ønsker De å oppleve et Liebherr-apparat live før kjøp? Våre forhandlere helt i nærheten hjelper gjerne. Til søk forhandler

  For hvert bruksområde det passende apparatet

  Store forskningsinstitusjoner eller små laboratorier: Liebherr-programmet omfatter modeller for alle oppstillingssteder og bruk. Slik egner apparatene med proff-elektronikk seg fremfor alt for langvarig lagring av store mengder sensible stoffer. De kompakte apparatene med komfort-elektronikk er ideelle ved begrenset plass.

  Pålitelig sikkerhet for lettantennelige og eksplosive substanser, gir interiøret med eksplosjonsbeskyttelse. Her kan man også velge mellom kompaktapparater og modeller med stort volum.

  Alle laboratorieapparatene overbeviser gjennom varig og effektive komponenter samt en utmerket energieffektivitet.

  Modellserien til laboratorieapparatene fra Liebherr

  Liebherr-laboratorieappparater med proff-elektronikk egner seg til ulike bruksområder. Slik utgjør modellene med stort volum en ideell løsning, der det skal lagres store mengder ømfintlige stoffer.

  Sikkerheten til preparatene tas på alvor gjennom robust utførelse og ulike alarm- og dokumentasjonsfunksjonener

  For arbeidsområder med begrenset lagringsplass, tilbyr Liebherr apparater i kompakt-format. Programmet omfatter to frittstående og to underbyggingsbare laboratorieapparater. Sortimentet kompletteres med en plassparende kjøl- og frysekombinasjon.

  I alle modellene lar temperaturen seg regulere mellom +3°C og +16°C. Kombinasjonen av dynamisk kjølesystem og presis elektronikk sikrer konstant temperatur og jevn temperaturfordeling i interiøret. For pålitelig og effektiv dokumentasjon har alle kompaktapparatene et integrert min/max-termometer.

  Svært ømfintlige og lettantennelige stoffer lagres sikkert i laboratorieapparatene med eksplosjonssikkert interiør. Serien omfatter to eksplosjonsbeskyttede kjøleapparater og to fryseapparater med komfort-elektronikk.

  Interiøret til apparatene oppfyller kravene til EU-retningslinje 94/9/EG (ATEX 95)

  Laboratorie-kjøleapparatene med statisk kjøling og eksplosjonsbeskyttet interiør, er bygget spesielt for lagring av større mengder eksplosiver og lettantennelige stoffer. Interiøret til LKexv modellene oppfyller alle sikkerhetskravene til EU-retningslinje 94/9EG (ATEX 95).

  De robust byggede apparatene overbeviser gjennom stort nytterom. Over den integrerte termostaten lar kjøletemperaturen seg stille inn trinnløst mellom +1°C og +15°C

  Med en lagringstemperatur på inntil -45°C oppfyller laboratoriefryseboksene fra Liebherr kravene fra forskning, industri og helsevesenet.

  Som alle laboratorieapparater fra Liebherr, overbeviser fryseboksene gjennom maksimal temperaturkonsistens ved sammenlignbart lite forbruk.