Vysoké požiadavky v laboratóriách

V laboratórnych zariadeniach Liebherr sa vysokocitlivé a výbušné látky skladujú bezpečne a spoľahlivo. Inovatívne chladiace technológie a inteligentné funkcie sa starajú o optimálne podmienky skladovania s konštantnými teplotami. Naše zariadenia sú navyše skoncipované tak, že náklady na prevádzku a údržbu sú udržiavané na čo najnižšej úrovni a ponúkajú maximálnu bezpečnosť.

Skladovanie citlivých látok

Na klinikách a v laboratóriách sa skúmajú vysokocitlivé látky ako séra a protilátky. Skladujú sa pri tom citlivé látky, kvapaliny a kultúry. Pre kvalitu a využiteľnosť experimentov, procesných kontrol a skúšok sú rozhodujúce presné metódy merania a spoľahlivé výstupné údaje. Rovnako vysoké sú aj požiadavky na bezpečnosť teploty a hygienu, resp. na podmienky skladovania, ktoré musia ponúkať laboratórne zariadenia.

Maximálna bezpečnosť teploty

Konštantné teploty sú vo výraznej miere rozhodujúce pre bezpečné skladovanie citlivých a výbušných látok. Aj malé odchýlky majú nepriaznivý vplyv na ich trvanlivosť a použiteľnosť. Inovatívne technológie chladenia a presné riadenie v laboratórnom zariadení Liebherr zaručujú konštantné teploty interiéru pri porovnateľne nízkej spotrebe energie. O bezpečnosť sa v prípade poruchy stará množstvo poplašných funkcií.

Naše laboratórne zariadenia pri tom samozrejme spĺňajú príslušné priemyselné normy a zákonné bezpečnostné ustanovenia.

Prospekty

Zažite rozmanitosť chladiacich a zmrazovacích zariadení Liebherr. Nezáleží, či potrebujete vybavenie pre laboratóriá alebo pekárne, naše prospekty vám poskytnú náhľad do nášho bohatého sortimentu. K prehľadu prospektov komerčných zariadení

Bezpečnosť počas bežného pracovného dňa

Maximálna bezpečnosť teploty vďaka inovatívnym technológiám a riadiacim systémom, ktorými sa vyznačujú laboratórne zariadenia Liebherr. Lenže samotné podmienky skladovania nestačia ako záruka bezpečného skladovania. Počas bežného pracovného dňa v laboratóriu obsluhujú zariadenie ľudia: Musí fungovať v rámci pracovných procesov a rutín. Dochádza tak aj k nesprávnej obsluhe a nepredvídaným udalostiam, ktoré sa musia preventívne a reaktívne zohľadniť pri vývoji zariadení.

Laboratórne zariadenia Liebherr preto okrem inovatívnych chladiacich technológií ponúkajú aj užitočné funkcie a bezpečnostné opatrenia na použitie a zaťaženie počas bežného pracovného dňa.

Prečo sú laboratórne zariadenia Liebherr také bezpečné?

Naše laboratórne zariadenia sú projektované podľa normy EN 60068-3 pre maximálnu stabilitu teploty a optimálnu konštantnú teplotu. Nemenné teploty v interiéri sú zabezpečené chladiacim systémom s cirkulačným vzduchom a optimálnym prívodom vzduchu v interiéri.

Časté a príliš dlhé otváranie dverí počas pracovného dňa v laboratóriu vedie k výkyvom, ktoré sa musia vyrovnať, resp. sa im musí v čo najväčšej miere predchádzať. Preto sú zariadenia Liebherr vybavené so samozatváracími dverami. V prípade značných teplotných odchýlok vyšle zariadenie bezprostredne zvukový a optický poplach.

Pri výskume a v laboratóriu prevládajú vysoké hygienické štandardy, t.j. zariadenia sa musia často čistiť a zároveň odolávať namáhaniu vo forme oderov alebo chemických látok. O jednoduché čistenie sa pohodlne postarajú vyberateľné úložné priestory a hladké bezšpárové plochy v interiéri. Zapustené tesnenia zamedzujú hromadeniu nečistôt a prachu. Plocha pod zariadením sa dá rýchlo a poriadne upratať vďaka ľahko pohyblivým kolieskam na spodnej strane zariadenia.

Kvalitné a osvedčené materiály sa postarajú o mimoriadne dlhú životnosť našich zariadení. Laboratórne zariadenia majú povrch, ktorý je odolný voči škrabancom, nevadia mu nárazy a odoláva korózii. Plastom potiahnuté rošty spĺňajú hygienické požiadavky a sú mimoriadne odolné. Mechanické diely ako rukoväte dverí, závesy a zámky zhotovujeme tak, aby bezchybne fungovali mnoho rokov aj pri častom používaní.

Sériové zabudované robustné zámky chránia pred prístupom nepovolaných osôb. Niektoré zariadenia sa dajú doplnkovo vybaviť aj dostupnými mimoriadnymi zámkami, ktoré umožňujú prístup len určitým skupinám osôb.

Pre výbušné a ľahko zápalné látky ponúka Liebherr špeciálne chladiace a zmrazovacie zariadenia. Spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky smernice EÚ 94/9ES (ATEX 95).

Ani tá najvyššia kvalita a najprísnejšie bezpečnostné opatrenia nedokážu úplne zabrániť chybám. Preto sú naše chladiace zariadenia vybavené s pohodlnou elektronikou vrátane dodatočného termostatu. Tento preberá riadenie v prípade poruchy a zabráni tomu, aby teplota klesla pod +2 °C.

Okrem spoľahlivej a bezpečnej prevádzky dbá Liebherr pri vývoji aj na to, aby zariadenia boli mnoho rokov účinné a nevyžadovali si takmer žiadnu údržbu.

Obstarávacie a prevádzkové náklady

Vo výskume a laboratóriu je veľký tlak na náklady. Pri obstarávaní zariadení, ktoré musia fungovať v nepretržitej prevádzke, zohrávajú pri výpočte rozhodujúcu úlohu prevádzkové náklady a ďalšie náklady. Do toho vstupujú ešte faktory ako spoľahlivosť, resp. očakávané náklady na opravy a údržbu a predpokladaná životnosť zariadení.

Jednoduchá a rýchla údržba

V závislosti od miesta použitia môže zákonodarca z dôvodov ručenia vyžadovať v laboratórnom priestore pravidelnú údržbu. Potrebné procesy a ručné zásahy sa musia vykonať rýchlo a efektívne.

V našich zariadeniach sú všetky komponenty a indikátory potrebné na kalibráciu a kontrolu ľahko prístupné a jednoducho ovládateľné.

Krátke časy výpadku a malý rozsah opráv

Zariadenia Liebherr majú mimoriadne dlhú životnosť, pracujú spoľahlivo a takmer vôbec sa neopotrebovávajú. V záujme minimalizovania výpadkov používame výlučne kvalitné komponenty s dlhou životnosťou. Napríklad kompresory a kondenzátory pracujú vysoko efektívne vyše 4 roky. Aj naše ventilátory a relé sa takmer vôbec neopotrebovávajú. Okrem toho ponúkame 10-ročnú záruku na náhradné diely.

Nízka spotreba energie

Naše laboratórne zariadenia sú mimoriadne energeticky efektívne. Pri každodennom používaní sa oplatí optimalizovaná izolácia a používané ekologické chladiace prostriedky R 290 a R 600a. Rovnako sa vyplatí aj odmrazovanie s horúcim plynom. Zaručuje výrazne kratšie fázy odmrazovania než bežné elektrické. Teploty v interiéri tak ostanú takmer konštantné. Odmrazovanie s horúcim plynom sa zapína podľa potreby, vďaka čomu tiež prispieva k zníženiu nákladov na elektrinu.

Optimálne zosieťovanie

Laboratórne zariadenia Liebherr sa dajú ľahko integrovať do existujúcej infraštruktúry. Vzájomne zosieťované a pripojené k externým systémom vám pomôžu účinne vytvárať a kontrolovať procesy ako sú kalibrácia, správa údajov a dokumentovanie.

Automatické dokumentovanie a poplašné funkcie

Dokumentovanie predstavuje nevyhnutnú a časovo náročnú časť každodennej práce v laboratóriu. Pri celom rade aplikácií si zaznamenávanie údajov nevyžaduje iba zákonodarca. Nepretržité zaznamenávanie a kontrola sú rozhodujúce pre validitu skúšobného radu a v prípade mimoriadnej udalosti dokumentujú postup a zodpovednosti.

Zariadenia Liebherr s profesionálnou elektronikou majú integrovanú dátovú pamäť na automatické dokumentovanie. Všetky modely sa dajú pripojiť do existujúcej infraštruktúry na mieste buď individuálne alebo cez rozhrania.

Funkcie dokumentovania a príslušenstvo pre dokumentovanie

 • Nepretržitá kontrola
  Zariadenia s profesionálnou elektronikou sa dajú pripojiť k externému poplašnému systému cez bezpotenciálový kontakt. To zabezpečuje neustálu kontrolu a dokumentovanie procesu chladenia nezávisle od prítomnosti personálu.

  Nepretržitá kontrola

  Zariadenia s profesionálnou elektronikou sa dajú pripojiť k externému poplašnému systému cez bezpotenciálový kontakt. To zabezpečuje neustálu kontrolu a dokumentovanie procesu chladenia nezávisle od prítomnosti personálu.

 • Integrácia do existujúcich systémov
  Centrálna správa údajov znižuje náklady na dokumentovanie. Cez rozhranie RS 485 viete navzájom zosieťovať až 20 zariadení. Doplnkový prevodník rozhrania spája zosieťované zariadenia s počítačom. Softvér informuje zodpovedný personál e-mailom o prípadných poplachoch a prenáša im všetky relevantné údaje.

  Integrácia do existujúcich systémov

  Centrálna správa údajov znižuje náklady na dokumentovanie. Cez rozhranie RS 485 viete navzájom zosieťovať až 20 zariadení. Doplnkový prevodník rozhrania spája zosieťované zariadenia s počítačom. Softvér informuje zodpovedný personál e-mailom o prípadných poplachoch a prenáša im všetky relevantné údaje.

 • Nepretržité dokumentovanie
  O tom, kto je zodpovedný za výkyvy teplôt a poplašné stavy, rozhoduje v prípade pochybností nepretržité dokumentovanie. Integrovaná dátová pamäť zaznamenáva v krátkych intervaloch vyše 2 000 teplotných hodnôt a umožňuje tak diferencované vyhodnotenie.

  Nepretržité dokumentovanie

  O tom, kto je zodpovedný za výkyvy teplôt a poplašné stavy, rozhoduje v prípade pochybností nepretržité dokumentovanie. Integrovaná dátová pamäť zaznamenáva v krátkych intervaloch vyše 2 000 teplotných hodnôt a umožňuje tak diferencované vyhodnotenie.

 • Jednoduché vyhodnotenie údajov
  Vyhodnocovanie údajov uľahčí doplnkový infračervený kľúč vrátane dokumentačného softvéru. Softvér vizualizuje relevantné informácie do rôznych formátov a grafov. S programom sa údaje dajú navyše ľahko exportovať do programov Excel a Word.

  Jednoduché vyhodnotenie údajov

  Vyhodnocovanie údajov uľahčí doplnkový infračervený kľúč vrátane dokumentačného softvéru. Softvér vizualizuje relevantné informácie do rôznych formátov a grafov. S programom sa údaje dajú navyše ľahko exportovať do programov Excel a Word.

 • Špeciálne poistenie núdzových prípadov
  V záujme maximálnej bezpečnosti majú všetky zariadenia LKPv a LGPv polovodičové relé. To zaručuje nielen presnú reguláciu teploty, ale zabezpečuje aj dokonalú aktiváciu chladiacej techniky počas celého roka.

  Špeciálne poistenie núdzových prípadov

  V záujme maximálnej bezpečnosti majú všetky zariadenia LKPv a LGPv polovodičové relé. To zaručuje nielen presnú reguláciu teploty, ale zabezpečuje aj dokonalú aktiváciu chladiacej techniky počas celého roka.

 • Vhodné zariadenie pre každú oblasť použitia

  Nezáleží, či ide o veľký výskumný ústav alebo malé laboratórium: Program Liebherr obsahuje modely pre každú prevádzku a účel použitia. Zariadenia s profesionálnou elektronikou sa hodia predovšetkým na dlhodobé skladovanie veľkých množstiev citlivých látok. Ak máte obmedzenú plochu, ideálnym riešením sú kompaktné zariadenia s pohodlnou elektronikou.

  Zariadenia s nevýbušným interiérom ponúkajú spoľahlivú bezpečnosť pre ľahko zápalné a výbušné látky. Aj v tomto prípade máte na výber medzi kompaktnými zariadeniami a veľkoobjemovými modelmi.

  Všetky laboratórne zariadenia presvedčia výkonnými komponentmi s dlhou životnosťou a vynikajúcou energetickou efektivitou.

  Modelové rady laboratórnych zariadení Liebherr

  Laboratórne zariadenia Liebherr s profesionálnou elektronikou sa hodia pre rôzne oblasti použitia. Veľkoobjemové modely tak predstavujú ideálne riešenie všade tam, kde treba uskladniť väčšie množstvá citlivých látok.

  Bezpečnosť preparátov zabezpečuje nielen robustná konštrukcia, ale aj rôzne poplašné a dokumentačné funkcie.

  Pre pracovné priestory s menšou plochou na umiestnenie ponúka Liebherr zariadenia v kompaktnom formáte. Program zahŕňa dve voľne stojace zariadenia a dve podstavné zariadenia. Sortiment uzatvárajú chladiace a zmrazovacie kombinácie s úsporou miesta.

  Pri všetkých modeloch sa dá teplota regulovať od +3 °C do +16 °C. Kombinácia dynamického chladiaceho systému a precíznej elektroniky zabezpečuje konštantné teploty a rovnomerné rozdelenie teploty v interiéri. Pre spoľahlivé a účinné dokumentovanie majú všetky kompaktné zariadenia integrovaný min/max teplomer.

  Vysoko citlivé a ľahko zápalné látky skladujte bezpečne v laboratórnych zariadeniach s nevýbušným interiérom. Tento rad obsahuje dve zariadenia chránené proti výbuchu a dve zmrazovacie zariadenia s pohodlnou elektronikou.

  Interiéry zariadení spĺňajú požiadavky podľa normy EÚ 94/9/ES (ATEX 95).

  Laboratórne chladiace zariadenia so statickým chladením a interiérom chráneným proti výbuchu sú skonštruované špeciálne na skladovanie väčších množstiev výbušných a ľahko zápalných látok. Interiéry modelov zariadení LKexv spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky podľa normy EÚ 94/9/ES (ATEX 95).

  Zariadenia s robustnou konštrukciou presvedčia svojím veľkým užitočným objemom. Cez integrovaný termostat sa dá plynulo nastaviť teplota chladenia v rozmedzí +1 °C až +15 °C.

  Laboratórne truhlicové mrazničky Liebherr so skladovacou teplotou do -45 °C spĺňajú požiadavky výskumu, priemyslu a zdravotníctva.

  Tak ako všetky laboratórne zariadenia Liebherr, aj truhlicové mrazničky presvedčia maximálne konštantnou teplotou pri porovnateľne nízkej spotrebe.