Izberite ponudbo
Zapri

Nazaj v obrazec

Izjava o varstvu podatkov za delovne naloge servisne službe

1 Splošno

I. Kaj je predmet te izjave o varstvu podatkov?

Zaščita in varnost vaših osebnih podatkov sta nam izredno pomembna. Zato je pomembno tudi, da vas obvestimo o tem, katere osebne podatke uporabljamo v okviru delovnih nalogov servisne službe pri vas in v katere namene ter katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov.

II. Kaj so osebni podatki in kaj pomeni obdelava?

1. „Osebni podatki“ (v nadaljevanju imenovani tudi „podatki“) so vse informacije, ki izražajo dejstva o fizičnih osebah. Osebni podatki pa niso samo informacije, s katerimi je mogoče neposredno identificirati določeno osebo (kot na primer ime ali naslov e-pošte neke osebe), temveč tudi informacije, s katerimi je mogoče s pomočjo ustreznega dodatnega znanja vzpostaviti povezavo z določeno osebo.

2. „Obdelava“ pomeni vse ukrepe, ki se izvajajo v zvezi z vašimi osebnimi podatki (kot na primer zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, uporaba ali izbris podatkov).

2 Obdelava podatkov

I. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?

Za obdelavo vaših podatkov je odgovorno podjetje Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz, e-pošta: [email protected].

II. Katere podatke zbiramo v katere namene?

Za pisno, telefonsko ali elektronsko pridobivanje in temu sledečo izvedbo delovnega naloga servisne službe na samem mestu zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:
• vaše ime in priimek
• vaš naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država)
• vaša telefonska številka
• vaš naslov e-pošte
• serijska številka vašega aparata
• navedba vsakokratne napake / opis pojava ali kulančne poizvedbe

Zgoraj navedene podatke obdelujemo v naslednje namene:
1. Za ugotavljanje servisnega partnerja, pristojnega za vas, ter za konkretno izvedbo servisa
2. Za komunikacijo z vami v zvezi s primerom servisa
3. Za preverjanje istovetnosti hladilnih in zamrzovalnih aparatov Liebherr
4. Za klasifikacijo napake s strani servisnega tehnika
5. Za izvedbo anket o zadovoljstvu z našo servisno službo

Opomba: Vzpostavitev stika in izvedba potekata s strani tovarniške servisne službe podjetja Liebherr-Hausgeräte ali s strani pogodbene servisne službe, ki smo jo izbrali. Brez dostopa do zgoraj navedenih osebnih podatkov izvedba delovnega naloga servisne službe ni mogoča. Druge osebne podatke zbiramo samo, če jih navedete prostovoljno.

III. Na kateri zakoniti podlagi zbiramo vaše podatke?

Načeloma kot zakonita podlaga za obdelavo podatkov velja člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP) – razen ko veljajo bolj specifični pravni predpisi.

1. Obdelava vaših podatkov poteka na podlagi izvajanja pogodbe (črka (b) prvega odstavka člena 6 SUVP)

2. Obdelava vaših podatkov poteka na podlagi ocene interesov (črka (f) prvega odstavka člena 6 SUVP)

Naši zakoniti interesi so:
Nenehno izboljšanje storitev naše servisne službe za zagotavljanje trajnega zadovoljstva strank.

Kadar vaše podatke zbiramo na podlagi ocene interesov, imate pravico, da ob upoštevanju pogojev v členu 21 SUVP ugovarjate obdelavi vaših podatkov.
Podatke obdelujemo izključno v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov.

IV. Komu in v katere namene posredujemo katere vrste vaših podatkov?

Po potrebi vaše podatke posredujemo:

1. Drugim podjetjem Liebherr v tej panogi ter pridruženim podjetjem, ki so pristojna za trženje/trgovino s hladilnimi in zamrzovalnimi aparati, izvedbo vzdrževalnih del in popravil teh aparatov ter za druge storitve servisne službe, če je to potrebno za pripravljanje, izvedbo ali prenehanje pogodbe ali če imamo zakoniti interes do takšnega posredovanja in vaš pretežno zakoniti interes ne prevladuje nad našim;

2. Svojim izvajalcem storitev, ki jih vključujemo za izvedbo zgoraj navedenih namenov;

3. Sodiščem, razsodiščem, javnim organom ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za upoštevanje veljavne zakonodaje ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

V. Ali se vaši podatki obdelujejo izven Evropske unije?

Prenos podatkov prejemnikom v državah izven Evropske unije (tako imenovanih tretjih državah) je dovoljen le, (1) če ste nam za to dali privolitev ali (2) če Evropska komisija odloči, da zadevna tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov (člen 45 SUVP). Če Komisija ni sprejela takšne odločitve, smemo vaše podatke tretjim osebam v tretjih državah posredovati le, če so predvideni ustrezni zaščitni ukrepi (npr. standardna določila o varstvu podatkov, ki jih sprejme Komisija ali nadzorni organ v skladu s predvidenim postopkom) in je zagotovljeno izvrševanje vaših pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma je v posameznih primerih prenos dovoljen na podlagi drugih dovoljenih dejstev (člen 49 SUVP).

VI. Kdaj izbrišemo ali anonimiziramo vaše podatke?

Vaše podatke obdelujemo tako dolgo, kot je to potrebno za vsakokratni namen obdelave, če niste na učinkovit način ugovarjali obdelavi vaših podatkov ali niste na učinkovit način preklicali svoje privolitve vanjo.

Če veljajo zakonske dolžnosti hrambe – npr. v okviru trgovinske ali davčne zakonodaje – moramo ustrezne podatke hraniti v predpisanem obdobju hrambe. Po poteku obveznega obdobja hrambe preverimo, ali obstaja nadaljnja potreba za obdelavo. Če takšne potrebe ni več, vaše podatke izbrišemo.

VII. V kakšni meri obstaja avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev?

Za vzpostavitev in izvajanje poslovnih odnosov načeloma ne uporabljamo popolnoma avtomatiziranega sprejemanja odločitev po členu 22 SUVP. Če bi v posameznih primerih takšen postopke uporabili, vas bomo o tem posebej obvestili, če je tako določeno z zakonskimi predpisi.

3 Varnost podatkov

Izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje zaščite vaših podatkov pred izgubo, netočnimi spremembami ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. V vsakem primeru imajo pri nas dostop do vaših podatkov samo upravičene osebe in tudi te le v meri, ki je potrebna v okviru zgoraj navedenih namenov.

4 Pravice posameznikov, na katere se nanašajo podatki, in pravica do vložitve pritožbe

V pravnem okviru imate pravico do

1. dostopa do svojih podatkov;

2. popravka netočnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov;

3. izbrisa vaših podatkov, še posebej, če (1) podatki niso več potrebni v namene, navedene v tej izjavi o varstvu podatkov, (2) ste preklicali svojo privolitev in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) so bili vaši podatki obdelani nezakonito ali (4) ste ugovarjali obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi.

4. omejitve obdelave vaših podatkov, še posebej, če oporekate točnosti podatkov ali je obdelava vaših podatkov nezakonita in namesto izbrisa podatkov zahtevate omejitev njihove uporabe.

5. prejema svojih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke neposredno posredujemo drugemu upravljavcu.

Upoštevajte, da preklic privolitve v obdelavo vaših podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru uveljavljanja zgoraj navedenih pravic vas prosimo za razumevanje, da bomo morebiti od vas zahtevali dokazila, ki potrjujejo, da ste res oseba, za katero se izdajate.

Poleg vsega navedenega imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

5 Kdo je vaša kontaktna oseba v zvezi z varstvom podatkov in kako lahko stopite v kontakt z njo?

Pri vprašanjih v zvezi z varstvom podatkov se obrnite na:
Datenschutz
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
[email protected]

Veljavnost: oktober 2020


Nazaj v obrazec

 • 0
  Seznam želja
  Izdelek je bil dodan na vaš seznam želja.
 • 0 Primerjava
  Za začetek primerjave izberite vsaj še en izdelek. Primerjate lahko le največ 7 izdelkov na seznam. Odstranite izdelke s seznama ali ga ponastavite. Istočasno lahko uporabljate le največ 7 različnih seznamov primerjav. Izdelek je uspešno dodan.
  Začnite s primerjavo
  Vaš seznam za primerjavo je prazen. Na straneh izdelkov lahko izberete izdelke za primerjavo.
 • Iskanje trgovca
 • Kontakt in servis
 • Prenosi
Vaš seznam želja vsebuje:
Nazadnje dodano: Seznam želja ne vsebuje izdelkov.
close