Načela obdelave podatkov za MyLiebherr (obvezni podatki)

A. Splošno

I. Kaj ureja izjava o varstvu podatkov?

Varstvo in varnost vaših osebnih podatkov sta za nas zelo pomembna. Zato nam je pomembno tudi, da vas obveščamo, katere vaše osebne podatke uporabljamo za katere namene in katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Račun MyLiebherr

»Račun MyLiebherr« je vaš osrednji uporabniški račun pri podjetju Liebherr-Hausgeräte GmbH. Če želite odpreti račun MyLiebherr, se morate najprej prijaviti. Prijavite se lahko na »portalu MyLiebherr« (https://home.myliebherr.com). Po prijavi na portalu MyLiebherr boste na koncu postopka prijave prejeli e-sporočilo s povezavo za potrditev. Če želite zaključiti prijavo, kliknite morate povezavo za potrditev. Alternativno se lahko v račun MyLiebherr prijavite tudi s svojim računom Google, Facebook ali Microsoft (v nadaljevanju »Vpis z računom družbenih omrežij«). Na tem mestu vas moramo opozoriti, da ne moremo vplivati na obdelavo vaših osebnih podatkov v Googlu, Facebooku in Microsoftu. S svojim računom MyLiebherr lahko uporabljate storitev enkratnega vpisa podjetja Liebherr-Hausgeräte GmbH (v nadaljevanju kratko »SSO«). S storitvijo SSO lahko z enotnimi podatki za dostop uporabljate tudi druge digitalne ponudbe z omejenim dostopom, ki so povezane s storitvijo SSO (v nadaljevanju imenovana »modul«). S storitvijo SSO lahko krmarite med moduli, pri čemer niso potrebni dodatni postopki prijave in vpisa. SSO posreduje vaše podatke iz računa MyLiebherr, ki so potrebni za vsak posamezni modul, in sicer samodejno vsakemu ponudniku modulov, tako da vam zagotovi kar najbolj udobno uporabo. Module upravljajo ali podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH ali hčerinske družbe podjetja Liebherr-Hausgeräte GmbH.

II. Kaj so osebni podatki in kaj pomeni obdelava?

1. »Osebni podatki« (v nadaljevanju tudi »podatki«) so vse informacije posamezne fizične osebe. Ob tem pa osebni podatki niso samo informacije, ki omogočajo identifikacijo določene osebe (kot je na primer ime ali e-poštni naslov določene osebe), ampak tudi informacije, na podlagi katerih lahko z ustreznimi znanimi dodatnimi podatki prepoznamo osebo, na katero se nanašajo.

2. «Obdelava« pomeni vsako dejanje, ki se izvaja z vašimi osebnimi podatki (na primer zbiranje, organiziranje, urejanje, shranjevanje, uporaba ali brisanje podatkov).

B. Kdo je odgovoren za obdelavo mojih podatkov?

Za obdelavo vaših podatkov je odgovorno podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, tel.: +4973529280; faks: +497352928408; e-naslov: [email protected]

C. Obdelava podatkov v povezavi z računom MyLiebherr

I. Katere podatke zbiramo in za katere namene?

Ko vstopite v računom MyLiebherr, naš spletni strežnik obdeluje predvsem naslednje podatke, ki jih shranimo v tako imenovane dnevniške datoteke:

- datum dostopa na računom MyLiebherr

- ura dostopa na računom MyLiebherr

- internetni naslov spletne strani, na kateri ste bili v trenutku, ko ste vstopili na računom MyLiebherr (URL)

- podatki, ki ste jih iskali prek računom MyLiebherr

- količina podatkov, ki ste jih prenesli

- tip brskalnika in njegova različica, ki ga uporabljate

- operacijski sistem, ki ga uporabljate

- ime domene vašega ponudnika internetnih storitev (na primer Telekom, Vodafone itd.)

- Vaš (eksterni) IP naslov

Pri prijavi in uporabi računa MyLiebherr prek portala MyLiebherr brez uporabe prijave z računom družbenega omrežja obdelujemo poleg zgoraj navedenih podatkov, tudi naslednje podatke:

- datum prijave

- vaš edinstven identifikator (UPN)

- datum in uro vaše zadnje uspešne prijave

- vaš e-poštni naslov

Pri prijavi in uporabi računa MyLiebherr z računom družbenega omrežja obdelujemo poleg zgoraj navedenih podatkov, tudi naslednje podatke:

- identifikacijska oznaka prijave z družbenim omrežjem (tako imenovan identifikator)

Pozor: če se prijavite ali overite z računom družbenega omrežja Facebook, nam Facebook poleg podatkov navednih , posreduje tudi vaš priimek, ime in sliko profila. Teh podatkov ne obdelujemo v noben namen.

Pozor: če se prijavite ali overite z računom družbenega omrežja Google, nam Google poleg pod podatkov navedenih, posreduje tudi vaš priimek, ime in povezavo na vaš profil Google-Plus. Teh podatkov ne obdelujemo v noben namen.

Pozor: Če se registrirate ali preverite pristnost z družbeno prijavo Apple, nam Apple poleg zgoraj navedenih podatkov pošlje tudi vaše ime in priimek.Teh podatkov ne obdelujemo v noben namen.

Za optimalno uporabo modulov, ki so povezani s portalom MyLiebherr, zbiramo na prostovoljni osnovi poleg podatkov navedenih, tudi vaše naslednje podatke:

- vaš priljubljeni jezik

- vaš nagovor

- vaš naslov

- vašo telefonsko številko

- serijsko številko vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr

- tip vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr

- serijsko številko vašega modula SmartDeviceBox

Podatke obdelujemo v naslednje namene:

1. za zaščito naše spletne ponudbe

2. za prijavo računa MyLiebherr prek portala MyLiebherr

3. za prijavo računa MyLiebherr z vpisom z računom družbenega omrežja

4. za osrednje upravljanje uporabniških in podatkov profila za storitev SSO

5. za uporabo storitve SSO

6. za posredovanje vsem ponudnikom modula, ki ste ga izbrali

7. za podporo vašega računa MyLiebherr

Pozor: želimo vas opomniti, da bi vaše osebne podatke lahko posredovali tudi v države zunaj EU/EGS, če ima posamezni ponudnik katerega koli vašega modula sedež v takšni državi. Pred posredovanjem tovrstnim ponudnikom vas bomo prosili za izrecno privolitev.

Obdelava za druge namene je možna samo, če so izpolnjeni zahtevani pravni pogoji v skladu s 4. odstavkom 6. člena GDPR. V tem primeru bomo upoštevali vse obveznosti do obveščanja v skladu s 3. odstavkom 13. člena GDPR in 4. odstavkom 14- člena GDPR.

II. Katera je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov?

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je načeloma, v kolikor ne obstajajo specifični pravni predpisi, 6. člen GDPR.

Obdelava vaših podatkov poteka skladno z naslednjo pravno podlago:

1. Obdelava podatkov za izvajanje pogodb (točka b) 1. odstavka 6. člena GDPR)

2. Obdelava podatkov na podlagi uravnoteženja interesov (točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR)

3. Obdelava podatkov za izpolnjevanje pravne obveznosti (točka c) 1. odstavka 6. člena GDPR)

4. Privolitev (točka a= 1. odstavka 6. člena GDPR)

Naši zakoniti interesi so:

Izboljšanje stabilnosti, funkcionalnosti in varnosti računa

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi uravnoteženja interesov, imate pravico, da ob upoštevanju določb 21. člena GDPR nasprotujete obdelavi svojih podatkov.

Vaše podatke obdelujemo izključno v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov.

III. Komu in za kakšen namen posredujemo katere kategorije vaših podatkov?

Po potrebi vaše podatke posredujemo:

1. Ponudnikom modulov, ki jih aktivno uporabljate in morebitnih drugih storitev in servisov

2. Drugim podjetjem skupine Liebherr, če je to potrebno za pripravo, izvedbo ali dokončanje pogodbe ali če na naši strani obstaja zakonit interes za tovrstno posredovanje in vaš prevladujoč upravičen interes temu ne nasprotuje; (kategorije podatkov 13–21)

3. Vašemu izbranemu ponudniku družbenega omrežja

4. Izvajalcem naših storitev, ki jih zaposlujemo za zgoraj omenjene namene;

5. Sodiščem, arbitražnim razsodiščem, organom oblasti ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za uveljavljanje veljavnega prava ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

IV. Ali bodo moji podatki obdelovani tudi zunaj Evropske unije?

Posredovanje podatkov v države zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države) je dovoljeno samo, (1) če ste nam predložili svojo privolitev ali (2) če je Evropska komisija odločila, da v tretji državi obstaja ustrezna stopnja zaščite (45. člen GDPR). Če komisija ni sprejela tovrstne odločitve, smemo vaše podatke posredovati tretjim osebam, ki se nahajajo v tretjih državah samo, če so na voljo primerna zagotovila (npr. standardna določila o varstvu podatkov, ki jih izvaja Komisija ali nadzorni organ oblasti v določenem postopku) in je zagotovljeno uveljavljanje vaših pravic.

V. Kdaj vaše podatke izbrišemo ali anonimiziramo?

Vaše podatke obdelujemo toliko časa, kolikor je to potrebno za vsak namen, če obdelavi svojih podatkov pravnomočno ne nasprotujete ali svoje morebitne privolitve niste pravnomočno preklicali.

Če obstajajo zakonsko določene obveznosti za shranjevanje, npr. v trgovinskem pravu ali davčni zakonodaji, bomo morali tovrstne podatke hraniti za čas zakonskega roka shranjevanja. Po poteku zakonskega roka shranjevanja podatkov bomo preverili, ali obstaja druga nujnost za nadaljnjo obdelavo. Če druga nujnost ne obstaja, bomo vaše podatke izbrisali.

D. Kako so moji osebni podatki zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb in pred izgubo?

S tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi jamčimo za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, nepravim spreminjanjem ali nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. V vsakem primeru imajo z naše strani do vaših podatkov dostop samo pooblaščene osebe in sicer le v obsegu, ki je potreben v okviru zgoraj opisanih namenov. Prenos vseh podatkov se izvede zakodirano.

E. Piškotki in druge tehnologije

Pri zagotavljanju našega spletnega mesta uporabljamo piškotke in druge tehnologije. Informacije o tem najdete v naših napotkih o piškotkih.

F. Pravice osebe, na katero se podatki nanašajo, in pravica do pritožbe

V zakonsko določenem okviru imate pravico do

1. informacij o svojih podatkih;

2. popravka nepravilnih podatkov in dopolnitev nepopolnih podatkov;

3. izbrisa svojih podatkov, če (1) podatki za v tej izjavi o varstvu podatkov določene namene niso več potrebni, (2) ste svoje soglasje preklicali in za obdelavo ni druge pravne podlage, (3) so bili vaši podatki obdelovani nezakonito ali (4) ste vložili ugovor na obdelavo podatkov in ni na voljo prednostno zakonite podlage za obdelavo,

4. omejitve obdelave vaših podatkov, predvsem, če izpodbijate pravilnost, ali je obdelava vaših podatkov nezakonita in vi namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe.

5. pravice, da svoje podatke dobite in pridobite v strukturirani, običajni in strojno čitljivi obliki, da vaše podatke posredujemo neposredno drugi odgovorni osebi.

Opozarjamo vas, da vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem, ki je bila izvedena na podlagi privolitve.

Pri uveljavljanju zgoraj omenjenih pravic, ki ni v pisni obliki, vas prosimo za razumevanje, če bomo morda od vas zahtevali dokaze, s katerimi boste potrdili, da ste oseba, za katero se izdajate. Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

G. Kako lahko stopim v stik z odgovorno osebo za varstvo podatkov?

Če imate vprašanja o varstvu podatkov, se obrnite na:

Datenschutz (Varstvo podatkov)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stanje: Marec 2021