Načela obdelave podatkov za MyLiebherr in aplikacijo Liebherr SmartDevice (obvezni podatki)

A. Splošno

I. Kaj ureja izjava o varstvu podatkov?

Varstvo in varnost vaših osebnih podatkov sta za nas zelo pomembna. Zato nam je pomembno tudi, da vas obveščamo, katere vaše osebne podatke uporabljamo za katere namene in katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Portal MyLiebherr

Portal »MyLiebherr« vsebuje vaše dejavnosti na spletni strani MyLiebherr, zlasti, a ne samo uporabo računa MyLiebherr in spletne trgovine MyLiebherr ter vse ostale povezane module. Več informacij o povezavi med portalom MyLiebherr in računom MyLiebherr je v spodnjem odstavku »Račun MyLiebherr«.

Račun MyLiebherr

»Račun MyLiebherr« je vaš osrednji uporabniški račun pri podjetju Liebherr-Hausgeräte GmbH. Če želite odpreti račun MyLiebherr, se morate najprej prijaviti. Prijavite se lahko na »portalu MyLiebherr« (https://home.myliebherr.com). Po prijavi na portalu MyLiebherr boste na koncu postopka prijave prejeli e-sporočilo s povezavo za potrditev. Če želite zaključiti prijavo, kliknite morate povezavo za potrditev. Alternativno se lahko v račun MyLiebherr prijavite tudi s svojim računom Google, Facebook ali Microsoft (v nadaljevanju »Vpis z računom družbenih omrežij«). Na tem mestu vas moramo opozoriti, da ne moremo vplivati na obdelavo vaših osebnih podatkov v Googlu, Facebooku in Microsoftu. S svojim računom MyLiebherr lahko uporabljate storitev enkratnega vpisa podjetja Liebherr-Hausgeräte GmbH (v nadaljevanju kratko »SSO«). S storitvijo SSO lahko z enotnimi podatki za dostop uporabljate tudi druge digitalne ponudbe z omejenim dostopom, ki so povezane s storitvijo SSO (v nadaljevanju imenovana »modul«). S storitvijo SSO lahko krmarite med moduli, pri čemer niso potrebni dodatni postopki prijave in vpisa. SSO posreduje vaše podatke iz računa MyLiebherr, ki so potrebni za vsak posamezni modul, in sicer samodejno vsakemu ponudniku modulov, tako da vam zagotovi kar najbolj udobno uporabo. Module upravljajo ali podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH ali hčerinske družbe podjetja Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplikacija Liebherr SmartDevice

Z aplikacijo Liebherr SmartDevice lahko pregledujete in konfigurirate podatke svojega hladilnika in zamrzovalnika. Za uporabo aplikacije Liebherr SmartDevice potrebujete modul WLAN (v nadaljevanju »SmartDeviceBox«), račun MyLiebherr in internetno povezavo. Prek modula SmartDeviceBox bo vaš hladilnik in zamrzovalnik Liebherr prek usmerjevalnika WLAN povezan z internetom. Modul SmartDeviceBox je mogoče hladilniku in zamrzovalniku Liebherr z opremo SmartDevice dodati naknadno. V nekaterih hladilnikih in zamrzovalnikih Liebherr pa je modul SmartDeviceBox že vgrajen. V kombinaciji z modulom SmartDeviceBox vam aplikacija Liebherr SmartDevice omogoča daljinsko upravljanje različnih funkcij vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr, kot je na primer temperatura hlajenja, in sicer tudi, ko ste na poti. Z aplikacijo Liebherr SmartDevice imate neposreden pregled nad vsemi pomembnimi sproženimi alarmi, kot so na primer nehote odprta vrata. Aplikacija Liebherr SmartDevice vključuje tudi funkcijo opozarjanja, ki vas na primer opomni, kdaj je treba naslednjič zamenjati zračni filter ali očistiti prezračevalno rešetko.

II. Kaj so osebni podatki in kaj pomeni obdelava?

1. »Osebni podatki« (v nadaljevanju tudi »podatki«) so vse informacije posamezne fizične osebe. Ob tem pa osebni podatki niso samo informacije, ki omogočajo identifikacijo določene osebe (kot je na primer ime ali e-poštni naslov določene osebe), ampak tudi informacije, na podlagi katerih lahko z ustreznimi znanimi dodatnimi podatki prepoznamo osebo, na katero se nanašajo.

2. «Obdelava« pomeni vsako dejanje, ki se izvaja z vašimi osebnimi podatki (na primer zbiranje, organiziranje, urejanje, shranjevanje, uporaba ali brisanje podatkov).

B. Kdo je odgovoren za obdelavo mojih podatkov?

Za obdelavo vaših podatkov je odgovorno podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, tel.: +4973529280; faks: +497352928408; e-naslov: [email protected]

C. Obdelava podatkov v povezavi z računom in portalom MyLiebherr

I. Katere podatke zbiramo in za katere namene?

Ko vstopite v portal MyLiebherr, naš spletni strežnik obdeluje predvsem naslednje podatke, ki jih shranimo v tako imenovane dnevniške datoteke:

1. datum dostopa na portal MyLiebherr

2. ura dostopa na portal MyLiebherr

3. internetni naslov spletne strani, na kateri ste bili v trenutku, ko ste vstopili na portal MyLiebherr (URL)

4. podatki, ki ste jih iskali prek portala MyLiebherr

5. količina podatkov, ki ste jih prenesli

6. tip brskalnika in njegova različica, ki ga uporabljate

7. operacijski sistem, ki ga uporabljate

8. ime domene vašega ponudnika internetnih storitev (na primer Telekom, Vodafone itd.)

9. Vaš (eksterni) IP naslov

Pri prijavi in uporabi računa MyLiebherr prek portala MyLiebherr brez uporabe prijave z računom družbenega omrežja obdelujemo poleg zgoraj v točkah 1–9 navedenih podatkov, tudi naslednje podatke:

10. datum prijave

11. vaš edinstven identifikator (UPN)

12. datum in uro vaše zadnje uspešne prijave

13. vaš e-poštni naslov

Pri prijavi in uporabi računa MyLiebherr z računom družbenega omrežja obdelujemo poleg zgoraj v točkah 1–13 navedenih podatkov, tudi naslednje podatke:

14. identifikacijska oznaka prijave z družbenim omrežjem (tako imenovan identifikator)

Pozor: če se prijavite ali overite z računom družbenega omrežja Facebook, nam Facebook poleg podatkov, navednih v točkah 13 in 14, posreduje tudi vaš priimek, ime in sliko profila. Teh podatkov ne obdelujemo v noben namen.

Pozor: če se prijavite ali overite z računom družbenega omrežja Google, nam Google poleg pod podatkov, navedenih v točkah 13 in 14, posreduje tudi vaš priimek, ime in povezavo na vaš profil Google-Plus. Teh podatkov ne obdelujemo v noben namen.

Pozor: Če se prijavite ali overite z računom družbenega omrežja Microsoft, nam Microsoft poleg podatkov, navedenih v točkah 13 in 14, posreduje tudi vaš priimek in ime. Teh podatkov ne obdelujemo v noben namen.

Za optimalno uporabo modulov, ki so povezani s portalom MyLiebherr, zbiramo na prostovoljni osnovi poleg podatkov, navedenih v točkah 1–14, tudi vaše naslednje podatke:

15. vaš priljubljeni jezik

16. vaš nagovor

17. vaš naslov

18. vašo telefonsko številko

19. serijsko številko vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr

20. tip vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr

21. serijsko številko vašega modula SmartDeviceBox

Podatke, ki so navedeni v točkah 1–21, obdelujemo v naslednje namene:

1. za zaščito naše spletne ponudbe (uporabljene kategorije podatkov 1–9)

2. za prijavo računa MyLiebherr prek portala MyLiebherr (uporabljene kategorije podatkov 10–13)

3. za prijavo računa MyLiebherr z vpisom z računom družbenega omrežja (10–14)

4. za osrednje upravljanje uporabniških in podatkov profila za storitev SSO (uporabljene kategorije podatkov 10–21)

5. za uporabo storitve SSO (uporabljena kategorija podatkov 11)

6. za posredovanje vsem ponudnikom modula, ki ste ga izbrali (uporabljene kategorije podatkov 13, 15–21)

7. za podporo vašega računa MyLiebherr (uporabljene kategorije podatkov 1–21)

Pozor: želimo vas opomniti, da bi vaše osebne podatke lahko posredovali tudi v države zunaj EU/EGS, če ima posamezni ponudnik katerega koli vašega modula sedež v takšni državi. Pred posredovanjem tovrstnim ponudnikom vas bomo prosili za izrecno privolitev.

Obdelava za druge namene je možna samo, če so izpolnjeni zahtevani pravni pogoji v skladu s 4. odstavkom 6. člena GDPR. V tem primeru bomo upoštevali vse obveznosti do obveščanja v skladu s 3. odstavkom 13. člena GDPR in 4. odstavkom 14- člena GDPR.

II. Katera je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov?

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je načeloma, v kolikor ne obstajajo specifični pravni predpisi, 6. člen GDPR.

Obdelava vaših podatkov poteka skladno z naslednjo pravno podlago:

1. Obdelava podatkov za izvajanje pogodb (točka b) 1. odstavka 6. člena GDPR) (velja za namene 2–7)

2. Obdelava podatkov na podlagi uravnoteženja interesov (točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR) (velja za namen 1)

3. Obdelava podatkov za izpolnjevanje pravne obveznosti (točka c) 1. odstavka 6. člena GDPR) (velja za namen 1)

4. Privolitev (točka a= 1. odstavka 6. člena GDPR) (velja pri morebitnem posredovanju vaših podatkov v državo zunaj EU/EGS za namen 6)

Naši zakoniti interesi so:

Izboljšanje stabilnosti, funkcionalnosti in varnosti portala (velja za namen 1)

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi uravnoteženja interesov, imate pravico, da ob upoštevanju določb 21. člena GDPR nasprotujete obdelavi svojih podatkov.

Vaše podatke obdelujemo izključno v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov.

III. Komu in za kakšen namen posredujemo katere kategorije vaših podatkov?

Po potrebi vaše podatke posredujemo:

1. Ponudnikom modulov, ki jih aktivno uporabljate in morebitnih drugih storitev in servisov (kategorije podatkov 13, 15-21)

2. Drugim podjetjem skupine Liebherr, če je to potrebno za pripravo, izvedbo ali dokončanje pogodbe ali če na naši strani obstaja zakonit interes za tovrstno posredovanje in vaš prevladujoč upravičen interes temu ne nasprotuje; (kategorije podatkov 13–21)

3. Vašemu izbranemu ponudniku družbenega omrežja (kategorija podatkov 14)

4. Izvajalcem naših storitev, ki jih zaposlujemo za zgoraj omenjene namene; (kategorije podatkov 1–21)

5. Sodiščem, arbitražnim razsodiščem, organom oblasti ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za uveljavljanje veljavnega prava ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. (Kategorije podatkov 1–21)

IV. Ali bodo moji podatki obdelovani tudi zunaj Evropske unije?

Posredovanje podatkov v države zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države) je dovoljeno samo, (1) če ste nam predložili svojo privolitev ali (2) če je Evropska komisija odločila, da v tretji državi obstaja ustrezna stopnja zaščite (45. člen GDPR). Če komisija ni sprejela tovrstne odločitve, smemo vaše podatke posredovati tretjim osebam, ki se nahajajo v tretjih državah samo, če so na voljo primerna zagotovila (npr. standardna določila o varstvu podatkov, ki jih izvaja Komisija ali nadzorni organ oblasti v določenem postopku) in je zagotovljeno uveljavljanje vaših pravic.

V. Kdaj vaše podatke izbrišemo ali anonimiziramo?

Vaše podatke obdelujemo toliko časa, kolikor je to potrebno za vsak namen, če obdelavi svojih podatkov pravnomočno ne nasprotujete ali svoje morebitne privolitve niste pravnomočno preklicali.

Če obstajajo zakonsko določene obveznosti za shranjevanje, npr. v trgovinskem pravu ali davčni zakonodaji, bomo morali tovrstne podatke hraniti za čas zakonskega roka shranjevanja. Po poteku zakonskega roka shranjevanja podatkov bomo preverili, ali obstaja druga nujnost za nadaljnjo obdelavo. Če druga nujnost ne obstaja, bomo vaše podatke izbrisali.

D. Obdelava podatkov v povezavi z aplikacijo Liebherr SmartDevice

I. Katere podatke zbiramo in za katere namene?

Za uporabo aplikacije Liebherr SmartDevice je potreben račun MyLiebherr. Poleg podatkov iz točke C.I. zbiramo še zlasti naslednje vaše podatke:

1. podatke o vašem hladilniku in zamrzovalniku Liebherr (serijsko številko, izbrano oznako, model in tip)

2. podatke senzorjev vašega hladilnika in zamrzovalnika Liebherr (stanje temperature, število vrtljajev kompresorja, stanje odprtja vrat)

3. podatke o napravi vašega modula Liebherr SmartDeviceBox (serijska številka, model, tip, stanje povezave)

4. tehnično konfiguracijo vašega končnega aparata (model, proizvajalec, uporabljan operacijski sistem, stanje povezave)

Te podatke načeloma obdelujemo samo za naslednje namene:

1. Zagotovitev funkcij aplikacije Liebherr SmartDevice (uporabljene kategorije podatkov 1–4)

2. Analiza napak in izboljšave aplikacije (uporabljene kategorije podatkov 1–4 in kategorije podatkov v C. I. 1-9)

Obdelava podatkov za druge namene je možna samo, če so na voljo potrebni pravni pogoji v skladu s 4. odstavkom 6. člena GDPR. V tem primeru bomo upoštevali vse obveznosti do obveščanja v skladu s 3. odstavkom 13. člena GDPR in 4. odstavkom 14. člena GDPR.

II. Katera je pravna podlaga za zbiranje vaših podatkov?

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je načeloma, v kolikor ne obstajajo specifični pravni predpisi, 6. člen GDPR.

Obdelava vaših podatkov poteka na podlagi naslednje pravne podlage oz. naslednjih pravnih podlag:

1. Privolitev (točka a) 1. odstavka 6. člena) GDPR) (velja za namen 2)

2. Obdelava podatkov za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (črka b) 1. odstavka 6. člena GDPR

(velja za namen 1)

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da svoje soglasje kadar koli prekličete z veljavnostjo za naprej.

Vaše podatke obdelujemo izključno v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov.

III. Komu in za kakšen namen posredujemo katere kategorije vaših podatkov?

Po potrebi vaše podatke posredujemo:

1. Drugim družbam v koncernu Liebherr, če bi bilo to potrebno za pripravo, izvedbo ali dokončanje pogodbe ali če na naši strani obstaja zakoniti interes za tovrstno posredovanje in vaši prevladujoči zakoniti interesi temu ne nasprotujejo; (kategorije podatkov 1–4)

2. Izvajalcem naših storitev, ki jih zaposlujemo za zgoraj omenjene namene; (kategorije podatkov 1–4)

3. Sodiščem, arbitražnim razsodiščem, organom oblasti ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za spoštovanje veljavnega prava ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. (Kategorije podatkov 1–4)

IV. Ali bodo moji podatki obdelovani tudi zunaj Evropske unije?

Posredovanje podatkov v države zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države) je dovoljeno samo, (1) če ste nam predložili svojo privolitev ali (2) če je Evropska komisija odločila, da v tretji državi obstaja ustrezna stopnja zaščite (45. člen GDPR). Če komisija ni sprejela tovrstne odločitve, smemo vaše podatke posredovati tretjim osebam, ki se nahajajo v tretjih državah samo, če so na voljo primerna zagotovila (npr. standardna določila o varstvu podatkov, ki jih izvaja Komisija ali nadzorni organ oblasti v določenem postopku) in je zagotovljeno uveljavljanje vaših pravic.

V. Kdaj vaše podatke izbrišemo ali anonimiziramo?

Vaše podatke obdelujemo toliko časa, kolikor je to potrebno za vsak namen, če obdelavi svojih podatkov pravnomočno ne nasprotujete ali svoje morebitne privolitve niste pravnomočno preklicali.

Če obstajajo zakonsko določene obveznosti za shranjevanje, npr. v trgovinskem pravu ali davčni zakonodaji, bomo morali tovrstne podatke hraniti za čas zakonskega roka shranjevanja. Po poteku zakonskega roka shranjevanja podatkov bomo preverili, ali obstaja druga nujnost za nadaljnjo obdelavo. Če druga nujnost ne obstaja, bomo vaše podatke izbrisali.

VI. Aplikacija Liebherr SmartDevice Skill za Amazon Alexa

Amazon Echo je Amazonova glasovna strojna oprema za vnod in izdajo glasu. Amazon lahko z aparati Amazon Echo analizira, vrednoti in izvaja glasovne ukaze aparatov. Za uporabo aparatov z Amazon Echo je potreben uporabniški račun Amazon, aparate lahko z dodajanjem omenjenih veščin oz. »skills« razširite za vmesnike za nadaljnje funkcije. Veščina oz. »skill« aplikacije Liebherr SmartDevice omogoča glasovno krmiljenje nekaterih funkcij aplikacije Liebherr SmartDevice prek vašega aparata z Amazon Echo. Zato je treba aktivirati veščino »skill« aplikacije Liebherr SmartDevice v vašem računu Amazon in tam povezati vaš račun MyLiebherr s to veščino »skill««. Amazon lahko Prek te povezave oceni vaše glasovne ukaze in jih prek anonimiziranega digitalnega podpisa za izvedbo pošlje v aplikacijo Liebherr-SmartDevice. Z izjemo podatka, da imate računa Amazon in MyLiebherr, Amazonu ne posredujemo drugih osebnih podatkov in Amazon ne posreduje drugih podatkov nam.

VII. Funkcije aplikacije Liebherr SmartDevice za Conrad Connect

Conrad Connect je storitev podjetja Conrad Connect GmbH, s katero lahko funkcije aplikacije Liebherr SmartDevice povežete z različnimi pametnimi aparati in aplikacijami s podporo Conrad Connect. Tako lahko določen dogodek (npr. točen čas) sproži neko dejanje (npr. aktivira funkcijo SuperCool). Za uporabo storitve Conrad Connect potrebujete uporabniški račun Conrad Connect, lahko dodate proizvajalca oz. znamko za vmesnike in tako razširite za druge funkcije. Ta povezava omogoča glasovno krmiljenje nekaterih funkcij aplikacije Liebherr SmartDevice prek storitve Conrad Connect. Zato je treba aktivirati aplikacijo Liebherr SmartDevice v vašem uporabniškem računu Conrad Connect in povezati vaš račun MyLiebherr. Z izjemo podatka, da imate uporabniški račun Conrad Connect in račun MyLiebherr, storitvi Conrad Connect ne posredujemo vaših drugih osebnih podatkov in Conrad Connect ne posreduje drugih podatkov nam.

VIII. Sprožanje aplikacije SmartDevice za IFTTT

IFTTT je storitev podjetja IFTTT Inc., s katero lahko funkcije aplikacije Liebherr SmartDevice povežete z različnimi pametnimi aparati in aplikacijami s podporo IFTTT. Tako lahko določen dogodek (npr. vstop v stanovanje) sproži neko dejanje (npr. aktivira funkcijo SuperCool). Zato je treba v vašem računu IFTTT aktivirati sprožanje aplikacije Liebherr SmartDevice in tam povezati vaš račun MyLiebherr s sprožanjem aplikacije Liebherr SmartDevice. Z izjemo podatka, da imate računa IFTTT in MyLiebherr, ponudniku IFTTT ne posredujemo drugih osebnih podatkov in IFTTT ne posreduje drugih podatkov nam.

E. Kako so moji osebni podatki zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb in pred izgubo?

S tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi jamčimo za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, nepravim spreminjanjem ali nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. V vsakem primeru imajo z naše strani do vaših podatkov dostop samo pooblaščene osebe in sicer le v obsegu, ki je potreben v okviru zgoraj opisanih namenov. Prenos vseh podatkov se izvede zakodirano.

F. Piškotki

Uporabljamo tako imenovane piškotke, da lahko prepoznamo vaše preference in lahko optimalno oblikujemo našo spletno stran. To omogoča lažje brskanje in zagotavlja visoko mero prijaznosti za uporabnika.

I. Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki se odložijo na vašo končno napravo. Lahko jih uporabljamo, da ugotovimo, ali je že bila vzpostavljena komunikacija vaše končne naprave z našim portalom MyLiebherr. Na vaši končni napravi bo identificiran zgolj piškotek. Osebni podatki se potem lahko shranijo v piškotek, če ste v to privolili, ali če je to tehnično nujno potrebno, na primer, da se omogoči zaščiten vpis.

Več informacij o piškotkih najdete na spletnem mestu www.allaboutcookies.org

II. Za kakšen namen piškotke uporabljamo mi?

Piškotke uporabljamo

za preverjanje vašega stanja prijave in identifikacijo uporabnika po uspešni prijavi;

za zagotavljanje vašega internetnega okolja;

za preverjanje zmogljivosti naše spletne strani;

za oceno vrste in načina vaše uporabe naše spletne strani, da lahko storitve bolje oblikujemo. Tako lahko na primer prepoznamo, kdaj je določen proces prezapleten in uporabniki zato postopek prekinjajo. Če to vemo, lahko korake postopka poenostavimo in oblikujemo tako, da bolj ustreza našim strankam.

za več prijaznosti uporabnikom, boljšo razumljivost za naše uporabnike in za boljša spletna doživetja.

Naših piškotkov ne uporabljamo za sledenje vašim spletnim aktivnostim zunaj portala MyLiebherr in povezanih modulov.

III. Katere vrste piškotkov uporabljamo in kaj spremljajo?

a. Sejni piškotki

Sejni piškotki se izbrišejo, ko se brskalnik zapre. Spremljajo vaše brskanje po portalu MyLiebherr in čas, ko ste na portalu, ter za čas vašega obiska portala MyLiebherr shranjuje vsebino vaših podatkov prijave. Poleg tega sejni piškotki skrbijo, da je med sejo vaša prijava aktivna.

b. Trajni piškotki ali kode sledenja

Trajni piškotki ali kode sledenja ne vsebujejo osebnih podatkov. Spremlja se, od kod ste vstopili na spletno stran, kateri brskalnik ste uporabili, katero povezavo ste kliknili in kateri izraz iskanja ste izbrali ter lokacijo kraja uporabnika v času dostopa na spletno stran. Spremlja se število obiskov in čas prvega, trenutnega in prejšnjega obiska. Ti piškotki spremljajo samo obiske na portalu MyLiebherr. Ob obisku drugih spletnih strani se ne aktivirajo.

c. Preusmeritev ali ponovno trženje

Naša spletna stran uporablja tako imenovane tehnologije preusmeritve, da internetno ponudbo oblikuje tako, da je za vas zanimiva. Zato se vaši obiski določenih spletnih strani označijo s piškotki, ki jih pozneje zopet identificirajo na drugih spletnih straneh. Prepričani smo, da je prikaz personaliziranih oglasov, ki so v skladu z vašimi interesi, praviloma bolj zanimiv kot oglasi, ki niso povezani z vami. Vstavljanje teh oglasov na straneh naših partnerjev poteka na podlagi tehnologije piškotkov in analize predhodnega uporabniškega vedenja. Ta oblika oglaševanja poteka popolnoma anonimno. Ne shranjujejo se osebni podatki in ne vodijo se uporabniški profili z vašimi osebnimi podatki.

d. Sledenje konverzijam

Glejte uporabo Googlovih tehnik

I. Ali lahko na moji končni napravi izbrišem shranjene piškotke?

Piškotke, ki so shranjeni za portal MyLiebherr, lahko izbrišete. V tem primeru boste izgubili svoje individualne podatke in vsebine, vključno z nastavitvami za piškotke, in pri naslednjem vstopu na portal MyLiebherr vas sistem ne bo prepoznal kot ponovnega oz. večkratnega obiskovalca.

II. Se strinjate z našo uporabo piškotkov?

K uporabniškemu konceptu našega portala MyLiebherr sodi nekaj spletnih značilnosti, zaradi katerih bo vaš obisk lahko kar se da prijeten. Delujejo pa samo s piškotki. Če boste še naprej brskali po naši strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete.

III. Kako lahko moje strinjanje z uporabo piškotkov prekličem?

Če ne želite, da prepoznamo vašo končno napravo, lahko preprečite shranjevanje piškotkov na svoji končni napravi, tako da v nastavitvah brskalnika izberete »««Ne sprejmi piškotkov«. Kako to deluje na posameznem brskalniku, si oglejte v navodilih proizvajalca vašega brskalnika.

V svojem brskalniku lahko izberete nastavitev, da se piškotki shranijo samo, če se s tem strinjate. Če piškotkov naših izvajalcev storitev in partnerjev ne želite sprejeti, lahko v svojem brskalniku izberete nastavitev »Blokiraj piškotke tretjih ponudnikov«.

Praviloma se bo prikazala menijska vrstica vašega spletnega brskalnika z nasvetom, kako zavrnete nove piškotke in kako izklopite že nameščene.

Vsekakor pa ne pozabite, da so za neovirano brskanje po portalu MyLiebherr ter izbiro in oblikovanje nujno potrebni «bistveni« piškotki. Te piškotke uporabljamo samo za preverjanje učinkovitosti portala MyLiebherr in spremljanje pogostosti obiskov.

G. Uporaba Googlovih tehnik

I. Kako lahko preprečim shranjevanje Googlovih tehnik (piškotkov)?

Če ne želite, da podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH zbira in analizira podatke o vašem obisku, lahko to kadar koli v bodoče prekličete (tako imenovani »zavrnitev«).

Za tehnično izvedbo tega preklica je v brskalniku nameščena funkcija »zavrnitveni piškotek (piškotek opt-out-Cookie)«. Ta funkcija je namenjena izključno za vaš preklic. Radi bi vas opozorili, da funkcijo »zavrnitveni piškotek (piškotek opt-out-Cookie)« iz tehničnih razlogov uporablja samo brskalnik, na katerem je bila nameščena. Če izbrišete piškotke ali uporabljate drug brskalnik oz. drugo končno napravo, morate funkcijo za zavrnitev ponovno aktivirati.

Tukaj direktno namestite funkcijo »zavrnitveni piškotek (piškotek ppt-out)«. Alternativno lahko na tej povezavi prenesete in namestite razpoložljivi vtičnik brskalnika

II. Kaj je Google Analytics?

Portal MyLiebherr uporablja Google Analytics, ki je orodje za spletno analitiko družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Google Analytics uporablja piškotke, ki se shranijo na vaši končni napravi in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije, ki jih izdelajo piškotki o vaši uporabi te spletne strani, se praviloma prenesejo na Googlov strežnik v ZDA, kjer se tudi shranijo.

Na portalu MyLiebherr smo aktivirali anonimiziranje IP, tako Google vaš IP naslov skrajša že znotraj držav članic Evropske unije ali v drugih državah podpisnicah sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Google samo v izjemnih primerih prenese na strežnik v ZDA cel IP naslov in ga tam skrajša. Po naročilu podjetja Liebherr-Hausgeräte GmbH, lastnika portala MyLiebherr, bo Google uporabljal zgoraj navedene informacije za oceno vaše uporabe portala MyLiebherr, za poročila o aktivnostih na spletni strani in izvedbo drugih storitev, povezanih z uporabo spletnih strani in z uporabo interneta za podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH.

IP- naslova, ki je bil z vašega brskalnika posredovan v okviru Google Analytics, ne bomo vodili skupaj z drugimi Googlovimi podatki. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo programske opreme vašega brskalnika; vsekakor pa bi vas radi opozorili, da v tem primeru morebiti ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu.

Tako lahko z veljavnostjo za naprej preprečite, da bi Google zbiral podatke piškotkov o vaši uporabi spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) kot tudi, da bi Google te podatke obdeloval, tako da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na tej povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

III. Kaj je Google AdWords?

Uporabljamo spletni oglaševalski program »Google AdWords« in v okviru Google AdWords sledenje konverzijam. Piškotek za sledenje konverzijam se namesti, ko uporabnik klikne na Googlove oglase. Ti piškotki po 30 dneh niso več veljavni in ne služijo več osebni identifikaciji.

Če obiskovalec obišče določene strani strank AdWords in piškotek še ni potekel, lahko Google in stranka prepoznata, da je uporabnik kliknil oglas in da je bil dalje povezan na to stran. Vsaka stranka prejme drug piškotek. Piškotkom zato ne moremo slediti prek spletnih strani strank AdWords.

Informacije, pridobljene s konverzijskih piškotkov, se uporabljajo za izdelavo statistik o konverzijah za stranke AdWords, ki so se odločile za sledenje konverzijam. Stranke dobijo skupno število uporabnikov, ki so kliknili oglas in so bili povezani na stran, ki uporablja sledenje konverzijam. Ne dobijo pa informacij, s katerimi bi lahko uporabnike osebno identificirale.

Google AdWords se uporablja, če izrecno privolite v tako imenovane pasice piškotkov uporabe. Če želite izklopiti piškotke za sledenje konverzijam, lahko izberete nastavitve svojega brskalnika, s katerimi izberete, da domena »googleadservices.com« blokira piškotke.

Več informacij o »varstvu podatkov« v okviru spletnih oglaševalskih programov Google AdWords je na voljo na spletnem mestu https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Kaj je DoubleClick?

Doubleclick by Google je storitev družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Doubleclick by Google uporablja piškotke, da vam prikazuje oglase, ki so za vas zanimivi. Pri tem je vašemu brskalniku dodeljena psevdonimna identifikacijska številka (ID), za preverjanje, kateri oglasi so bili prikazani v vašem brskalniku in katere ste si ogledali. Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov. Uporaba piškotkov DoubleClick omogoča Googlu in njegovim partnerskim spletnim stranem samo vklop oglasov na podlagi prejšnjih obiskov na naši ali na drugih spletnih straneh. Informacije piškotkov bo Google poslal v oceno na strežnik v ZDA, kjer se bodo shranile. Google bo podatke prenesel tretji osebi samo v skladu z zakonskimi predpisi ali v okviru naročene obdelave podatkov. Google v nobenem primeru ne bo združeval vaših podatkov z drugimi podatki, ki jih je zbral.

S soglasjem, ki ga izrazite v pojavni pasici ob prvem obisku na spletni strani Liebherr, se strinjate z obdelavo podatkov, ki jih je o vas zbral Google in s predhodno opisano vrsto in načinom obdelave podatkov ter z določenim namenom. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo programske opreme vašega brskalnika; vsekakor pa bi vas radi opozorili, da v tem primeru morebiti ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletne strani Liebherr v polnem obsegu.

Tako lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih izdelajo piškotki za Google, in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani Liebherr, kot tudi da bi Google obdeloval te podatke, tako da na povezavi https://adssettings.google.com/ pod točko onemogoči DoubleClick prenesete in namestite razpoložljivi vtičnik brskalnika. Alternativno lahko piškotke Doubleclick onemogočite na strani Digital Advertising Alliance na naslednjem spletnem mestu: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Pravice osebe, na katero se podatki nanašajo, in pravica do pritožbe

V zakonsko določenem okviru imate pravico do

1. informacij o svojih podatkih;

2. popravka nepravilnih podatkov in dopolnitev nepopolnih podatkov;

3. izbrisa svojih podatkov, če (1) podatki za v tej izjavi o varstvu podatkov določene namene niso več potrebni, (2) ste svoje soglasje preklicali in za obdelavo ni druge pravne podlage, (3) so bili vaši podatki obdelovani nezakonito ali (4) ste vložili ugovor na obdelavo podatkov in ni na voljo prednostno zakonite podlage za obdelavo,

4. omejitve obdelave vaših podatkov, predvsem, če izpodbijate pravilnost, ali je obdelava vaših podatkov nezakonita in vi namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe.

5. pravice, da svoje podatke dobite in pridobite v strukturirani, običajni in strojno čitljivi obliki, da vaše podatke posredujemo neposredno drugi odgovorni osebi.

Opozarjamo vas, da vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem, ki je bila izvedena na podlagi privolitve.

Pri uveljavljanju zgoraj omenjenih pravic, ki ni v pisni obliki, vas prosimo za razumevanje, če bomo morda od vas zahtevali dokaze, s katerimi boste potrdili, da ste oseba, za katero se izdajate. Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

I. Kako lahko stopim v stik z odgovorno osebo za varstvo podatkov?

Če imate vprašanja o varstvu podatkov, se obrnite na:

Datenschutz (Varstvo podatkov)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stanje: Oktober 2020