Nazaj na obrazec

Liebherr – Garancija Plus Slovenija

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, Avstrija (Liebherr) izdaja lastniku Liebherr hladilnika in/ali zamrzovalnika (naprava) garancijo z jamstvom za lastnosti ali brezhibno delovanje za obdobje 24 mesecev, ki se prične z izročitvijo naprave kupcu, ki je kupil napravo z namenom prve uporabe(Liebherr garancija). S potrdilom Liebherr – Garancije Plus (Certifikat) lastnik naprave pridobi naknadno garancijo, v skladu s katero mu bo Liebherr zagotovil kritje za nadaljnje obdobje, določeno v Certifikatu, ki sledi Liebherr garanciji (Liebherr – Garancija Plus) v skladu s spodaj navedenimi pogoji.

I. Območje veljavnosti

Ta Liebherr – Garancija Plus se uporablja za naprave, ki so v uporabo nameščene v Sloveniji.

II. Dajalec garancije

Dajalec Liebherr – Garancije Plus je Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, Avstrija.

III. Trajanje in pričetek teka Liebherr – Garancije Plus

1. Trajanje Liebherr – Garancije Plusje enako obdobju, ki je označeno na Certifikatu (garancijski rok).
2. Garancijski rok prične teči, neposredno po izteku Liebherr garancije.
3. Izpolnitev obveznosti dajalca garancije niti ne obnovi niti ne podaljša garancijskega roka po tej Liebherr – Garanciji Plus.

IV. Pogoji za uveljavljanje Liebherr – Garancije Plus

Liebherr bo zagotovil pravice iz Liebherr – Garancije Plus, če bo mogoče potrditi, da so izpolnjeni sledeči pogoji:
1. Naprava je prvič kupljena od Liebherr ali od s strani Liebherr pooblaščenega prodajalca, ki kot podjetje deluje na območju veljavnosti Liebherr – Garancije Plus.
2. Naprava je v uporabo nameščena znotraj območja veljavnosti Liebherr – Garancije Plus.
3. Ta Liebherr garancija in dokazilo o nakupu sta predložena Liebherr osebju.
4. Serijska številka naprave je označena na Certifikatu.
5. Liebherr – Garancije Plusni mogoče prenesti na drugo napravo, razen v primeru, ki je naveden v točki V.3.
6. Certifikat je bil pridobljen v 24 mesečnem garancijskem roku Liebherr garancije.

V. Vsebina in obseg Liebherr – Garancije Plus

1. Napake, ki se pojavijo na napravi med trajanjem garancijskega roka in za katere je dokazano, da izvirajo iz napak materiala ali proizvodnje, bo brezplačno odpravil Liebherr oziroma pooblaščeni Liebherrjev pogodbeni partner za pomoč uporabnikom. V zvezi z napakami na delih notranje opreme ter ročaji in/ali zunanjimi površinami si Liebherr pridržuje pravico, da lastniku brezplačno dobavi nadomestne dele tako, da jih lastnik na napravo namesti sam.

2. Liebherr – Garancije Plusne krije drugih zahtevkov zoper Liebherr kot zahtevkov za odpravo napak. Liebherr zlasti ne prevzema odgovornosti za refleksno škodo.

3. Če bi bil strošek popravila nesorazmeren ali če popravilo ni možno, bo lastnik prejel identično ali primerljivo novo napravo (nadomestno napravo) v zameno za vračilo naprave z napako. V tem primeru se preostanek garancijskega roka Liebherr – Garancije Plus prenese na nadomestno napravo.

VI. Izključitve in prenehanje Liebherr – Garancije Plus

1. Iz Liebherr – Garancije Plus so izključene pomanjkljivosti ter napake, ki izhajajo iz:
a) Neupoštevanja navodil za uporabo in/ali sestavljanje, nepravilne namestitve in/ali napačne priključitve, uporabe v nasprotju s predpisi, nepravilnega upravljanje ali sile ali obrabe.
b) Zunanjih vplivov, kot na primer poškodb pri prevozu, poškodb zaradi padcev ali udarcev, poškodb zaradi vremena ali drugih naravnih pojavov.
c) Popravil ali prilagoditev, ki jih ni izvedel Liebherr oziroma pooblaščeni Liebherr pogodbeni partner za pomoč uporabnikom.

2. Liebherr – Garancije Plus je nična, če je – ne glede na to ali je to naredil lastnik ali kdo tretji – identifikacijska tablica orodja oziroma številka naprave odstranjena, spremenjena ali uničena ali če so bili na napravo nameščeni deli zunanjega izvora.

VII. Omejitev uveljavljanja zahtevkov

Zahtevki iz Liebherr – Garancije Plus zaradi napake, ki je uveljavljena v garancijskem roku, ugasnejo v 6 mesecih. Ta rok prične teči z dnem, ko je napaka odkrita.

Nazaj na obrazec