Στοιχεία έκδοσης

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

D-88416 Ochsenhausen

GERMANY

Τηλ.: +49 7352 928-0

Φαξ: +49 7352 928-408

E-mail: [email protected]

Αρμόδιο δικαστήριο: Ειρηνοδικείο Ulm

Αριθμός μητρώου: HRB 641632

Διευθυντές:

Steffen Nagel, Thomas Obererlacher, Detlef Walther, Andreas Seifert

ΑΦΜ - ΦΠΑ σύμφωνα με τον γερμ. νόμο § 27a UStG:

DE222003893