Βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων για την εφαρμογή MyLiebherr και Liebherr SmartDevice (υποχρεώσεις πληροφόρησης)

A. Γενικά

I. Τι περιλαμβάνει η παρούσα δήλωση απορρήτου;

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για εμάς να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούμε, το σκοπό της χρήσης τους και τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Εφαρμογή SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές

Η εφαρμογή SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές σας επιτρέπει την οπτικοποίηση και ρύθμιση των δεδομένων του ψυγειοκαταψύκτη σας Liebherr. Για τη χρήση της εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές απαιτείται ένα στοιχείο ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) (εφεξής καλούμενο «SmartDeviceBox»), ένας λογαριασμός MyLiebherr και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Μέσω του SmartDeviceBox ο ψυγειοκαταψύκτης σας Liebherr συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω ενός ασύρματου δρομολογητή. Το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί σε ψυγειοκαταψύκτες Liebherr που είναι συμβατοί με την εφαρμογή SmartDevice. Σε ορισμένους ψυγειοκαταψύκτες Liebherr το SmartDeviceBox είναι ήδη ενσωματωμένο. Σε συνδυασμό με το SmartDeviceBox η εφαρμογή SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές σας επιτρέπει να ελέγχετε διάφορες λειτουργίες τους ψυγειοκαταψύκτη σας Liebherr, όπως παραδείγματος χάριν τη θερμοκρασία ψύξης, ενώ βρίσκεστε καθ’ οδόν. Με την εφαρμογή SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές έχετε άμεση πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά μηνύματα συναγερμού, όπως παραδείγματος χάριν στην περίπτωση μιας πόρτας που κατά λάθος παρέμεινε ανοικτή. Η εφαρμογή SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές διαθέτει μια λειτουργία ειδοποίησης που σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί η επόμενη αντικατάσταση φίλτρου αέρος ή να καθαριστεί η σχάρα εξαερισμού.

II. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τι σημαίνει η επεξεργασία τους;

1. Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής καλούμενα και «δεδομένα») είναι όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι μόνο οι πληροφορίες που επιτρέπουν μια σύνδεση με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο (όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου), αλλά και οι πληροφορίες εκείνες, με τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με ένα συγκεκριμένο άτομο, εφόσον υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που καθιστούν δυνατή την εν λόγω σύνδεση.

2. Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε ενέργεια που εκτελείται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (όπως π.χ. η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η ταξινόμηση, η αποθήκευση, η χρήση ή η διαγραφή των δεδομένων).

B. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων μου;

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Τηλέφωνο: +4973529280, Φαξ: +497352928408, Email: [email protected]

C. Επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με τον Εφαρμογή SmartDevice της Liebherr

I. Ποια δεδομένα συλλέγουμε για ποιους σκοπούς;

Κατά την επίσκεψη στην Εφαρμογή SmartDevice της Liebherr ο διακομιστής ιστού μας επεξεργάζεται κυρίως τα παρακάτω δεδομένα, τα οποία αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:

- την ημερομηνία πρόσβασης στην Εφαρμογή SmartDevice της Liebherr

- την ώρα πρόσβασης στην Εφαρμογή SmartDevice της Liebherr

- τη διεύθυνση (URL) του ιστότοπου, στον οποίο βρισκόσασταν πριν επισκεφτείτε την Εφαρμογή SmartDevice της Liebherr

- τα δεδομένα που ανακτήσατε στην Εφαρμογή SmartDevice της Liebherr

- την ποσότητα δεδομένων που αποθηκεύσατε

- τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε

- το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε

- το όνομα τομέα της υπηρεσίας παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο (π.χ. Telekom, Vodafone κ.ο.κ.)

- την (εξωτερική) σας διεύθυνση IP

Κατά την εγγραφή και χρήση Εφαρμογή SmartDevice της Liebherr δίχως τη χρήση ενός Social Login επεξεργαζόμαστε εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται στα και τα παρακάτω δεδομένα:

- την ημερομηνία εγγραφής

- το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη σας (UPN)

- την ημερομηνία και την ώρα της πιο πρόσφατης επιτυχούς σύνδεσης

- τη διεύθυνση email σας

Για τη βέλτιστη χρήση των στοιχείων που είναι συνδεδεμένα με την Εφαρμογή SmartDevice της Liebherr συλλέγουμε, εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται, εξής δεδομένα:

- την προτιμώμενη γλώσσα σας

- την προσφώνησή σας

- την ταχυδρομική σας διεύθυνση

- τον αριθμό τηλεφώνου σας

- τον αριθμό σειράς του ψυγειοκαταψύκτη σας Liebherr

- τον τύπο συσκευής του ψυγειοκαταψύκτη σας Liebherr

- τον αριθμό σειράς του SmartDeviceBox σας

Για τη χρήση της εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές απαιτείται ένας λογαριασμός MyLiebherr. Εκτός από τα δεδομένα, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα από εσάς:

- τα δεδομένα του ψυγειοκαταψύκτη σας Liebherr (αριθμό σειράς, επιλεγμένη ονομασία, μοντέλο και τύπο)

- τα δεδομένα του αισθητήρα του ψυγειοκαταψύκτη σας Liebherr (θερμοκρασία, αριθμό στροφών του συμπιεστή, άνοιγμα πόρτας)

- τα δεδομένα της συσκευής σας SmartDeviceBox της Liebherr (αριθμό σειράς, μοντέλο, τύπο, κατάσταση σύνδεσης)

- τις τεχνικές ρυθμίσεις της τερματικής σας συσκευής (μοντέλο, κατασκευαστή, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, κατάσταση σύνδεσης)

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Για να προστατεύσουμε την προσφορά της εφαρμογής μας

2. Ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές

3. Ανάλυση σφαλμάτων και βελτίωση της εφαρμογής

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι είναι δυνατή η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, εάν ο αντίστοιχος πάροχος μιας από τις ενότητές σας εδρεύει σε μια τέτοια χώρα. Θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν από τη διαβίβαση δεδομένων σε έναν τέτοιο πάροχο.

Μια επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς είναι δυνατή μόνο, εφόσον πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του ΓΚΠΔ. Η συμμόρφωσή μας με την υποχρέωση πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 3 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 14, παρ. 4 του ΓΚΠΔ είναι δεδομένη.

II. Πάνω σε ποια νομική βάση συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι κατ’ αρχήν – εφόσον δεν υφίστανται ειδικές νομικές διατάξεις – το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην ακόλουθες νομικές βάσεις:

1.Επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση συμβάσεων (άρθρο 6, παρ. 1, εδ. β) του ΓΚΠΔ

2. Επεξεργασία δεδομένων βάσει στάθμισης συμφερόντων (άρθρο 6, παρ. 1, εδ. στ) του ΓΚΠΔ.

Τα νόμιμα συμφέροντά μας είναι:

Βελτίωση της σταθερότητας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της εφαρμογής Liebherr SmartDevice.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

III. Σε ποιους και για ποιους σκοπούς μεταδίδουμε ποιες κατηγορίες των δεδομένων σας;

Μεταδίδουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτό είναι απαραίτητο, σε:

1. Άλλες εταιρείες του ομίλου Liebherr, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την έναρξη, εκτέλεση ή καταγγελία μιας σύμβασης ή εφόσον υφίσταται από την πλευρά μας ένα έννομο συμφέρον από τη μετάδοση και το κυρίαρχο έννομο συμφέρον σας δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό

2. Στους παρόχους υπηρεσιών μας, τους οποίους χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών

3. Δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, αρχές ή νομικούς συμβούλους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων

IV. Υπόκεινται τα δεδομένα μου σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η μετάδοση δεδομένων σε οργανισμούς κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (λεγόμενα τρίτα κράτη) επιτρέπεται μόνο, (1) εφόσον έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή (2) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει, ότι ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας υφίσταται σε ένα τρίτο κράτος (άρθρο 45 του ΓΚΠΔ). Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία τέτοιου είδους απόφαση, η μετάδοση των δεδομένων σας από εμάς σε τρίτα μέρη, τα οποία βρίσκονται σε ένα τρίτο κράτος, επιτρέπεται μόνο εφόσον, υφίστανται οι κατάλληλες εγγυήσεις (π.χ. τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή ή την εποπτική αρχή μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας) και διασφαλίζονται τα δικαιώματά σας.

V. Πότε διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εάν αυτό είναι απαραίτητο για το συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον δεν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή έχετε ανακαλέσει την ενδεχόμενη συγκατάθεσή σας.

Εφόσον υπάρχουν νόμιμες υποχρεώσεις αποθήκευσης των δεδομένων – π.χ. στο εμπορικό δίκαιο ή στο φορολογικό δίκαιο – είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα σχετικά δεδομένα για τη διάρκεια που ορίζεται από την υποχρέωση αποθήκευσης των δεδομένων. Μετά τη λήξη της υποχρέωσης αποθήκευσης των δεδομένων, ελέγχουμε εάν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για επεξεργασία. Εάν δεν υφίσταται πλέον τέτοια ανάγκη, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

VI. Skill εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές για το Amazon Alexa

Το Amazon Echo είναι ένα υλικό της Amazon για την εισαγωγή και εξαγωγή φωνητικών εντολών. Με συσκευές Amazon Echo είναι δυνατή η ανάλυση, αξιολόγηση και εκτέλεση φωνητικών εντολών από την Amazon. Για τη χρήση των συσκευών Amazon Echo απαιτείται ένας λογαριασμός χρήστη Amazon και μέσω της προσθήκης των λεγόμενων «Skills» είναι δυνατή η χρήση πρόσθετων λειτουργιών. Το Skill της εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές σας επιτρέπει τον φωνητικό έλεγχο ορισμένων λειτουργιών της εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές μέσω της συσκευής σας Amazon Echo. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του Skill της εφαρμογής SmartDevice για φορητές συσκευές στον λογαριασμό σας Amazon και η σύνδεση του λογαριασμού σας MyLiebherr με αυτό το Skill. Με τη σύνδεση αυτή είναι δυνατή η αξιολόγηση των φωνητικών εντολών σας από την Amazon και η αποστολή τους μέσω μιας ανωνυμοποιημένης ψηφιακής υπογραφής στην εφαρμογή SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές για την εκτέλεσή της. Εκτός από την ημερομηνία, κατά την οποία αποκτήσατε τον λογαριασμό σας Amazon και τον λογαριασμό MyLiebherr, δεν αποστέλλονται από εμάς στην Amazon και από την Amazon σε εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

VII. λειτουργίες εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές για το Conrad Connect

Το Conrad Connect είναι μια υπηρεσία της Conrad Connect GmbH, η οποία σας επιτρέπει να συνδυάσετε τις λειτουργίες της εφαρμογής Liebherr SmartDevice με διάφορες έξυπνες συσκευές και εφαρμογές που υποστηρίζονται από το Conrad Connect. Έτσι μπορεί μέσω ενός συγκεκριμένου συμβάντος (π.χ. ώρα) να εκτελεστεί μια ενέργεια (π.χ. ενεργοποίηση λειτουργίας SuperCool). Η χρήση του Conrad Connect προϋποθέτει έναν λογαριασμό χρήστη Conrad Connect και μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη του κατασκευαστή ή της μάρκας με διεπαφές για επιπλέον λειτουργίες. Ο συνδυασμός αυτός σας επιτρέπει να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής Liebherr SmartDevice μέσω του Conrad Connect. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Liebherr SmartDevice στον λογαριασμό χρήστη Conrad Connect και να συνδέσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό MyLiebherr. Με εξαίρεση την ημερομηνία και την πληροφορία ότι διαθέτετε έναν λογαριασμό χρήστη Conrad Connect και έναν λογαριασμό MyLiebherr, δεν μεταβιβάζονται από εμάς προσωπικά δεδομένα στο Conrad Connect ούτε από το Conrad Connect προς εμάς.

VIII. Ενεργοποιητής εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές για την υπηρεσία IFTTT

Η IFTTT είναι μια υπηρεσία της IFTTT Inc., η οποία σας επιτρέπει τη σύνδεση των λειτουργιών της εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές με διάφορες εφαρμογές που υποστηρίζονται από την IFTTT. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ένα συγκεκριμένο γεγονός (π.χ. η είσοδός σας στο διαμέρισμά σας) να ενεργοποιήσει την εκτέλεση μιας ενέργειας (π.χ. την ενεργοποίηση της λειτουργίας Supercool). Για τη χρήση της υπηρεσίας IFTTT είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του ενεργοποιητή της εφαρμογής SmartDevice για φορητές συσκευές στον λογαριασμό σας IFTTT και η σύνδεση του λογαριασμού σας MyLiebherr με αυτόν τον ενεργοποιητή της εφαρμογής SmartDevice της Liebherr για φορητές συσκευές. Εκτός από την ημερομηνία, κατά την οποία αποκτήσατε τον λογαριασμό σας IFTTT και τον λογαριασμό MyLiebherr, δεν αποστέλλονται από εμάς στην IFTTT Inc. και από την IFTTT Inc. σε εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

IX. Λειτουργίες της εφαρμογής Liebherr SmartDevice για το HomeConnect Plus

Το HomeConnect Plus είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να συνδέσετε τις λειτουργίες της εφαρμογής Liebherr SmartDevice με διάφορες έξυπνες συσκευές που υποστηρίζονται από το HomeConnect Plus. Αυτό σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο συμβάν (π.χ. είσοδος στο σπίτι) μπορεί να προκαλέσει μια ενέργεια (π.χ. ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperCool). Η χρήση του HomeConnect Plus απαιτεί λογαριασμό χρήστη HomeConnect Plus και μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει διεπαφές για πρόσθετες λειτουργίες με την προσθήκη του κατασκευαστή ή της μάρκας. Αυτός ο σύνδεσμος σας επιτρέπει να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής Liebherr SmartDevice μέσω του HomeConnect Plus. Αυτό απαιτεί την ενεργοποίηση της εφαρμογής Liebherr SmartDevice στο λογαριασμό χρήστη HomeConnect Plus και τη σύνδεση του λογαριασμού MyLiebherr. Με εξαίρεση την ημερομηνία κατά την οποία έχετε λογαριασμό χρήστη στο HomeConnect Plus και λογαριασμό MyLiebherr, δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα από εμάς στο HomeConnect Plus ή από το HomeConnect Plus σε εμάς.

X. Actions στην εφαρμογή Liebherr SmartDevice για Google Home

Το Google Home Smart Speaker είναι ένα υλικό από την Google για τη φωνητική είσοδο και έξοδο. Το Google Home Smart Speaker επιτρέπει την ανάλυση, αξιολόγηση και εκτέλεση φωνητικών εντολών μέσω της Google. Τα Google Home Smart Speaker χρειάζονται για τη χρήση έναν λογαριασμό χρήστη Google, και με την προσθήκη των λεγόμενων «Actions» μπορούν να επεκταθούν με διεπαφές για πρόσθετες λειτουργίες. Τα Actions για την εφαρμογή Liebherr SmartDevice σας επιτρέπουν να ελέγχετε φωνητικά ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής Liebherr SmartDevice μέσω του Google Home Smart Speaker. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιήσετε τα Actions για την εφαρμογή Liebherr SmartDevice στον λογαριασμό σας Google και να συνδέσετε εκεί τον λογαριασμό σας MyLiebherr με αυτά τα Actions. Με αυτήν τη σύνδεση μπορούν να αξιολογηθούν από την Google οι φωνητικές εντολές σας και να σταλούν μέσω ανώνυμης ψηφιακής υπογραφής στην εφαρμογή Liebherr-SmartDevice προκειμένου να εκτελεστούν. Με εξαίρεση την ημερομηνία και την πληροφορία ότι διαθέτετε έναν λογαριασμό Google και έναν λογαριασμό MyLiebherr, δεν μεταβιβάζονται από εμάς προσωπικά δεδομένα στη Google ούτε από τη Google προς εμάς.

D. Πώς ασφαλίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και απώλειας;

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται έναντι απώλειας, εσφαλμένης τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά μας μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και αυτό μόνο στο βαθμό που απαιτείται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών. Η μετάδοση όλων των δεδομένων πραγματοποιείται με κρυπτογράφηση.

E. Cookies και άλλες τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της διάθεσης του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούμε Cookies και άλλες τεχνολογίες. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση περί Cookies.

F. Θιγόμενα δικαιώματα και δικαίωμα προσφυγής

Βάσει του νομικού πλαισίου έχετε το δικαίωμα

1. πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα σας,

2. διόρθωσης των εσφαλμένων δεδομένων και συμπλήρωσης των ελλιπών δεδομένων,

3. διαγραφής των δεδομένων σας, ιδίως εάν (1) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου, (2) ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (3) η επεξεργασία των δεδομένων σας ήταν παράνομη ή (4) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και δεν υφίστανται πρωτογενείς νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.

4. περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ιδίως εάν αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων ή εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντί για τη διαγραφή τους απαιτείτε τον περιορισμό της χρήσης.

5. λήψης των δεδομένων σας σε δομημένη, εύχρηστη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και λήψης της έγκρισης ότι τα δεδομένα σας μεταδίδονται από εμάς απευθείας σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε κατά νου ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Σε περίπτωση μη έγγραφης διεκδίκησης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων, σας παρακαλούμε να δείξετε κατανόηση για το γεγονός ότι ενδεχομένως να σας ζητήσουμε αποδείξεις που θα αποδεικνύουν ότι είστε το άτομο το οποίο ισχυρίζεστε ότι είστε. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή.

G. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων;

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε με:

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021