Právní upozornění

Předpokladem pro každé použití stránek home.myliebherr.com a home.liebherr.com je

  • souhlas s těmito Podmínkami použití
  • souhlas s Ustanoveními o ochraně osobních údajů
  • registrace prostřednictvím „Přihlašovací masky“ na webu home.myliebherr.com a home.liebherr.com.

S veškerými přístupovými údaji je třeba zacházet důvěrně. Pokud máte podezření, že třetí strana zná přístupové údaje, okamžitě nás informujte, abychom mohli zablokovat Vaše přístupové údaje.

Všechny texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání jsou chráněny autorskými právy a jinými zákony o ochraně. Jakékoli použití těchto informací a údajů, včetně přenosu na jiná média, reprodukce, distribuce, úprav nebo zpřístupnění třetím stranám ke komerčním účelům, vyžaduje náš výslovný souhlas. Pokud není uvedeno jinak, všechny značky na webových stránkách Liebherr-Hausgeräte GmbH, které mohou požívat ochrany, jsou chráněny zákonem o ochranných známkách. Liebherr je registrovaná ochranná známka společnosti Liebherr-International AG, 45, Rue de l'Industrie 45, 1630 Bulle/FR, Švýcarsko.

Dostupnost stránek home.myliebherr.com a home.liebherr.com

Budeme se snažit udržet stránky home.myliebherr.com a home.liebherr.com vždy k dispozici a provádět údržbu pokud možno pozdě večer nebo brzy ráno. Přesto může někdy dojít k výpadku serveru nebo k jiným poruchám.

Odpovědnost

S ohledem na informace na této webové stránce se odpovědnost předpokládá pouze v zákonem požadovaném rozsahu. Mohou být obsaženy typografické chyby nebo technické nepřesnosti nebo jiné nesprávné údaje, které můžeme kdykoli opravit bez dalšího upozornění. Společnost Liebherr-Hausgeräte GmbH dodržuje zásady neustálého zlepšování výrobků a vyhrazuje si právo na vylepšení nebo změny bez dalšího upozornění. Přístup a používání těchto webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele. Společnost Liebherr-Hausgeräte GmbH neodpovídá a nenese odpovědnost za škody, včetně přímých, nepřímých, náhodných, těch, které je nutné předem konkrétně stanovit, ani následných škod, které údajně vznikly v souvislosti s přístupem a/nebo použitím této webové stránky.