Data Protection

Prinsipper for behandling av personopplysninger for MyLiebherr og Liebherr SmartDevice-app (informasjonsplikter)

A. Generelt

I. Hva regulerer denne erklæringen om personvern?

Vi legger største vekt på vernet av og sikkerheten til dine personopplysninger. Derfor er det viktig for oss å informere deg om hvilke av dine personopplysninger vi bruker, og til hvilket formål, samt hvilke rettigheter du har når det gjelder dine personopplysninger.

MyLiebherr Portal

«MyLiebherr portalen» omfatter dine aktiviteter på MyLiebherr-nettstedet, spesielt, men ikke utelukkende, når det gjelder bruken av MyLiebherr-kontoen og MyLiebherr-nettbutikken samt alle andre tilknyttede moduler. Ytterligere informasjon når det gjelder avhengigheten mellom MyLiebherr-portalen og MyLiebherr-kontoen finner du i avsnittet «MyLiebherr Account» nedenfor.

MyLiebherr-Account

«MyLiebherr-Account» er din sentrale brukerkonto hos Liebherr-Hausgeräte GmbH. For å opprette en MyLiebherr-konto må du registrere deg. Du kan registrere deg på vår «MyLiebherr Portal» (https://home.myliebherr.com)fOR Ved registrering via MyLiebherr-portalen får du en e-post med en lenke for bekreftelse ved slutten av registreringsforløpet. Du må klikke på lenken for bekreftelsen for å avslutte registreringen. Som et alternativ kan du også registrere deg for MyLiebherr-kontoen via din Google-, Facebook- eller Microsoft-konto (denne registreringsmetoden kalles heretter «Social-Login»). Vennligst merk at vi ikke har noen innflytelse på behandlingen av dine personopplysninger hos Google, Facebook og Microsoft. Med din MyLiebherr-konto kan du benytte deg av Single-Sign-on tjenesten til Liebherr-Hausgeräte GmbH (i det følgende kort kalt «SSO»). SSO-tjenesten gjør det mulig for deg å bruke andre digitale tilbud med begrenset tilgang som er koblet til SSO (disse tilbudene kalles heretter «moduler») med enhetlige tilgangsdata. Med vår SSO-tjeneste kan du navigere mellom modulene, uten at det er nødvendig med noen separat registrerings- og påloggingsprosess. Vår SSO-tjeneste oversender personopplysningene dine som er lagret i MyLiebherr-kontoen, og som er nødvendige for bruk av de enkelte modulene, automatisk til de respektive tilbyderne av modulene for å tilby deg best mulig komfort. Modulene driftes enten av Liebherr-Hausgeräte GmbH eller av datterselskaper til Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Liebherr SmartDevice-appen

Liebherr SmartDevice-appen gjør det mulig for deg å visualisere og konfigurere dataene til ditt Liebherr kjøle- og fryseskap. For å benytte Liebherr SmartDevice-appen er det nødvendig med en WiFi-kompatibel modul (i det følgende kalt «SmartDeviceBox»), en MyLiebherr-konto og en internettforbindelse. Via din SmartDeviceBox blir ditt Liebherr kjøle- og fryseapparat koblet opp til internett via en WiFi-kompatibel ruter. Din SmartDeviceBox kan etterinstalleres for SmartDevice-kompatible Liebherr kjøle- og fryseskap. I enkelte Liebherr kjøle- og fryseskap er en SmartDeviceBox allerede integrert. Kombinert med en SmartDeviceBox gjør din Liebherr SmartDevice-app mulig for deg å styre forskjellige funksjoner som ditt Liebherr kjøle- og fryseskap er utstyrt med, for eksempel kjøletemperatur, mens du er underveis. Med din Liebherr SmartDevice-app har du full oversikt over alle viktige alarmmeldinger, for eksempel en dør som du i vanvare har latt stå åpen. Liebherr SmartDevice-appen er utstyrt med en meldefunksjon som for eksempel minner deg på det når det er på tide å skifte luftfilter eller når ventilasjonsgitteret må rengjøres.

II. Hva er personopplysninger, og hva betyr behandling?

1. «Personopplysninger» (i det følgende også kalt «opplysninger») er all informasjon som sier noe om en naturlig person. Personopplysninger er ikke bare informasjon som muliggjør en direkte kobling til en bestemt person (for eksempel en bestemt persons navn eller e-postadresse), men også informasjon som man med relevante ekstra kunnskaper kan bruke til å opprette en kobling til en bestemt person.

2. «Behandling» betyr ethvert tiltak som gjennomføres med dine personopplysninger (for eksempel innhenting, registrering, organisering, katalogisering, lagring, bruk eller sletting av opplysninger).

B. Hvem er ansvarlig for behandlingen av mine opplysninger?

Ansvarlig for behandlingen av dine opplysninger er Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, D-88416 Ochsenhausen, Tyskland, telefon: +4973529280; telefaks +497352928408; e-post: [email protected]

C. Databehandling når det gjelder MyLiebherr-kontoen og MyLiebherr-portalen

I. Hvilke opplysninger samler vi inn til hvilket formål?

Når du henter opp MyLiebherr-portalen, behandler vår nettserver de følgende opplysninger, som vi lagrer i såkalte loggfiler:

1. Dato for tilgang til MyLiebherr-portalen

2. Klokkeslett for tilgang til MyLiebherr-portalen

3. Internettadressen til nettstedet der du befant deg på tidspunktet da du hentet MyLiebherr-portalen (URL)

4. Filene du lastet ned via MyLiebherr-portalen

5. Datamengden som ble overført til deg

6. Type nettleser du bruker og dens versjon

7. Operativsystemet du bruker

8. Domenenavnet til din internett-tilbyder (eksempelvis Telekom, Vodafone etc.)

9. Din (eksterne) IP-adresse

Ved registrering og bruk av en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen uten bruk av en Social-Login, behandler vi i tillegg til filene som angitt ovenfor under punkt 1-9, også følgende data:

10. Registreringsdato

11. Din entydige brukeridentifikasjon (UPN)

12. Dato og klokkeslett for siste gjennomførte pålogging

13. Din e-postadresse

Ved registrering og bruk av en MyLiebherr-konto via Social-Login behandler vi i tillegg til filene som angitt ovenfor under punkt 1-13, også følgende data:

14. Social-Login identifikator (såkalt identifier)

Merk: Dersom du registrerer eller autentiserer deg med en Social-Login fra Facebook, oversender Facebook også ditt etternavn, fornavn og ditt profilbilde til oss, i tillegg til opplysningene som er angitt under punkt 13 og 14. Disse opplysningene blir ikke behandlet av oss til noe formål.

Merk: Dersom du registrerer eller autentiserer deg med en Social-Login fra Google, oversender Google også ditt etternavn, fornavn og lenken til din Google-Plus-profil til oss, i tillegg til opplysningene som er angitt under punkt 13 og 14. Disse opplysningene blir ikke behandlet av oss til noe formål.

Merk: Dersom du registrerer eller autentiserer deg med en Social-Login fra Microsoft, oversender Microsoft også ditt etternavn og fornavn til oss, i tillegg til opplysningene som er angitt under punkt 13 og 14. Disse opplysningene blir ikke behandlet av oss til noe formål.

For en optimal bruk av modulene som er koblet til MyLiebherr-portalen, innhenter vi på frivillig basis følgende opplysninger fra deg, i tillegg til opplysningene som angis under punkt 1-14:

15. Språket du foretrekker

16. Din tittel

17. Din adresse

18. Ditt telefonnummer

19. Serienummeret til ditt kjøle- og fryseskap

20. Ditt kjøle- og fryseskaps apparattype

21. Serienummeret til din SmartDeviceBox

Disse opplysningene som angis under punkt 1 - 21, behandler vi til de følgende formål:

1. Til beskyttelse av vårt reklametilbud (anvendte datakategorier 1-9)

2. Til registrering av en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen (anvendte datakategorier 10-13)

3. Til registrering av en MyLiebherr-konto via Social-Login (anvendte datakategorier 10-14)

4. Til sentral administrasjon av bruker- og profildataene for SSO (anvendte datakategorier 10-21)

5. Til bruk av SSO (anvendt datakategori 11)

6. Til oversendelse til den respektive tilbyderen av modulen du har valgt (anvendte datakategorier 13, 15-21)

7. For kundestøtte for din MyLiebherr-konto (anvendte datakategorier 1-21)

Merk: Vær oppmerksom på at en oversendelse av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS er mulig så fremt den respektive tilbyderen av en av dine moduler har sitt kontor i et slikt land. Før oversendelsen til en slik tilbyder vil vi innhente ditt uttrykkelige samtykke.

En behandling til andre formål kommer bare i betraktning så fremt de rettslige bestemmelsene iht. artikkel 6, avsn. 4 i GDPR (personvernforordningen) foreligger. Eventuelle informasjonsplikter iht. artikkel 13, avsn. 3 i GDPR og artikkel 14, avsn. 4 i GDPR vil vi i et slikt tilfelle selvfølgelig overholde.

II. På hvilket rettslig grunnlag behandler vi dine opplysninger?

Rettsgrunnlaget for behandling av dine opplysninger er prinsipielt – så fremt det ikke foreligger spesifikke rettsforskrifter – artikkel 6 i GDPR.

Behandlingen av dine opplysninger finner sted på basis av følgende rettsgrunnlag:

1. Databehandling for oppfyllelse av kontrakter (art. 6, avsn. 1, bokst. b) GDPR) (gjelder for formål 2-7)

2. Databehandling på basis av en interesseavveining (art. 6, avsn. 1, bokst. f) GDPR) (gjelder for formål 1).

3. Databehandling til oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (art. 6, avsn. 1, bokst. c) GDPR) (gjelder for formål 1)

4. Samtykke (art. 6, avsn. 1, bokst. a) GDPR) (gjelder ved en eventuell oversendelse av dine opplysninger til et utland utenfor EU/EØS til formål 6)

Våre berettigede interesser er:

Forbedring av portalens stabilitet og funksjon samt sikringen av den (gjelder for formål 1)

Hvis vi behandler dine data på basis av en interesseavveining, har du rett til å levere innsigelse mot behandlingen av dine opplysninger i henhold til bestemmelsene i art. 21 GDPR.

Vi behandler dine opplysninger utelukkende i det omfang det er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene.

III. Hvem oversender vi hvilke kategorier av dine opplysninger til, og med hvilket formål?

Vi oversender dine opplysninger eventuelt:

1. Til tilbyderne av de modulene og eventuelle andre tjenester eller tjenesteytere du aktivt har benyttet deg av (datakategorier 13, 15-21)

2. Til andre firmaer innen Liebherr-konsernet, så fremt dette er nødvendig for innledning, gjennomføring eller avslutning av en kontrakt, eller det fra vår side består en berettiget interesse av oversendelsen og dette ikke strider imot dine overordnede berettigede interesser (datakategorier 13-21)

3. Til den Social-Login-tilbyderen du har valgt i hvert tilfelle (datakategori 14)

4. Til vår kundeservice, som vi engasjerer for å oppnå de ovennevnte målene (datakategorier 1-21)

5. Til domstoler, voldgiftsdomstoler, myndigheter eller juridisk bistand dersom dette er nødvendig for å overholde gjeldende lover eller for å gjøre rettskrav gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav. (Datakategorier 1-21)

IV. Behandles mine opplysninger utenfor Den europeiske unionen?

En oversendelse av opplysninger til organer i stater utenfor Den europeiske unionen (såkalte tredjestater) er bare tillatt (1) så fremt du har gitt ditt samtykke til dette eller (2) så fremt Den europeiske kommisjonen har bestemt at det hersker et rimelig beskyttelsesnivå i en tredjestat (art. 45 GDPR). Hvis kommisjonen ikke har truffet noen slik avgjørelse, kan vi bare oversende dine opplysninger til tredjeparter som befinner seg i et tredjeland så fremt det foreligger egnede garantier (for eksempel standardklausuler til personvern som vedtas av kommisjonen eller tilsynsmyndighetene i en bestemt prosess), og såfremt utøvelsen av dine rettigheter som berørt, er sikret.

V. Når sletter og anonymiserer vi dine opplysninger?

Vi bearbeider dine opplysninger så lenge dette er nødvendig for dette formålet, så fremt du ikke aktivt har fremlagt innsigelse mot behandlingen av dine opplysninger, eller du har tilbakekalt ditt eventuelle samtykke.

Så fremt det består lovfestede plikter til oppbevaring – f.eks. i handelsrett eller i skattelov – vil vi måtte lagre de opplysningene som er berørt av dette for det tidsrom oppbevaringsplikten varer. Etter at oppbevaringsplikten har opphørt, vil vi kontrollere om det foreligger en videre nødvendighet av databehandlingen. Dersom dette ikke er nødvendig lenger, blir dine opplysninger slettet.

D. Databehandling som gjelder Liebherr SmartDevice-appen

I. Hvilke opplysninger samler vi inn til hvilket formål?

For å bruke Liebherr SmartDevice-appen er det nødvendig med en MyLiebherr-konto. I tillegg til opplysningene under C.I innhenter vi følgende opplysninger fra deg:

1. Apparatdataene til ditt Liebherr kjøle- og fryseskap (serienummer, valgt betegnelse, modell og type)

2. Sensorikkdataene for ditt Liebherr kjøle- og fryseskap (temperaturstatus, kompressorens turtall, døråpningsstatus)

3. Apparatdataene til din Liebherr SmartDeviceBox (serienummer, modell, type, status for forbindelse)

4. Den tekniske konfigurasjonen til din terminal (modell, produsent, operativsystemet som brukes, forbindelsesstatus)

Disse opplysninger behandler vi prinsipielt bare til følgende formål:

1. For å klargjøre funksjonene til din Liebherr SmartDevice-app (anvendte datakategorier 1-4)

2. Feilanalyse og forbedring av appen (anvendte datakategorier 1-4 og datakategorier under C. I. 1-9)

En databehandling til andre formål kommer bare i betraktning så fremt de rettslige bestemmelsene iht. artikkel 6, avsn. 4 i GDPR (personvernforordningen) foreligger. Eventuelle informasjonsplikter iht. artikkel 13. avsn. 3 i GDPR og artikkel 14, avsn. 4 i GDPR vil vi i et slikt tilfelle selvfølgelig overholde.

II. På hvilket rettslig grunnlag innhenter vi dine opplysninger?

Rettsgrunnlaget for behandling av dine opplysninger er prinsipielt – så fremt det ikke foreligger spesifikke rettsforskrifter – artikkel 6 i GDPR.

Behandlingen av dine opplysninger finner sted på basis av følgende rettsgrunnlag:

1. Samtykke (art. 6, avsn. 1, bokst. a) GDPR) (gjelder for formål 2).

2. Databehandling til oppfyllelse av kontrakter (art. 6, avsn. 1, bokst. b) GDPR

(gjelder for formål 1)

Dersom vi behandler dine opplysninger på grunnlag av et samtykke fra deg, har du rett til når som helst å tilbakekalle dette samtykket overfor oss med virkning for fremtiden.

Vi behandler dine opplysninger utelukkende i det omfang det er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene.

III. Hvem oversender vi hvilke kategorier av dine opplysninger til, og med hvilket formål?

Vi oversender dine opplysninger eventuelt til:

1. Andre Liebherr konsernselskaper, såfremt dette er nødvendig til innledning, gjennomføring eller avslutning av en kontrakt, eller det fra vår side består en berettiget interesse av oversendelsen og ikke strider imot dine overordnede berettigede interesser (datakategorier 1-4)

2. Til vår kundeservice, som vi engasjerer for å oppnå de ovennevnte formålene (datakategorier 1-4)

3. Til alle domstoler, voldgiftsdomstoler, myndigheter eller juridisk bistand dersom dette er nødvendig for å overholde gjeldende lover eller for å gjøre rettskrav gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav. (Datakategorier 1-4)

IV. Behandles mine opplysninger utenfor Den europeiske unionen?

En oversendelse av opplysninger til organer i stater utenfor Den europeiske unionen (såkalte tredjestater) er bare tillatt (1) såfremt du har gitt ditt samtykke til dette eller (2) så fremt Den europeiske kommisjonen har bestemt at det består et rimelig beskyttelsesnivå i en tredjestat (art. 45 GDPR). Hvis kommisjonen ikke har truffet noen slik avgjørelse, kan vi bare oversende dine opplysninger til tredjeparter som befinner seg i et tredjeland så fremt det foreligger egnede garantier (for eksempel standardklausuler til personvern som vedtas av kommisjonen eller tilsynsmyndighetene i en bestemt prosess), og såfremt utøvelsen av dine rettigheter som berørt, er sikret.

V. Når sletter og anonymiserer vi dine opplysninger?

Vi behandler dine opplysninger så lenge dette er nødvendig for det inneværende formålet, såfremt du ikke aktivt har fremlagt innsigelse mot behandlingen av dine opplysninger, eller du har tilbakekalt ditt eventuelle samtykke.

Så fremt det består lovfestede plikter til oppbevaring – f.eks. i handelsrett eller i skattelov – vil vi måtte lagre opplysningene som er berørt av dette, for det tidsrom oppbevaringsplikten varer. Etter at oppbevaringsplikten har opphørt, vil vi kontrollere om det foreligger en videre nødvendighet av databehandlingen. Dersom dette ikke er nødvendig lenger, blir dine opplysninger slettet.

VI. Liebherr SmartDevice-app Skill for Amazon Alexa

Amazon Echo er en maskinvare fra Amazon for taleinngang og taleutgang. Med Amazon Echo enheter kan talekommandoer analyseres, evalueres og utføres via Amazon. For å kunne brukes Amazon Echo-enheter kreves det en Amazon-brukerkonto, og enhetene kan utvides med grensesnitt for ytterligere funksjoner ved å føye til såkalte «Skills». Liebherr SmartDevice-appen Skill gjør det mulig for deg å styre noen av funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen via din Amazon Echo-enhet ved hjelp av stemmen. Til dette er det nødvendig at du aktiverer din Liebherr SmartDevice-app Skill i din Amazon-konto og kobler den til din MyLiebherr-konto med denne Skill. Ved hjelp av denne sammenkoblingen kan de stemmekommandoene du legger inn, evalueres av Amazon og sendes til Liebherr SmartDevice-appen via en anonymisert digital signatur, for så å bli utført. Med unntak av informasjonen om at du har en Amazon-konto og en MyLiebherr-konto, overføres det ingen personopplysninger fra oss til Amazon eller fra Amazon til oss.

VII. Liebherr SmartDevice-app funksjoner for Conrad Connect

Conrad Connect er en tjeneste som tilhører Conrad Connect GmbH, som gjør det mulig for deg å koble funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen med forskjellige smarte enheter og apper som støttes av Conrad Connect. På denne måten kan en handling (f.eks. aktivere funksjonen SuperCool) utløses av en bestemt hendelse (f.eks. et klokkeslett). Bruken av Conrad Connect krever en Conrad Connect-brukerkonto og kan utvides med grensesnitt for ytterligere funksjoner ved å føye til produsenten eller merket. Denne sammenkoblingen gjør det mulig for deg å styre noen av funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen via Conrad Connect. For dette må du aktivere din Liebherr SmartDevice-app i din Conrad Connect-brukerkonto og koble den til din MyLiebherr-konto. Med unntak av informasjonen om at du har en Conrad Connect-konto og en MyLiebherr-konto, overføres det ingen personopplysninger fra oss til Conrad Connect eller fra Conrad Connect til oss.

VIII. Liebherr SmartDevice appen Trigger for IFTTT

IFTTT er en tjeneste som tilhører IFTTT Inc., som gjør det mulig for deg å koble funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen med forskjellige applikasjoner som støttes av IFTTT. På denne måten kan en handling (f.eks. aktivere funksjonen SuperCool) utløses av en bestemt hendelse (f.eks. når du går inn i boligen). For å kunne bruke IFTTT er det nødvendig at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen Trigger i din IFTTT konto og kobler din MyLiebherr-konto til Liebherr SmartDevice-appen Trigger. Med unntak av informasjonen om at du har en IFTTT-konto og en MyLiebherr-konto, overføres det ingen personopplysninger fra oss til IFTTT Inc. eller fra IFTTT Inc. til oss.

E. Hvordan er mine personopplysninger sikret mot tilgang fra uvedkommende samt mot tap?

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å garantere at dine opplysninger er beskyttet mot tap, uriktige endringer eller uberettiget tilgang fra tredjeparter. I ethvert tilfelle har dessuten kun berettigede personer tilgang til dine opplysninger, og dette bare såfremt det er nødvendig innenfor rammen av de ovennevnte formål. Alle opplysninger oversendes kryptert.

F. Informasjonskapsler

Vi bruker såkalte informasjonskapsler for å kunne gjenkjenne dine preferanser og utforme våre nettsteder på en optimal måte. Dette gjør det lettere for deg å navigere og sikrer en høy grad av brukervennlighet.

I. Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er småfiler som legges inn på din terminal. Disse informasjonskapslene kan brukes for å fastslå om det allerede har bestått en kommunikasjon mellom din terminal og vår MyLiebherr-portal. Det er bare informasjonskapselen som identifiseres på din terminal. Personrelaterte data kan lagres i informasjonskapsler dersom du har gitt ditt samtykke til dette, eller dette er teknisk absolutt nødvendig for eksempel for å sikre en beskyttet pålogging.

Nærmere opplysninger om informasjonskapsler finner du på www.allaboutcookies.org

II. Hva bruker vi informasjonskapsler til?

Vi bruker informasjonskapsler

til kontroll av din påmeldingsstatus og til brukeridentifisering etter vellykket pålogging,

til sikring av et trygt internettmiljø,

til kontroll av vårt nettsteds yteevne,

til vurdering av måten du benytter vårt nettsted på, slik at vi kan gjøre våre tjenester så brukervennlige og nyttige som mulig. Slik merker vi for eksempel når en prosess er for komplisert og tidkrevende, og våre brukere derfor avbryter den løpende prosessen. Med disse kunnskapene kan de enkelte skrittene i prosessen forenkles og utformes på en mer kundeorientert måte;

for å forbedre brukervennligheten og forståeligheten samt online-opplevelsen for våre brukere - kundene.

Vi bruker våre informasjonskapsler ikke til å spore dine internettaktiviteter utenfor MyLiebherr-portalen og de tilkoblede modulene.

III. Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi, og hvilket formål tjener de?

a. Sesjonsavhengige informasjonskapsler (session cookies)

Sesjonsavhengige informasjonskapsler slettes etter at nettleseren har blitt slukket. De registrerer navigasjonen på MyLiebherr-portalen samt tiden du har oppholdt deg der, og de lagrer innholdet i din påloggingsinformasjon så lenge besøket ditt på MyLiebherr portalen varer. Dessuten holder sesjonsavhengige informasjonskapsler din pålogging aktiv under sesjonen.

b. Faste informasjonskapsler (persistent cookies) eller sporingskoder (tracking codes)

Faste informasjonskapsler eller sporingskoder inneholder ingen personopplysninger. De registrerer hvor nettstedet har blitt hentet opp fra, hvilken nettleser som ble brukt, hvilken lenke som ble klikket på og hvilket søkeord som ble valgt, og lokaliserer stedet der brukeren befant seg på tidspunktet han hadde tilgang til et nettsted. Dessuten registreres antall besøk og hvor lenge det første, det aktuelle og det forrige besøket varte. Denne informasjonskapselen registrerer bare besøket på MyLiebherr-portalen. Ved besøk på andre internettsider er de ikke aktivert.

c. Retargeting eller remarketing

Vårt nettsted anvender såkalte retargeting-teknologier for å designe internettilbudet på en mer interessant måte for våre kunder. Her markeres ditt besøk på visse nettsteder med informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene identifiserer deretter besøk på andre nettsteder. Vi er overbevist om at visning av personalisert, interesserelatert reklameinformasjon som regel er mer interessant for internettbrukeren enn reklame som ikke har noen personlige referanser. Visning av slik reklame på våre partneres sider finner sted på grunnlag av en cookieteknologi og en analyse av de foregående brukskarakteristika. Denne formen for reklame er fullstendig anonym. Det lagres ingen personopplysninger, og ingen bruksprofiler kobles sammen med dine personrelaterte data.

d. Konverteringssporing (conversion-tracking)

Se bruk av Google-teknologi

I. Kan jeg slette informasjonskapslene som er lagret på terminalen min?

Du kan slette informasjonskapslene som er lagret for MyLiebherr-portalen. I dette tilfellet går imidlertid dine individuelle opplysninger og innhold tapt, inkludert dine innstillinger for informasjonskapsler, og neste gang du laster MyLiebherr-portalen, vil du ikke bli gjenkjent som en tilbakevendende besøker.

II. Er du innforstått med våre informasjonskapsler?

Til brukerkonseptet for vår MyLiebherr-portal hører også noen onlinefunksjoner som skal gjøre ditt besøk så behagelig og komfortabelt som mulig. Disse fungerer imidlertid bare ved hjelp av informasjonskapsler. Dersom du navigerer videre på vår side, betyr dette at du gir ditt samtykke til bruken av disse informasjonskapslene. Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket.

III. Hvordan kan jeg tilbakekalle mitt samtykke når det gjelder informasjonskapsler?

Hvis du ikke ønsker at vi gjenkjenner din terminal, kan du forhindre lagring av informasjonskapsler på din terminal idet du endrer innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Hvordan dette fungerer i detalj, finner du i instruksjonene fra din nettleserprodusent.

I din nettleser kan du stille inn at lagring av informasjonskapsler bare blir akseptert så fremt du gir ditt samtykke til dette. Dersom du ikke vil akseptere informasjonskapslene fra våre serviceytere og partnere, kan du velge innstillingen «Blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter».

Som regel vil du da via hjelpefunksjonen i menylisten til din nettleser se hvordan du kan avvise nye informasjonskapsler og hvordan du kan deaktivere de du allerede har fått.

Du må da imidlertid være oppmerksom på at noen «vesentlige» informasjonskapsler er helt nødvendige for å kunne navigere uhindret på MyLiebherr-portalen samt for å kunne treffe valg og bestemme utforming. Disse informasjonskapslene bruker vi bare til å kontrollere effektiviteten til MyLiebherr-portalen og til å registrere brukerfrekvensen.

G. Bruk av Google-teknologi

I. Hvordan kan jeg forhindre lagring av Google-teknologi (informasjonskapsler)?

Hvis du ikke ønsker at Liebherr-Hausgeräte GmbH skal samle inn og analysere opplysninger om ditt besøk, kan du når som helst velge dem bort for fremtiden (såkalt «opt-out»).

For teknisk gjennomføring av denne avmeldingen vil det bli satt en «opt-out-cookie» i nettleseren din. Denne informasjonskapselen skal utelukkende tilordne avmeldingen din. Vennligst merk at en «opt-out-cookie» av tekniske grunner bare kan brukes til den nettleseren den ble satt i. Hvis du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller en annen terminal, må du foreta opt-out prosessen på nytt.

Her kan du installere «opt-out-cookien» direkte. Som et alternativ kan du laste ned og installere tilgjengelige nettleser-plugin med følgende lenke

II. Hva er Google Analytics?

MyLiebherr-portalen bruker Google Analytics, en nettanalyseservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler som lagres på din terminal og muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen denne informasjonskapselen genererer om din bruk av dette nettstedet, overføres som regel til en server som tilhører Google i USA og lagres der.

Vi har aktivert IP-anonymiseringen på MyLiebherr-portalen, derfor forkortes din IP-adresse av Google allerede innenfor medlemsstatene i Den europeiske union eller i land som omfattes av EØS-avtalen. Bare i unntakstilfeller overføres den komplette IP-adressen til en server som tilhører Google i USA og lagres der. På oppdrag fra Liebherr-Hausgeräte GmbH som operatør av MyLiebherr-portalen, vil Google benytte den ovennevnte informasjonen for å evaluere din bruk av MyLiebherr-portalen, for å sammenstille rapporter om aktivitetene på nettstedet og for å yte ytterligere tjenester overfor Liebherr-Hausgeräte GmbH som er forbundet med bruken av nettstedet og bruken av internett.

IP-adressen som oversendes av Google Analytics fra din nettleser, blir ikke koblet sammen med andre opplysninger fra Google. Du kan forhindre lagringen av informasjonskapslene ved å foreta en egnet innstilling av din nettleser-programvare. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfelle eventuelt ikke kan bruke alle funksjoner dette nettstedet byr på i fullt omfang.

Utover dette kan du med øyeblikkelig virkning for fremtiden forhindre at Google registrerer opplysningene som informasjonskapselen genererer og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse), samt at Google behandler disse opplysningene ved at du via følgende link laster ned og installerer den tilgjengelige nettsted-plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

Demografiske karakteristika hos Google Analytics

MyLiebherr Portal, MyLiebherr Account og SmartDevice-appen bruker funksjonen «demografiske karakteristika» fra Google Analytics. Ved hjelp av denne funksjonen kan man skrive rapporter som inneholder informasjon om alder, kjønn og interesser til personene som besøker sidene. Disse dataene stammer fra interesserelatert reklame fra Google samt fra besøkerdata fra tredjepartstilbydere. Disse dataene kan ikke tilordnes noen bestemt person. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen via visningsinnstillingene i din Google-konto, eller du kan forhindre at Google Analytics registrerer dine data ved at du deaktiverer Google Analytics. Når du klikker på «Deaktivere», blir registreringen av dine data ved fremtidige besøk på dette nettstedet eller SmartDevice-appen forhindret. Mer informasjon om håndtering av brukerdata hos Google Analytics finner du i personvernerklæringen fra Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

III. Hva er Google AdWords?

Vi buker online-reklameprogrammet «GoogleAdWords» og, som en del av GoogleAdWords, også konverteringssporing (conversion-tracking). Informasjonskapselen for konverteringssporingen settes når en bruker klikker på en annonse som Google har satt inn. Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke for personlig identifisering.

Hvis en bruker besøker visse sider på nettstedet til AdWords kunden, og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan Google og kunden registrere at brukeren har klikket på annonsen og ble ført videre til denne siden. Hver kunde får en annen informasjonskapsel. Dette betyr at informasjonskapsler ikke kan forfølges av AdWords kunder via nettstedene.

Informasjonen som innhentes ved hjelp av informasjonskapsler for konvertering, brukes til å opprette konverteringsstatistikker for de av AdWords' kunder som har valgt konverteringssporing. Kundene får informasjon om totalt antall brukere som har klikket på annonsen deres og har blitt ledet videre til en side som er forsynt med et konverteringssporingsmerke. De inneholder imidlertid ingen informasjon som muliggjør personlig identifisering av brukere.

Google AdWords brukes bare så fremt du uttrykkelig har samtykket i bruken via det såkalte cookie-banneret. Hvis du ønsker å deaktivere informasjonskapsler for konverteringssporing, kan du stille inn din nettleser slik at informasjonskapslene fra domenet «googleadservices.com» blokkeres.

Ytterligere informasjon når det gjelder temaet «personvern» innenfor rammen av online-reklameprogrammet Google AdWords, finner du på https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Hva er DoubleClick?

DoubleClick by Google er en service som tilhører Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Doubleclick by Google benytter informasjonskapsler for å presentere reklameannonser som er relevante for deg. Her tilordnes din nettleser et pseudonymt identifikasjonsnummer (ID) for å kontrollere hvilke annonser som har blitt vist i din nettleser og hvilke annonser som har blitt åpnet. Informasjonskapslene inneholder ingen personrelatert informasjon. Bruken av DoubleClick informasjonskapsler gjør det bare mulig for Google og deres partnernettsteder å sette inn annonser på grunnlag av tidligere besøk på vårt eller andre nettsteder i internett. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene, blir som regel overført av Google til en server i USA for evaluering og lagret der. Google overfører opplysningen til tredjeparter kun på grunnlag av lovfestede forskrifter eller innenfor rammen av behandlingen av kontraktsdata. Ikke under noen omstendigheter vil Google koble dine opplysninger sammen med andre data som Google har registrert.

Gjennom ditt samtykke, som du kan gi på banneret som vises ved ditt første besøk på Liebherr-nettstedet, erklærer du deg innforstått med behandlingen av opplysningene som Google har samlet om deg, med databehandlingsmåten som er beskrevet ovenfor, samt med det angitte formålet. Du kan forhindre lagringen av informasjonskapslene ved å foreta en egnet innstilling av din nettleser-programvare. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfelle eventuelt ikke kan bruke alle funksjoner som Liebherr-nettstedet byr på i fullt omfang.

Utover dette kan du forhindre at Google registrerer opplysningene som informasjonskapselen har generert, og som er relatert til din bruk av Liebherr-nettstedet, samt at Google behandler disse opplysningene. Dette gjør du ved å laste ned og installere tilgjengelige nettleser-plugins via lenken https://adssettings.google.com/ under punkt DoubleClick-deaktiveringsutvidelse. Alternativt kan du deaktivere DoubleClick-cookies på siden til Digital Advertising Alliance på følgende lenke: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Rettigheter til berørte personer og klagerett

Innenfor lovfestede rammer har du rett til

1. Opplysning om dine personopplysninger;

2. Retting av uriktige personopplysninger og komplettering av ufullstendige personopplysninger

3. Sletting av dine personopplysninger, spesielt dersom (1) de ikke lenger er nødvendige for formålene nevnt i denne personvernerklæringen, (2) du trekker tilbake samtykket ditt og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen, (3) dine data har blitt behandlet ulovlig eller (4) du protesterer mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen.

4. Begrensningen av behandlingen av dine data, spesielt dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene eller behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig og du anmoder om en begrensning av bruken i stedet for at de slettes.

5. Retten til å motta dine data i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og rett til å få overført personopplysningene direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig.

Vær oppmerksom på at rettmessigheten av databehandlingen som har funnet sted på basis av samtykket inntil tilbakekallelsen fant sted, forblir uberørt av dette.

Dersom de ovennevnte rettighetene gjøres gjeldende uten at dette skjer skriftlig, ber vi om forståelse for at vi eventuelt forlanger dokumentasjon fra deg som beviser at du er den personen du utgir deg for å være. Utover dette har du klagerett hos ansvarlig tilsynsmyndighet.

I. Hvordan når jeg ansvarlig personvernombud?

Ved spørsmål som gjelder personvern bes du henvende deg til:

Datenschutz

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

D-88457 Oberopfingen

[email protected]

Status: Juni 2020