Valitse oma valikoimasi
Sulje

Takaisin lomakkeeseen

Liebherr-kompressorin takuuehdot

Liebherr-Export AG (Liebherr) myöntää tämän yksityiskäyttöön tarkoitetun Liebherr-jääkaapin ja/tai -pakastimen (laite) omistajalle seuraavien ehtojen mukaisen takuun (Liebherr-kompressoritakuu). Tämä Liebherr-kompressoritakuu täydentää ostajan lakisääteisiä oikeuksia laitteen myyjään nähden vikatapauksissa; se ei rajoita näitä oikeuksia, joita ostaja voi vaatia veloituksetta.

I Alue

Liebherr-kompressoritakuu koskee Suomessa asennettuja yksityiskäyttöön tarkoitettuja Liebherr-jääkaappeja ja/tai -pakastimia. Liebherr-kompressoritakuu ei koske kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja laitteita.

II Takuunantaja

Takuunantajana on Liebherr Export AG, General-Guisan-Strasse 14, 5415 Nussbaumen AG, Switzerland.

III Liebherr-kompressoritakuun kesto ja alkaminen

 • Liebherr-kompressoritakuu myönnetään 10 vuoden ajaksi (takuuaika).
 • Takuu alkaa, kun laite luovutetaan laitteen ostaneelle ostajalle sen ensimmäistä käyttöönottoa varten.
 • Liebherr-kompressoritakuun puitteissa suoritettu työ tai huolto ei uudista eikä pidennä takuuaikaa.


IV Liebherr-kompressoritakuun vaatimukset

Liebherr myöntää Liebherr-kompressoritakuun vain, jos seuraavat vaatimukset todistettavasti täyttyvät:

 • Laite on ostettu ensimmäistä kertaa Liebherriltä tai Liebherrin valtuuttamalta jälleenmyyjältä Liebherrin kompressoritakuun alueella.
 • Laite sijaitsee Liebherr-kompressoritakuun alueella.
 • Laitetta käytetään yksinomaan yksityistarkoituksiin.
 • Liebherrin asiakaspalveluhenkilöstölle näytetään Liebherr-kompressorin takuutodistus ja todistus laitteen ostosta.
 • Laite on rekisteröity asianmukaisesti Liebherrille kahden vuoden kuluessa ostopäivästä.
 • Liebherr-kompressoritakuu ei ole siirrettävissä toiseen laitteeseen.


V Liebherr-kompressoritakuun laajuus ja sisältö

 • Jos kompressorissa ilmenee takuuaikana vikoja, jotka todistettavasti johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, Liebherr-asiakaspalvelu tai valtuutettu Liebherr-asiakaspalvelun sopimuskumppani toimittaa maksutta vastaavan uuden kompressorin ja vastaa siihen liittyvistä kustannuksista, erityisesti matkakuluista ja kompressorin irrotukseen ja asennukseen kuluvasta työajasta sekä muista tarvittavista korjaustarvikkeista.
 • Liebherr-kompressoritakuu ei oikeuta mihinkään muihin vaatimuksiin Liebherriltä, kuin tämän vian korjaamisen.
 • Liebherr-takuun ja Liebherr WarrantyPlus -takuun (jos sovellettavissa) voimassaoloaikana sovelletaan ainoastaan Liebherr-takuun ja Liebherr WarrantyPlus -takuun (jos sovellettavissa) ehtoja.


VI Liebherr-kompressoritakuun poissulkeminen ja raukeaminen

 • Liebherr-kompressoritakuun piiriin eivät kuulu kompressorissa olevat viat tai puutteet, jotka johtuvat seuraavista syistä:
  • Kokoonpano- tai käyttöohjeiden laiminlyönti, virheellinen asennus tai liitäntä, epäasianmukainen käyttö, tarkoituksenvastainen käyttö, ylikuormitus ja kuluminen.
  • Ulkoiset vaikutukset, kuten kuljetusvauriot, törmäysten tai iskujen aiheuttamat vauriot, sään tai muiden luonnonilmiöiden aiheuttamat vauriot.
  • Muun kuin Liebherr-asiakaspalvelun tai valtuutetun Liebherr-asiakaspalvelun sopimuskumppanin suorittamat korjaukset ja muutokset.
 • Liebherr-kompressoritakuu raukeaa, jos joku poistaa, muuttaa tai tekee lukukelvottomaksi tyyppikilven tai laitteen numeron tai jos laitteeseen asennetaan eri alkuperää olevia osia.


VII Vanhentumisaika

Takuuajan kuluessa ilmenneestä viasta johtuvat Liebherr-kompressoritakuun mukaiset vaatimukset on esitettävä 6 kuukauden kuluessa. Vanhentumisaika alkaa, kun virhe havaitaan.

VIII Vaatimus

Yhteysosoite tämän Liebherr-kompressoritakuun mukaisten oikeuksien vaatimista varten on:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +49 7352 928-0

Takaisin lomakkeeseen

Muistilistasi sisältää:
Viimeksi lisätty: Muistilistallasi ei ole tuotteita.
close