Oikeudelliset tiedot

 

Kaiken sivustojen home.myliebherr.com ja home.liebherr.com käytön edellytyksenä on

  • käyttöehtojen hyväksyminen
  • tietosuojakäytännön hyväksyminen
  • kirjaudu sisään online-kirjautumisnäytön kautta osoitteessa home.myliebherr.com ja home.liebherr.com.

Kaikkia käyttöoikeustietoja on käsiteltävä luottamuksellisina. Jos epäilet, että kolmannella osapuolella saattaa olla käyttöoikeustietojasi, ilmoita meille välittömästi, jotta voimme estää ne.

Tekijänoikeus- ja muut suojaa koskevat lait suojaavat kaikkia tekstejä, kuvia, grafiikkaa, ääniä, animaatioita ja videoita sekä niiden järjestelyjä. Kaikenlainen näiden tietojen käyttö (mukaan lukien siirto muihin tietovälineisiin, monistaminen, muuttaminen tai luovuttaminen kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin) edellyttää nimenomaista lupaamme. Ellei toisin mainita, kaikki Liebherr-Hausgeräte GmbH:n verkkosivustoilla olevat suojattavat tavaramerkit ovat tavaramerkkisuojattuja. Liebherr on Liebherr-International AG:n, 45 Rue de l'Industrie, 1630 Bulle/FR, Sveitsi, rekisteröity tavaramerkki.

sivustojen home.myliebherr.com ja home.liebherr.com käytettävyys

Pyrimme pitämään osoitteet home.myliebherr.com ja home.liebherr.com aina käytettävissä, joten mahdollisuuksien mukaan teemme huoltotöitä myöhään illalla tai varhain aamulla. Emme kuitenkaan voi sulkea pois palvelimen ajoittaista käyttökatkosta tai muista häiriöistä johtuvaa mahdollisuutta.

Vastuuvelvollisuus

Otamme vastuun tämän verkkosivuston sisällöstä vain laissa säädetyissä rajoissa. Sisältö voi sisältää kirjoitusvirheitä, teknisiä epätarkkuuksia tai muita virheellisiä tietoja, jotka meillä on oikeus korjata milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Liebherr-Hausgeräte GmbH pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan ja pidättää oikeuden tehdä parannuksia tai muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Pääsy tälle verkkosivustolle ja sen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Liebherr-Hausgeräte GmbH ei ole vastuussa eikä ole korvausvelvollinen mistään vahingoista (mukaan lukien suorat, epäsuorat, satunnaiset, ennakoitavissa olevat tai seurannaisvahingot ym.), joiden väitetään aiheutuneen tämän verkkosivuston käytön seurauksena tai sen yhteydessä.