Laboratoriossa on kovat vaatimukset

Erittäin herkät ja räjähtävät aineet ovat varmasti ja luotettavasti tallessa Liebherrin laboratoriolaitteissa. Innovatiiviset jäähdytysteknologiat ja fiksut toiminnot takaavat säilytysolojen ihanteellisuuden ja lämpötilojen vakauden. Laitteet suunnitellaan niin, että käytöstä ja huollosta koituva kulu ja vaiva ovat mahdollisimman pieniä ja laitteen turvallisuus on samalla maksimissaan.

Herkkien aineiden säilytys

Klinikoilla ja laboratorioissa tutkitaan erittäin herkkiä aineita kuten seerumeita ja vasta-aineita. Tällöin säilytettävinä on herkkiä aineita, nesteitä ja viljelmiä. Kokeiden, prosessitutkimusten ja tarkastusten laatu riippuu ratkaisevasti täsmällisistä mittausmenetelmistä ja lähdeaineistotiedon luotettavuudesta. Vastaavasti kovia ovat myös ne vaatimukset, jotka koskevat lämpötilavarmuutta ja hygieniaa sekä laboratoriolaitteilta vaadittavia säilytysoloja.

Suurin mahdollinen lämpötilavarmuus

Herkkien ja räjähdysalttiiden aineiden turvallisen säilytyksen suhteen ratkaisevassa asemassa ovat etenkin vakaat lämpötilat. Jo pienetkin poikkeamat heikentävät niiden säilyvyyttä ja käytettävyyttä. Innovatiiviset jäähdytysteknologiat ja täsmällinen ohjaus takaavat, että sisätilan lämpötila pysyy Liebherrin laboratoriolaitteissa muuttumattomana ja energiankulutus suhteellisen vähäisenä. Lukuisat hälytystoiminnot tuovat turvallisuutta häiriötapauksiin.

Laboratoriolaitteemme täyttävät luonnollisesti asiaan kuuluvat teollisuusstandardit ja lakimääräiset turvallisuusmääräykset.

Turvallisuutta arkiseen työhön

Maksimaalinen lämpötilavarmuus innovatiivisten teknologioiden ja ohjausjärjestelmien ansiosta – tämä on Liebherrin laboratoriolaitteille tyypillinen ominaisuus. Mutta yksin ihanteelliset säilytysolot eivät riitä säilytyksen turvallisuuden takaamiseen. Laboratorion arjessa laitetta käyttävät ihmiset: Sen täytyy toimia työprosessien ja rutiinien puitteissa. Tällöin ilmenee myös virhekäyttöä tai ennalta arvaamattomia tapahtumia, jotka täytyy ottaa ennaltaehkäisevästi ja reaktiivisesti huomioon laitteiden kehityksessä.

Siksi Liebherrin laboratoriolaitteisiin sisältyy innovatiivisten jäähdytysteknologioiden lisäksi hyödyllisiä ominaisuuksia ja turvatoimia arkista käyttöä ja kuormitusta varten.

Tästä syystä Liebherrin laboratoriolaitteet ovat turvallisia

Laboratoriolaitteemme on suunniteltu standardin EN 60068-3 mukaisesti mahdollisimman lämpötilavakaiksi ja lämpötilaltaan ihanteellisen muuttumattomiksi. Sisätilan lämpötilan muuttumattomuus taataan kiertoilmajäähdytysjärjestelmällä ja sisätilan ihanteellisella ilmanohjauksella.

Jos ovi avataan laboratorioarjessa usein tai sitä pidetään auki liian kauan, seurauksena on heilahteluja, jotka täytyy kompensoida ja mahdollisuuksien mukaan välttää. Siksi Liebherr-laitteissa on itsesulkeutuvat ovet. Relevanttien lämpötilapoikkeamien ilmetessä laite antaa välittömän akustisen ja optisen hälytyksen.

Tutkimus- ja laboratoriokäyttöön sovelletaan kovia hygieniastandardeja ts. laitteet täytyy puhdistaa usein ja siksi niiden täytyy kestää hankausta tai kemiallisia aineita. Puhdistaminen on yksinkertaista mukavasti pois otettavien tasojen sekä sileiden, saumattomien lokeroiden ansiosta. Upotetut tiivisteet ehkäisevät lian ja pölyn kerääntymistä. Laitteen alla oleva tila on mahdollista puhdistaa nopeasti ja perusteellisesti, koska laitteen alla on kevyesti liikkuvat pyörät.

Korkealaatuiset ja hyväksi havaitut materiaalit huolehtivat siitä, että laitteemme ovat erityisen pitkäikäisiä. Laboratoriolaitteille tyypillistä on naarmuuntumaton, iskunkestävä ja korroosionkestävä pinnoitus. Muovilla päällystetyt ritilät täyttävät hygieniaan liittyvät vaatimukset ja ne ovat erityisen kestäviä. Valmistamme mekaaniset osat kuten ovenkahvat, saranat ja lukot niin, että ne toimivat usein toistuvassa käytössä moitteettomasti vuosikausia.

Sarjavarusteena asennetut lujatekoiset lukot suojaavat laitteita epäasialliselta kajoamiselta. Lisäksi tiettyihin laitteisiin on saatavissa lisävarusteena erikoissulkulaitteita, jotka sallivat vain tiettyjen henkilöryhmien päästä käsiksi laitteisiin.

Liebherr tarjoaa erikoisjääkaappi- ja erikoispakastinlaitteita räjähdysherkkiä ja helposti syttyviä aineita varten. Ne täyttävät kaikki EU-direktiivin 94/9EY (ATEX 95) turvallisuusvaatimukset.

Edes huippulaatu ja tiukimmat turvatoimenpiteet eivät pysty estämään vikoja aivan täysin. Siksi comfort-elektroniikalla varustetuissa kylmälaitteissamme on ylimääräinen lämpötilasäädin. Häiriötapauksessa se ottaa ohjauksen hoitaakseen ja estää lämpötilaa painumasta +2°C:een alapuolelle.

Luotettavan ja turvallisen toiminnan lisäksi Liebherr panostaa kehitystyössä siihen, että laitteet pysyvät vuosikausia tehokkaina ja lähestulkoon huoltovapaina.

Hankinta- ja käyttökulut

Kustannuspaine on tutkimus- ja laboratoriotyössä kova. Jatkuvat käyttökulut ja työmäärä ovat laskemissa ratkaisevassa asemassa, kun hankitaan laitteita, joiden täytyy toimia jatkuvassa käytössä. Päälle tulevat sellaiset tekijät kuten laitteiden luotettavuus ja odotettavissa olevat korjaus- ja kunnossapitokulut sekä laitteiden odotettavissa oleva kestoikä.

Yksinkertainen ja nopea huolto

Käyttökohteesta riippuen laki voi laboratorioalueella vaatia vastuusyistä säännöllistä huoltoa. Tarvittavat prosessit ja toimenpiteet täytyy voida suorittaa nopeasti ja tehokkaasti.

Laitteissamme kaikki laitteiden kalibrointiin ja valvontaan tarvittavat komponentit ja näytöt ovat helposti tavoitettavissa ja niitä on helppo käyttää.

Lyhyet käyttökatkoajat ja pieni korjaustarve

Liebherr-laitteet ovat erityisen pitkäikäisiä. Ne toimivat luotettavasti eivätkä kulu juuri lainkaan. Käyttökatkoaikojen minimoimiseksi käytämme yksinomaan korkealaatuisia ja pitkäikäisiä komponentteja. Esimerkiksi kompressorit ja kondensaattorit toimivat vuosikausien ajan erittäin tehokkaasti. Myös tuulettimemme ja releemme ovat lähestulkoon kulumattomia. Lisäksi tarjoamme kymmenen vuoden pituisen varaosatakuun.

Pieni energiankulutus

Laboratoriolaitteemme ovat erityisen energiatehokkaita. Optimoitu eritys sekä ympäristöystävälliset kylmäaineet R 290 ja R 600a osoittavat päivittäisessä käytössä kannattavuutensa. Myös kuumakaasusulatus on taloudellisesti kannattava ominaisuus. Se takaa huomattavasti lyhyemmät sulatusajat kuin tavallinen sähkösulatus. Näin sisätilan lämpötilat pysyvät lähes muuttumattomina. Kuumakaasusulatus toimii tarpeen mukaan ja pienentää näin osaltaan sähkökuluja.

Ihanteellinen verkotus

Liebherrin laboratoriolaitteet voidaan integroida yksinkertaisesti jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Keskenään verkotettuina ja ulkoisiin järjestelmiin liitettyinä ne auttavat tekemään kalibroinnin, tietohallinnan ja dokumentoinnin kaltaisista prosesseista tehokkaampia ja hallitsemaan niitä tehokkaammin.

Automaattinen dokumentointi ja hälytystoiminnot

Dokumentointi muodostaa väistämättömän, aikaa vievän osan päivittäisestä laboratoriotyöstä. Monenlaisissa sovelluskohteissa muutkin kuin lainsäätäjä vaativat tietojen dokumentointia. Aukoton tallennus ja valvonta on testisarjojen validiteetin suhteen ratkaisevassa roolissa. Pahimmassa tapauksessa se dokumentoi syyn ja vastuusuhteet.

Profi-elektroniikalla varustetuissa Liebherr-laitteissa on integroitu tietomuisti automaattista dokumentointia varten. Kaikki mallit voidaan sovittaa yksilöllisesti ja liittää rajapintojen kautta osaksi paikalla olemassa olevaa infrastruktuuria.

Dokumentointitoiminnot ja lisävarusteet

 • Hallinnassa kellon ympäri
  Profi-elektroniikalla varustetut laitteet voidaan liittää potentiaalittoman kontaktin kautta ulkoiseen hälytysjärjestelmään. Näin jäähdytyksen jatkuva valvonta ja dokumentointi varmistetaan riippumatta henkilökunnan läsnäolosta.

  Hallinnassa kellon ympäri

  Profi-elektroniikalla varustetut laitteet voidaan liittää potentiaalittoman kontaktin kautta ulkoiseen hälytysjärjestelmään. Näin jäähdytyksen jatkuva valvonta ja dokumentointi varmistetaan riippumatta henkilökunnan läsnäolosta.

 • Integrointi olemassa oleviin järjestelmiin
  Keskitetty tiedonhallinta pienentää dokumentoinnista koituvaa vaivaa. RS 485 -rajapinnan kautta jopa 20 laitetta voidaan verkottaa keskenään. Lisävarusteena saatavissa oleva rajapintamuunnin yhdistää verkotetut laitteet tietokoneeseen. Ohjelmisto tiedottaa vastaavalle henkilökunnalle sähköpostilla mahdollisista hälytystapauksista ja välittää kaikki relevantit tiedot.

  Integrointi olemassa oleviin järjestelmiin

  Keskitetty tiedonhallinta pienentää dokumentoinnista koituvaa vaivaa. RS 485 -rajapinnan kautta jopa 20 laitetta voidaan verkottaa keskenään. Lisävarusteena saatavissa oleva rajapintamuunnin yhdistää verkotetut laitteet tietokoneeseen. Ohjelmisto tiedottaa vastaavalle henkilökunnalle sähköpostilla mahdollisista hälytystapauksista ja välittää kaikki relevantit tiedot.

 • Aukoton dokumentointi
  Epäselvissä tapauksissa aukoton dokumentointi paljastaa, kuka on vastuussa lämpötilaheilahteluista ja hälytystapahtumista. Integroituun tietomuistiin tallentuu lyhyin aikavälein 2000 lämpötila-arvoa, mikä mahdollistaa näin arvojen tarkan analysoinnin.

  Aukoton dokumentointi

  Epäselvissä tapauksissa aukoton dokumentointi paljastaa, kuka on vastuussa lämpötilaheilahteluista ja hälytystapahtumista. Integroituun tietomuistiin tallentuu lyhyin aikavälein 2000 lämpötila-arvoa, mikä mahdollistaa näin arvojen tarkan analysoinnin.

 • Yksinkertainen tietoanalyysi
  Lisävarusteena saatavissa oleva infrapuna-avain ja dokumentointiohjelmisto helpottavat tietojen analysointia. Ohjelmisto visualisoi relevantit tiedot eri muodoissa ja eri esitystavoilla. Lisäksi tiedot voidaan vielä ohjelman avulla helposti Exceliin ja Wordiin.

  Yksinkertainen tietoanalyysi

  Lisävarusteena saatavissa oleva infrapuna-avain ja dokumentointiohjelmisto helpottavat tietojen analysointia. Ohjelmisto visualisoi relevantit tiedot eri muodoissa ja eri esitystavoilla. Lisäksi tiedot voidaan vielä ohjelman avulla helposti Exceliin ja Wordiin.

 • Erityinen hätätilavarmistus
  Turvallisuuden maksimoimiseksi kaikissa LKPv- ja LGPv-malleissa on puolijohderele. Tämä sekä mahdollistaa täsmällisen lämpötilasäätelyn että takaa kylmätekniikan täydellisen ohjauksen vuosikausiksi.

  Erityinen hätätilavarmistus

  Turvallisuuden maksimoimiseksi kaikissa LKPv- ja LGPv-malleissa on puolijohderele. Tämä sekä mahdollistaa täsmällisen lämpötilasäätelyn että takaa kylmätekniikan täydellisen ohjauksen vuosikausiksi.

 • Myynti

  Haluatko tutustua Liebherr-laitteeseen oikeasti ennen ostopäätöstä? Ammattikauppiaamme lähelläsi auttavat sinua mielellään. Ammattikauppiashaku

  Sopiva laite jokaiseen käyttökohteeseen

  Suuri tutkimuslaitos tai pieni laboratorio: Liebherr-valikoimasta löytyy mallit jokaiseen paikkaan ja käyttötarkoitukseen. Profi-elektroniikalla varustetut laitteet sopivat ennen kaikkea herkkien aineiden suurten määrien pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Comfort-elektroniikalla varustetut kompaktit laitteet ovat ihanteellisia pieniin tiloihin.

  Laitteet, joiden sisätila on räjähdyssuojattu, tarjoavat luotettavaa turvaa helposti syttyville ja räjähdysherkille aineille. Myös tässä voit valita omasi kompaktilaitteista ja suurista malleista.

  Kaikki laboratoriolaitteet vakuuttavat pitkäikäisillä ja suorituskykyisillä komponenteillaan sekä erinomaisella energiatehokkuudellaan.

  Liebherr-laboratoriolaitteiden mallisarjat

  Liebherrin Profi-elektroniikalla varustetut laboratoriolaitteet sopivat erilaisiin käyttökohteisiin. Tilavuudeltaan suuret mallit ovat ihanteellinen ratkaisu kaikkialle sinne, missä täytyy säilyttää suuria määriä herkkiä aineita.

  Preparaattien turvallisuudesta vastaavat lujan rakenteen lisäksi erilaiset hälytys- ja dokumentointitoiminnot.

  Liebherrin valikoimasta löytyy kompaktikokoisia laitteita työpaikkoihin, joissa tila on kortilla. Valikoimaan kuuluu kaksi vapaasti seisovaa ja kaksi työtason alle sijoitettavaa laboratoriolaitetta. Valikoiman täydentää tilaa säästävä jääkaappi-pakastinyhdistelmä.

  Kaikissa malleissa lämpötila on säädettävissä välillä +3°C ... +16°C. Dynaamisen jäähdytysjärjestelmän ja tarkan elektroniikan yhdistelmä takaa muuttumattomat lämpötilat ja lämpötilan yhdenmukaisen jakautumisen sisätilaan. Luotettavaa ja tehokasta dokumentointia varten kaikissa kompaktilaitteissa on integroitu min/max-lämpömittari.

  Erittäin herkät ja helposti syttyvät aineet ovat turvassa laboratoriolaitteiden räjähdyssuojatussa sisätilassa. Valikoimaan kuuluu kaksi räjähdyssuojattua kylmälaitetta ja kaksi pakastinlaitetta, joissa on Comfort-elektroniikka.

  Laitteiden sisätilat täyttävät EU-direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimukset.

  Laboratoriokylmälaitteet, joissa on staattinen jäähdytys ja räjähdyssuojattu sisätila, on valmistettu erityisesti suurten räjähdysherkkien ja helposti syttyvien ainemäärien säilyttämiseen. LKexv-mallien sisätilat täyttävät kaikki EU-direktiivin 94/9EY (ATEX 95) turvallisuusvaatimukset.

  Lujatekoiset laitteet vakuuttavat suurella hyötytilavuudellaan. Integroidun termostaatin avulla jäähdytyslämpötilaksi voidaan asettaa portaattomasti +1°C .... +15°C.

  Liebherrin laboratorioarkkupakastimet täyttävät tutkimusalan, teollisuuden ja terveydenhoitoalan vaatimukset jopa -45°C:een yltävällä säilytyslämpötilallaan.

  Samoin kuin kaikki Liebherrin laboratoriolaitteet myös arkkupakastimet vakuuttavat maksimaallisella lämpötilavakaudellaan ja samanaikaisesti suhteellisen pienellä energiankulutuksellaan.

  Laitteet tutkimukseen ja laboratorioihin

  Liebherr-laboratoriolaitteista hyödyt moneen kertaan: Jääkaappimme ja kaappipakastimemme ovat turvallisia, ne on helppo puhdistaa ja ne kuluttavat vain vähän energiaa. Laitteet tutkimukseen ja laboratorioihin