Valitse oma valikoimasi
Sulje

Takaisin lomakkeeseen

Tietosuojakäytäntö (laajennettu takuu ja 10 vuoden kompressoritakuu)

Meille, Liebherr Export AG, General-Guisan-Strasse 14, 5415 Nussbaumen AG, Switzerland, henkilökohtaisten tietojesi suojaaminen ja turvallisuus on ensiluokkaisen tärkeää. Sen vuoksi haluamme kertoa sinulle, millaisia henkilötietoja keräämme sinusta ja mihin tarkoitukseen niitä käsittelemme, sekä oikeuksistasi omiin henkilökohtaisiin tietoihisi.

A. Yleiset tiedot

I. Mitä ovat henkilötiedot ja mitä käsittely merkitsee?

• ”Henkilötiedot” (jatkossa myös ”tiedot”) ovat luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötietoja eivät ole pelkästään tiedot, joista voi suoraan tunnistaa tietyn henkilön (esim. nimi tai sähköpostiosoite), vaan myös tiedot, joita lisätiedoilla täydennettyinä voidaan käyttää tietyn henkilön tunnistamiseen.

• ”Käsittely” tarkoittaa kaikkia henkilötietoja koskevia toimenpiteitä (esimerkiksi tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, käyttöä tai poistamista).

II. Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä?

Rekisterinpitäjä:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +49 7352 928-0

III. Omat oikeutesi rekisteröitynä henkilönä?

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on rekisteröitynä henkilönä oikeus:

• Saada tiedot omista henkilötiedoistasi;

• Oikaista väärät tiedot ja täydentää puutteellisia tietoja;

• Pyytää omien tietojesi poistamista, kun (1) henkilötietoja ei enää tarvita näissä tietosuojakäytänteissä mainittuihin tarkoituksiin, (2) haluat peruuttaa suostumuksesi eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, (3) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti, (4) vastustat henkilötietojesi käsittelyä, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;

• Rajoittaa omien tietojesi käsittelyä, jos haluat kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai käsittely on lainvastaista, ja haluat tietojen poistamisen sijaan rajoittaa niiden käyttöä;

• Vastustaa oikeutettujen etujen toteuttamisesta johtuvaa tietojen käsittelyä syistä, jotka liittyvät erityiseen tilanteeseen, mutta kun tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, voit vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja; jollei syy ole suoramarkkinointi, pyydämme vastustamisen perusteeksi tietojen käsittelyn lopettamisen syiden esittämistä. Tutkimme perustellun vastalauseen ja lopetamme tietojen käsittelyn, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

• Saada tietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää tietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle.

• Perua hyväksyntä, jos olet aiemmin antanut meille hyväksynnän käsittelyyn. Huomaa, että hyväksyntään perustuva lainmukaisuus ei koske perumiseen saakka käsiteltyjä tietoja.

Jos haluat vaatia edellä mainittuja oikeuksia, pyydämme ymmärrystä, jos vaadimme todentamaan henkilöllisyytesi.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä kantelu viranomaiselle, jos pidät tietojesi käsittelyä tietosuoja-asetuksen vastaisena.

B. Tietojen käsittely

I. Laajennettu takuu

Tarjoamme sinulle maksuttoman 10 vuoden kompressoritakuun. Saat laitteellesi tämän takuun rekisteröitymällä. Rekisteröinnin yhteydessä käsittelemme alla lueteltuja tietoja.

Mitä tietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen?

Käsittelemme seuraavia tietoja:

• Sukunimi, etunimi
• Sähköpostiosoite
• Postinumero
• Ostopäivä
• Sarjanumero

Käsittelemme näitä tietoja ainoastaan Liebherr WarrantyPlus- ja kompressoritakuutodistusten myöntämistä ja lähettämistä varten.

Käsittely muihin tarkoituksiin on mahdollista ainoastaan, jos tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan 4 lainmukaiset edellytykset täyttyvät. Huomioimme aina tässä tapauksessa tietosuoja-asetuksen 13 artiklan kohdan 3 sekä 14 artiklan kohdan 4 ilmoitusvelvollisuuden.

Mikä on lainmukainen peruste tietojesi käsittelylle?

Tietojesi käsittely tapahtuu sopimuksen täytäntöönpanon vuoksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden vuoksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan b mukaan.

II. Sähköpostiuutiskirje

Tarjoamme sinulle myös mahdollisuuden tilata sähköpostiuutiskirjeemme. Mikäli olet antanut meille siihen suostumuksesi, käsittelemme alla lueteltuja tietoja sähköpostiuutiskirjeemme lähettämistä varten.

Mitä tietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen?

Käsittelemme seuraavia tietoja:

• Sukunimi, etunimi
• Sähköpostiosoite
• IP-osoite (ulkoinen)
• Tilaamisen ja tilaamisen vahvistuksen päivämäärä ja kellonaika
• Uutiskirjeen avaamisen päivämäärä ja kellonaika

Käsittelemme antamiasi tietoja vain, jotta voimme lähettää sinulle säännöllisesti sähköpostitse uutiskirjeemme (mahdollisesti henkilökohtaisella puhuttelulla) ja antaa sinulle kaupallista tietoa tuotteistamme ja palveluistamme tai vastaavista kampanjoista, tapahtumista, kilpailuista, artikkeleista jne.

Käsittelemme uutiskirjeen rekisteröinnin yhteydessä kerättyjä tietoja, mukaan lukien niin sanottu vahvistetun suostumuksen menettely, ainoastaan tarjonnan suojaamiseksi ja lakisääteisen todennusvelvoitteemme täyttämiseksi. Vahvistetun suostumuksen menettelyssä saat uutiskirjeen tilattuasi sähköpostiisi pyynnön vahvistaa uutiskirjeen tilaus. Jos et vahvista tilausta napsauttamalla lähetettyä vahvistuslinkkiä, sinua ei kirjata uutiskirjeen tilaajaksi eikä uutiskirjettä toimiteta sähköpostiisi.

Lisäksi keräämme ja analysoimme toimintaasi uutiskirjeemme suhteen (avaamis- ja napsautuslukuja) ja tallennamme nämä tiedot ottaen huomioon ilmoittamasi henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet tai vastaanottajaprofiilisi ehdottamat henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, jotta voimme mitata uutiskirjeemme onnistumista ja parantaa ja tuottaa sitä jatkuvasti tarpeen mukaan. Avaamislukujen mittaaminen tapahtuu niin kutsutulla verkkojäljitteellä, eli pienellä näkymättömällä kuvatiedostolla, joka latautuu verkkopalvelimelta automaattisesti uutiskirjeen avaamisen yhteydessä ja toimittaa tiedon, että uutiskirje avattiin. Napsautuslukujen mittaus puolestaan tapahtuu ohjaamalla käyttäjä uutiskirjeen sisältämän linkin klikkaamisen kautta verkkopalvelimelle, jossa napsautus rekisteröidään, ja vasta sen jälkeen käyttäjä päätyy haluamalleen sivulle.

Käsittely muihin tarkoituksiin on mahdollista ainoastaan, jos tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan 4 lainmukaiset edellytykset täyttyvät. Huomioimme aina tässä tapauksessa tietosuoja-asetuksen 13 artiklan kohdan 3 sekä 14 artiklan kohdan 4 ilmoitusvelvollisuuden.

Mikä on lainmukainen peruste tietojesi käsittelylle?

Tietojasi käsitellään suostumuksesi mukaisesti tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan 1 alakohdan a sekä 7 artiklan mukaan tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan 1 alakohdan c, kohdan 3 alakohdan a sekä 32 artiklan mukaan (turvallisuus) tai 7 artiklan kohdan 1 mukaan (suostumuksen edellytykset).

Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa suostumuksesi ja/tai vastustaa tietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Peruutukseen/vastustukseen saakka suoritetun tietojen käsittelyn lainmukaisuus ei muutu peruutuksen/vastustuksen vaikutuksesta. Erillinen peruutus/vastustus koskien ainoastaan avaamis- ja napsautuslukujen mittausta ja/tai mittaustulosten tallennusta vastaanottajan profiiliin ei ole mahdollista, vaan uutiskirjeen tilaus on peruutettava kokonaan tässä tapauksessa. Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen koska tahansa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen [email protected] tai napsauttamalla peruutuslinkkiä uutiskirjeen alareunassa.

III. Tietojen vastaanottajat

Siirrämme tietosi tarvittaessa:

• Muille Liebherr-konsernin yrityksille, jos tämä on tarpeen sopimuksen aloittamiseksi, luomiseksi tai lopettamiseksi tai jos meidän puoleltamme siirrolle on oikeudellinen etu ja sinun oikeudellinen etusi ei ole sen kanssa ristiriidassa;

• Palveluntarjoajille, joita käytämme yllä mainittuihin tarkoituksiin;

• Oikeudelle, välimiesoikeudelle, viranomaiselle tai oikeudelliselle neuvonantajalle, mikäli tämä on tarpeen voimassa olevan oikeuden pitämisessä tai vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

IV. Tietojen siirto kolmansiin maihin

• Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai talousalueen ulkopuolelle (ns. kolmannet maat) tai kansainvälisille organisaatioille edellyttää (1) suostumustasi tai (2) Europan komission päätöksen mukaan, että kolmannella maalla on riittävä tietosuojataso (tietosuoja-asetus 45 artikla). Jollei Euroopan komissio ole tätä päättänyt, voimme siirtää tietojasi kolmansille maille ainoastaan, jos soveltuvia takuita on saatavilla (komission hyväksymät vakiolausekkeet tai valvontaviranomaisen tiettyä menettelyä koskeva) ja jos oikeutesi rekisteröityneenä henkilönä varmistetaan tai jos yksittäistapauksessa siirto on sallittu muun lupajärjestelmän perusteella (tietosuoja-asetuksen 49 artikla).

Jos tietojasi siirretään kolmansiin maihin, ilmoitamme sinulle siirron yksityiskohdista tämän tietosuojakäytänteen vastaavassa kohdassa.

V. Tietojen poistaminen ja tallennusaika

Käsittelemme tietojasi niin kauan, kuin se on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten, jollet evää käsittelyä tai peruuta jo antamaasi suostumusta.

Jos voimassa on lakisääteisiä säilytysvelvoitteita, esimerkiksi vero- tai kauppalain nojalla, meidän on säilytettävä kyseiset tiedot säilytysvelvoitteen keston ajan. Säilytysvelvoitteen päättymisen jälkeen tarkistamme, onko tietojen käsittelylle enää tarvetta. Jos tarvetta ei ilmene, poistamme tietosi.

VI. Automatisoidut päätökset yksittäistapauksissa

Emme yleensä käytä täysin automatisoitua päätöksentekoa tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaisesti. Jos käytämme tätä menetelmää yksittäistapauksissa, ilmoitamme siitä sinulle erikseen, jos laki niin vaatii.

VI. Tietoturvallisuus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia turvallisuustoimia taataksemme, että tietosi ovat turvassa katoamiselta, vääriltä muutoksilta ja kolmannen, asiattoman osapuolen pääsyltä. Joka tapauksessa tietoihin meidän puoleltamme pääsee ainoastaan valtuutettu henkilö, ja tämäkin ainoastaan edellä mainittujen tarkoitusten mukaan.

Versio: Kesäkuu 2021

Takaisin lomakkeeseen

Muistilistasi sisältää:
Viimeksi lisätty: Muistilistallasi ei ole tuotteita.
close