Energielabel en productinformatiekaart

In 2010 werden nieuwe Europese regels van kracht voor de energielabels van huishoudelijke koel- en vriesapparatuur. Sindsdien voorziet het gestandaardiseerd EU-energielabel consumenten in alle EU-lidstaten van dezelfde informatie, waaronder het energiegebruik van koelkasten en vriezers. Het label heeft een taalneutraal ontwerp met pictogrammen die de consument verschillende gegevens tonen op basis waarvan verschillende modellen en fabrikanten kunnen worden vergeleken.

Wij voorzien onze detailhandelaars met genoegen van een link waarmee conform EU-richtlijn 1060/2010 het energielabel gratis gedownload kan worden. Landspecifieke productinformatiekaarten kunnen eveneens worden gedownload.