Vă rugăm să alegeţi sortimentul dumneavoastră
Închidere

Indicații de protecție a datelor prelucrate la serviciul de asistență clienți

1 Generalități

I. Ce reglementează aceste indicații de protecție a datelor?

Acordăm o mare importanță asupra protecției și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru noi este foarte important să vă informăm despre ce date cu caracter personal utilizăm în ce scop în cadrul unei prelucrări la serviciul de asistență clienți și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

II. Ce sunt datele cu caracter personal și ce înseamnă prelucrarea?

1. „Datele cu caracter personal“ (în cele ce urmează menționat „Date“) sunt toate informațiile care oferă informații despre o persoană fizică. Datele cu caracter personal nu sunt doar informații care permit tragerea unor concluzii directe despre o anumită persoană (ca de exemplu numele sau adresa de e-mail a unei persoane), ci și informații cu care se poate face referire la o anumită persoană cu cunoștințele suplimentare adecvate.

2. „Prelucrarea“ se referă la măsurile respective, care sunt executate cu datele dumneavoastră cu caracter personal (ca de exemplu colectarea, înregistrarea, organizarea, ordonarea, salvarea, utilizarea sau ștergerea datelor).

2 Prelucrarea datelor

I. Cine este responsabilul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?

Responsabilul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH, Konrad-Zuse-Straße 4+6, 89081 Ulm, E-Mail: [email protected].

II. Ce date colectăm în ce scopuri?

Pentru contactul în scris, telefonic sau electronic și executarea apoi local a unei lucrări la serviciul de asistență clienți colectăm și prelucrăm următoarele date:
• Prenumele și numele dumneavoastră
• Adresa dumneavoastră (strada, numărul, codul poștal, localitatea și țara)
• Numărul dumneavoastră de telefon
• Adresa dumneavoastră de e-mail
• Numărul de serie al aparatului dumneavoastră
• O indicare individuală a erorilor / descriere a incidentului sau a solicitării culanței

Datele menționate mai sus le prelucrăm în scopurile următoare:
• Pentru determinarea partenerului de service de competența respectivă, precum și pentru realizarea unei programări de service
• Pentru comunicația cu dumneavoastră despre un caz de service
• Pentru validarea unui frigider și congelator Liebherr
• Pentru clasificarea erorii de către tehnicianul de service
• Pentru executarea sondajelor de satisfacție a serviciilor pentru clienți

Indicație: Contactul și executarea se realizează fie prin serviciul pentru clienți din fabrică Liebherr-Hausgeräte, fie printr-un serviciu contractual pentru clienți selectat de noi. Fără furnizarea datelor cu caracter personal menționate mai sus nu este posibilă o executare a lucrării la serviciul de asistență clienți. Alte date cu caracter personal colectăm numai în măsura în care acestea sunt indicate voluntar de dumneavoastră.

III. Pe ce bază juridică colectăm noi datele dumneavoastră?

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este în principiu – cât timp nu există prevederi legale specifice – art. 6 RGPD.

• Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează pe baza îndeplinirii contractelor (art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD)

• Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează pe baza unei evaluări a intereselor (art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD)

Interesele noastre autorizate sunt:
Îmbunătățirea în permanență a prestărilor noastre de servicii pentru clienți pentru asigurarea satisfacției continue a clienților.

Dacă prelucrăm datele dumneavoastră pe baza unei evaluări a intereselor, aveți dreptul de a revoca prelucrarea datelor dumneavoastră luându-se în considerare prescripțiile de la art. 21 RGPD.
Prelucrăm datele dumneavoastră exclusiv în măsura în care este necesar și pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

IV. Către cine, în ce scopuri transmitem ce categorii ale datelor dumneavoastră?

După caz, transmitem datele dumneavoastră la:

1. Alte societăți Liebherr din divizie, precum și companii afiliate care sunt responsabile cu marketingul / comerțul cu frigidere și congelatoare, furnizarea de lucrări de întreținere curentă și de reparație la astfel de aparate și alte servicii pentru clienți, în măsura în care acest lucru este necesar pentru inițierea, executarea sau încheierea unui contract sau de partea noastră există un interes legitim în transmitere și interesul dumneavoastră predominant legitim nu intră în conflict cu aceasta;

2. La prestatorul de servicii, pe care îl folosim pentru atingerea scopurilor menționate mai sus;

3. La orice instanță, comisie de arbitraj, autoritate sau consilier juridic, dacă este necesar pentru a respecta legea aplicabilă sau pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale.

V. Sunt prelucrate datele dumneavoastră în afara Uniunii Europene?

O transmitere a datelor în state din afara Uniunii Europene (așa-numite țări terțe) este admisibilă, (1) numai în măsura în care ne-ați oferit acordul dumneavoastră sau (2) în măsura în care Comisia Europeană a decis, că într-o țară terță există un nivel adecvat de protecție (art. 45 RGPD). În măsura în care comisia nu a luat o astfel de decizie, avem voie să transmitem datele dumneavoastră la terți care se află într-o țară terță numai în măsura în care există garanții adecvate (de ex. clauzele privind protecția datelor standard, care sunt adoptate de comisie sau inspectorat într-o anumită procedură) și este asigurată aplicarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată, resp. transmiterea în caz individual este admisibilă pe baza altor permisiuni (articolul 49 RGPD).

VI. Când ștergem sau anonimizăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm datele dumneavoastră cât timp este necesar pentru scopul respectiv, în măsura în care nu ați refuzat în mod efectiv prelucrarea datelor dumneavoastră sau nu ați revocat efectiv orice consimțământ.

În măsura în care există obligații legale de stocare – de ex. în dreptul comercial sau dreptul fiscal – trebuie să salvăm datele respective pentru durata obligației de stocare. După expirarea obligației de stocare verificăm, dacă este prezentă o altă necesitate pentru prelucrare. Dacă nu mai este prezentă o necesitate, datele dumneavoastră sunt șterse.

VII. În ce măsură există un proces decizional automatizat în cazuri individuale?

Pentru stabilirea și executarea relației de afaceri nu utilizăm în principiu un proces decizional complet automatizat conform art. 22 RGPD. Dacă folosim aceste proceduri în cazuri particulare, vă vom informa în mod deosebit despre acest lucru, în măsura în care acest lucru este impus de lege.

3 Securitatea datelor

Folosim măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate împotriva pierderii, modificărilor incorecte sau accesului neautorizat de către terți. În fiecare caz, suplimentar, din partea noastră au acces la datele dumneavoastră numai persoanele împuternicite, și numai în măsura în care este necesar în cadrul scopurilor menționate mai sus.

4 Drepturile persoanelor vizate și dreptul de apel

În cadrul legal prestabilit aveți drepturile următoare

1. Informare asupra datelor dumneavoastră;

2. Corectare a datelor incorecte și completarea datelor incomplete;

3. Ștergere a datelor dumneavoastră, în special dacă (1) nu mai sunt necesare în scopurile menționate în aceste indicații de protecție a datelor, (2) v-ați revocat consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrare, (3) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal sau (4) v-ați opus prelucrării și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare.

4. Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, în special dacă contestați acuratețea datelor sau prelucrarea datelor dumneavoastră este ilegală și solicitați restricționarea utilizării în loc de ștergere.

5. Dreptul de a primi datele dumneavoastră într-un format structurat, comun și care poate fi citit de mașină și de a vă transmite datele dumneavoastră direct către o altă persoană responsabilă.

Vă rugăm să aveți în vedere că legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la momentul revocării rămâne neafectată de revocarea dumneavoastră.

Dacă vă afirmați drepturile menționate mai sus, apelăm la înțelegerea dumneavoastră pentru faptul că vă putem solicita dovezi care să demonstreze, după caz, că sunteți persoana invocată.

În plus, există pentru dumneavoastră dreptul de a înainta plângeri la autoritățile de supraveghere competente.

5 Cine este persoana de contact în probleme de protecție a datelor și cum puteți intra în legătură cu aceasta?

Pentru întrebări referitoare la protecția datelor, vă rugăm să vă adresați la:
Sinan Sen
Reprezentant al concernului protecție a datelor
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Oberopfingen/Kirchdorf an der Iller
Germania
[email protected]

Ediția: Iunie 2021

 • 0
  Notiţe
  Produsul a fost adăugat în notiţa dumneavoastră.
 • 0 Listă de comparaţie
  Selectaţi cel puţin încă un produs pentru a începe comparaţia. Puteţi compara numai maximal 7 produsele din listă . Eliminaţi produsele din listă sau resetaţi lista. Puteţi ghida concomitent numai maximal 7 diverse liste de comparaţie . Produsul a fost adăugat în mod reuşit.
  Începeţi comparaţia
  Lista dumneavoastră de comparaţie este goală. Pe paginile de produse puteţi selecta produse pentru comparaţie.
 • Căutare comerciant
 • Contact & Service
 • Descărcări
Notiţele dumneavoastră conţin:
Ultima dată adăugat: Notiţele dumneavoastră nu conţin produse.
close