Privacy Policy

Principii de prelucrare a datelor pentru contul MyLiebherr (obligații de informare)

A. Generalități

I. Care sunt regulile care se aplică acestei declarații de confidențialitate?

Acordăm o importanță deosebită protecției și securității datelor dvs. cu caracter personal. Prin urmare, pentru noi este important să vă informăm cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le folosim, precum și în ce scop și care sunt drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

Contul MyLiebherr

„Contul MyLiebherr“ este contul dvs. de utilizator central la Liebherr-Hausgeräte GmbH. Pentru a crea un cont MyLiebherr, trebuie să vă înregistrați. Înregistrarea se poate face pe „Portalul MyLiebherr“ (https://home.myliebherr.com/). Când vă înregistrați prin portalul MyLiebherr, la sfârșitul procesului de înregistrare veți primi un e-mail cu un link de confirmare. Pentru a finaliza înregistrarea, trebuie să faceți clic pe link-ul de confirmare. Alternativ, puteți să vă înregistrați pentru un cont MyLiebherr, utilizând contul dvs. Google, Facebook sau Microsoft (denumit în continuare „Social Login“ (conectare socială)). Vă rugăm să rețineți că noi nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de Google, Facebook și Microsoft. Cu contul dvs. MyLiebherr puteți utiliza serviciul de Single-Sign-on al Liebherr-Hausgeräte GmbH (denumit în continuare „SSO“). SSO vă permite să utilizați alte oferte digitale cu acces limitat (denumite în continuare „Module“) conectate la SSO cu date de acces unice. SSO vă permite să navigați între module fără a fi nevoie de un proces separat de înregistrare și de conectare. SSO transferă automat datele stocate în contul MyLiebherr, necesare pentru utilizarea modulelor respective, către furnizorul modulelor pentru a vă oferi cel mai bun confort posibil. Modulele sunt operate fie de Liebherr-Hausgeräte GmbH, fie de filialele Liebherr-Hausgeräte GmbH.

II. Ce sunt datele cu caracter personal și ce înseamnă prelucrarea?

1. „Date cu caracter personal“ (denumite în continuare „Date“) sunt orice informație care spune ceva despre o persoană fizică. Datele cu caracter personal nu sunt doar informații care permit relaționarea directă cu o anumită persoană (cum ar fi numele sau adresa de e-mail a unei persoane), ci și informații cu care în baza unor cunoștințe suplimentare se poate face legătura cu o anumită persoană.

2. „Prelucrare“ înseamnă orice acțiune efectuată asupra informațiilor dvs. cu caracter personal (cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, utilizarea sau ștergerea datelor).

B. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor mele?

Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Telefon: +4973529280; Telefax +497352928408; E-mail: [email protected] este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs.

C. Prelucrarea datelor referitor la contul MyLiebherr

I. Care sunt datele colectate de noi şi în ce scopuri?

La apelarea portalului MyLiebherr, serverul nostru web prelucrează în special următoarele date pe care le stocăm în așa-numitele fișiere-jurnal:

- Data când a fost accesat contul MyLiebherr

- Ora când a fost accesat contul MyLiebherr

- Adresa de Internet a site-ului web unde erați la momentul apelării contul MyLiebherr (URL)

- Fișierele accesate de dvs. prin contul MyLiebherr

- Cantitatea de date transferate la dvs.

- Tipul și versiunea de browser utilizat de dvs.

- Sistemul de operare utilizat de dvs.

- Numele de domeniu al furnizorului dvs. de acces la Internet (de exemplu, Telekom, Vodafone etc.)

- Adresa dvs. IP (externă)

Atunci când înregistrați și utilizați un cont MyLiebherr prin portalul MyLiebherr fără a utiliza un Social Login (conectare socială), în afară de datele menționate mai vom prelucra și următoarele date:

- Data de înregistrare

- ID-ul dvs. unic de identificare ca utilizator (UPN)

- Data și ora ultimei conectări realizată cu succes

-. Adresa dvs. de e-mail

Atunci când înregistrați și utilizați un cont MyLiebherr prin Social Login (conectare socială), în plus față de datele menționate mai vom prelucra și următoarele date:

- Elementul de identificare Social Login (așa-numitul identificator)

Indicație: Dacă vă înregistrați sau vă autentificați cu un Social Login de pe Facebook, Facebook ne va transmite numele, prenumele și imaginea dvs. de profil în plus față de datele enumerate. Aceste date nu sunt prelucrate de noi în niciun scop.

Indicație: Dacă vă înregistrați sau vă autentificați cu un Social Login de pe Google, Google ne va transmite și numele, prenumele și link-ul la profilul dvs. Google-Plus în plus față de datele menționate. Aceste date nu sunt prelucrate de noi în niciun scop.

Indicație: Dacă vă înregistrați sau vă autentificați cu o autentificare socială Apple, Apple ne va furniza numele și prenumele dvs. în plus față de informațiile de mai sus. Aceste date nu sunt prelucrate de noi în niciun scop.

Pentru utilizarea optimă a modulelor conectate la portalul MyLiebherr, în plus față de datele menționate, colectăm următoarele date pe bază de voluntariat:

- Limba dvs. preferată

- Formula dvs. de adresare

- Adresa dvs.

- Numărul dvs. de telefon

- Numărul de serie al frigiderului și congelatorului dvs. Liebherr

- Tipul de aparat al frigiderului și congelatorului dvs. Liebherr

- Numărul de serie al SmartDevicebox-ului dvs.

Prelucrăm aceste date menționate în următoarele scopuri:

1. în scopul protejării gradului de atractivitate al site-ului nostru web

2. în scopul înregistrării unui cont MyLiebherr prin portalul MyLiebherr

3. în scopul înregistrării unui cont MyLiebherr prin Social Login

4. în scopul gestionării centralizate a datelor utilizatorului și de profilului pentru SSO

5. în scopul utilizării SSO

6. în scopul transmiterii către furnizorul respectiv a modulului ales de dvs.

7. în scopul asistenței acordate pentru contul dvs. MyLiebherr

Indicație: Rețineți că transferul datelor dvs. cu caracter personal către țări din afara UE/SEE este posibil dacă furnizorul unuia dintre modulele dvs. are sediul într-una din aceste țari. Vom solicita consimțământul dvs. expres înainte de transmiterea către un astfel de furnizor.

Prelucrarea în alte scopuri este luată în considerare doar dacă sunt îndeplinite cerințele legale care se impun în această privință și care sunt prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din RGPD. În acest caz, bineînțeles, vom respecta orice obligații de informare în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din RGPD și articolul 14 alineatul (4) din RGPD.

II. În baza cărui temei juridic prelucrăm datele dvs.?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. este în principiu - în măsura în care nu există prevederi legale mai specifice - articolul 6 din RGPD.

Prelucrarea datelor dvs. se realizează în baza următoarelor temeiuri juridice:

1. Prelucrarea datelor pentru executarea contractelor [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD]

2. Prelucrarea datelor în baza unei evaluări comparative a intereselor [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD]

3. Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unei obligații legale [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD]

4. Consimțământul [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD]

Interesele noastre legitime sunt:

Îmbunătățirea stabilității, funcționalității și securității contul

Dacă prelucrăm datele dvs. în baza unei evaluări comparative a intereselor, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs., ținând seama de cerințele articolului 21 din RGPD.

Prelucrăm datele dvs. numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

III. Cui și în ce scop transmitem și care categorii de date?

Dacă este necesar, vom transmite datele dvs.:

1. Furnizorilor de module utilizate de dvs. în mod activ și orice alte eventuale servicii

2. Altor companii din Grupul Liebherr, dacă acest lucru este necesar pentru inițierea, executarea sau rezilierea unui contract sau dacă există un interes legitim în transmiterea de către noi și interesul dvs. legitim prioritar nu este în conflict cu acest lucru;

3. Furnizorului de Social Login ales de dvs. (categoria de date 14)

4. Furnizorilor noștri de servicii pe care le folosim pentru a atinge scopurile de mai sus;

5. instanțelor, curților de arbitraj, autorităților sau consilierilor juridici, atunci când este necesar pentru respectarea legislației în vigoare sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

IV. Vor fi prelucrate datele mele în afara Uniunii Europene?

Transmiterea de date către birouri aflate în țări din afara Uniunii Europene (așa-numitele țări terțe) este permisă numai (1) dacă ne-ați dat consimțământul dvs. sau (2) dacă Comisia Europeană a decis că există un nivel adecvat de protecție într-o țară terță (articolul 45 din RGPD). În cazul în care Comisia nu a luat o astfel de decizie, putem transmite datele dvs. către terți aflați într-o țară terță, numai dacă există garanții adecvate (de ex. clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie sau de către autoritatea de supraveghere într-o anumită procedură) și respectarea drepturilor dvs. este garantată.

V. Când ștergem sau anonimizăm datele dvs.?

Noi prelucrăm datele dvs. atâta timp cât acest lucru este necesar pentru acest scop, cu excepția cazului în care v-ați opus în mod efectiv prelucrării datelor dvs. sau v-ați revocat consimțământul în mod efectiv.

În cazul în care există obligații legale de păstrare a evidențelor - de ex. în dreptul comercial sau în dreptul fiscal - va trebui să salvăm datele vizate pe durata obligației de păstrare a evidențelor. După expirarea obligației de păstrare evidențelor, verificăm dacă mai este necesară prelucrarea. Dacă această necesitate nu mai există, datele dvs. vor fi șterse.

D. Cum sunt protejate datele mele cu caracter personal împotriva accesului și pierderii neautorizate?

Utilizăm măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a garanta că datele dvs. sunt protejate împotriva pierderilor, modificărilor în mod inexact sau a accesului neautorizat de către terți. În orice caz, în compania noastră, numai persoanele autorizate au acces la datele dvs. și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile menționate mai sus. Transmiterea tuturor datelor se face în stare criptată.

E. Module cookie și alte tehnologii

Folosim module cookie și alte tehnologii în cadrul furnizării site-ului nostru web. Găsiți informații cu privire la acestea în notele noastre cu privire la module cookie.

F. Drepturile persoanelor afectate și dreptul la recurs

În temeiul cadrului legal prescris dvs. aveți dreptul

1. La informații despre datele dvs.;

2. La corectarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete;

3. La ștergerea datelor dvs. în cazul în care (1) acestea nu mai sunt necesare în scopurile menționate în această declarație de confidențialitate, (2) la retragerea consimțământului dvs. și dacă nu există orice alt temei legal pentru prelucrare, (3) dacă datele dvs. au fost prelucrate ilegal sau (4) dacă v-ați opus prelucrării și nu există motive legale pentru prelucrare.

4. La restricționarea prelucrării datelor dvs., în special în cazul în care acuratețea datelor este contestată de dvs. sau dacă prelucrarea datelor dvs. este ilegală și în loc de ștergere aveți nevoie ca utilizarea acestora să fie restricționată.

5. Dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ca datele dvs. să fie transmise direct de noi unei alte persoane responsabile.

Rețineți că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia de către dvs.

La invocarea drepturilor mai sus menționate, care nu se face în scris, vă rugăm să înțelegeți că este posibil să vă cerem o dovadă prin care să dovediți că sunteți persoana care susțineți că sunteți. În plus, aveți dreptul la recurs la o autoritate de supraveghere competentă.

G. Cum iau legătura cu responsabilul pentru protecția datelor?

În caz de întrebări legate de protecția datelor, contactați:

Protecția datelor

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Versiunea: Martie 2021