Privacy Policy

Principii de prelucrare a datelor pentru contul MyLiebherr și aplicația Liebherr SmartDevice (obligații de informare)

A. Generalități

I. Care sunt regulile care se aplică acestei declarații de confidențialitate?

Acordăm o importanță deosebită protecției și securității datelor dvs. cu caracter personal. Prin urmare, pentru noi este important să vă informăm cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le folosim, precum și în ce scop și care sunt drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

Portalul MyLiebherr

„Portalul MyLiebherr” cuprinde activitățile dvs. pe site-ul web MyLiebherr, dar în special nu include utilizarea contului MyLiebherr și a tuturor celorlalte module conectate. Informații suplimentare despre interconexiunile dintre portalul MyLiebherr și contul MyLiebherr pot fi găsite în paragraful următor „Contul MyLiebherr”.

Contul MyLiebherr

„Contul MyLiebherr“ este contul dvs. de utilizator central la Liebherr-Hausgeräte GmbH. Pentru a crea un cont MyLiebherr, trebuie să vă înregistrați. Înregistrarea se poate face pe „Portalul MyLiebherr“ (https://home.myliebherr.com/). Când vă înregistrați prin portalul MyLiebherr, la sfârșitul procesului de înregistrare veți primi un e-mail cu un link de confirmare. Pentru a finaliza înregistrarea, trebuie să faceți clic pe link-ul de confirmare. Alternativ, puteți să vă înregistrați pentru un cont MyLiebherr, utilizând contul dvs. Google, Facebook sau Microsoft (denumit în continuare „Social Login“ (conectare socială)). Vă rugăm să rețineți că noi nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de Google, Facebook și Microsoft. Cu contul dvs. MyLiebherr puteți utiliza serviciul de Single-Sign-on al Liebherr-Hausgeräte GmbH (denumit în continuare „SSO“). SSO vă permite să utilizați alte oferte digitale cu acces limitat (denumite în continuare „Module“) conectate la SSO cu date de acces unice. SSO vă permite să navigați între module fără a fi nevoie de un proces separat de înregistrare și de conectare. SSO transferă automat datele stocate în contul MyLiebherr, necesare pentru utilizarea modulelor respective, către furnizorul modulelor pentru a vă oferi cel mai bun confort posibil. Modulele sunt operate fie de Liebherr-Hausgeräte GmbH, fie de filialele Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplicația Liebherr SmartDevice

Aplicația Liebherr SmartDevice vă permite să vizualizați și să configurați datele frigiderului și congelatorului dvs. Liebherr. Pentru a utiliza aplicația Liebherr SmartDevice, este necesar un modul cu WLAN (denumit în continuare „SmartDeviceBox“), un cont MyLiebherr și o conexiune la Internet. SmartDeviceBox conectează frigiderul și congelatorul dvs. Liebherr la Internet printr-un router cu WLAN. SmartDeviceBox poate fi updatat la frigiderele și congelatoarele Liebherr activate prin SmartDevice. Unele frigidere și congelatoare Liebherr au deja integrate SmartDeviceBox. În combinație cu SmartDeviceBox, aplicația Liebherr SmartDevice vă permite să controlați de la distanță diferite funcții ale frigiderului și congelatorului dvs. Liebherr, cum ar fi temperatura de răcire. Cu aplicația Liebherr SmartDevice, puteți vedea direct toate mesajele de alarmă importante, cum ar fi o ușă lăsată deschisă accidental. Aplicația Liebherr SmartDevice are o funcție de notificare care vă reamintește, de exemplu, când este timpul pentru următoarea înlocuire a filtrului de aer sau când trebuie curățată grila de aerisire.

II. Ce sunt datele cu caracter personal și ce înseamnă prelucrarea?

1. „Date cu caracter personal“ (denumite în continuare „Date“) sunt orice informație care spune ceva despre o persoană fizică. Datele cu caracter personal nu sunt doar informații care permit relaționarea directă cu o anumită persoană (cum ar fi numele sau adresa de e-mail a unei persoane), ci și informații cu care în baza unor cunoștințe suplimentare se poate face legătura cu o anumită persoană.

2. „Prelucrare“ înseamnă orice acțiune efectuată asupra informațiilor dvs. cu caracter personal (cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, utilizarea sau ștergerea datelor).

B. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor mele?

Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Telefon: +4973529280; Telefax +497352928408; E-mail: [email protected] este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs.

C. Prelucrarea datelor referitor la contul dvs. MyLiebherr și la portalul MyLiebherr

I. Care sunt datele colectate de noi şi în ce scopuri?

La apelarea portalului MyLiebherr, serverul nostru web prelucrează în special următoarele date pe care le stocăm în așa-numitele fișiere-jurnal:

1. Data când a fost accesat portalul MyLiebherr

2. Ora când a fost accesat portalul MyLiebherr

3. Adresa de Internet a site-ului web unde erați la momentul apelării portalului MyLiebherr (URL)

4. Fișierele accesate de dvs. prin portalul MyLiebherr

5. Cantitatea de date transferate la dvs.

6. Tipul și versiunea de browser utilizat de dvs.

7. Sistemul de operare utilizat de dvs.

8. Numele de domeniu al furnizorului dvs. de acces la Internet (de exemplu, Telekom, Vodafone etc.)

9. Adresa dvs. IP (externă)

Atunci când înregistrați și utilizați un cont MyLiebherr prin portalul MyLiebherr fără a utiliza un Social Login (conectare socială), în afară de datele menționate mai sus la numerele 1-9 vom prelucra și următoarele date:

10. Data de înregistrare

11. ID-ul dvs. unic de identificare ca utilizator (UPN)

12. Data și ora ultimei conectări realizată cu succes

13. Adresa dvs. de e-mail

Atunci când înregistrați și utilizați un cont MyLiebherr prin Social Login (conectare socială), în plus față de datele menționate mai sus la numerele 1-13 vom prelucra și următoarele date:

14. Elementul de identificare Social Login (așa-numitul identificator)

Indicație: Dacă vă înregistrați sau vă autentificați cu un Social Login de pe Facebook, Facebook ne va transmite numele, prenumele și imaginea dvs. de profil în plus față de datele enumerate la punctele 13 și 14. Aceste date nu sunt prelucrate de noi în niciun scop.

Indicație: Dacă vă înregistrați sau vă autentificați cu un Social Login de pe Google, Google ne va transmite și numele, prenumele și link-ul la profilul dvs. Google-Plus în plus față de datele menționate la punctele 13 și 14. Aceste date nu sunt prelucrate de noi în niciun scop.

Indicație: Dacă vă înregistrați sau vă autentificați cu un Social Login de pe Apple, Apple ne va transmite și numele și prenumele dvs. în plus față de datele menționate la punctele 13 și 14. Aceste date nu sunt prelucrate de noi în niciun scop.

Pentru utilizarea optimă a modulelor conectate la portalul MyLiebherr, în plus față de datele menționate la punctele 1-14, colectăm următoarele date pe bază de voluntariat:

15. Limba dvs. preferată

16. Formula dvs. de adresare

17. Adresa dvs.

18. Numărul dvs. de telefon

19. Numărul de serie al frigiderului și congelatorului dvs. Liebherr

20. Tipul de aparat al frigiderului și congelatorului dvs. Liebherr

21. Numărul de serie al SmartDevicebox-ului dvs.

Prelucrăm aceste date menționate la punctele 1- 21 în următoarele scopuri:

1. în scopul protejării gradului de atractivitate al site-ului nostru web (categoriile de date 1-9 utilizate)

2. în scopul înregistrării unui cont MyLiebherr prin portalul MyLiebherr (categoriile de date 10-13 utilizate)

3. în scopul înregistrării unui cont MyLiebherr prin Social Login (10-14)

4. în scopul gestionării centralizate a datelor utilizatorului și de profilului pentru SSO (categoriile de date 10-21 utilizate)

5. în scopul utilizării SSO (categoria 11 de date folosită)

6. în scopul transmiterii către furnizorul respectiv a modulului ales de dvs. (categoriile de date 13, 15-21 utilizate)

7. în scopul asistenței acordate pentru contul dvs. MyLiebherr (categoriile de date 1-21 utilizate)

Indicație: Rețineți că transferul datelor dvs. cu caracter personal către țări din afara UE/SEE este posibil dacă furnizorul unuia dintre modulele dvs. are sediul într-una din aceste țari. Vom solicita consimțământul dvs. expres înainte de transmiterea către un astfel de furnizor.

Prelucrarea în alte scopuri este luată în considerare doar dacă sunt îndeplinite cerințele legale care se impun în această privință și care sunt prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din RGPD. În acest caz, bineînțeles, vom respecta orice obligații de informare în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din RGPD și articolul 14 alineatul (4) din RGPD.

II. În baza cărui temei juridic prelucrăm datele dvs.?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. este în principiu - în măsura în care nu există prevederi legale mai specifice - articolul 6 din RGPD.

Prelucrarea datelor dvs. se realizează în baza următoarelor temeiuri juridice:

1. Prelucrarea datelor pentru executarea contractelor [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD] (se aplică la scopurile 2-7)

2. Prelucrarea datelor în baza unei evaluări comparative a intereselor [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD] (se aplică la scopul 1)

3. Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unei obligații legale [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD] (se aplică la scopul 1)

4. Consimțământul [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD] (se aplică în cazul unei eventuale transmiteri a datelor dvs. către țările din afara UE/SEE pentru scopul 6)

Interesele noastre legitime sunt:

Îmbunătățirea stabilității, funcționalității și securității portalului (se aplică la scopul 1)

Dacă prelucrăm datele dvs. în baza unei evaluări comparative a intereselor, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs., ținând seama de cerințele articolului 21 din RGPD.

Prelucrăm datele dvs. numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

III. Cui și în ce scop transmitem și care categorii de date?

Dacă este necesar, vom transmite datele dvs.:

1. Furnizorilor de module utilizate de dvs. în mod activ și orice alte eventuale servicii (categoriile de date 13, 15-21)

2. Altor companii din Grupul Liebherr, dacă acest lucru este necesar pentru inițierea, executarea sau rezilierea unui contract sau dacă există un interes legitim în transmiterea de către noi și interesul dvs. legitim prioritar nu este în conflict cu acest lucru; (categoriile de date 13-21)

3. Furnizorului de Social Login ales de dvs. (categoria de date 14)

4. Furnizorilor noștri de servicii pe care le folosim pentru a atinge scopurile de mai sus; (categoriile de date 1-21)

5. instanțelor, curților de arbitraj, autorităților sau consilierilor juridici, atunci când este necesar pentru respectarea legislației în vigoare sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. (categoriile de date 1-21)

IV. Vor fi prelucrate datele mele în afara Uniunii Europene?

Transmiterea de date către birouri aflate în țări din afara Uniunii Europene (așa-numitele țări terțe) este permisă numai (1) dacă ne-ați dat consimțământul dvs. sau (2) dacă Comisia Europeană a decis că există un nivel adecvat de protecție într-o țară terță (articolul 45 din RGPD). În cazul în care Comisia nu a luat o astfel de decizie, putem transmite datele dvs. către terți aflați într-o țară terță, numai dacă există garanții adecvate (de ex. clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie sau de către autoritatea de supraveghere într-o anumită procedură) și respectarea drepturilor dvs. este garantată.

V. Când ștergem sau anonimizăm datele dvs.?

Noi prelucrăm datele dvs. atâta timp cât acest lucru este necesar pentru acest scop, cu excepția cazului în care v-ați opus în mod efectiv prelucrării datelor dvs. sau v-ați revocat consimțământul în mod efectiv.

În cazul în care există obligații legale de păstrare a evidențelor - de ex. în dreptul comercial sau în dreptul fiscal - va trebui să salvăm datele vizate pe durata obligației de păstrare a evidențelor. După expirarea obligației de păstrare evidențelor, verificăm dacă mai este necesară prelucrarea. Dacă această necesitate nu mai există, datele dvs. vor fi șterse.

D. Prelucrarea datelor în funcţie de aplicația Liebherr SmartDevice

I. Care sunt datele colectate de noi şi în ce scopuri?

Pentru a utiliza aplicația Liebherr SmartDevice, este necesar un cont MyLiebherr. În plus față de datele de la C.I. colectăm de la dvs. în special următoarele date:

1. Datele de aparat al frigiderului și congelatorului dvs. Liebherr (numărul de serie, denumirea aleasă, modelul și tipul)

2. Datele de la senzorii frigiderului și congelatorului dvs. Liebherr (starea temperaturii, viteza compresorului, starea de deschidere a ușii)

3. Datele de aparat ale dispozitivului dvs. SmartDeviceBox Liebherr (numărul de serie, modelul, tipul, starea conexiunii)

4. Configurația tehnică a dispozitivului dvs. final (model, producător, sistem de operare utilizat, starea conexiunii)

În general, prelucrăm aceste date numai în următoarele scopuri:

1. Asigurarea funcțiilor aplicației Liebherr SmartDevice (categoriile utilizate de date 1-4)

2. Analiza defecțiunilor și îmbunătățirea aplicației Liebherr SmartDevice (categoriile utilizate de date 1-4 și categoriile de date de la C.I. 1-9)

Prelucrarea datelor în alte scopuri este luată în considerare doar dacă sunt îndeplinite cerințele legale care se impun în această privință și care sunt prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din RGPD. În acest caz, bineînțeles, vom respecta orice obligații de informare în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din RGPD și articolul 14 alineatul (4) din RGPD.

II. În baza cărui temei juridic colectăm datele dvs.?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. este în principiu - în măsura în care nu există prevederi legale mai specifice - articolul 6 din RGPD.

Prelucrarea datelor dvs. se realizează în baza următorului(arelor) temei(uri) juridic(e):

1. Consimțământul [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD] (se aplică la scopul 2)

2. Prelucrarea datelor pentru executarea contractelor [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD]

(se aplică la scopul 1)

În cazul în care prelucrăm datele dvs. în baza consimțământului dvs., aveți dreptul în orice moment să vă retrageți consimțământul dat nouă cu efect pentru viitor.

Prelucrăm datele dvs. numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

III. Cui și în ce scop transmitem și care categorii de date?

Dacă este necesar, vom transmite datele dvs. către:

1. Alte societăți din cadrul Grupului Liebherr, dacă acest lucru este necesar pentru inițierea, executarea sau rezilierea unui contract sau dacă există un interes legitim în transmiterea de către noi și interesul dvs. legitim prioritar nu este în conflict cu acest lucru; (categoriile de date 1-4)

2. Furnizorii noștri de servicii pe care le folosim pentru a atinge scopurile de mai sus; (categoriile de date 1-4)

3. O instanță, curte de arbitraj, autoritate sau consilier juridic, atunci când este necesar pentru respectarea legislației în vigoare sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. (categoriile de date 1-4)

IV. Vor fi prelucrate datele mele în afara Uniunii Europene?

Transmiterea de date către birouri aflate în țări din afara Uniunii Europene (așa-numitele țări terțe) este permisă numai (1) dacă ne-ați dat consimțământul dvs. sau (2) dacă Comisia Europeană a decis că există un nivel adecvat de protecție într-o țară terță (articolul 45 din RGPD). În cazul în care Comisia nu a luat o astfel de decizie, putem transmite datele dvs. către terți aflați într-o țară terță, numai dacă există garanții adecvate (de ex. clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie sau de către autoritatea de supraveghere într-o anumită procedură) și respectarea drepturilor dvs. este garantată.

V. Când ștergem sau anonimizăm datele dvs.?

Noi prelucrăm datele dvs. atâta timp cât acest lucru este necesar pentru acest scop, cu excepția cazului în care v-ați opus în mod efectiv prelucrării datelor dvs. sau v-ați revocat consimțământul în mod efectiv.

În cazul în care există obligații legale de păstrare a evidențelor - de ex. în dreptul comercial sau în dreptul fiscal - va trebui să salvăm datele vizate pe durata obligației de păstrare a evidențelor. După expirarea obligației de păstrare evidențelor, verificăm dacă mai este necesară prelucrarea. Dacă această necesitate nu mai există, datele dvs. vor fi șterse.

VI. Aplicația Liebherr SmartDevice Skill pentru aplicația Amazon Alexa

Amazon Echo este un hardware de la Amazon pentru intrare vocală și ieșire vocală. Cu Amazon Echo, aparatele pot fi analizate, evaluate și executate de Amazon. Aparatele cu Amazon Echo necesită un cont de utilizator Amazon și pot fi extinse pentru a include funcții suplimentare prin adăugarea așa-numitelor „Skills“ (abilităţi) la interfeţe. Aplicația Liebherr SmartDevice Skill vă permite să controlați vocal anumite funcții ale aplicației Liebherr SmartDevice prin intermediul aparatului dvs. Amazon Echo. Pentru aceasta este nevoie să activaţi aplicația Liebherr SmartDevice Skill din contul dvs. Amazon și să conectaţi contul dvs. MyLiebherr la această abilitate. Prin această conexiune, comenzile dvs. vocale pot fi evaluate de Amazon și trimise la aplicația Liebherr SmartDevice pentru a fi executate prin intermediul unei semnături digitale anonimizate. Cu excepția datei când aveți un cont Amazon și un cont MyLiebherr, nu se vor trimite date cu caracter personal de la noi către Amazon sau de la Amazon către noi.

VII. Aplicația Liebherr SmartDevice funcțiile pentru aplicația Conrad Connect

Conrad Connect este un serviciu al Conrad Connect GmbH care vă permite să interconectați funcțiile aplicației Liebherr SmartDevice cu diverse dispozitive inteligente și aplicații acceptate de Conrad Connect. Astfel, un anumit eveniment (de ex. ora) poate declanșa o anumită acțiune (de ex. activarea funcției SuperCool). Utilizarea Conrad Connect necesită un cont de utilizator Conrad Connect și poate fi extinsă pentru funcții suplimentare prin adăugarea producătorului, respectiv a mărcii. Această interconectare vă permite să controlați vocal anumite funcții ale aplicației Liebherr SmartDevice prin intermediul Conrad Connect. Pentru aceasta trebuie să activați aplicația Liebherr SmartDevice din contul dumneavoastră Conrad Connect și să interconectați contul dumneavoastră MyLiebherr. Cu excepția datei când aveți un cont de utilizator Conrad Connect și un cont MyLiebherr, nu se vor trimite date cu caracter personal de la noi către Conrad Connect sau de la Conrad Connect către noi.

VIII. Aplicația Liebherr SmartDevice Trigger pentru IFTTT

IFTTT este un serviciu al IFTTT Inc., care vă permite să conectați funcțiile aplicației Liebherr SmartDevice la diverse aplicații acceptate de IFTTT. Astfel, o acțiune (de ex. activarea funcției Supercool) poate fi declanșată de un anumit eveniment (de ex. intrarea în casă). Pentru a utiliza IFTTT este nevoie să activaţi aplicația Liebherr SmartDevice Trigger din contul dvs. IFTTT și să conectaţi contul dvs. MyLiebherr la aplicația Liebherr SmartDevice Trigger. Cu excepția datei când aveți un cont IFTTT și un cont MyLiebherr, nu se vor trimite date cu caracter personal de la noi către IFTTT Inc. sau de la IFTTT Inc. către noi.

IX. Funcțiile aplicației Liebherr SmartDevice pentru HomeConnect Plus

HomeConnect Plus este o aplicație care vă permite să conectați funcțiile aplicației Liebherr SmartDevice cu diverse dispozitive inteligente acceptate de HomeConnect Plus. În acest fel, un eveniment specific (de exemplu, intrarea în casă) poate declanșa o acțiune (de exemplu, activarea funcției SuperCool). Utilizarea HomeConnect Plus necesită un cont de utilizator HomeConnect Plus și poate fi extinsă pentru a include interfețe pentru caracteristici suplimentare prin adăugarea producătorului sau a mărcii. Acest link vă permite să controlați unele funcții ale aplicației Liebherr SmartDevice prin intermediul HomeConnect Plus. Acest lucru necesită activarea aplicației Liebherr SmartDevice în contul de utilizator HomeConnect Plus și conectarea contului dumneavoastră MyLiebherr. Cu excepția datei la care aveți un cont de utilizator HomeConnect Plus și un cont MyLiebherr, nu se va transmite niciun fel de date cu caracter personal de la noi către HomeConnect Plus sau de la HomeConnect Plus către noi.

X. Actions ale aplicației Liebherr SmartDevice pentru Google Home

Google Home Smart Speaker este un hardware de la Google pentru comandă vocală și redare vocală. Cu Google Home Smart Speaker, comenzile pot fi analizate, evaluate și executate de Google. Google Home Smart Speaker necesită pentru utilizare un cont Google și prin adăugarea așa-numitelor „Actions” poate fi extins la interfețe pentru funcții suplimentare. Actions aplicației Liebherr SmartDevice vă permit să controlați prin voce unele funcții ale aplicației Liebherr SmartDevice prin intermediul propriului dumneavoastră Google Home Smart Speaker. Pentru aceasta trebuie să activați Actions aplicației Liebherr SmartDevice din contul dumneavoastră Google și să interconectați acolo contul MyLiebherr cu aceste Actions. Prin această interconectare, comenzile vocale oferite de dumneavoastră pot fi evaluate de Google și trimise printr-o semnătură digitală anonimizată pentru a fi executate de aplicația Liebherr SmartDevice. Cu excepția datei în care aveți un cont Google și un cont MyLiebherr, nu se vor trimite date cu caracter personal de la noi către Google sau de la Google către noi.

E. Cum sunt protejate datele mele cu caracter personal împotriva accesului și pierderii neautorizate?

Utilizăm măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a garanta că datele dvs. sunt protejate împotriva pierderilor, modificărilor în mod inexact sau a accesului neautorizat de către terți. În orice caz, în compania noastră, numai persoanele autorizate au acces la datele dvs. și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile menționate mai sus. Transmiterea tuturor datelor se face în stare criptată.

F. Module cookie și alte tehnologii

Folosim module cookie și alte tehnologii în cadrul furnizării site-ului nostru web.Găsiți informații cu privire la acestea în notele noastre cu privire la module cookie.

G. Drepturile persoanelor afectate și dreptul la recurs

În temeiul cadrului legal prescris dvs. aveți dreptul

1. La informații despre datele dvs.;

2. La corectarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete;

3. La ștergerea datelor dvs. în cazul în care (1) acestea nu mai sunt necesare în scopurile menționate în această declarație de confidențialitate, (2) la retragerea consimțământului dvs. și dacă nu există orice alt temei legal pentru prelucrare, (3) dacă datele dvs. au fost prelucrate ilegal sau (4) dacă v-ați opus prelucrării și nu există motive legale pentru prelucrare.

4. La restricționarea prelucrării datelor dvs., în special în cazul în care acuratețea datelor este contestată de dvs. sau dacă prelucrarea datelor dvs. este ilegală și în loc de ștergere aveți nevoie ca utilizarea acestora să fie restricționată.

5. Dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ca datele dvs. să fie transmise direct de noi unei alte persoane responsabile.

Rețineți că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia de către dvs.

La invocarea drepturilor mai sus menționate, care nu se face în scris, vă rugăm să înțelegeți că este posibil să vă cerem o dovadă prin care să dovediți că sunteți persoana care susțineți că sunteți. În plus, aveți dreptul la recurs la o autoritate de supraveghere competentă.

H. Cum iau legătura cu responsabilul pentru protecția datelor?

În caz de întrebări legate de protecția datelor, contactați:

Protecția datelor

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Versiunea: Martie 2021