Mediu

Scopul general este de a reduce cât mai mult efectele asupra mediului produselor noastre şi locaţiilor. Identitatea conceptului nostru în ceea ce priveşte managementul mediului, exprimă politica companiei. Ca parte a acestui fapt, responsabilitatea noastră ecologică începe deja cu concepţia seriei noastre de aparate. De aceea, folosim componente de calitate superioară pentru o funcţie îndelungată şi sigură şi pentru cea mai bună eficienţă energetică a aparatelor. Procesele de fabricaţie sunt, de asemenea, orientate spre utilizarea eficientă a resurselor. Pentru transpunerea în practică a politicii companiei noastre şi îmbunătăţirea constantă a performanţei mediului, toate locaţiile de fabricaţie sunt certificate conform normei internaţionale de management al mediului ISO 14001.

Informaţie conform articolului 33 din ordonanţa (CE) Nr. 1907/2006 (Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice).

Articolul prevede ca fiecare furnizor al unui produs să-şi informeze clientul dacă produsul pe care îl furnizează conţine o aşa-numită „substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită” în concentraţii masice mai mari de 0,1%. Aceste substanţe, denumite în continuare „substances of very high concern” în limba engleză, sunt de asemenea abreviate cu „SVHC”. „SVHC” sunt publicate în aşa-numita „listă de candidate”, care este actualizată de două ori pe an şi poate fi accesată în orice moment la: Listă de candidate

Cu căutarea noastră online dorim să vă informăm pe cât posibil de simplu despre eventualele SVHC conţinute în aparatul dumneavoastră sau piesa dumneavoastră de schimb. Despre aceste substanţe trebuie să vă informăm că utilizarea lor nu este interzisă!

Vă rugăm să aveţi în vedere că Autoritatea europeană pentru substanţe chimice extinde lista SVHC care trebuie să fie anunţate la fiecare 6 luni, cu alte cuvinte fiecare căutare este curentă.

Siguranţa şi sănătatea dumneavoastră sunt importante pentru noi.

La utilizarea conformă cu destinaţia şi eliminarea ca deşeu corespunzătoare a aparatelor defectate, substanţele conţinute nu reprezintă un risc pentru sănătate şi mediu, iar dumneavoastră şi alimentele depozitate sunt în siguranţă. SVHC nu pot fi utilizate dacă există pericolul de pătrundere în alimente. SVHC sunt cuprinse de cele mai multe ori în componente inaccesibile (de ex. în blocuri electronice) sau sunt integrate ferm în matricea maselor plastice. Dacă, în cazuri particulare, sunt necesare măsuri de precauţie deosebite, veţi fi informat despre acest lucru în această pagină. Puteţi căuta aparatele cu ajutorul numărului de serie sau SKU. Pentru piese de schimb vă rugăm să introduceţi numărul cu nouă poziţii al piesei de schimb.

Pentru interogarea numărului de serie

Ordonanţa (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide reglementează utilizarea şi introducerea pe piaţă a produselor biocide şi a articolelor tratate. „Produsele biocide” şi „articolele tratate” sunt diferenţiate după cum urmează.

Produsele biocide conţin cel puţin o substanţă activă biocidă şi sunt destinate să distrugă organismele dăunătoare, cum ar fi bacteriile sau ciupercile. Ordonanţa reglementează produsele care sunt aprobate pentru aplicaţii specifice. Produsele care nu sunt avizate nu pot fi utilizate sau introduse pe piaţă. Cu excepţia cazului în care se solicită şi se conformă. Un exemplu de produs biocid este glazura de conservare a lemnului.

Articolele tratate sunt amestecuri sau produse tratate cu produse biocide sau produse biocide adăugate intenţionat, cu scopul de a proteja şi conserva produsele. Acestea pot fi introduse pe piaţa UE numai dacă sunt tratate cu produse biocide avizate în UE. Un exemplu de „articol tratat” este un câmp de gard vopsit cu glazură de conservare a lemnului.

Acestea sunt supuse cerinţei de etichetare dacă

  • există o indicaţie a proprietăţii produsului care rezultă din tratamentul biocid şi/sau
  • dacă aprobarea substanţei active biocide este solicitată explicit

Liebherr-Hausgeräte GmbH nu are în prezent obligaţia de a furniza informaţii cu privire la produsele biocide folosite.

Sistem certificat pentru managementul de mediu

Urmărim o abordare holistică a protecției mediului sub aspecte justificabile din punct de vedere economic, care include întregul ciclu de serviciu al produsului: Dezvoltarea, producția, utilizarea și eliminarea ulterioară ca deșeu a aparatelor. Aspectele centrale în acest caz sunt managementul energiei și al resurselor, managementul deșeurilor și protecția climatică. Pe baza politicii corporative, managementul de mediu este reglementat și organizat prin „sistemul de management integrat”. Managementul de mediu la toate amplasamentele de fabricație este certificat în conformitate cu standardul internațional ISO 14001.

Standardul ISO 14001 pune accentul pe îmbunătățirea continuă a performanței de mediu. În cadrul managementului de mediu, sunt stabilite orientările principalelor aspecte relevante pentru mediu. Performanța de mediu este monitorizată și controlată prin intermediul indicatorilor de mediu relevanți aflați în vigoare. Această abordare ne permite să implementăm măsuri rapide și eficiente de profunzime și să obținem o îmbunătățire constantă a performanței de mediu.

Download