Referinţe legale

 

Condiţia necesară pentru fiecare utilizare a home.myliebherr.com și home.liebherr.com este

  • acordul acestor Termeni de utilizare
  • acordul pentru Politica de confidenţialitate
  • o autentificare prin intermediul „măştii de logare“ pe pagina web pentru home.myliebherr.com și home.liebherr.com.

Toate datele de acces trebuie tratate confidenţial. Dacă aveţi suspiciunea că un terț vă cunoaște datele de acces, vă rugăm să ne informați imediat, astfel încât să putem bloca datele de acces.

Toate textele, imaginile, grafica, sunetul, animațiile și videoclipurile, precum și aranjamentele acestora sunt protejate de dreptul de autor și alte legi de protecție. Orice utilizare a acestor informații și date, inclusiv transmiterea pe alte medii, reproducerea, distribuirea, modificarea sau punerea la dispoziția terților în scopuri comerciale, necesită acordul nostru expres. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate simbolurile care pot fi protejate pe pagina de internet a Liebherr-Hausgeräte GmbH sunt protejate de legea mărcilor comerciale. Liebherr este o marcă înregistrată a Liebherr-International AG, 45, Rue de l'Industrie 45, 1630 Bulle / FR, Elveția.

Disponibilitatea home.myliebherr.com și home.liebherr.com

Ne vom strădui să păstrăm home.myliebherr.com și home.liebherr.com întotdeauna disponibil şi să efectuăm lucrările de întreţinere, dacă este posibil, târziu seara sau dimineaţa devreme. Cu toate acestea, poate apărea ocazional căderea serverului sau alte defecţiuni.

Răspundere

Pentru informaţiile de pe această pagină web, răspunderea este preluată numai în măsura în care legea impune acest lucru. Pot apărea erori de scriere sau imprecizii tehnice sau alte informații eronate pe care le putem corecta în orice moment fără o notificare ulterioară. Liebherr-Hausgeräte GmbH respectă o politică de îmbunătățire continuă a produselor și își rezervă dreptul de a efectua îmbunătățiri sau modificări fără notificare ulterioară. Accesul și utilizarea acestei pagini web se realizează pe propriul risc. Liebherr-Hausgeräte GmbH nu este responsabil şi nu îşi asumă răspunderea pentru daune, ş.a. pentru orice daune directe, indirecte, accidentale, incidentale sau consecutive, care se presupune că apar din sau în legătură cu accesul şi/sau utilizarea acestui site.