Înapoi la formular

Conditiile Garantiei Liebherr pentru Compresor in Romania

Liebherr Hausgeraete Marica EOOD; 4202, Plovdiv Area, Radinovo, Bulgariа, acordă o garanție deținătorului acestui frigider și/sau congelator pentru uz casnic în conformitate cu termenii și condițiile următoare (Garanția pentru Compresoare Liebherr). Această Garanție pentru Compresoare Liebherr se aplică în mod suplimentar și nu limitează drepturile legale ale cumpărătorului în relația cu vânzătorul aparatului în cazul oricărei defecțiuni, pe care cumpărătorul le poate invoca în mod gratuit.

I. Scopul aplicatiei

Garanția pentru Compresoare Liebherr se aplică pentru frigiderele și/sau congelatoarele pentru uz casic pe teritoriul României. Orice aparate utilizate în scop profesional sunt excluse din scopul acestei Garanții

II. Garant

Garantul este Liebherr Hausgeraete Marica EOOD; 4202, Plovdiv Area, Radinovo, Bulgariа.

III. Durata și începutul garanției compresorului Liebherr

1. Această Garanție este acordată pentru o perioadă de 10 ani.
2. Perioada de garanție începe la momentul predării aparatului către cumpărătorul care a achiziționat aparatul în scopul utilizării acestuia pentru prima dată.
3. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, niciun serviciu acordat în timpul Garanției pentru Compresoare Liebherr nu reînnoiește și nici nu prelungește perioada de garanție.

IV. Condiții prealabile pentru garanția compresorului Liebherr

Liebherr va acorda Garanția pentru Compresoare Liebherr dacă se poate dovedi că sunt îndeplinite următoarele cerințe:

1. Aparatul a fost achiziționat mai întâi de la Liebherr sau de la un vânzător autorizat Liebherr, acoperit de Garanție.
2. Aparatul a fost instalat conform scopului prevăzut în Garanția pentru Compresoare Liebherr.
3. Aparatul va fi utilizat exclusiv în scop casnic.
4. Certificatul de Garanție pentru Compresoare Liebherr, precum și dovada achiziției sunt prezentate personalului de service pentru clienți Liebherr. 5. Aparatul a fost înregistrat în mod corespunzător la Liebherr în termen de doi ani de la achiziție.
6. Garanția pentru Compresoare Liebherr nu poate fi transferată cu privire la alt aparat.

V. Conținutul și domeniul de aplicare al garanției compresorului Liebherr

1. Dacă intervine orice defect la compresorul aparatului în timpul perioadei de garanție, care se pot dovedi a fi cauzate de defecte de material sau de fabricație, service-ul Liebherr sau service-urile autorizate Liebherr vor furniza gratuit un compresor corespunzător nou și vor suporta costurile aferente, în special manopera și costurile de călătorie pentru instalarea și demontarea compresorului, precum și pentru orice alte materiale necesare pentru reparație.

2. Garanția pentru Compresoare Liebherr nu acoperă pretențiile adresate Liebherr care depășesc această remediere a defecțiunii.

3. Dispozițiile Garanției Liebherr sau a Garanției Liebherr Plus (dacă este aplicabilă) se aplică exclusiv pe timpul perioadei de garanție a Garanției Liebherr sau a Garanției Liebherr Plus (dacă este aplicabilă).

VI. Excluderea și expirarea garanției compresorului Liebherr

1. Nu fac obiectul Garanției pentru Compresoare Liebherr erorile sau defecțiunile compresorului care pot fi atribuite:
a) Nerespectării instrucțiunilor de utilizare și/sau asamblare, instalarea incorectă și/sau nerespectarea condițiilor de conectare, utilizarea necorespunzătoare, operarea sau încărcarea necorespunzătoare, și uzura.
b) Factorilor externi, e.g. deteriorări rezultate de la transport, impact sau șoc, daune cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile sau de către orice alt fenomen natural.
c) Reparațiile sau modificările care nu au fost efectuate în service-urile Liebherr sau în service-urile autorizate Liebherr.

2. Garanția pentru Compresoare Liebherr expiră dacă plăcuța de identificare sau numărul aparatului au fost îndepărtate, modificate sau șterse sau dacă piese sau elemente străine au fost instalate pe/în aparat.

VII. Perioada de limitare

Pretențiile care decurg din Garanția pentru Compresoare Liebherr, din cauza unui defect constatat în perioada de garanție, sunt supuse unui termen de decădere de 6 luni. Termenul de decădere începe să curgă de la momentul descoperirii defectului.

VIII. Transmiterea de cereri

În cazul în care cumpărătorul dorește să își exercite drepturile în temeiul aceastei Garanții pentru Compresoare Liebherr, trebuie să contacteze:

Liebherr Hausgeraete Marica EOOD; 4202, Plovdiv Area, Radinovo, Bulgariа.

[email protected]

+40 21 250 8090

Înapoi la formular