Înapoi la formular

Declarație de protecție a datelor (garanție extinsă și 10 ani garanție a compresorului)

Noi, Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD, 4202 Radinovo, Plovdiv, Bulgaria, acordați o mare importanță protecției și securității datelor dvs. personale. Prin urmare, este important pentru noi să vă informăm mai jos cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs., în ce scop și ce drepturi aveți cu privire la datele dvs. personale.

A. Informații generale

I. Ce sunt datele cu caracter personal și ce înseamnă prelucrarea?

• „Date personale” (în continuare „date”) sunt toate informațiile care spun ceva despre o persoană fizică. Datele cu caracter personal nu sunt doar informații care permit tragerea concluziilor directe despre o anumită persoană (cum ar fi numele sau adresa de e-mail a unei persoane), ci și informații care pot fi utilizate pentru a stabili o referință la o anumită persoană cu cunoștințe suplimentare pot.

• „Prelucrare” înseamnă orice măsuri care sunt efectuate cu datele dvs. personale (cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, comanda, stocarea, utilizarea sau ștergerea datelor).

II. Cine este persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs.?

Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. este:

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD,
4202 Radinovo, Plovdiv, Bulgaria,
E-Mail: [email protected]

III. Care sunt drepturile dumneavoastră ca persoană vizată?

Ca persoană vizată, aveți dreptul la:

• informații despre datele dvs.;

• Corectarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete;

• Ștergerea datelor dvs., în special dacă (1) nu mai este necesar pentru scopurile menționate în această declarație de protecție a datelor, (2) vă revocați consimțământul și nu există nici un alt temei legal pentru prelucrare, (3) datele dvs. au a fost procesat ilegal sau (4) v-ați opus prelucrării și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare;

• Restricționarea prelucrării datelor dvs., în special dacă contestați corectitudinea datelor sau prelucrarea datelor dvs. este ilegală și în loc de ștergere solicitați restricționarea utilizării acestora;

• Obiecție la prelucrarea datelor dvs. pentru a proteja interesele legitime din motive care decurg din situația dvs. particulară sau, fără o justificare specifică, la prelucrarea datelor dvs. în scopul publicității directe; Dacă nu este o obiecție să trimiteți prin poștă directă, vă rugăm să explicați motivele pentru care nu ar trebui să prelucrăm datele dvs. așa cum am făcut atunci când depuneți o obiecție. În cazul obiecției dvs. justificate, vom examina situația și vom opri prelucrarea, cu excepția cazului în care putem dovedi motive legitime imperioase pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

• Primirea datelor dvs. într-un format structurat, comun și lizibil de mașină, precum și dreptul de a vă transmite datele de la noi direct unei alte persoane responsabile;

• Retragerea consimțământului dacă ne-ați dat consimțământul pentru a-l prelucra. Vă rugăm să rețineți că legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la momentul revocării rămâne neafectată de revocarea dvs.

Atunci când afirmăm drepturile menționate mai sus, vă cerem să înțelegeți că putem solicita de la dvs. dovezi care să demonstreze că sunteți persoana despre care pretindeți că sunteți. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. încalcă GDPR.

B. Prelucrarea datelor

I. Garanție extinsă

Vă oferim o garanție gratuită de 10 ani a compresorului. Pentru a primi această garanție pentru dispozitivul dvs., vă puteți înregistra voluntar. Ca parte a procesului de înregistrare, procesăm datele enumerate mai jos.

Ce date prelucrăm în ce scopuri?

Procesăm următoarele date:

• Nume prenume
• Adresa de e-mail
• Cod poștal
• Data cumpararii
• Număr de serie

În principiu, prelucrăm aceste date numai în scopul emiterii și trimiterii certificatelor Liebherr GuaranteePlus și Compressor Guarantee. Prelucrarea în alte scopuri poate fi luată în considerare numai dacă sunt prezente cerințele legale necesare în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) GDPR. În acest caz, vom respecta, desigur, orice obligații de informare în temeiul art. 13 alin. 3 GDPR și art. 14 alin. 4 GDPR.

Pe ce bază legală prelucrăm datele dvs.?

Datele dvs. vor fi prelucrate pentru a îndeplini un contract sau pentru a efectua măsuri precontractuale în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. b GDPR.

II. Buletine informative prin e-mail

De asemenea, vă oferim opțiunea de a vă abona la newsletter-ul nostru prin e-mail. Dacă și în măsura în care ne-ați dat consimțământul, vom prelucra datele enumerate mai jos ca parte a trimiterii buletinului nostru informativ prin e-mail.

Ce date prelucrăm în ce scopuri?

Procesăm următoarele date:

• Nume prenume
• Adresa de e-mail
• Adresa dvs. IP (externă)
• Data și ora înregistrării și confirmarea înregistrării
• Data și ora preluării buletinului informativ

În principiu, procesăm doar datele pe care ni le furnizați pentru a vă trimite periodic buletinul nostru informativ (dacă este necesar cu o adresă personală) prin e-mail și pentru a vă furniza informații promoționale despre produsele sau serviciile noastre sau despre campaniile, evenimentele, competițiile, contribuțiile corespunzătoare / Pentru a furniza articole etc.

În principiu, procesăm datele colectate doar ca parte a înregistrării buletinului informativ, inclusiv așa-numita procedură de opt-in dublu, pentru a proteja oferta și pentru a ne îndeplini obligațiile legale de a furniza dovezi. Cu procedura de dublă înscriere, veți primi un e-mail când vă abonați la newsletter, solicitându-vă să vă reconfirmați abonamentul la newsletter-ul nostru. Dacă nu vă reconfirmați înregistrarea făcând clic pe linkul de confirmare trimis, nu veți fi înregistrat pentru buletinul nostru de e-mail și nu vi se va trimite.

În plus, înregistrăm și analizăm interacțiunile dvs. cu buletinul nostru informativ (măsurarea ratelor de deschidere și clicuri) și stocăm aceste informații, ținând seama de preferințele sau interesele personale pe care le-ați specificat sau presupuse preferințe personale sau interese în profilul dvs. de destinatar, pentru a vă asigura succesul buletinului nostru informativ pe măsură și pentru a putea să-l îmbunătățim continuu și să-l proiectăm în funcție de nevoi. Ratele de deschidere sunt măsurate folosind așa-numitul pixel de urmărire, un fișier de imagine mic, invizibil, care este încărcat automat de serverul web la deschiderea buletinului informativ și oferă informațiile despre care buletinul informativ a fost deschis. Măsurarea ratelor de clicuri, pe de altă parte, are loc în așa fel încât, după ce faceți clic pe un link web conținut în buletinul informativ, sunteți mai întâi direcționat către un server web, unde este înregistrat clicul dvs.; numai atunci veți ajunge la pagina țintă efectivă.

Prelucrarea în alte scopuri poate fi luată în considerare numai dacă sunt prezente cerințele legale necesare în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) GDPR. În acest caz, vom respecta, desigur, orice obligații de informare în temeiul art. 13 alin. 3 GDPR și art. 14 alin. 4 GDPR.

Pe ce bază legală prelucrăm datele dvs.?

Datele dvs. vor fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 7 GDPR sau pentru îndeplinirea unei obligații legale în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) literele (c) și (3) ( a) GDPR în legătură cu Art. 32 GDPR (garanție) sau Art. 7 Alin. 1 GDPR (obligația de a furniza dovezi).

Aveți dreptul să vă revocați consimțământul în orice moment cu efect pentru viitor și / sau să vă opuneți prelucrării datelor dvs. în scopuri publicitare în orice moment. Revocarea / obiecția nu afectează legalitatea prelucrării efectuate până la momentul revocării / obiecției. O revocare / obiecție izolată în ceea ce privește numai măsurarea ratelor de deschidere și clic și / sau stocarea rezultatelor măsurării în profilurile destinatarilor nu este posibilă, deci trebuie să vă dezabonați complet de la buletinul informativ. Vă puteți dezabona de la buletinul informativ în orice moment, trimițând un e-mail la [email protected] sau făcând clic pe linkul de dezabonare de la sfârșitul fiecărui buletin informativ.

III. Destinatarul datelor

Putem transfera datele dvs. către:

• Alte companii din Grupul Liebherr, cu condiția ca acest lucru să fie necesar pentru inițierea, implementarea sau rezilierea unui contract sau dacă există un interes legitim din partea noastră în transmiterea și interesul dvs. legitim superior nu intră în conflict cu acest lucru;

• Furnizorii noștri de servicii pe care îi folosim pentru a atinge scopurile menționate mai sus;

• Instanțele judecătorești, instanțele de arbitraj, autoritățile sau consilierii juridici, dacă acest lucru este necesar pentru a se conforma legislației aplicabile sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

IV. Transferuri de date către țări terțe

Un transfer de date către organisme din state din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe) sau către organizații internaționale este permis numai (1) dacă ne-ați dat consimțământul sau (2) dacă Comisia Europeană a decis că într-o țară terță există un nivel adecvat de protecție (art. 45 GDPR). Dacă Comisia nu a luat o astfel de decizie, putem transfera datele dvs. către destinatarii aflați într-o țară terță numai dacă există garanții adecvate (de exemplu, clauze standard de protecție a datelor care sunt acceptate de Comisie sau de autoritatea de supraveghere conform unei anumite proceduri) iar aplicarea drepturilor persoanei vizate este asigurată sau transmiterea este permisă în cazuri individuale din cauza altor permisiuni (Art. 49 GDPR).

Dacă vă transferăm datele către țări terțe, vă vom informa cu privire la detaliile respective ale transferului către punctele relevante din această declarație de protecție a datelor.

V. Ștergerea datelor și durata stocării

Vă prelucrăm datele atâta timp cât acest lucru este necesar în scopul respectiv, cu excepția cazului în care v-ați opus în mod eficient prelucrării datelor dvs. sau dacă v-ați revocat în mod efectiv consimțământul.

În măsura în care există cerințe legale de păstrare - de exemplu în legislația comercială sau fiscală - va trebui să stocăm datele în cauză pe durata cerinței de păstrare. După expirarea perioadei de păstrare, vom verifica dacă există alte cerințe suplimentare pentru prelucrare. Dacă nu mai este nevoie, datele dvs. vor fi șterse.

VI. Decizii automatizate în cazuri individuale

În principiu, nu folosim luarea deciziilor complet automatizată în conformitate cu articolul 22 din GDPR. Dacă folosim această procedură în cazuri individuale, vă vom informa despre acest lucru separat, cu condiția ca acest lucru să fie impus de lege.

VII. Securitatea datelor

Folosim măsuri de securitate tehnică și organizațională pentru a ne asigura că datele dvs. sunt protejate de pierderi, modificări incorecte sau acces neautorizat de către terți. În orice caz, numai persoanele autorizate au acces la datele dvs. din partea noastră și numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru scopurile menționate mai sus.

Statut: iunie 2021

Înapoi la formular