Přísné nároky v laboratorním sektoru

Laboratorní spotřebiče slouží k bezpečnému a spolehlivému uložení vysoce citlivých a výbušných látek. Inovativní technologie chlazení a řada chytrých funkcí zaručují optimální podmínky uskladnění při výtečné stálosti teploty. Naše spotřebiče jsou navrženy tak, aby redukovaly náklady a vyžadovaly co nejnižší objem práce spojené s provozem a údržbou - a to bez ohrožení maximální bezpečnosti.

Uskladnění citlivých látek

Kliniky a laboratoře provádějí výzkum s velmi citlivými látkami, jako jsou séra či protilátky. V důsledku toho je nutné skladovat citlivé látky, kapaliny a kultury. Přesné metody měření a spolehlivá výstupní data jsou stěžejní pro kvalitu a užitečnost výzkumných experimentů, procesního řízení a zkoušek. Je evidentní, že v této oblasti existují obzvlášť náročné požadavky ohledně teplotní stability, bezpečnosti, hygieny a skladovacích podmínek, které naše spotřebiče splňují.

Maximální teplotní spolehlivost

Konstantní teploty jsou stěžejní pro bezpečné skladování citlivých a výbušných látek - i mírné odchylky mohou mít negativní vliv na možnou dobu uskladnění a použitelnost. U laboratorních spotřebičů Liebherr inovativní technologie chlazení a přesné řídicí systémy zajišťují konstantní vnitřní teploty a udržují spotřebu energie na rozumně nízké úrovni. Řada poplašných funkcí nabízí zabezpečení v případě závady.

Naše laboratorní spotřebiče splňují příslušné průmyslové normy a zákonné bezpečnostní předpisy.

Zajištění bezpečnosti během každodenní práce

Laboratorní spotřebiče Liebherr jsou charakteristické optimální teplotní spolehlivostí díky inovativním technologiím a řídicím systémům. Nicméně optimální podmínky uskladnění samy o sobě nezajišťují bezpečné skladování. Lidé tyto spotřebiče užívají během každodenní laboratorní práce, takže musí fungovat v rámci normálních pracovních procesů a postupů. Provozní chyby a nepředvídatelné okolnosti se přirozeně stávají, a proto Liebherr při vývoji těchto spotřebičů myslela na preventivní a reaktivní opatření.

Laboratorní spotřebiče Liebherr nabízejí inovativní technologie chlazení a těží z užitečných bezpečnostních prvků a zábran, které vám dodají klid během každodenní práce.

Proč jsou laboratorní spotřebiče Liebherr bezpečné

Naše laboratorní spotřebiče jsou navrženy v souladu s normou EN 60068-3 tak, aby nabízely maximální teplotní stabilitu a teplotní rovnoměrnost. Konstantní vnitřní teploty jsou udržovány pomocí chladicího systému s nuceným oběhem vzduchu a optimálním prouděním vzduchu uvnitř spotřebičů.

Během každodenní laboratorní práce povede časté otevírání dveří či ponechání dveří v otevřené poloze po příliš dlouhou dobu k výkyvům teplot, které je nutné kompenzovat - lépe řečeno, je nutné se jim vyhnout. Spotřebiče Liebherr jsou dodávány se samočinně zavírajícími dveřmi a v případě výrazných teplotních výkyvů spustí spotřebič akustický a vizuální poplach.

Ve výzkumném a laboratorním prostředí je nutné splňovat nejvyšší nároky na hygienu, a to znamená, že spotřebiče je nutno pravidelně čistit, a proto musejí být odolné vůči namáhání, které souvisí s oděrem a chemickými čistidly. Snadno vyjímatelné police a hladké bezešvé vnitřní povrchy znamenají, že čistění spotřebičů Liebherr je snadné. Zapuštěná těsnění brání hromadění špíny a prachu. Jelikož jsou spotřebiče ve spodní části opatřeny kolečky, která umožňují snadné přesouvání, je rovněž snadný přístup k podlaze pod spotřebičem kvůli čištění.

Jelikož jsou vyrobeny ze špičkových, vyzkoušených materiálů, naše laboratorní spotřebiče jsou obzvlášť pevné a odolné, přičemž jsou opatřeny ochranným nátěrem proti poškrábání, úderu a korozi. Police s roštem s ochranným plastovým povlakem výtečně plní hygienické nároky a jsou obzvlášť pevné. Vyrábíme mechanické díly, jako jsou kliky dveří, kloubové závěsy a zámky tak, aby jejich životnost trvala několik let, a to i při častém používání.

Standardně instalované masivní zámky brání neautorizovanému přístupu. Dále, pokud je nutné povolit přístup pouze určitým lidem, je možné na některých spotřebičích instalovat doplňkové zámkové vložky, které máme v sortimentu.

Liebherr nabízí speciální ledničky a mrazničky pro uskladnění výbušných a velmi hořlavých materiálů. Tyto spotřebiče splňují všechny požadavky dané Směrnicí EU 94/9ES (ATEX 95).

I při nejvyšší kvalitě nemohou nejpřísnější bezpečnostní postupy zcela vyloučit možnost závady. Proto jsou naše ledničky s elektronickými ovládacími prvky Comfort vybaveny doplňkovým bezpečnostním teploměrem, který přebírá kontrolu v případě závady a brání tomu, aby teplota poklesla pod +2°C..

Vedle zajištění spolehlivého a bezpečného provozu Liebherr rovněž vyvíjí své spotřebiče tak, aby jejich provoz byl efektivní po mnoho let s minimální údržbou.

Pořizovací a provozní náklady

Výzkum a laboratoře jsou vystaveny velkým tlakům na náklady. Při opatřování spotřebičů, které musí být v provozu neustále, hrají související provozní náklady a další výdaje stěžejní roli při výběru zařízení. V potaz jsou brány takové aspekty, jako je spolehlivost, očekávané náklady na opravy a servis a předpokládaná životnost spotřebičů.

Rychlá a snadná údržba

V závislosti na použití stanovují zákonodárci různé nároky na pravidelnou údržbu spotřebičů v laboratorním odvětví, a to s ohledem na právní odpovědnost. Nutné servisní procesy a úkony je potřeba provádět rychle a efektivně.

U spotřebičů Liebherr jsou všechny komponenty a displeje užívané pro kalibraci a monitorování snadno přístupné a umožňují snadné ovládání.

Minimální prostoje a málo oprav

Spotřebiče Liebherr jsou obzvlášť odolné a fungují spolehlivě téměř beze stop opotřebování. Aby byly minimalizovány prostoje, používáme pouze komponenty špičkové kvality s dlouhou životností. Například naše kompresory a kondenzátory jsou určeny pro vysoce efektivní provoz po mnoho let a u našich ventilátorů a stykačů rovněž nedochází téměř k žádnému opotřebování. Navíc nabízíme desetiletou záruku na náhradní díly.

Nízká spotřeba energie

Naše laboratorní spotřebiče jsou velmi energeticky efektivní. Během každodenního používání optimalizovaná izolace a ekologická chladiva R 290 a R 600a výrazně přispívají k šetrnosti spotřebiče. Systém rozmrazování horkým plynem zvyšuje efektivnost, jelikož cykly rozmrazování jsou mnohem kratší než u konvenčních elektrických rozmrazovacích systémů. Rozmrazování horkým plynem reagující na požadavek pomáhá snižovat náklady na elektřinu a zajišťuje, že teploty uvnitř spotřebiče nevykazují téměř žádné výkyvy.

Optimální propojení se sítí

Laboratorní spotřebiče Liebherr je snadné integrovat do stávajících infrastruktur. Při vzájemném propojení a připojení k externím systémům usnadňují efektivní monitorování při procesech jako kalibrace, správa dat a zaznamenávání.

Automatické zaznamenávání a poplašné funkce

Provádění záznamů je nevyhnutelná a časově náročná činnost provozu každé laboratoře. A u mnoha aplikací je zaznamenávání dat požadováno i z jiných než právních důvodů: neustálé zaznamenávání a monitorování je stěžejní pro platnost zkoušek a v případě incidentu dokumentují tyto záznamy průběh událostí a jednotlivé zodpovědnosti.

Spotřebiče Liebherr s elektronickými ovládacími prvky Profi zahrnují datové úložiště pro automatické zaznamenávání pro dokumentační účely. Všechny modely je možné integrovat do stávající sítě v místě instalace, a to buď jednotlivě nebo pomocí sériových rozhraní.

Funkce a příslušenství pro zaznamenávání

 • Monitorování 24/7
  Spotřebiče s elektronikou Profi mohou být připojeny k externímu poplašnému systému pomocí bezpotenciálních kontaktů. To zajišťuje, že proces chlazení je stále monitorován a dokumentován bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost pracovníků.

  Monitorování 24/7

  Spotřebiče s elektronikou Profi mohou být připojeny k externímu poplašnému systému pomocí bezpotenciálních kontaktů. To zajišťuje, že proces chlazení je stále monitorován a dokumentován bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost pracovníků.

 • Integrace do stávajícího systému
  Centrální systém řízení dat snižuje pracovní zátěž spojenou s dokumentací. Sériové rozhraní R5 485 může být použito pro síť zahrnující až 20 spotřebičů. Jako doplněk je k dispozici převodník rozhraní, který spojuje propojené spotřebiče s počítačem a dokumentační software upozorňuje příslušné pracovníky na poplachy pomocí emailů a poskytuje při tom veškerá potřebná data.

  Integrace do stávajícího systému

  Centrální systém řízení dat snižuje pracovní zátěž spojenou s dokumentací. Sériové rozhraní R5 485 může být použito pro síť zahrnující až 20 spotřebičů. Jako doplněk je k dispozici převodník rozhraní, který spojuje propojené spotřebiče s počítačem a dokumentační software upozorňuje příslušné pracovníky na poplachy pomocí emailů a poskytuje při tom veškerá potřebná data.

 • Průběžné zaznamenávání
  V případě nejistoty může neustálé zaznamenávání odhalit, kde se stala chyba, pokud výkyvy teplot a incidenty spustí poplachy. Integrovaná datová paměť zaznamenává více než 2000 teplotních odpočtů zaznamenávaných v pravidelných intervalech, aby bylo možné provést diferenciovanou analýzu.

  Průběžné zaznamenávání

  V případě nejistoty může neustálé zaznamenávání odhalit, kde se stala chyba, pokud výkyvy teplot a incidenty spustí poplachy. Integrovaná datová paměť zaznamenává více než 2000 teplotních odpočtů zaznamenávaných v pravidelných intervalech, aby bylo možné provést diferenciovanou analýzu.

 • Jednoduchá analýza dat
  Jako doplněk je k dispozici infračervený klíč, včetně dokumentačního softwaru, který usnadňuje analýzu dat. Software zobrazuje relevantní informace v různých formátech a grafech. Navíc je možné program používat pro snadný export dat do programů Excel a Word.

  Jednoduchá analýza dat

  Jako doplněk je k dispozici infračervený klíč, včetně dokumentačního softwaru, který usnadňuje analýzu dat. Software zobrazuje relevantní informace v různých formátech a grafech. Navíc je možné program používat pro snadný export dat do programů Excel a Word.

 • Speciální záloha pro nouzové situace
  Pro zajištění maximální bezpečnosti jsou všechny spotřebiče LKPv a LGPv vybaveny polovodičovým stykačem (SSR). Ten nejen zajišťuje přesnou regulaci teploty, ale také dokonalé celoroční řízení technologie chlazení.

  Speciální záloha pro nouzové situace

  Pro zajištění maximální bezpečnosti jsou všechny spotřebiče LKPv a LGPv vybaveny polovodičovým stykačem (SSR). Ten nejen zajišťuje přesnou regulaci teploty, ale také dokonalé celoroční řízení technologie chlazení.

 • Prodej

  Chcete si spotřebič Liebherr prohlédnout před tím, než si jej koupíte? Váš lokální prodejce vám s tím rád pomůže. Najděte prodejce

  Správný spotřebič pro správné použití

  Ať už jste rozsáhlou výzkumnou institucí či malou laboratoří, sortiment společnosti Liebherr nabízí modely, které vyhoví každému provozu a každému účelu. Spotřebiče s elektronikou Profi jsou dokonalé pro dlouhodobé skladování velkých množství citlivých látek, zatímco kompaktní spotřebiče Liebherr s elektronikou Comfort jsou ideální pro použití v omezeném prostoru.

  Spotřebiče bez vzniku jisker uvnitř nabízejí spolehlivé a bezpečné uskladnění vysoce hořlavých a výbušných látek. Můžete si vybrat mezi kompaktními spotřebiči a modely s velkým objemem.

  Všechny naše laboratorní spotřebiče ohromují vysoce výkonnými komponenty s dlouhou životností, stejně jako mimořádnou enegetickou efektivitou.

  Škála laboratorních spotřebičů Lieberr

  Laboratorní spotřebiče Liebherr s elektronikou Profi jsou vhodné pro řadu použití. Tyto modely s velkým vnitřním objemem jsou ideálním řešením, když je nutné skladovat velká množství citlivých látek.

  Bezpečnost výrobků není zajišťována pouze robustním provedením, ale také různými poplašnými a záznamovými funkcemi.

  Pro práci v místech s omezeným prostorem nabízí Liebherr spotřebiče v kompaktním provedení. Sortiment zahrnuje dvě volně stojící laboratorní chladničky a dvě laboratorní chladničky s umístěním pod pracovní plochu, stejně jako kompaktní chladničku a mrazničku v jednom.

  Teplotu u všech modelů je možné nastavit v rozmezí +3°C a +16°C. Kombinace chladicích systémů s nuceným oběhem vzduchu a přesnými elektronickými ovládacími prvky zajišťuje teplotní stabilitu a stejnoměrné teplotní rozložení uvnitř spotřebiče. Aby bylo možné zajistit spolehlivé a efektivní zaznamenávání, jsou všechny kompaktní spotřebiče dodávány s integrovaným teploměrem pro max. a min. teplotu.

  Vysoce citlivé a hořlavé látky je možné v našich spotřebičích bezpečně skladovat, jelikož uvnitř spotřebičů nedochází ke vzniku jisker. Sortiment zahrnuje dvě chladničky a dvě mrazničky bez vzniku jisker uvnitř spotřebiče, vždy je použita elektronika Comfort.

  Vnitřky spotřebičů jsou v souladu se směrnicí EU 94/9/ES (ATEX 95).

  Laboratorní chladničky se statickým chlazením a vnitřním prostorem bez vzniku jisker jsou vytvořeny speciálně pro skladování velkých množství výbušných a vysoce hořlavých látek. Vnitřek modelů Lkexv splňuje všechny požadavky směrnice EU 94/9/ES (ATEX 95).

  Robustní spotřebiče nabízejí působivě velký úložný prostor. Integrovaný teploměr umožňuje jemné seřizování teploty chlazení v rozsahu +1°C až +15°C.

  Se svou skladovací teplotou -45°C jsou laboratorní mrazicí boxy značky Liebherr určeny pro splnění specifických nároků výzkumu v průmyslovém i zdravotnickém odvětví.

  Podobně jako u všech ostatních spotřebičů Liebherr mrazicí boxy ohromí maximalizovanou teplotní stabilitou a srovnatelně nízkou spotřebou energie.