Juridische informatie

 

Voorwaarde voor elk gebruik van home.myliebherr.com en home.liebherr.com is

  • de instemming met deze gebruiksvoorwaarden
  • de instemming met het privacybeleid
  • een aanmelding via het ‘Loginvenster’ op de website voor home.myliebherr.com en home.liebherr.com.

Alle toegangsgegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld. Indien u vermoedt dat iemand uw toegangsgegevens kent, laat ons dit dan onmiddellijk weten, zodat we uw toegangsgegevens kunnen blokkeren.

Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en video's en hun ordening zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. Elk gebruik van deze informatie en gegevens, inclusief de overdracht aan andere media, reproductie, verspreiding, wijziging of terbeschikkingstelling aan derden voor commerciële doeleinden vereist onze uitdrukkelijke toestemming. Tenzij anders aangegeven, zijn alle beschermbare symbolen op de internetpagina's van Liebherr-Hausgeräte GmbH beschermd door het merkenrecht. Liebherr is een geregistreerd handelsmerk van Liebherr-International AG, 45, Rue de l'Industrie 45, 1630 Bulle/FR, Zwitserland.

Beschikbaarheid van home.myliebherr.com en home.liebherr.com

Wij doen ons best om home.myliebherr.com en home.liebherr.com steeds beschikbaar te houden en onderhoudswerkzaamheden indien mogelijk ‘s avonds of ‘s ochtends vroeg uit te voeren. Toch kan de server uitvallen of kunnen andere storingen optreden.

Aansprakelijkheid

Voor de informatie op deze website stellen we ons alleen binnen het wettelijk voorgeschreven kader aansprakelijk. Er kunnen schrijffouten of technische onnauwkeurigheden of andere onjuiste gegevens voorhanden zijn die wij te allen tijde zonder kennisgeving vooraf kunnen corrigeren. Liebherr-Hausgeräte GmbH probeert zijn producten continu te verbeteren en behoudt zich het recht voor om verbeteringen of wijzigingen zonder aankondiging vooraf uit te voeren. De toegang tot en het gebruik van deze website geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Liebherr-Hausgeräte GmbH is niet verantwoordelijk en stelt zich niet aansprakelijk voor schade, onder andere voor directe, indirecte, toevallige, vooraf concreet te bepalen schade of gevolgschade, die kennelijk door of in samenhang met de toegang tot of het gebruik van deze website is opgetreden.