Strenge eisen in de laboratoriumsector

In de laboratoriumapparaten van Liebherr kunt u zeer gevoelige en explosieve stoffen veilig en betrouwbaar bewaren. Vernieuwende koeltechnologieën en een scala aan smartfuncties garanderen optimale bewaaromstandigheden onder constante temperaturen. Onze apparaten zijn ontworpen om de kostenbesparend te zijn en om de tijd die aan bediening en onderhoud wordt besteed tot een minimum te beperken – zonder concessies aan de veiligheid te doen.